+38 (050) 629-18-08
+38 (044) 504-22-66

Часті Питання

Питання: Скільки проектних заявок може подати один заявник?

Один заявник може подати лише одну заявку в межах одного типу консурсу. Тобто, один й той самий заявник має право подати три заявки цього року:

 1. Заявку на конкурс індивідуальних проектів;
 2. Заявку на конкурс проектів національної співпраці;
 3. Заявку на конкурс проектів міжнародної співпраці.

В ролі партнера (другий та третій тип конкурсів) організація не має обмежень щодо кількості заявок.

Питання: Хто може бути заявником?

Заявниками повинні бути:

 • юридичні особи всіх форм власності, зареєстровані на території України не менше ніж два роки тому до початку конкурсу, і мають досвід реалізації проектів
 • об’єднані територіальні громади, в т.ч. новостворені;
 • фізичні особи-підприємці;
 • органи місцевого самоврядування.

Юридичні особи повинні вказати увесь релевантний досвід реалізації проектів, при цьому не маючи обмежень тривалості (кількості років) наявності цього досвіду. ОТГ, ФОП та органи місцевого самоврядування не мають обмеження щодо двох років реєстрації, як юридичні особи в цьому випадку.

Питання: Ми хочемо подати заявку від імені нашої бібліотеки. Але директор нашої бібліотеки не має права укладати фінансові угоди. Це право має начальник управління туризму департаменту культури та туризму нашої міської ради, про що є наказ. Чи можемо ми подавати заявку на конкурс індивідуальних проектів від свого імені, від імені бібліотеки?

Для вирішення питання щодо права та організаційної можливості подавати заявку на отримання гранту, потрібно більш чітко розуміти юридичний статус організації-заявника (відповідно до Статутних документів, Положень та інших установчих документів). Окрім того, варто обов’язково звернути увагу на прописане в Інструкціях для заявників положення: «У разі винесення рішення щодо фінансування проекту, заявник стає виконувачем проекту та отримує право фінансово розпоряджатися коштами гранту для виконання завдань проекту». Якщо організація-заявник не наділена правом фінансово розпоряджатися коштами гранту, вона не зможе реалізувати проект.

Питання: В мене є певна культурно-мистецька ідея. Чи можу я подати цю ідею на розгляд УКФ?

Ви можете подавати будь-яку ідею на розгляд УКФ, якщо ця ідея оформлена у вигляді концепту / проекту та підпадає під один із пріоритетів, визначених УКФ на 2018 рік. Проект у сфері культури та мистецтв – це діяльність, спрямована на створення певного культурного або мистецького продукту, послуги, середовища або явища з метою досягнення чітко визначених цілей у встановлений строк та в межах визначеного бюджету.

Питання: Чи фінансує УКФ ремонтні роботи

Згідно з Інструкціями для заявників, будівельно-ремонтні роботи вважаються недопустимими витратами.

Питання: Що таке етап концептуалізації, підготовки, препродакшену?

Проектна діяльність передбачає високий ступінь складності. Кожен з етапів життєвого циклу проекту поділяється на підетапи. Власне у пріоритеті "підтримка культурних проектів на етапі їх концептуалізації, підготовки, предпродакшену" УКФ підтримує етапи ініціації, планування та (частково) виконання - з розрахунку на те, що


 • ці етапи в сукупності теж мають свій завершений життєвий цикл (тобто мають результативність вже цього року, у певному вигляді як-то готовий сценарій чи видана книга);
 • розглядаються в контексті проекту в цілому - навіть такого, який буде реалізовано в наступних роках, в т.ч. за кошти інших донорів.


Питання: Чи можна використати отримані в цьому році кошти використати в наступному році?

Уся сума гранту, отримана від УКФ в 2018 році, повина бути відзвітована до кінця термінів фінансової звітності. Термін подання фінансової звітності для індивідуальних проектів - до 03.12.2018; для проектів національної співпраці - до 05.12.2018; для проектів міжнародної співпраці - до 07.12.2018.

Звіт повинен надаватися на всю суму гранту (аванс + залишок). Кошти, за які не відзвітовано (з авансу/залишку), або невитрачені кошти (з тих чи інших причин, з залишку) повинні бути повернені на рахунок УКФ - у встановленому законодавством України порядку.

Питання: Яким є кінцевий термін подачі заявки на конкурс?

Кінцевий термін подачі заявки (дедлайн) - 2 липня, 18:00. Заявки на конкурсу подаються у два кроки:

 • онлайн в особистому кабінеті на сайті УКФ (дедлайн 2 липня, 18:00);
 • в паперовому вигляді рекомендованим листом на адресу УКФ (дедлайн 2 липня, за поштовим штемпелем).

Питання: Що робити, якщо я не юридична особа та не фізична особа підприємець, а просто маю ідею проекту?

Якщо Ви є просто фізичною особою (яка може, наприклад, виступати реалізатором творчого процесу), Ви можете скооперуватися, наприклад, з фізичною особою-підприємцем (який може виступати, наприклад, організатором проекту). Фізична особа-підприємець може подати заявку на участь в конкурсі у кооперації з Вами, за наступних умов:

 • ФОП повинен мати відповідний вид діяльності згідно КВЕД в реєстраційних документах (під які ФОП аплікує на отримання коштів від УКФ);
 • між Вами та ФОП-ом, якщо ФОП-заявник а Ви-реалізатор творчого процесу, повинні бути договірні відносини (для цього Ви можете укласти договір цивільно-правового характеру).

Просимо Вас при цьому обирати таку організаційно-правову форму заявника, що дозволяє отримувати кошти від юридичної особи (так як Український культурний фонд - юридична особа). Тобто, якщо це ФОП, то це має бути ФОП 3-ої групи.

Питання: Якщо проект передбачає проведення конкурсу, то чи можна вписувати у кошторис витрати на призовий фонд?

Якщо призовий фонд буде витрачено протягом терміну реалізації проекту, тоді ці витрати є дозволеними

Питання: Якщо заявник не встигає на момент подачі заявки отримати довідку від податкової про відсутність заборгованості, які його дії?

Якщо заявник не встигає отримати довідку з податкової про відсутність заборгованості, він може долучити до онлайн пакету документів замість самої довідки - копію заяви, яку він написав в податкову щодо отримання довідки, а 2.07.2018 разом з паперовим варіантом надіслати вже саму довідку з податкової.

Питання: Які документи мають подавати ОТГ на конкурс?

ОТГ подають такі документи на конкурс:

 • Проектна заявка, підписана уповноваженою особою ОТГ ( в деяких випадках, наприклад, голова міської ради)
 • Кошторис
 • Якщо ОТГ вже є зареєстрованою певний час, в цьому випадку ОТГ може подати фінансову звітність за період існування ОТГ, і баланс – у разі його наявності
 • Реєстраційний документ (положення, статут, регламент тощо)
 • Копія витягу з ЄДР
 • Довідка про сплату податків чи звільнення від сплати податків (в довільній формі, за підписом уповноваженої особи)
 • Довідка з податкової про відсутність заборгованості
 • Партнерська угода і гарантійний лист (для проектів національної і міжнародної співпраці

Питання: За яким курсом мають звітувати грантооримувачі у випадку необхідності здійснення витрат в іноземній валюті (наприклад, поселення учасників міжнародного конкурсу в Іспанії) ?

Переказ коштів від грантоотримувача до партнера здійснюється відповідно до норм валютного регулювання та контролю.

Планування кошторису здійснюється в національній валюті України – в гривні. Звітування по всім витратам також відбувається в гривні.

У випадку понесення витрат грантоотримувачем чи партнером в іншій валюті, звітування має відбутися в гривні за курсом НБУ на дату здійснення авансового платежу від УКФ (першої виплати частини гранту від УКФ грантоотримувачу).

Отже, якщо ваша організація-грантоотримувач отримує авансовий платіж від УКФ 10 вересня 2018 року, то всі витрати в іноземній валюті, понесені протягом реалізації проекту, мають бути відзвітовані за курсом НБУ на дату 10 вересня 2018 року. Зауважуємо, що грант УКФ не може покривати витрати, пов’язані з курсовими коливаннями

Питання: Чи можлива «перекидка» між статтями витрат в рамках затвердженого бюджету?

В рамках виконання проектів, що фінансуються Українським культурним фондом, якщо інше не передбачено інструкціями конкурсу, дозволяється гнучкість бюджету в рамках 10% між статтями витрат в межах затвердженого бюджету. Наприклад, 10% з бюджетної категорії «Добові» можуть бути «перекинутими» до бюджетної категорії «Поліграфічні послуги». У випадку, якщо передбачаються зміни у кошторисі в розмірах, що перевищують 10% в рамках затвердженого бюджету проекту, грантоотримувач має повідомити про це УКФ офіційним листом з обґрунтуванням, на ім’я виконавчого директора УКФ.

Питання: Як готуватися до моніторингу УКФ?

Проекти, що будуть обрані для проведення консультативного моніторингу представниками УКФ, отримають листи-повідомлення щодо проведення моніторингу. Дата та місце проведення моніторингу попередньо буде узгоджено між УКФ та грантоотримувачем. В листі буде зазначено формат проведення моніторингу та матеріали, що необхідно підготувати для проведення моніторингу.

Питання: В який спосіб грантоотримувач має подати змістовний і фінансовий звіти до УКФ?

Змістовний і фінансовий звіти мають бути надані за формою, що є додатками до Договору про надання гранту. Доступ до електронних версій цих додатків будуть надані всім грантоотримувачам. Подання звітності грантоотримувачем до УКФ має відбутися не пізніше дати звітування, зазначеної в Договорі про надання гранту (Розділ IV, підпункт 4, пункт 2).

Питання: Що робити у випадку, якщо виконання проекту не може бути завершено до кінця терміну дії Договору з УКФ?

У випадку, якщо втілення проекту має бути припинено через певні обставини, або не може бути завершено протягом дії Договору з УКФ, грантоотримувач зобов’язаний повідомити УКФ офіційним листом протягом 10 днів з моменту настання таких обставин. В такому випадку грантоотримувач зобов’язаний повернути УКФ частину коштів, що залишилися невикористаними.

Питання: Чи повинні грантоотримувачі повідомляти УКФ, якщо відбуваються зміни в проекті?

У разі зміни в заходах проекту, результатах проекту, в команді проекту, а також у випадку пов’язаних з цим змін у загальному бюджету проекту, у випадку виникнення ситуацій, що можуть негативно вплинути на проект, зашкодити отриманню результатів проекту, грантотримувач зобов’язаний звернутися офіційним листом-поясненням на ім’я Виконавчого директора УКФ.

Питання: Чи можна змінювати назву проекту, партнера, терміни виконання та терміни звітування по проекту?

Назву проекту, партнера, строки виконання змінювати не можна. Звітування по проекту (подання фінансового і змістовного звітів) може відбутися до терміну, зазначеного в Договорі про надання гранту у випадку, якщо до моменту звітування всі передбачені заходи по проекту завершені.

Питання: Що робити, якщо команда не може виконати всі завдання по проекту?

Якщо завдання по проекту не можуть бути виконані в строки, передбачені терміном дії проекту, грантоотримувач зобов’язаний повідомити УКФ листом з роз’ясненням.

Питання: Що саме має бути обов’язково погоджено з УКФ у випадку підготовки друкованої продукції в рамках проекту?

З комунікаційним відділом УКФ (скринька [email protected]) мають бути погоджені сторінки, що містять дисклеймери та/або логотипи УКФ і будь-яких інших донорів, партнерів, завдяки яким підготовлена друкована продукція.

Питання: Як буде діяти УКФ у випадку встановлення факту нецільового використання коштів в рамках втілення проекту?

В разі встановлення факту нецільового використання коштів або частини коштів гранту, УКФ має право на розірвання договору в односторонньому порядку. В цьому випадку грантооримувач зобов’язаний повернути УКФ перераховані кошти в повному обсязі протягом 20 календарних днів з дати отримання повідомлення від УКФ (розділ IX, пункт 3).

Питання: За рахунок яких джерел фінансується грант?

Відповідно до п.3 затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 414 Поряду використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду, на надання грантів спрямовуються бюджетні кошти.

Питання: На що не дозволено використовувати кошти гранту?

 • Придбання товарів, робіт і послуг, що не зазначені у договорі;
 • Виконання завдань, передбачених договором, суб’єктами господарювання, не зазначеними у договорі як співвиконавці;
 • Здійснення заходів, метою яких є отримання прибутків.

Також недопустимими є такі витрати (список не є вичерпним): оплата заборгованостей Грантоотримувача, витрати, що виникли до початку проекту, та/ або були раніше профінансовані з інших джерел, купівля нерухомого майна, земельних ділянок, меблів, витрати на підготовку проектної заявки.

Питання: Чи потрібно проводити процедуру публічних закупівель?

Дія Закону України «Про публічні закупівлі» поширюється тільки на державні підприємства, установи, організації та територіальні громади.

Але УКФ вимагає на момент звітування, надати 3 комерційні пропозиції при закупівлі товарів, робіт, послуг, вартість яких перевищує 30 тисяч гривень.

У разі неможливості надати 3 комерційні пропозиції, надати до УКФ лист з обгрунтуванням унікальності пропозиції.

Питання: Чи дозволено отримувати доходи від реалізації проектів, які підтримує УКФ?

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 414 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду. Даним Порядком № 414 заборонено спрямування бюджетних коштів на реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку.

Але УКФ дозволяє реінвестування. Тобто за рахунок отриманого доходу (продаж квитків, книжок, інших культурних продуктів) грантоотримувач може профінансувати як збільшення витрат,  які зазначені в кошторисі проекту, так і витрати, що не зазначені в кошторисі, проте напряму пов’язані з реалізацією цього проекту .

Для цього грантоотримувач надає УКФ лист-зобов’язання з розрахунком запланованих доходів і витрат, різниця між якими становить нуль. На момент звітності, грантоотримувач надає окремий звіт по реінвестуванню за встановленою формою.

Питання: Чи потрібно звітувати за непередбачене фінансування, якщо такі витрати будуть покриті за рахунок власних коштів та у результаті загальна вартість реалізації проекту збільшується? Чи потрібно звітувати за співфінансування, якщо в кошторисі воно не було вказано?

Грантоотримувач звітує тільки за кошти, що зазначені в кошторисі проекту (Додаток 3 до Договору про надання гранту)

Питання: Чи можливо змінювати розмір співфінансування?

Розмір співфінансування не може бути меншим, ніж 20% від загального бюджету проекту для проектів національної співпраці, і не може бути меншим, ніж 50% для проектів національної співпраці.

Питання: На який рахунок повинні поступати кошти від продажу квитків?

Кошти від отриманого доходу (продаж квитків, книжок, інших культурних продуктів) грантоотримувач може отримувати як на грантовий рахунок, так і на свій поточний. Але грантоотримувач має долучити до звіту про реінвестування розрахунок доходів і копії бухгалтерських документів про отриманий доход (Оборотна бухгалтерська відомість, виписки з рахунку).

Питання: На яку суму необхідно звітувати перед УКФ в кінці реалізації проекту?

Грантоотримувач звітує перед УКФ на 100 % виконання проекту з наданням фінансової та змістовної звітності. А також надає належним чином завірені копії всіх первинних бухгалтерських документів (Договори, акти виконаних робіт, послуг, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти прийомки та інші)

Питання: Як можна розраховуватися з постачальниками по проекту, якщо ще не отримано аванс від УКФ, а також повне фінансування проекту?

На період відсутності авансу, а також в зв'язку з частковим фінансуванням проектів до надання 100% звітності, грантоотримувач може домовлятися про відтермінування платежів з постачальниками, та/або використовувати власні кошти або короткострокову фінансову допомогу шляхом заведення цих коштів на новий грантовий рахунок. Після надходження грантових коштів, ця короткострокова фінансова допомога буде повернута позичальнику.

Питання: Яке призначення платежу має бути при переведенні власних коштів на відкритий окремий розрахунковий рахунок, який використовується для реалізації проекту?

Щодо призначення платежу при переведенні коштів з одного рахунку грантоотримувача на інший, грантооритмувач має отримати консультацію в банку, де відкрито ці рахунки і ознайомитись з вимогами його банківської установи.

Питання: Чи потрібно переводити кошти співфінансування на відкритий розрахунковий рахунок, який використовується для реалізації проекту?

Ні. Переводити кошти співфінансування на грантовий рахунок не потрібно. Грантоотримувач та його партнер по співфінансуванню вирішують це питання самостійно. Але для фінансового звіту грантоотримувач надає копії всіх бухгалтерських документів як по коштам гранту, так і по коштам на співфінансуваня проекту.

Питання: Якщо під час виконання проекту будуть змінені найменування раніше запланованих постачальників і виконавців, чи є це допустимим?

Так, УКФ дозволяє зміну постачальників і виконавців проекту. Але не може бути змінена команда проекту. Якщо змінюється прізвище людини, а не посада і функціональні обов'язки, передбачені в рамках проекту, це є допустимим.

Питання: Хто вважається членом команди проекту?

Член команди проекту – це фахівець, який входить до складу організації-заявника чи організації –партнера, і виконує функції, передбачені в рамках проекту.

Питання: Якими нормативними документами керуватися при нарахуванні заробітної плати штатним працівникам?

Постановою КМУ № 1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а саме:

 • розділом IV «Театри цирки, музичні і танцювальні колективи, концертні організації»;
 • розділом V «Культурно-освітні та архівні установи (бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, музеї, панорами, виставки, заклади музейного типу, клуби, центри культури і дозвілля, парки культури і зоопарки, будинки народної творчості, архіви та архівні заклади)»

Наказом Міністерства культури №745 від 18.10.2005

Питання: Чи можна передбачати оплату праці осіб, які не передбачені ні штатним розписом, ні договором цивільно-правового характеру?

Ні, не можна.

Витрати на заробітну плату (виплату гонорару) з нарахуваннями передбачаються лише для оплати праці осіб, які залучаються для виконання робіт (надання послуг) з підготовки та проведення заходу на підставі договору підряду (п. 5.8.5 Методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 № 230/0/16-09 (далі – Методичні рекомендації).

Договір підряду із залученими до проведення заходу особами укладається для виконання певного обсягу робіт (надання послуг) за умови неможливості виконання такої роботи штатними працівниками організації-виконавця.

Питання: Якими нормативними документами керуватися при нарахуванні витрат по відрядженням штатним працівникам?

Постанова КМУ № 98 від 02.02.2011 р. «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт, затверджений наказом Мінфіну України від 28.09.2015 № 841

внутрішніми локальними документами.

Питання: Чи можна направляти у відрядження фізичну особу, яка не перебуває у трудових відносинах з підприємством?

Ні, не можна.

Питання: Чи можна направляти у відрядження фізичну особу, із якою укладено договір ЦПХ?

Можна, але є особливості.

Якщо за умовами договору ЦПХ роботи мають виконуватися в іншому населеному пункті, питання компенсації виконавцю витрат на проїзд, проживання, харчування тощо та розміри такої компенсації мають бути визначені безпосередньо у договорі ЦПХ та включатися до вартості договору. Направлення у службове відрядження при цьому не відбувається, оскільки відсутні трудові відносини.

Питання: У якому випадку потрібно проводити аудиторський висновок по проекту?

Грантоотримувач зобов’язаний для правильності відображення витрат та формування фінансової звітності використовувати послуги бухгалтера, а при отриманні гранту в сумі 1,5 млн. грн. використовувати послуги аудитора.

Питання: Чи можливо отримати аудиторський висновок по проекту від закордонної аудиторської компанії?

Так. Щодо частини витрат, які будуть здійснені за кордоном, можна використовувати послуги закордонної аудиторської компанії, яка має право на здійснення такої діяльності. Але до фінансового звіту по співфінансуванню, необхідно крім аудиторського висновку, долучити копії первинних бухгалтерських документів партнера по співфінансуванню в межах витрат по цьому проекту.

Питання: Яким чином отримати заробітну плату ФОП, якщо він є грантоотримувачем і членом команди реалізації проекту та виконує певну функцію?

ФОП-грантоотримувач, при нарахуванні заробітної плати собі, як члену команди, може перерахувати свою заробітну плату на свій поточний рахунок ФОП, та сплатити з своєї заробітної плати єдиний податок. Одночасно при звітуванні перед Фондом, ФОП подає розрахунок своєї заробітної плати за період проекту і копію платіжного доручення про перерахування заробітної плати на свій поточний рахунок.

Питання: Чи можна отримувати дохід від проекту після його реалізації?

Так. Після реалізації проекту та завершення дії договору, грантоотримувач може отримувати дохід. Але якщо проект на етапі звітування перед фондом не перейшов на фінальну стадію своєї реалізації (показ вистави тощо), в такому випадку прем'єра має бути безкоштовною, а всі наступні покази можуть проходити на платній основі після завершення дії грантового договору.

Питання: Чи потрібно зараховувати на баланс підприємства витратні матеріали, придбані за рахунок грантових коштів?

Облік витратних матеріалів має вестись за нормами згідно Положень бухгалтерського обліку (стандартів) ПСБО в Україні.

Придбані витратні матеріали мають списуватись згідно актів використання таких витратних матеріалів.

МШП (малоцінні та швидкозношувані предмети строком служби не більше 1 року) при передачі в експлуатацію, підприємство (організація) має вести оперативний кількісний облік не менше одного року.

Питання: Яким чином розрахувати заробітну плату штатних працівників, які залучені до реалізації проекту?

За умови реалізації грантового проекту і залученні штатних працівників до виконання додаткових завдань, на підприємстві (організації) наказом створюється робоча група, з переліком співробітників, які залучаються до виконання завдань проекту, а також встановленими нормами часу для виконання завдань. Додаткова заробітна плата розраховується згідно встановлених норм часу, і окремих табелів обліку відпрацьованого часу. Можливо також преміювання цих працівників згідно окремого наказу на преміювання, а також з обов’язковим посиланням на Положення про преміювання де окремим пунктом вказана можливість преміювання за виконання робіт по грантовим проектам.

Якщо функціональні обов’язки штатних працівників відрізняються від обов’язків по виконанню робіт пов’язаних з реалізацією грантового проекту, можливе залучення цих працівників по договорам ЦПХ. (Згідно норм Трудового Кодексу немає заборони на одночасне використання Трудового договору та Договору цивільно правового характеру).

Питання: Яким чином мають бути оформлені документи фінансового звіту у випадку співфінансування для міжнародного проекту? Чи мають бути ці документи перекладені і нотаріально завірені?

По міжнародним проектам до фінансового звіту необхідно додати такі копії документів: Рахунки по витратам (Invoices), Угоди (Сontracts), Копії платіжних документів, які підтверджують оплати видатків (SWIFT).

Ці документи мають бути перекладені та завірені печаткою грантоотримувача та підписом уповноваженої особи від грантоотримувача. УКФ не вимагає нотаріального завірення документів.

Питання: Яким чином звітувати державним установам перед УКФ за повну реалізацію проекту, у яких рахунок відкрито в казначействі та укладені договори з виконавцями, а за відсутності на розрахунковому рахунку остаточного фінансування з боку УКФ, казначейство не може зареєструвати бюджетні фінансові зобов’язання?

Для бюджетних установ можливо застосування домовленостей про відтермінування платежів з постачальниками, та надання гарантійних листів.

Перед УКФ можна прозвітувати Актами виконаних робіт та накладними на повну суму. А також надати лист з поясненням про неможливість зареєструвати такі документи в Казначействі в зв’язку з відсутністю коштів на рахунку.

Після перерахування коштів від УКФ, та проведення реєстрації всіх зобов’язань, необхідно надати УКФ копії всіх документів, які будуть зареєстровані належним чином в Казначействі.

Питання: Чи виникає ПДВ при отриманні грантових коштів від УКФ?

Згідно з п.185.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі ПКУ) об’єктом оподаткування податком на додану вартість є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

В свою чергу, ПКУ визначає постачання товарів як будь яку передачу права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду, а постачання послуг – як будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об1єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. Зважаючи на наведені визначення, вважаємо, що в розглядуваному випадку перерахування гранту не є компенсацією вартості товарів/послуг. Тобто відсутні як постачання товарів, так і постачання послуг, а тому об’єкт оподаткування ПДВ не виникатиме.

Питання: Чи виникає податок на прибуток при отриманні грантових коштів від УКФ?

Відповідно до пп.134.1.1 розділу III ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Операції з цільового фінансування у вигляді гранту з бюджету відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування. Положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на такі суми.

Гранти мають визнаватися в бухгалтерському обліку як дохід на систематичній і раціональній основі протягом певних періодів у відповідності до пов’язаних з ними витратами. Оскільки передбачається неприбутковість грантових проектів, то в загальному випадку об’єкт оподаткування з податку на прибуток за такими проектами не виникатиме.


Питання: Чи має ФОП сплачувати єдиний податок з суми грантових коштів від УКФ?

Згідно із п.4, статті 292.11 Податкового Кодексу України до складу доходу визначеного цією статтею, не включається суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм.

Для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду передбачено КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних» програм» за КПКВК 1801140 “Забезпечення функціонування Українського культурного фонду”

Якщо ви не знайшли відповідь на своє питання, ви можете нашим співробітникам