+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua

Вакансії

Оголошено другий конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду

Наглядова рада Українського культурного фонду відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд» оголошує конкурс на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду (юридична адреса – м. Київ, вул. І. Франка, 19, адреса фактичного місцезнаходження – м. Київ, вул. Лаврська, 10-12).

Строк прийому документів на участь у конкурсі: з 29 березня 2021 року по 16 квітня 2021 року.

Умови проведення конкурсу

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних» (Зразок заяви на участь у конкурсіЗгода на обробку персональних даних);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

4) копію документа про вищу освіту;

5) декларацію про доходи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

6) біографічну довідку, що містить:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • контактний номер телефону та адресу електронної пошти;
 • число, місяць, рік і місце народження;
 • відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, місце роботи та посаду (заняття);
 • громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому; наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості);

7) інформацію про наявність чи відсутність судимості (актуальна довідка);

8) мотиваційний лист довільної форми.

Особа, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі на посаду Виконавчого/ої директора/рки Фонду може подати також додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Часом подання документів враховується час фактичного отримання листа (повного пакету документів) Фондом.

Зазначені документи з позначкою «документи на конкурс» надсилаються на електронну адресу konkurs@ucf.in.ua та подаються особисто за адресою  м. Київ,  вул. Лаврська, 10-12, каб. № 5 (режим роботи: Пн – Пт – з 9.00 до 18.00, обідня перерва – з 13.00 до 14.00), відповідальна особа Добровінська Марія, контактний телефон: +8 044 504 22 66.

Документи, надіслані на електронну пошту, подаються у форматі pdf. Посилання в листах на документи, що потребують завантаження з інших ресурсів (в тому числі Google Drive, Dropbox, тощо) не розглядатимуться. Кожен файл має бути вкладеним в лист окремо. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе претендент/ка.

Про дату, умови та місце проведення конкурсного добору (співбесід) буде повідомлено додатково.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;
 • мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або  не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 18 000 грн.;

надбавка за інтенсивність праці – до 100 відсотків посадового окладу;

інші надбавки, премії – у разі встановлення.

Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра;
 • досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою роботу у сфері культури та мистецтва, незалежно від форми власності не менше трьох років;
 • вільне володіння державною та іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи);
 • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім  і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Професійні знання:

 • знання загального та спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи (у сфері культури, трудове, бюджетне, податкове тощо);
 • перспектив вітчизняних і світових тенденцій економічного і соціального розвитку галузі і установи;
 • порядок розроблення і затвердження бізнес-планів;
 • ринкові методи господарювання та управління;
 • порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління;
 • етика ділового спілкування та ведення переговорів.

Вимоги до компетентності:

Концептуальне та інноваційне мислення:

 • здатність мислити концептуально;
 • здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи.

Управління організацією роботи:

 • ефективне управління ресурсами;
 • чітке планування;
 • ефективне формування та  управління процесами.

Управління персоналом:

 • стимулювання командної роботи та  співробітництва.

Комунікація та взаємодія:

 • вміння дослухатися до думки;
 • вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;
 • вміння виступати перед аудиторією.

Досягнення результатів:

 • своєчасне виконання поставлених цілей із дотриманням обумовлених термінів;
 • здатність запобігати та ефективно долати перешкоди при досягненні цілей.

Стресостійкість:

 • толерантність, виваженість, повага до опонентів, управління своїми емоціями. 

Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови визначаються згідно з Регламентом  Наглядової ради Українського культурного фонду.

Акцентуємо увагу на тому, що за рішенням Наглядової ради Фонду претендент не допускається до участі в конкурсному доборі у разі:

 • неподання ним одного із зазначених вище документів;
 • невідповідності встановленим Наглядовою радою Фонду вимогам до претендентів;
 • наявності у претендента не знятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Конкурсний добір у зв’язку з встановленим на території України карантином та під час дії обмежувальних заходів буде проведено з дотриманням вимог визначених підпунктом 6 пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»