Про нас

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.

Наша місія

Фонд, впроваджуючи нові механізми надання орієнтованої на результат конкурсної державної фінансової підтримки ініціативам у сфері культури та креативних індустрій, сприяє творенню розвиненої екосистеми культури та креативності в Україні, яка уможливлює породження та розповсюдження в суспільстві нових сенсів та спільних цінностей, а також сприяє збереження культурної спадщини та розвитку української культури в контексті актуальних світових тенденцій.  

Пріоритетні напрями діяльності на 2023: 

 • відновлення повноцінної діяльності та розвиток культури та креативних індустрій.
 • сприяння збереженню, відновленню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.
 • підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України та поза її межами.
 • сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних, міжрегіональних культурно-мистецьких проєктів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
 • підтримка культурного розмаїття (проєктів етнічних спільнот, національних меншин і корінних народів, в тому числі унікальних етнічних культур, які знаходяться у загрозливому становищі) та культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на посилення культурної толерантності й поваги, що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до України.
 • сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.
 • підтримка культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на проведення прикладних та інших досліджень культури та креативних індустрій з метою вивчення стану справ і забезпечення формування доказової політики в цих сферах.
 • підтримка культурно-мистецьких проєктів міжнародної співпраці та просування українського культурного продукту за кордоном, інтеграція культури та креативних індустрій у європейський культурний простір, посилення зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу та всебічної підтримки України у світі.
 • сприяння створенню конкурентоспроможного регіонального культурного та медійного продукту, розвитку локальних культур та ідентичностей, сприяння розвитку культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму, трансформації мереж закладів культури та медіа в умовах російської збройної агресії та відбудови.
 • підтримка навчальних ініціатив для професійного розвитку митців та діячів культури, медіа та креативних індустрій.
 • сприяння створенню масштабних суспільно значущих подій, спрямованих на протидію російській збройній агресії.
 • підтримка проєктів, спрямованих на протидію інформаційній та культурній складовій російської військової агресії, осмислення ролі України у забезпеченні безпеки Європи та світу від збройної агресії російської федерації, меморіалізація героїчної боротьби українського народу.

Стратегічні цілі: 

 • підсилення інституційної та фінансової спроможності 
 • сприяння творенню культурного продукту 
 • підсилення ролі культури у розвитку суспільства 
 • інтернаціоналізація української культури