+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Наша команда

Дирекція Фонду

Юлія Федів
Юлія Федів
Виконавчий директор, член Дирекції Фонду
y.fediv@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Ірина Жаркова
Ірина Жаркова
Заступник виконавчого директора з фінансових питань, член Дирекції Фонду
i.zharkova@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1362)
Надія Ковальчук
Надія Ковальчук
Заступник виконавчого директора з проектної роботи, член Дирекції Фонду
n.kovalchuk@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1537)
Геннадій Сливка
Геннадій Сливка
Заступник виконавчого директора з загальних питань, член Дирекції Фонду
g.slyvka@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1894)
Ірина Осадча
Ірина Осадча
Заступник виконавчого директора з питань організаційного розвитку, член Дирекції Фонду
i.osadcha@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1145)

Проектний відділ

Тетяна Лишневець
Тетяна Лишневець
Начальник відділу
t.lyshnevets@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Олена Міщенко
Олена Міщенко
Заступник начальника відділу
o.mishchenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Ольга Шаріпова
Ольга Шаріпова
Провідний фахівець з управління проектами («Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»)
o.sharipova@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Юлія Аленіна
Юлія Аленіна
Провідний фахівець з управління проектами («Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»)
y.alenina@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Аліса Бондаренко
Аліса Бондаренко
Провідний фахівець з управління проектами («Знакові події»)
a.bondarenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Марія Василець
Марія Василець
Провідний фахівець з управління проектами («Знакові події»)
m.vasylets@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Катерина Бова
Катерина Бова
Провідний фахівець з управління проектами («Інноваційний культурний продукт»)
k.bova@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Наталія Бриль
Наталія Бриль
Провідний фахівець з управління проектами («Інноваційний культурний продукт»)
n.bril@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Анастасія Олексій
Анастасія Олексій
Провідний фахівець з управління проектами («Інноваційний культурний продукт»)
a.olexii@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Яніна Алєєва
Яніна Алєєва
Провідний фахівець з управління проектами («Аудіовізуальне мистецтво»)
y.aleeva@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Богдана Андросюк
Богдана Андросюк
Провідний фахівець з управління проектами («Аудіовізуальне мистецтво»)
b.androsiuk@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Аліна Козинська
Аліна Козинська
Провідний фахівець з управління проектами («Інклюзивне мистецтво»)
a.kozynska@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Олександра Горчинська
Олександра Горчинська
Провідний фахівець з управління проектами («Мережі й аудиторії», «Культурні столиці України»)
o.gorchynska@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66,
внутр.1478
Олександра Амельченко
Олександра Амельченко
Провідний фахівець з управління проектами («Мережі й аудиторії»)
o.amelchenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Катерина Левченко
Катерина Левченко
Провідний фахівець
k.levchenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66

Експертний відділ

Ольга Логвиновська
Ольга Логвиновська
Начальник відділу
o.logvynovska@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Кирило Яновський
Кирило Яновський
Заступник начальника відділу
k.ianovskyi@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1375)
Олена Гречанюк
Олена Гречанюк
Провідний експерт
o.hrechaniuk@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1506)
Анна Переїденко
Анна Переїденко
Провідний експерт
h.pereidenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1766)

Відділ комунікацій та зв'язків з громадськістю

Анастасія Герасимова
Анастасія Герасимова
Начальник відділу
a.gerasymova@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1248)
Павло Чебурей
Павло Чебурей
Провідний експерт
p.cheburei@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1573)
Наталія Кравець
Наталія Кравець
Провідний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
n.kravets@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 2537)
Олександра Вінницька
Олександра Вінницька
Провідний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
o.vinnytska@ucf.in.ua

Відділ діяльності бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні

Альона Дмуховська
Альона Дмуховська
Заступник начальника відділу
a.dmukhovska@creativeeurope.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1176)
Анна Ізмайлова
Анна Ізмайлова
Провідний експерт
a.izmailova@creativeeurope.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1513)
Тетяна Єршова
Тетяна Єршова
Провідний експерт
t.yershova@creativeeurope.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1589)

Відділ міжнародного співробітництва

Олександра Якубенко
Олександра Якубенко
Начальник відділу
o.yakubenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1154)
Дарина Живоглядова
Дарина Живоглядова
Заступник начальника відділу
d.zhyvohliadova@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 2989)
Андрій Галь
Андрій Галь
Заступник начальника відділу
a.gal@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Наталія Керницька
Наталія Керницька
Провідний експерт, фахівець з управління проектами («Культура. Туризм. Регіони»)
n.kernytska@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66

Аналітичний відділ

Ірина Чужинова
Ірина Чужинова
Начальник відділу
i.chuzhynova@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1775)
Анастасія Головненко
Анастасія Головненко
Заступник начальника відділу
a.golovnenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1496)
Наталія Кива
Наталія Кива
Провідний фахівець
n.kyva@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1545)
Юлія Сисоєва
Юлія Сисоєва
Провідний фахівець
y.sysoyeva@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1353)
Мілена Чорна
Мілена Чорна
Провідний фахівець
m.chorna@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1784)
Марія Мельник
Марія Мельник
Провідний фахівець
m.melnyk@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66

Відділ з питань фінансування проектів

Людмила Грекова
Людмила Грекова
Начальник відділу
l.hrekova@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 2410)
Любов Цебенко
Любов Цебенко
Заступник начальника відділу
l.thebenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр.1972)
Ірина Копил
Ірина Копил
Провідний економіст з фінансової роботи
i.kopyl@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1579)
Ірина Мартиненко
Ірина Мартиненко
Провідний економіст з фінансової роботи
i.martynenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 2785)

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна Куцаченко
Тетяна Куцаченко
Начальник відділу — головний бухгалтер
t.kutsachenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1933)
Тетяна Чмихун
Тетяна Чмихун
Провідний бухгалтер
t.chmyhun@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 2462)
Наталія Герасько
Наталія Герасько
Провідний бухгалтер
n.gerasko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1882)

Відділ планування, тендерних закупівель та договірної роботи

Світлана Ковальчук
Світлана Ковальчук
Начальник відділу
s.kovalchuk@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1656)
Катерина Довгопол
Катерина Довгопол
Заступник начальника відділу
k.dovhopol@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1228)
Анна Приходько
Анна Приходько
Провідний економіст з планування
a.prykhodko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66

Відділ правового забезпечення

Вікторія Волковинська
Вікторія Волковинська
v.volkovynska@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1331)
Альона Кохно
Альона Кохно
a.kohno@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1925)
Владислав Кржевін
Владислав Кржевін
Провідний юрисконсульт
v.krzhevin@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1897)
Андрій Сахно
Андрій Сахно
Провідний юрисконсульт
a.sakhno@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66

Сектор документообігу, організаційного забезпечення і контролю

Оксана Прасюк
Оксана Прасюк
Завідувач сектору
o.prasiuk@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1771)
Тетяна Луніна
Тетяна Луніна
Провідний фахівець
t.lunina@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1588)
Марія Добровінська
Марія Добровінська
Фахівець 1 категорії
m.dobrovinska@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1588)

Cектор роботи з персоналом

Олена Чебакова
Олена Чебакова
Завідувач сектору
o.chebakova@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66
Дар'я Царенко
Дар'я Царенко
Фахівець 1 категорії
d.tsarenko@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66

Cектор програмних технологій

Дмитро Барикін
Дмитро Барикін
Завідувач сектору
d.barykin@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1491)
Сергій Манжос
Сергій Манжос
Провідний фахівець з інформаційних технологій
s.manzhos@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1460)

Відділ господарського забезпечення

Сергій Ткачук
Сергій Ткачук
Начальник відділу
s.tkachuk@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр. 1717)