+38 (050) 629-18-08 +38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

Які цілі та завдання УКФ?

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.

Які конкурсні програми реалізовує УКФ в 2019 році?

У 2019 році УКФ реалізовує наступні програми, на які триває прийом заявок:


  1. «Створюємо інноваційний культурний продукт» ‒ програма, спрямована на створення умов для культурного самовираження шляхом творення інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту. Культурним продуктом у рамках програми є творчий та інтелектуальний результат людської праці в процесі культурної діяльності, творення якого направлено на сприяння розвитку культурної галузі.
  2. «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» – спрямована на сприяння обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі культури та мистецтв, а також на відкриття нових мистецьких практик та імен.
  3. «Український культурний монітор» – програма спрямована на дослідження стану культурних, креативних та аудіовізуальних секторів України.
  4. «Знакові події для української культури» – програма спрямована на сприяння створенню позитивного іміджу України на міжнародній культурній арені.
  5. «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» – програма покликана підтримувати та розвивати український кінематограф, стимулювати молодих митців до створення кінематографічного конкурентоспроможного продукту.
  6. «Інклюзивне мистецтво» - програма, що розробляється спільно з Британською Радою в Україні, і має на меті забезпечення культурних прав людей з інвалідністю.

Протягом 2019 року буде запущено ще дві програми: «Промоція культури та місцевий розвиток» і «Розбудова зв’язків ‒ мережування».

Які загальні бюджети програм у 2019?

Створюємо іноваційний культурний продукт –  81 млн. гривень.

Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти. – 70 млн. гривень.

Український культурний монітор  – 10 млн. гривень.

Знакові події української культури  – 60 млн. гривень.

Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору – 400 млн. гривень.

Інклюзивне мистецтво - 20 млн. гривень.

Який графік конкурсу?

Створюємо іноваційний культурний продукт

Термін подачі проектної заявки: 31.01 – 01.03.2019

Термін реалізації проекту: 2.05 – 31.10.2019

до 08.11.2019


Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти

Освітні програми / Дебюти

Термін подачі проектної заявки: 31.01.2019 – 17.03.2019

Термін реалізації проекту: 01.07.2019-10.11.2019

Термін подачі звітності: 11.11.2019-22.11.2019


Мобільність та програми обміну / Резиденції

Термін подачі проектної заявки: 31.01.2019 – 17.03.2019

Термін реалізації проекту: 01.06.2018 - 31.10.2019

Термін подачі звітності: 01.11.2019-08.11.2019


Український культурний монітор

Термін подачі проектної заявки: 11.02.2019 – 22.03.2019

Термін реалізації проекту: 15.05.2019 - 31.10.2019

Термін подачі звітності: 1.11.2019 - 8.11.2019


Знакові події української культури

Термін подачі проектної заявки: 11.02.2019 – 22.03.2019

Термін реалізації проекту: 01.05.2019 - 31.10.2019

Термін подачі звітності:1.11.2019 - 8.11.2019


Підсилення потужності аудіовізуального сектору

Термін подачі проектної заявки: 11.02.2019 – 22.03.2019

Термін реалізації проекту: 10.06.2019 31.10.2019

Термін подачі звітності: 1.11.2019 - 8.11.2019Які є типи проектів? Чим вони відрізняються?

В рамках програми є три типи проектів: індивідуальний проект, проект національної співпраці, проект міжнародної співпраці.


Індивідуальний проект – це культурно-мистецький проект, який реалізується за участі одного заявника. УКФ надає 100 % фінансування. Партнерство та співфінансування не є обов'язковою умовою.


Проект національної співпраці – культурно-мистецький проект, який передбачає партнерську реалізацію проекту у двох або більше регіонах України. Партнерство є обов'язковою вимогою. Партнер є співвиконавцем проекту, проте не є заявником та не може управляти ресурсами без згоди заявника. В рамках даного типу проекту УКФ покриває 80 % витрат проекту, 20 % витрат мають надійти з інших будь-яких джерел (не заборонених законодавством), тобто співфінансування є обов`язковою умовою.


Проект міжнародної співпраці – культурно-мистецький проект, що передбачає реалізацію проекту в Україні та/або за кордоном у партнерстві з іншими організаціями або ФОП. При цьому, заявник є резидентом України, міжнародний партнер – нерезидентом. Міжнародний партнер є співвиконавцем проекту, проте не є заявником та не може управляти ресурсами без згоди заявника. В рамках даного типу проекту УКФ покриває 70 % витрат проекту, 30 % витрат мають надійти з інших будь-яких джерел (не заборонених законодавством), тобто співфінансування є обов`язковою умовою.

Які документи необхідно надати для підтвердження проектам національного чи міжнародного типу?

Документи для проектів національної та міжнародної співпраці:

· договір про співпрацю між заявником та партнером (зразок можна знайти на сторінці сайту УКФ для обраного типу проекту відповідного ЛОТ-у);

· гарантійний лист щодо підтвердження співфінансування (зразок можна знайти на сторінці сайту УКФ для обраного типу проекту відповідного ЛОТ-у);

· документ, яким підтверджується реєстрація організації-партнера.

Документи, що подаються іноземною мовою, повинні бути перекладені українською мовою та засвідчені належним чином.

Як визначити, на який ЛОТ програми подати свій проект?

Вибір ЛОТ-у залежить від проблематики, яку пропонується вирішити шляхом реалізації проекту. Команді проекту потрібно правильно розставити акценти та зрозуміти, хто є цільовою аудиторіє проекту, адже саме для неї створюється проект та шляхом реалізації проекту вирішується та чи інша проблематика.

Скільки проектних заявок може бути подано від одного заявника?

Заявник може подати лише ОДНУ заявку і на ОДНУ програму УКФ протягом 2019 року.  Один і той же заявник не може подаватися на декілька програм УКФ навіть з різними проектними пропозиціями.

Відповідно до Порядку конкурсного відбору (нова редакція) від 26.11.2018 р. це є порушенням та веде до повної дискваліфікації всіх поданих проектів.

Хто може бути заявником? Які вимоги до юридичних осіб та ФОП?

Заявником може бути юридична особа усіх форм власності або ФОП (платник єдиного податку ІІІ групи), належним чином зареєстрована на території України.

Дата реєстрації юридичної особи чи ФОП відносно дати початку конкурсу має відповідати наступним вимогам:

  • не менше ніж за 2 роки до дати оголошення конкурсу для заявників на програм “Створюємо інноваційний культурний продукт” та “Знакові події української культури”;
  • не менше ніж за 1 рік до дати оголошення конкурс для заявників на програми “Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти” та “Український культурний монітор”
  • протягом 1 року ( для ФОП в т.ч. новостворені) до дати оголошення конкурс для заявників лоту 1-2 програми “Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору”
  • не менше ніж за 2 роки до дати оголошення конкурсу для заявників лоту 3-4-5 програми “Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору”

Якщо юридична форма заявника не відповідає переліченим вище вимогам, то його проектна заявка не буде розглядатися.

Чи можна подавати заявку в довільній формі?

Ні, документи, подані в довільній формі не будуть розглядатися.

Проектна заявка та плановий кошторис необхідно подавати відповідної форми, затвердженої УКФ. Форму проектної заявки та кошторису знаходиться на сайті УКФ, вибравши відповідну програму та тип проекту.

Чи зберігаються авторські права за заявником проекту?

Авторське права зберігаються за заявником. Обов'язковою вимогою по завершенню проекту є публічне представлення результатів реалізації та розміщення результатів виконання проекту  (сценарії, тексти, музичні твори, наприклад) або візуального звіту про використання коштів (фото-, теле-, кіно-матеріали, презентації, тізери тощо) на офіційному сайті УКФ.

Чи можливе внесення змін до комунікаційної стратегії після її оцінки експертною радою УКФ?

Ні, не можна. Комунікаційна стратегія є Додатком 2 до проектної заявки, що оцінюється окремою експертною радою з комунікаційних стратегій проектів та є планом промоції проекту, який затверджується як частина проектної заявки, що йде обов’язковим додатком до Договору про надання гранту під час підписання  Договору між Фондом та грантоотримувачем.

Чи покриваються витрати на реалізацію комунікаційної кампанії в рамках проекту?

Так, покриваються

Кого потрібно вказувати в проектній заявці: виконавців проекту чи менеджерів/кураторів?

У проектній заявці вказується команда проекту, яка буде брати участь у реалізації проекту.

Який графік проведення конкурсу?

Кожна Програма має власний графік подання заявки, технічного та експертного відбору. Інформацію по кожній з Програм можна знайти на сторінці Програми сайту УКФ, а також у інструкціях до них.

Які граничні суми бюджетів проектів?

Кожна програма має окремо визначені граничні суми бюджету для проектів. З граничними сумами бюджету проекту можна ознайомитись на сторінці кожної з програм сайту УКФ.

Чи обов`язково, щоб партнер надавав співфінансування?

Партнер є співвиконавцем проекту. Він може надавати співфінансування, але це не є обов'язковою вимогою. Можуть бути будь-які джерела співфінансування, що не заборонені національним законодавством.

Які умови співфінансування?

Співфінансування - ресурси виключно в грошовій формі, не заборонені законодавством, що не є грантом УКФ, та використовуються заявником і партнерством для реалізації цілей і отримання результатів проекту.

Співфінансування можливо за всіма допустимими типами витрат. Не допускається співфінансування в натуральній формі. Для підтвердження співфінансування проекту УКФ просить надавати Договір про співпрацю між партнерами з прописаними умовами співфінансування, якщо умовами партнерства передбачено співфінансування, і Гарантійний лист щодо підтвердження співфінансування.

У разі реалізації гранту на умовах співфінансування, грантоотримувач відображає у кошторисі обсяг коштів співфінансування із зазначенням переліку та обсягу витрат в кількісному та грошовому показниках. Грантоотримувач несе відповідальність за дані, які зазначені у Звіті витрат на реалізацію гранту.

Деталі співфінансування по кожній Програмі розміщені на сторінці Програми сайту УКФ та інструкціях до них.

Що входить до пакету аплікаційних документів?

Заявникам потрібно подати аплікаційний пакет шляхом надсилання високоякісних сканів усіх документів через онлайн-кабінет на сайті УКФ ucf.in.ua. Подання заявки відбувається шляхом натискання кнопки «Відправити заявку». Повідомлення про отримання аплікаційного пакету має надійти на електронну пошту заявника.


Кожен заявник зобов`язаний надіслати аплікаційний пакет в паперовому вигляді рекомендованим листом на поштову адресу УКФ: Програма «[Назва програми]», Український культурний фонд, вул. Лаврська, 10-12, м. Київ 01010.


Кінцеві терміни та точний перелік аплікаційних документів розміщений на сторінці кожної Програми на сайті УКФ та у інструкціях до них.


Документи для подання на конкурс (аплікаційний пакет).

А. Для юридичних осіб / органів місцевого самоврядування:

● проектна заявка;

● плановий кошторис;

● копія Статуту, Положення або інші установчі документи, зареєстровані відповідно до чинного законодавства;

● витяг з ЄДР із зазначенням в якості підписанта тієї особи, яка має намір підписувати Договір про надання гранту з УКФ (керівник організації-заявника) та із перерахуванням основних видів діяльності. УВАГА: види діяльності організації заявника повинні відповідати основним напрямам реалізації проекту в рамках виконання Договору про надання гранту з УКФ;

● фінансова звітність на останню дату балансу, що передує даті подачі заявки;


Окрім того, для неприбуткових організацій:

● копія витягу з Реєстру неприбуткових організацій та установ;


Б. Для фізичних осіб-підприємців (платників єдиного податку ІІІ гр.)

● проектна заявка;

● плановий кошторис;

● витяг ЄДР із перерахуванням основних видів діяльності. УВАГА: види діяльності фізичної особи-підприємця (організації-заявника) повинні відповідати основним напрямкам реалізації проекту в рамках виконання Договору про надання гранту з УКФ;

● витяг з Реєстру платників єдиного податку;

● податкова декларація платника єдиного податку на останню звітну дату, що передує даті подачі заявки;


В. Для національних та міжнародних проектів додаються:

● договір про співпрацю між заявником та партнером;

● гарантійний лист щодо підтвердження співфінансування.


Окрім того для міжнародних партнерів

● копії документів, якими підтверджується реєстрація організації-партнера, мовою оригіналу.

Крім того, необхідно подати належним чином завірений переклад документів на українську мову.


Усі документи необхідно подавати у форматі PDF, кошторис проекту – у форматі XLS. Копії документів мають бути належним чином засвідчені, а саме: кожна копія сторінки має містити особистий підпис, прізвище та ініціали, посаду особи, яка засвідчує копію, відмітку «Згідно з оригіналом», дату засвідчення копії та печатку (за наявності). Всі документи мають бути оформлені українською мовою, подані відповідно до переліку та у відповідному форматі

Яка процедура проведення конкурсу та критерії оцінювання заявок?

Згідно з Порядком проведення конкурсного відбору проектів №19 від 26.11.2018, конкурсний відбір програм проводиться в три етапи:

А. Технічний відбір (перший етап).

Б. Експертний відбір (другий етап).

В. Прийняття рішення Дирекцією УКФ / Наглядовою радою щодо призначення / непризначення фінансування (третій етап).

Які критерії технічного відбору?

Проектна заявка та кошторис, а також інші документи аплікаційного пакету, що подаються на Конкурс мають бути подані:

-   у формі, що передбачена умовами Конкурсу;

-   у строки, передбачені умовами Конкурсу;

-   містити всі документи, передбачені Інструкціями для заявників;

-   подані заявником, зазначеним в розділі 6  цього Порядку;

-   складені українською мовою, а у випадку, коли таке передбачено в Інструкціях для заявників – іноземною мовою.

Чи може надаватися фінансування від Українського культурного фонду заходам (фестивалям, конкурсам, концертам), які відбуваються щороку?

Відповідно до пункту 4.3. Порядку проведення конкурсного відбору проектів (в новій редакції) від 26 листопада 2018 року № 19, фінансова підтримка плановим щорічним заходам надається один раз на три роки.

Які терміни подачі заявок на програми?

Створюємо іноваційний культурний продукт - терміни подачі заявок: 31.01 – 01.03.2019.

Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти  - терміни подачі заявок: 31.01 – 17.03.2019.

Український культурний монітор - терміни подачі заявок: 11.02 – 22.03.2019.

Знакові події української культури  - терміни подачі заявок: 11.02 – 22.03.2019.

Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору - терміни подачі заявок: 11.02 – 22.03.2019.

Інклюзивне мистецтво - терміни подачі 18.03 - 26.04.2019

Якщо ви не знайшли відповідь на своє питання, ви можете нашим співробітникам