+38 (099) 638-52-73 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

Які цілі та завдання УКФ?

Український культурний фонд - державна установа, створена з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка проєктів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.

Які конкурсні програми реалізовує УКФ у 2022 році?

У 2022 році УКФ реалізовує наступні програми, на які триває прийом заявок:

 1. Культура без бар’єрів. Програма спрямована на розвиток та дотримання культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.
 2. Аудіовізуальне мистецтво. Програма спрямована на підтримку та розвиток національного аудіовізуального сектору, зокрема, телебачення, радіомовлення та медіаплатформ, стимулювання митців до створення конкурентоспроможного продукту та його представлення за кордоном. 
 3. Інноваційний культурний продукт. Програма спрямована на впровадження сучасних цифрових технологій у реалізацію культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних проєктів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
 4. Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії. Програма спрямована на проведення прикладних та інших досліджень культури та креативних індустрій з метою вив­чення стану справ і забезпечення формування доказової політики в цих сферах, а також розробку та впровадження навчальних ініціатив для професійного розвитку митців та діячів культури і креативних індустрій.
 5. Культурна спадщина. Програма покликана сприяти збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.
 6. Ґранд-подія. Програма спрямована на підтримку масштабних подій, які розвиватимуть культурну екосистему країни, мати культурно-просвітницьку складову і посилювати роль культури у житті суспільства.
 7. Культура. Регіони. Програма спрямована на створення конкурентоспроможного регіонального культурного продукту, розвитку локальних культур та ідентичностей, трансформації мереж закладів культури в умовах децентралізації. 
 8. Культура плюс. Програма спрямована на посилення інтеграції культури в щоденні громадські, освітні та соціальні практики, на розширення розуміння ролі культури в житті суспільства, на розвиток міжгалузевої співпраці та демонстрації значення культури для збереження цілісності нації та зростання її креативного потенціалу. 
 9. Культурні столиці України. Програма має на меті стимулювання почуття приналежності членів територіальних громад до їх спільного культурного простору, розвиток культурного туризму та підтримку місцевих культурних ініціатив. 


Які загальні бюджети програм у 2022?

 1. Культура без бар’єрів – 30 млн грн 
 2. Аудіовізуальне мистецтво – 110 млн грн
 3. Інноваційний культурний продукт – 130 млн грн
 4. Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії – 45 млн грн
 5. Культурна спадщина – 55 млн грн
 6. Ґранд-подія – 85 млн грн
 7. Культура. Регіони – 61 млн грн
 8. Культура плюс – 30 млн грн
 9. Культурні столиці України – 36 млн грн

Бюджет програм може бути змінено після остаточного затвердження Державного бюджету України на 2022 рік.

Які є типи проєктів? Чим вони відрізняються?

Фонд розрізняє три типи проєктів: індивідуальний проєкт, проєкт національної співпраці, проєкт міжнародної співпраці.

 1. Індивідуальний проєкт –  це культурно-мистецький проєкт, який реалізується за ініціативи та участі одного заявника. Тільки цей тип проєкту відкритий для подання заявок фізичними особами-підприємцями.
 2. Проєкт національної співпраці –  це культурно-мистецький проєкт, який передбачає партнерську реалізацію проєкту у двох або більше регіонах України мінімальне партнерство має включати заявника та одного партнера з різних регіонів України. Заявником і партнером цього типу проєкту не може бути фізична особа-підприємець. Зверніть увагу, що у разі зміни партнера після підписання договору про надання гранту, Фонд залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку із умовою повернення виплачених сум.
 3. Проєкт міжнародної співпраці –  це культурно-мистецький проєкт, що передбачає реалізацію проєкту в Україні та/або за кордоном у партнерстві з іншими юридичними особами всіх форм власності (підприємствами, установами та організаціями). Заявник має бути резидентом України, а один з партнерів – нерезидентом. Заявником і партнером цього типу проєкту не може бути фізична особа-підприємець. Зверніть увагу, що у разі зміни партнера після підписання договору про надання гранту, Фонд залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку із умовою повернення виплачених сум. 

Як визначити, на який ЛОТ програми подати свій проєкт?

Вибір ЛОТ-у безпосередньо залежить від мети та цілей проєкту і обраних засобів її досягнення. Команді проєкту потрібно проаналізувати проблему, яка вирішуватиметься в рамках виконання проєкту, напрацювати шляхи її вирішення та обрати інструментарій, що буде використовуватись для роботи з цільовою аудиторією. Після того, як ви визначилися з основними параметрами вашого проєкту, визначтеся з програмою УКФ - шляхом вивчення та співставлення пріоритетів та цілей кожної із програм з цілями та очікуваними результатами вашого проекту. Відповідно, для вибору ЛОТ-у, вивчіть та співставте пріоритети підтримки, очікувані продукти в межах ЛОТ-у з тим, що ви плануєте досягти в рамках вашого проєкту.

Скільки проєктних заявок може бути подано від одного заявника?

У 2022 році діє правило:

1 заявник – 1 заявка на кожну програму. Це означає, що одна юридична особа або фізична особа-підприємець може бути заявником одночасно всіх конкурсних програм, але за умови подання лише одного аплікаційного пакета на кожну з конкурсних програм.

Проекти, що подаються від одного заявника на різні конкурсні програми, мають бути з різними назвами, цілями, завданнями, результатами та різними складами проєктних команд. За умови перемоги кількох проєктів від одного заявника, Фонд зможе підтримати не більше двох проєктів.

Хто може бути заявником?

Кожна програма має індивідуальний перелік заявників із визначеним терміном реєстрації відповідно до чинного законодавства.   

Які терміни подачі заявок на конкурс програм?

Граничний термін подачі заявок на конкурсні програми «Аудіовізуальне мистецтво», «Культура без бар’єрів»  17 січня 2022 року.

Граничний термін подачі заявок на програму «Інноваційний культурний продукт»  20 січня 2022 року.

Граничний термін подачі заявок на програми «Дослідження. Освіти. Резиденції. Стипендії», «Культурна спадщина», «Ґранд-подія» – 31 січня 2022 року.

Граничний термін подачі заявок на програму «Культура. Регіони» – 1 лютого 2022 року.

Заявки на програми «Культура плюс» та «Культурні столиці України» не прийматимуться, у 2022 році відбуватиметься реалізація проєктів, що були відібрані у попередньому грантовому сезоні.

Який бюджет програми, який бюджет ЛОТ-у, які граничні суми бюджетів проєктів?

Кожна програма має окремо визначені бюджет програми, бюджет ЛОТ-у і граничні суми бюджету для проєктів. З граничними сумами бюджету проєкту можна ознайомитись на сторінці кожної з програм сайту УКФ.

Чи можна для входу в особистий кабінет на офіційному сайті УКФ використати логін та пароль, створений для конкурсних програм минулих років?

Так, логін та пароль, які були створені та використовувалися заявником для входу у особистий кабінет для участі у минулих роках, дійсні та можуть використовуватися для конкурсних програм 2022 року.

Що таке комунікаційний план проєкту?

Комунікаційний план проєкту відображає основні заходи, заплановані командою проєкту для ефективного інформування різних цільових аудиторій щодо власного проєкту, і має відповідати цілям та завданням проєкту. Комунікаційний план має містити інформацію про те, які ключові повідомлення про проєкт будуть поширюватися серед цільових аудиторій за допомогою яких методів та через які канали комунікації. Комунікаційний план має містити конкретизацію каналів комунікації та співпраці зі ЗМІ під час реалізації проекту. Різні канали комунікації мають корелювати з різними цільовими аудиторіями. В заявці можуть бути зазначені заплановані спікери та публічні особи, які підтримуватимуть проєкт в інформаційному просторі. Відтак необхідно звернути увагу на те, чи є вони лідерами думок і чи їхня репутація та риторика не суперечать чільним принципам УКФ. Комунікаційний план має бути детально розпланованим та реалістичним, логічно структурованим, а також містити кількісні та якісні показники досягнення комунікаційних цілей.

Чи покриваються витрати на реалізацію комунікаційної кампанії в рамках проєкту?

Так, покриваються.

Що таке команда проєкту?

Команда проєкту - це група осіб, які безпосередньо керують та реалізують проект та відповідальні за досягнення проектних цілей.

У проектній заявці вказується команда проекту (основні виконавці) із зазначенням: ролі у проекті, переліку основних обов’язків, зайнятості у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах), відповідного досвіду, визначеною формою фінансових стосунків із організацією-заявником (Трудовий договір, ЦПХ, ФОП, волонтер інше). Просимо звернути увагу, що члени команди не можуть виступати одночасно постачальником товарів, робіт та послуг в проекті окрім зазначених функціональних обов’язків в проектній заявці.

Як розуміти вимогу Фонду, щодо реалізації проєктів різними складами проєктних команд, у випадку подання кількох проєктів від одного заявника?

Якщо заявник подає на конкурс кілька проектів, то це означає, що окрім того, що проекти мають різні цілі, завдання та очікувані результати, то і імплементація проекту повинна забезпечуватися різними командами. Член команди може бути задіяним в декількох проектах лише у випадках, якщо його/її зайнятість пропорційно розподіляється між обома проектами в межах 100%, і відповідно так само розподіляється їх оплата праці. Член команди може бути задіяним в декількох проектах якщо вони розмежовані в часі: наприклад, тривалість проекту 1 - травень-червень 2022, проекту 2 - липень-жовтень 2022.

Чи може проєкт, який подавався на конкурс УКФ, претендувати на одночасне фінансування від іншого донора/фонду?

Проєкт, який подавався на конкурс УКФ і містить однаковий перелік витрат може податися на підтримку і до інших донорів/фондів. У разі перемоги проєкту і в конкурсі УКФ, і в конкурсі іншого донора проєкт може претендувати на отримання гранту лише від одного фонду, оскільки виникає ситуація подвійного фінансування одних і тих самих витрат по проєкту. Якщо ж проекти доповнюють один одного в частині витрат, то кошти іншого донора можуть бути залучені в якості співфінансування за умови попереднього повідомлення про це Фонд шляхом внесення відповідної інформації в аплікаційному пакеті у розділі співфінансування, або узгодженням на етапі реалізації проєкту.

Як надати активне посилання на установчий документ (Статут, Положення тощо)?

Введіть код, що Ви отримали при державній реєстрації Вашої організації. Цей код знаходиться в документі «ОПИС документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

Приклад:

Реєстраційний номер справи: 1_074_067914_44 

Код: 175870409137

Якщо цього коду у вас немає, завантажте відсканований установчий документ на Гугл-диск та надайте нам посилання.

Чи фінансує Український культурний фонд капітальне будівництво або реставрацію будівель в рамках реалізації проєктів?

Кошти, які були виділені на реалізацію культурно-мистецького проєкту, заборонено витрачати на послуги з розробки проектно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та будівельних робіт.