+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

Які цілі та завдання УКФ?

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури, молоді та спорту України.

Які конкурсні програми реалізовує УКФ в 2021 році?

У 2021 році УКФ реалізовує наступні програми, на які триває прийом заявок:

 1. Аналітика культури - програма має на меті компенсувати брак знань про стан справ та перспективи розвитку секторів культури та креативних індустрій та закласти фундамент для системного вивчення ринків, аудиторій та процесів суспільної трансформації у сфері культури.
 2. Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти прагне сприяти обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі культури та мистецтв, а також відкриттю нових мистецьких практик та імен.
 3. Інноваційний культурний продукт програма покликана через інновативний підхід розвивати різні сектори культури. Також програма спрямована на створення умов для культурного самовираження шляхом творення інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту. Культурним продуктом у рамках програми є творчий та інтелектуальний результат людської праці в процесі культурної діяльності, творення якого направлено на сприяння розвитку культурної галузі.
 4. Інклюзивне мистецтво - програма спрямована на розвиток потенціалу митців з інвалідністю, активне залучення людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя в країні та промоцію інклюзивного мистецтва в українському суспільстві. Програма розроблена у співпраці з Британською Радою в Україні в рамках мистецької програми Unlimited: Making the Right Moves.
 5. Аудіовізуальне мистецтво - програма спрямована на підтримку та розвиток українського аудіовізуального сектору, новітніх мультимедійних технологій, українського телебачення та радіомовлення, стимулювання митців до створення конкурентоспроможного продукту і популяризації українського аудіовізуального сектору за кордоном. У її фокусі: науково-пізнавальний, культурно-мистецький та соціальний контент, зокрема, теми протидії фейкам та інформаційній агресії.
 6. Знакові події програма спрямована на розширення вибору та можливості доступу до кроссекторального культурного контенту, розбудову партнерств у сфері культурних та креативних індустрій, розвитку внутрішнього та зовнішнього культурного туризму, на посилення позитивного іміджу України на міжнародній культурній арені. Програма націлена на підтримку культурного розмаїття та збільшення ролі культури в житті українського суспільства. 
 7. Культурні столиці України - програма надає можливість українським територіальним громадам у майбутньому претендувати на статус Культурної столиці Європи. Метою програми є сприяння промоції та розвитку культури в рамках реформи децентралізації з урахуванням спроможності територіальної громади, потреб й інтересів членів цієї громади.
 8. Стипендії - програма покликана підтримувати митців та культурних операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей в розрізі: фінансування індивідуальної мистецької діяльності, навчання, стажування, участі у резиденціях, виставкових проектах, конференціях, форумах, проведення досліджень за кордоном та в межах України. Програма має на меті стимулювати професійне становлення молодих митців, мобільність та мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями та навичками, які можна забезпечити за допомоги грошової підтримки стипендіатів.  
 9. Культура для змін - є програмою міжнародного партнерства, яка спрямована на спільний пошук відповідей на виклики сьогодення через підтримку культурного діалогу та створення спільних культурно-мистецьких проектів.
 10. Культура. Туризм. Регіони - має на меті посилити культурно-туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів.
 11. Діти культури - спрямована на розвиток дитячого потенціалу в культурному секторі, активне залучення дітей до культурно-мистецького життя та підтримка дитячих проектів через поєднання інструментів краудфандингу та державного фінансування.
 12. Культура плюс - програма підтримує проекти, що використовують партисипативні методи (методи залучення) як окремих осіб, так і соціальних груп, а також розвивають мистецьку інтервенцію у суспільно значущі галузі.


Які загальні бюджети програм у 2021?

Аналітика культури 20 млн грн

Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти  50 млн грн

Інноваційний культурний продукт  115 млн грн

Інклюзивне мистецтво 30 млн грн

Аудіовізуальне мистецтво 100 млн грн

Знакові події 130 млн грн 

Культурні столиці України 40 млн грн

Стипендії 5 млн грн

Культура плюс – 30 млн грн

Культура для змін 14 млн грн 

Культура. Туризм. Регіони – 60 млн грн
Бюджет програм може бути змінено після остаточного затвердження Державного бюджету України на 2021 рік.

Які є типи проектів? Чим вони відрізняються?

Фонд розрізняє три типи проектів: індивідуальний проект, проект національної співпраці, проект міжнародної співпраці.

1. Індивідуальний проектце культурно-мистецький проект, який реалізується за ініціативи та участі одного заявника. Тільки цей тип проекту відкритий для подання заявок фізичними особами-підприємцями.

2. Проект національної співпраціце культурно-мистецький проект, який передбачає реалізацію проекту спільно із партнером або партнерами у двох або більше регіонах України. Мінімальне партнерство має включати одного заявника та одного партнера з різних областей України. Заявником і партнером цього типу проекту не може бути фізична особа-підприємець. Зверніть увагу, що у разі зміни партнера після підписання договору про надання гранту, Фонд залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку із умовою повернення виплачених сум.

3. Проект міжнародної співпраці — це культурно-мистецький проект, що передбачає реалізацію проекту в Україні та/або за кордоном у партнерстві. Заявник має бути резидентом України, а один з партнерів — нерезидентом. Заявником і партнером цього типу проекту не може бути фізична особа-підприємець. Зверніть увагу, що у разі зміни партнера після підписання договору про надання гранту, Фонд залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку із умовою повернення виплачених сум.

Які документи необхідно надати для підтвердження проектам національного чи міжнародного типу?

Обов’язкові документи для проектів  національної або міжнародної співпраці:


 • документи, що підтверджують реєстрацію організації-партнера (скан-копія у PDF);
 • лист (и) про наміри співпраці від партнера (-ів) (скан-копія оригіналу у PDF) зразок листа є додатком до Інструкції для заявників кожної конкурсної програми;
 • гарантійний лист про співфінансування проекту, який надає заявник, вказуючи джерела співфінансування (скан-копія оригіналу у PDF) зразок листа  є додатком до Інструкції для заявників кожної конкурсної програми.


Документи, які надаються мовою оригіналу, мають бути перекладені українською мовою та завірені належним чином (нотаріально або бюро перекладів).

Як визначити, на який ЛОТ програми подати свій проект?

Вибір ЛОТ-у безпосередньо залежить від мети та цілей проекту і обраних засобів її досягнення. Команді проекту потрібно проаналізувати проблему, яка вирішуватиметься в рамках виконання проекту, напрацювати шляхи її вирішення  та обрати інструментарій, що буде використовуватись для роботи з цільовою аудиторією. Після того, як ви визначилися з основними параметрами вашого проекту, визначтеся з програмою УКФ - шляхом вивчення та співставлення пріоритетів та цілей кожної із програм з цілями та очікуваними результатами вашого проекту. Відповідно, для вибору ЛОТ-у, вивчіть та співставте пріоритети підтримки, очікувані продукти в межах ЛОТ-у з тим, що ви плануєте досягти в рамках вашого проекту.

Скільки проектних заявок може бути подано від одного заявника?

У 2021 році діє правило:

1 заявник – 1 заявка на кожну програму. Це означає, що одна юридична особа або фізична особа-підприємець може бути заявником одночасно всіх конкурсних програм, але за умови подання лише одного аплікаційного пакета на кожну з конкурсних програм.

Проекти, що подаються від одного заявника на різні конкурсні програми, мають бути з різними назвами, цілями, завданнями, результатами та різними складами проектних команд. За умови перемоги кількох проектів від одного заявника, Фонд зможе підтримати не більше трьох проектів.

Хто може бути заявником? Які вимоги до юридичних осіб та ФОП?

У програмах “Аналітика культури” та Знакові події” заявником може бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за два роки на дату оголошення конкурсу.

Заявником програми “Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти” також може бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за два роки на дату оголошення конкурсу. Крім ЛОТ-у “Дебюти”, до заявників якого не має вимог щодо терміну реєстрації.

У програмі “Інноваційний культурний продукт” заявником може бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за рік на дату оголошення конкурсу.

ЛОТ 1 програми “Інклюзивне мистецтво” не має вимог щодо реєстрації заявника, заявником ЛОТ-ів 2 і 3 може бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за два роки на дату оголошення конкурсу.

Заявником ЛОТ-ів 2 1 3 програми “Аудіовізуальне мистецтво” може бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за два роки на дату оголошення конкурсу; ЛОТ-у 1 - зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за рік на дату оголошення конкурсу.

Заявником програми “Стипендії” може бути фізична особа, якій на момент подання заявки виповнилося 18 років, і чия професійна, наукова, дослідницька діяльність пов'язана зі сферою культури та мистецтва.

У програмі "Культурні столиці України" заявниками можуть бути лише органи місцевого самоврядування.

Програма "Діти культури" приймає заявки від юридичних осіб усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців, які мають на меті реалізувати проекти спрямовані на розвиток творчої особистості дітей (громадські, молодіжні та дитячі організації, громадські спілки, благодійні фонди та ін.)

Заявником ЛОТ-ів 2 і 3 програми "Культура плюс" можуть бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за рік на дату оголошення конкурсу (20.11.2020 р.). До заявникі ЛОТ-у 1 вимог щодо реєстрації не висунуто.

Подати заявку на ЛОТ 1 програми "Культура для змін" може юридична особа – неприбуткова організація, що зареєстрована на території України, відповідно до чинного законодавства та внесена до реєстру неприбуткових установ та організацій, має відповідний досвід діяльності у сфері культури та освіти, міжнародного обміну або молодіжної роботи. А на ЛОТ 2 - юридична особа, що зареєстрована на території України, відповідно до чинного законодавства та має відповідний досвід діяльності у сфері культури, освіти, міжнародного обміну.  

Програма "Культура. Туризм. Регіони" запрошує до участі у ЛОТ-ах 1 і 2 органи місцевого самоврядування, що зареєстрований на території України (окрім реєстрації в столиці та обласних центрах), без обмежень щодо строку реєстрації; юридичних осіб всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України (окрім реєстрації в столиці та обласних центрах) відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за рік на дату оголошення конкурсу та має відповідний досвід діяльності у сфері культури та/або розвитку культурно-пізнавального туризму. Заявником ЛОТ-у 3 може бути орган місцевого самоврядування, що зареєстрований на території України (окрім реєстрації в м. Києві) відповідно до чинного законодавства та має відповідний досвід діяльності у сфері культури, без обмежень щодо строків реєстрації. А також юридична особа всіх форм власності та фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України (окрім реєстрації в м. Києві) не менше ніж за рік, на дату оголошенн конкурсу, та має відповідний досвід у сфері культури.


Щодо додаткових вимог до заявників (період, досвід діяльності та ін.), які є індивідуальними у кожній окремій конкурсні програмі, просимо детально ознайомитися із розділом VII. “Вимоги до заявників та партнерів” Інструкції для заявників обраної вами програми. 

Які терміни подачі заявок на конкурс програм?

Граничний термін подачі заявок на конкурсні програми “Аналітика культури”,  “Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти”, “Інноваційний культурний продукт”, “Інклюзивне мистецтво”, “Аудіовізуальне мистецтво”, “Знакові події”, “Стипендії- 14 січня 2021 року

Граничний термін подачі заявок на програму “Культурні столиці України” - 30 березня 2021 року.

Граничний термін подачі заявок на програми "Культура для змін" та "Культура. Туризм. Регіони" - 1 лютого 2021 року.

Граничний термін подачі заявок на програму "Діти культури" - 12 лютого 2021 року.

Граничний термін подачі заявок на програму "Культура плюс" - 12 березня 2021 року.


Як дізнатися в рамках яких програм підтримується той чи інший сектор?

Інформацію про те, які сектори підтримуються в рамках програми та відповідних лотів можна знайти в інструкціях для заявників.

Який бюджет програми, який бюджет ЛОТ-у, які граничні суми бюджетів проектів?

Кожна програма має окремо визначені бюджет програми, бюджет ЛОТ-у і граничні суми бюджету для проектів. З граничними сумами бюджету проекту можна ознайомитись на сторінці кожної з програм сайту УКФ.

Що входить до аплікаційного пакета?

Аплікаційний пакет це пакет документів, який складається з проектної заявки, кошторису проекту та інших документів, що передбачені Інструкцією для заявників відповідної конкурсної програми. 

Аплікаційний пакет для подання на конкурсний відбір Фонду — це проектна заявка + кошторис + витяг з ЄДР + обов'язкові додатки (визначені Інструкцією для заявників для кожного ЛОТу окремо). 

 

Аплікаційний пакет подається тільки в електронній формі через офіційний сайт Українського культурного фонду. Поданий аплікаційний пакет підписується електронним цифровим підписом керівника організації заявника.

 

Якщо ви подаєте проект національної або міжнародної співпраці, будь  ласка, додайте також: 

●       документи, що підтверджують реєстрацію організації-партнера (скан-копія у PDF);

●       лист(и) про наміри співпраці від партнера (-ів) (скан-копія оригіналу у PDF) 

●       гарантійний лист про співфінансування проекту, який надає заявник, вказуючи джерела співфінансування (скан-копія оригіналу у PDF) 

Документи, які надаються мовою оригіналу, мають бути перекладені українською мовою та завірені належним чином (нотаріально або бюро перекладів).

Чи діятиме для проектів національної та міжнародної співпраці 2021 року вимога про співфінансування?

Співфінансування для проектів національної та міжнародної співпраці більше не є обов'язковим (крім програми «Культурні столиці України»)

Як подати аплікаційний пакет (проектну заявку)?

Аплікаційний пакет подається тільки в електронній формі через офіційний сайт Українського культурного фонду. Поданий аплікаційний пакет підписується електронним цифровим підписом керівника організації заявника.

Кінцеві терміни та точний перелік аплікаційних документів розміщений на сторінці кожної Програми на сайті УКФ та у інструкціях до них.

Детальніше про те, як подати проектну заявку за цим посиланням.

Чи можна для входу в особистий кабінет на офіційному сайті Українського культурного фонду використати логін та пароль, створений для конкурсних програм 2019 року?

Так, логін та пароль, які були створені та використовувалися заявником для входу у особистий кабінет для участі у конкурсних програмах 2019-2020 рр, дійсні та можуть використовуватися для конкурсних програм 2021 року.

Чи зберігаються права власності за заявником проекту?

Всі права власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу,  якщо інше не визначено Грантоотримувачем. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації  Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду.

Що таке комунікаційний план проекту?

Комунікаційний план проекту відображає основні заходи,  заплановані командою проекту для ефективного інформування різних цільових аудиторій щодо власного проекту, і має відповідати цілям та завданням проекту. Комунікаційний план має містити інформацію про те, які ключові повідомлення про проект будуть поширюватися серед цільових аудиторій за допомогою яких методів та через які канали комунікації. Комунікаційний план має містити конкретизацію каналів комунікації та співпраці зі ЗМІ під час реалізації проекту. Різні канали комунікації мають корелювати з різними цільовими аудиторіями. В заявці можуть бути зазначені заплановані спікери та публічні особи, які підтримуватимуть проект в інформаційному просторі. Відтак необхідно звернути увагу на те, чи є вони лідерами думок і чи їхня репутація та риторика не суперечать чільним принципам УКФ. Комунікаційний план має бути детально розпланованим та реалістичним, логічно структурованим, а також містити кількісні та якісні показники досягнення комунікаційних цілей.

Чи покриваються витрати на реалізацію комунікаційної кампанії в рамках проекту?

Так, покриваються.

Що таке команда проекту?

Команада проекту - це група осіб, які безпосередньо керують та реалізують проект та відповідальні за досягнення проектних цілей.


У проектній заявці вказується команда проекту (основні виконавці) із зазначенням: ролі у проекті, переліку основних обов’язків, зайнятості у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах), відповідного досвіду, визначеною формою фінансових стосунків із організацією-заявником (Трудовий договір, ЦПХ, ФОП, волонтер інше). Просимо звернути увагу, що члени команди не можуть виступати одночасно постачальником товарів, робіт та послуг в проекті окрім зазначених функціональних обов’язків в проектній заявці.

Як розуміти вимогу Фонду, щодо реалізації проектів різними складами проектних команд, у випадку подання кількох проектів від одного заявника?

Якщо заявник подає на конкурс кілька проектів, то це означає, що окрім того, що проекти  мають різні цілі, завдання та очікувані результати, то і імплементація проекту повинна забезпечуватися різними командами. Член команди може бути задіяним в декількох проектах лише у випадках, якщо його/її зайнятість пропорційно розподіляється між обома проектами в межах  100%, і відповідно так само розподіляється їх оплата праці. Член команди може бути задіяним в декількох проектах якщо вони розмежовані в часі: наприклад, тривалість проекту 1 - травень-червень 2020, проекту 2 - липень-жовтень 2020.

Які етапи конкурсного відбору?

Конкурсний відбір проектів проводиться в чотири етапи:

Перший етап Конкурсу передбачає технічний відбір проектів щодо відповідності поданих на Конкурс аплікаційних пакетів критеріям технічного відбору і проводиться працівниками Фонду. Аплікаційний пакет, що не відповідає хоча б одному із критеріїв технічного відбору, не допускається до другого етапу конкурсного відбору. 


Другий етап Конкурсу передбачає оцінювання аплікаційних пакетів експертами експертних рад Фонду.


Третій етап Конкурсу передбачає погодження рішень експертних рад Дирекцією Фонду шляхом проведення переговорних процедур.


Четвертий етап передбачає схвалення Наглядовою Радою Фонду погоджених Дирекцією Фонду рішень експертних рад щодо проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат.

Які критерії технічного відбору?

Аплікаційний пакет, що подається на Конкурс, має відповідати таким критеріям технічного відбору:

● поданий через офіційний веб-сайт Фонду ucf.in.ua у граничні строки; 

● поданий у повному комплекті (вимоги до аплікаційного пакету ЛОТ-у); 

● поданий українською мовою, а в разі наявності документів викладених іноземними мовами, містить переклад таких документів українською мовою, що завірені належним чином (нотаріально або бюро перекладів); 

● поданий заявником, що відповідає вимогам до заявників (повний перелік вимог до заявників викладений у 5 параграфі «Порядку проведення конкурсного відбору проектів»); 

● містить кошторис з двома заповненими аркушами та поданий у формі, передбаченій Фондом у форматі EXCEL.

Які критерії експертного відбору та максимальний бал за кожен критерій?

 1. Актуальність, інноваційність, унікальність проекту  - 15 балів
 2. Мета, цілі, завдання проекту та робочий план проекту - 15 балів
 3. Команда проекту  (основні виконавці) та управління проектом та проектні ризики - 15 балів
 4. Результати проекту та сталість проекту - 15 балів
 5. Цільові аудиторії та комунікаційний план проекту - 15 балів
 6. Аналіз статей витрат кошторису на відповідність зазначеним завданням проекту та вимогам Фонду  - 25 балів

Разом - 100 балів

Як проходить експертне оцінювання?

Оцінювання однієї проектної заявки здійснюють паралельно п’ять експертів Фонду.

Максимальна кількість балів від одного експерта – 100. Відповідно максимальна кількість балів після оцінювання проекту п’ятьма експертами – 500. 

Аби проект міг претендувати на фінансування Фондом, він має отримати 201 бал і більше. 

Якщо проект отримує 200 балів і менше, він вважається таким, що не відповідає критеріям призначення фінансування та відповідно не отримав рекомендації експертів.


Яким чином можна детальніше ознайомитися методикою оцінювання проектів та з критеріями експертного оцінювання?

Критерії та методика експертного оцінювання аплікаційних пакетів документів визначено Методикою експертного оцінювання, яка розміщена на сайті УКФ.

Яким чином Фонд інформуватиме про результати конкурсу?

За результатами кожного з етапів Фонд надсилатиме електронне повідомлення в онлайн-кабінеті Заявника та публікуватиме наступні реєстри:

 • реєстр отриманих аплікаційних пакетів 
 • реєстр проектів за результатами відбору проектів на відповідність технічним критеріям 
 • рейтинговий реєстр проектів після експертного оцінювання 
 • реєстр проектів-переможців

Яким чином формуватиметься рейтинговий реєстр?

За результатами експертного оцінювання в рамках кожної програми формуються рейтингові реєстри за лотами, де проекти розміщуються в порядку від найвищого отриманого проектом балу до найнижчого. 

Відповідно до рейтингових реєстрів і виділених на реалізацію конкурсних програм бюджетів, рішенням Дирекції Фонду визначаються проекти, допущені до переговорних процедур.

Чи може проект, який подавався на конкурс УКФ, претендувати на одночасне фінансування від іншого донора/фонду?

Проект, який подавався на конкурс УКФ і містить однаковий перелік витрат може податися на підтримку і до інших донорів/фондів. В разі перемоги проекту і в конкурсі УКФ, і в конкурсі іншого донора проект може претендувати на отримання гранту лише від одного фонду, оскільки виникає ситуація подвійного фінансування одних і тих самих витрат по проекту. Якщо ж проекти доповнюють один одного в частині витрат, то кошти іншого донора можуть бути залучені в якості співфінансування за умови попереднього повідомлення про це Фонд шляхом внесення відповідної інформації в аплікаційному пакеті у розділі співфінансування, або узгодженням на етапі реалізації проекту.

Як надати активне посилання на установчий документ (Статут, Положення тощо)?

Введіть код, який ви отримали при державній реєстрації вашої організації. Цей код знаходиться в документі «ОПИС документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».


Приклад:

Реєстраційний номер справи: 1_074_067914_44 

Код: 175870409137


Якщо цього коду у вас немає, завантажте відсканований установчий документ на Гугл-диск та надайте нам посилання.