Український культурний фонд / Часті питання

Часті питання

Загальні питання
Питання щодо подачі та розгляду заявок
Фінансові питання Технічні питання

Які терміни подачі заявок на конкурс програм?

Граничний термін подачі заявок на конкурсну програму «Відновлення культурно-мистецької діяльності»  31 січня 2023 року.

Граничний термін подачі заявок на програму «Культурна спадщина»  28 лютого 2023 року.

Граничний термін подачі заявок на програму «Культура. Регіони» – 6 березня 2023 року.

Заявки на програми «Культура без бар’єрів», «Ґранд-подія», «Аудіовізуальне мистецтво», «Культура без бар’єрів» не прийматимуться, у 2023 році відбуватиметься реалізація проєктів, що були відібрані у попередньому грантовому сезоні.

Скільки проєктних заявок може бути подано від одного заявника?

У 2023 році діє правило:

1 заявник – 1 заявка на кожну програму. Це означає, що одна юридична особа або фізична особа-підприємець може бути заявником одночасно всіх конкурсних програм, але за умови подання лише одного аплікаційного пакета на кожну з конкурсних програм.

Проєкти, що подаються від одного заявника на різні конкурсні програми, мають бути з різними назвами, цілями, завданнями, результатами та різними складами проєктних команд. За умови перемоги кількох проєктів від одного заявника, Фонд зможе підтримати не більше двох проєктів.


Що входить до аплікаційного пакета?

Аплікаційний пакет  це пакет документів, який складається з проєктної заявки, кошторису проєкту та інших документів, що передбачені Інструкцією для заявників відповідної конкурсної програми. 

Аплікаційний пакет для подання на конкурсний відбір Фонду — це проєктна заявка + кошторис + витяг з ЄДР + обов'язкові додатки (визначені Інструкцією для заявників для кожного ЛОТу окремо). 

Аплікаційний пакет подається тільки в електронній формі через офіційний сайт Українського культурного фонду. Поданий аплікаційний пакет підписується електронним цифровим підписом керівника організації заявника.


Як подати аплікаційний пакет (проєктну заявку)?

Аплікаційний пакет подається тільки в електронній формі через офіційний сайт УКФ. Поданий аплікаційний пакет підписується електронним цифровим підписом керівника організації заявника.

Кінцеві терміни та точний перелік аплікаційних документів розміщений на сторінці кожної програми на сайті УКФ та у інструкціях до них.

Детальніше про те, як подати проєктну заявку за посиланням. 

Які етапи конкурсного відбору?

Конкурсний відбір проєктів проводиться в чотири етапи:

Перший етап передбачає технічний відбір проєктів щодо відповідності поданих на конкурс аплікаційних пакетів критеріям технічного відбору і проводиться працівниками УКФ. Аплікаційний пакет, що не відповідає хоча б одному із критеріїв технічного відбору, не допускається до другого етапу конкурсного відбору. 

Другий етап передбачає оцінювання аплікаційних пакетів експертами експертних рад УКФ.

Третій етап конкурсу передбачає погодження рішень експертних рад Дирекцією УКФ шляхом проведення переговорних процедур.

Четвертий етап передбачає схвалення Наглядовою Радою погоджених Дирекцією УКФ рішень експертних рад щодо проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат.

П'ятий етап конкурсу передбачає підписання грантової угоди.

Які критерії технічного відбору?

Аплікаційний пакет, що подається на конкурс, має відповідати таким критеріям технічного відбору:

 • поданий у граничні терміни за допомогою системи управління проєктами, яка є окремим модулем офіційного вебсайту Фонду;
 • поданий у повному комплекті згідно із вимогами, передбаченими умовами конкурсної програми, визначеної Інструкціями для заявників;
 • відповідає пріоритетам програми та ЛОТу;
 • кошторису відповідає меті, цілям та завданням проєктної заявки, робочому плану та відсутність недопустимих витрат;
 • викладення українською мовою (за винятком тих полів проєктної заявки, які необхідно заповнювати іноземною мовою відповідно до Інструкцій конкурсних програм), а в разі наявності документів викладених іноземними мовами, має містити переклад таких документів на українську мову, що завірені належним чином (на вибір заявника: підписом заявника або нотаріально, або бюро перекладів);
 • подання заявником, що відповідає вимогам, зазначеним у розділі 5 «Порядку проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації».

Які критерії експертного відбору та максимальний бал за кожен критерій?

 1. Детальний опис проекту (актуальність, унікальність проєкту) – 20 балів.
 2. Мета, цілі, завдання, результати та індикатори реалізації проєкту, робочий план проєкту – 20 балів.
 3. Цільові аудиторії проєкту – 5 балів.
 4. Інформаційний супровід проєкту – 10 балів.
 5. Довгострокові результати проєкту – 10 балів.
 6. Сталість проєкту – 5 балів.
 7. Команда проєкту (основні виконавці) – 10 балів.
 8. Управління проєктом та проєктні ризики – 5 балів.
 9. Аналіз статей витрат кошторису на відповідність зазначеним завданням проєкту та вимогам Фонду - 15 балів.

Разом - 100 балів.

Як проходить експертне оцінювання?

На кожну Конкурсну програму Комісією з добору та організації роботи експертних рад відбираються експерти відповідно до секторів програми, досвіду та кваліфікації експертів, наявності у них конфлікту інтересів, тощо.  

Оцінювання кожного проєкту культурно - мистецьких програм здійснюють п’ять експертів відповідної Експертної ради. Максимальна кількість балів, яку може набрати аплікаційний пакет у рамках культурно мистецьких програм – 300 балів (максимальна кількість балів від одного експерта — 100). При цьому, при формуванні загальної кількості балів в розрахунок не беруться найвищий та найнижчий бал. За умови рівної кількості балів серед аплікаційних пакетів, вище в рейтинговому реєстрі буде той, який має найвищий загальний бал на основі оцінок п'яти експертів. 

Оцінювання кожного проєкту стипендіальних програм здійснюють три експерти відповідної Експертної ради. Максимальна кількість балів, яку може набрати аплікаційний пакет у рамках стипендіальних програм – 300 балів (максимальна кількість балів від одного експерта — 100).

Яким чином можна детальніше ознайомитися методикою оцінювання проектів та з критеріями експертного оцінювання?

Критерії та методика експертного оцінювання аплікаційних пакетів документів визначено Методикою експертного оцінювання, яка розміщена на сайті УКФ.

Яким чином УКФ інформуватиме про результати конкурсу?

За результатами кожного з етапів конкурсу Фонд надсилає електронне повідомлення в онлайн-кабінеті Заявника та публікує наступні реєстри:

 • реєстр отриманих аплікаційних пакетів 
 • реєстр проєктів за результатами відбору проектів на відповідність технічним критеріям 
 • рейтинговий реєстр проєктів після експертного оцінювання 
 • реєстр проєктів-переможців

Яким чином формуватиметься рейтинговий реєстр?

За результатами експертного оцінювання в рамках кожної програми формуються рейтингові реєстри за лотами, де проєкти розміщуються в порядку від найвищого отриманого проектом балу до найнижчого. 

Відповідно до рейтингових реєстрів і виділених на реалізацію конкурсних програм бюджетів, рішенням Дирекції Фонду визначаються проєкти, допущені до переговорних процедур.