+38 (099) 638-52-73 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

Загальні питання
Питання щодо подачі та розгляду заявок
Фінансові питання Технічні питання

Які терміни подачі заявок на конкурс програм?

Граничний термін подачі заявок на конкурсні програми «Аудіовізуальне мистецтво», «Культура без бар’єрів»  17 січня 2022 року.

Граничний термін подачі заявок на програму «Інноваційний культурний продукт»  20 січня 2022 року.

Граничний термін подачі заявок на програми «Дослідження. Освіти. Резиденції. Стипендії», «Культурна спадщина», «Ґранд-подія» – 31 січня 2022 року.

Граничний термін подачі заявок на програму «Культура. Регіони» – 1 лютого 2022 року.

Заявки на програми «Культура плюс» та «Культурні столиці України» не приймаються, у 2022 році відбудеться реалізація проєктів, що були відібрані у попередньому грантовому сезоні.

Скільки проектних заявок може бути подано від одного заявника?

У 2022 році діє правило:

1 заявник – 1 заявка на кожну програму. Це означає, що одна юридична особа або фізична особа-підприємець може бути заявником одночасно всіх конкурсних програм, але за умови подання лише одного аплікаційного пакета на кожну з конкурсних програм.

Проекти, що подаються від одного заявника на різні конкурсні програми, мають бути з різними назвами, цілями, завданнями, результатами та різними складами проєктних команд. За умови перемоги кількох проєктів від одного заявника, Фонд зможе підтримати не більше двох проєктів.


Що входить до аплікаційного пакета?

Аплікаційний пакет  це пакет документів, який складається з проєктної заявки, кошторису проєкту та інших документів, що передбачені Інструкцією для заявників відповідної конкурсної програми. 

Аплікаційний пакет для подання на конкурсний відбір Фонду — це проєктна заявка + кошторис + витяг з ЄДР + обов'язкові додатки (визначені Інструкцією для заявників для кожного ЛОТу окремо). 

Аплікаційний пакет подається тільки в електронній формі через офіційний сайт Українського культурного фонду. Поданий аплікаційний пакет підписується електронним цифровим підписом керівника організації заявника.


Як подати аплікаційний пакет (проєктну заявку)?

Аплікаційний пакет подається тільки в електронній формі через офіційний сайт Українського культурного фонду. Поданий аплікаційний пакет підписується електронним цифровим підписом керівника організації заявника.

Кінцеві терміни та точний перелік аплікаційних документів розміщений на сторінці кожної Програми на сайті УКФ та у інструкціях до них.

Детальніше про те, як подати проектну заявку за посиланням.

Які етапи конкурсного відбору?

Конкурсний відбір проєктів проводиться в чотири етапи:

Перший етап Конкурсу передбачає технічний відбір проєктів щодо відповідності поданих на Конкурс аплікаційних пакетів критеріям технічного відбору і проводиться працівниками Фонду. Аплікаційний пакет, що не відповідає хоча б одному із критеріїв технічного відбору, не допускається до другого етапу конкурсного відбору. 

Другий етап Конкурсу передбачає оцінювання аплікаційних пакетів експертами експертних рад Фонду.

Третій етап Конкурсу передбачає погодження рішень експертних рад Дирекцією Фонду шляхом проведення переговорних процедур.

Четвертий етап передбачає схвалення Наглядовою Радою Фонду погоджених Дирекцією Фонду рішень експертних рад щодо проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат.


Які критерії технічного відбору?

Аплікаційний пакет, що подається на Конкурс, має відповідати таким критеріям технічного відбору:

 • поданий у граничні терміни за допомогою системи управління проєктами, яка є окремим модулем офіційного веб-сайту Фонду;
 • поданий у повному комплекті згідно із вимогами, передбаченими умовами конкурсної програми визначеної Інструкціями для заявників;
 • забезпечує відповідність пріоритетам програми та ЛОТ-у;
 • кошторис відповідає меті, цілям та завданням проектної заявки та робочому плану;
 • викладений українською мовою (за винятком тих полів проектної заявки, які необхідно заповнювати іноземною мовою відповідно до Інструкцій конкурсних програм), а в разі наявності документів викладених іноземними мовами, має містити переклад таких документів на українську мову, що завірені належним чином (на вибір заявника: або печаткою та підписом керівника організації заявника або нотаріально, або бюро перекладів);
 • поданий заявником, що відповідає вимогам зазначеним у розділі 5 «Порядку проведення конкурсного відбору проектів». 


Які критерії експертного відбору та максимальний бал за кожен критерій?

 1. Актуальність, унікальність проєкту - 20 балів.
 2. Мета, цілі, завдання, результати та індикатори проєкту та робочий план проєкту - 20 балів.
 3. Цільові аудиторії проєкту – 5 балів.
 4. Інформаційний супровід проєкту – 10 балів.
 5. Довгострокові результати проєкту – 10 балів.
 6. Сталість проєкту – 5 балів.
 7. Команда проекту (основні виконавці) – 10 балів.
 8. Управління проєктом та проєктні ризики – 5 балів.
 9. Аналіз статей витрат кошторису на відповідність зазначеним завданням проекту та вимогам Фонду - 15 балів.

Разом - 100 балів.


Як проходить експертне оцінювання?

Оцінювання однієї проектної заявки здійснюють паралельно п’ять експертів Фонду.

Максимальна кількість балів, яку може виставити експерт під час експертизи проєкту дорівнює 100 балам.

Загальна максимальна кількість балів яку може набрати кожен окремий аплікаційний пакет у рамках культурно мистецьких та стипендіальних програм – 300 балів.

При формуванні загальної кількості балів в розрахунок не беруться найвищий та найнижчий бал. За умови рівної кількості балів серед аплікаційних пакетів, вище в рейтинговому реєстрі буде той, який має найвищий загальний бал на основі оцінок п’яти експертів.

Відповідно до кількості критеріїв оцінювання культурно-мистецьких проєктів та оцінювання програми індивідуальних стипендій митцям – 85 балів зі 100 припадають на оцінювання концепції та плану втілення проєкту або реалізації стипендіальної програми; решта 15 балів – на оцінювання якості планування та прозорості витрат проєкту.

Для виставлення оцінок за різними критеріями застосовується 5-бальна шкала.

Яким чином можна детальніше ознайомитися методикою оцінювання проектів та з критеріями експертного оцінювання?

Критерії та методика експертного оцінювання аплікаційних пакетів документів визначено Методикою експертного оцінювання, яка розміщена на сайті УКФ.

Яким чином Фонд інформуватиме про результати конкурсу?

За результатами кожного з етапів Фонд надсилатиме електронне повідомлення в онлайн-кабінеті Заявника та публікуватиме наступні реєстри:

 • реєстр отриманих аплікаційних пакетів 
 • реєстр проєктів за результатами відбору проектів на відповідність технічним критеріям 
 • рейтинговий реєстр проєктів після експертного оцінювання 
 • реєстр проєктів-переможців


Яким чином формуватиметься рейтинговий реєстр?

За результатами експертного оцінювання в рамках кожної програми формуються рейтингові реєстри за лотами, де проєкти розміщуються в порядку від найвищого отриманого проектом балу до найнижчого. 

Відповідно до рейтингових реєстрів і виділених на реалізацію конкурсних програм бюджетів, рішенням Дирекції Фонду визначаються проєкти, допущені до переговорних процедур.