Український культурний фонд / Часті питання

Часті питання

Де знайти форму кошторису?

Форма кошторису у форматі EXCEL знаходиться на сайті УКФ в розділі Про фонд – Документи - Конкурсні документи 2023 – Кошторис.

Чи дозволяється за рахунок коштів гранту планувати витрати на аудиторські послуги?

Ні. Витрати на аудиторські послуги є допустимими за рахунок інших джерел фінансування, в тому числі реінвестицій.

Чи дозволяється за рахунок коштів гранту (та реінвестицій) планувати витрати на будівельні роботи?

Ні. Витрати на послуги з розробки проектно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та будівельних робіт є недопустимими. 

Які основні обмеження встановлені щодо винагороди членам команди проєкту?

  1. До підстатті кошторису «Оплата праці штатних працівників організації-заявника» включається виплата лише у вигляді премії.
  2. До підстатті кошторису «За трудовими договорами» включається виплата заробітної плати, в тому числі премії за додаткове навантаження фізичної особи (члена команди), яка повністю задіяна в реалізації проєкту та приймається в штат організації грантоотримувача на період реалізації проєкту за строковим трудовим договором.
  3. Гранична сума винагороди членам команди за договорами з ФОП та ЦПХ не може перевищувати 50000,00 грн (п’ятдесяти тисяч гривень) за один місяць для однієї особи.
  4. Не дозволяється одночасне планування витрат на оплату винагороди членам команди (в тому числі за договором цивільно-правового характеру) та оплату будь-яких інших послуг, які надаються ними, на підставі інших договорів. 
  5. Не дозволяється без погодження з Фондом за рахунок коштів гранту збільшувати загальну суму по статті «Винагорода членів команди». 

Чи потрібно відкривати окремий рахунок на кожен проєкт УКФ, якщо грантоотримувач отримує фінансування на декілька проєктів?

Так, до кожного договору має бути окремий банківський рахунок.

Чи допускається співфінансування не в грошовій формі?

Ні. Співфінансування має бути забезпечено виключно в грошовій формі.

Чи потрібно грантоотримувачу проводити процедури публічних закупівель?

У випадку придбання товарів, робіт, послуг (крім винагороди членів команди Проєкту) у юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців загальна вартість яких дорівнює або перевищує суму в розмірі 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень) з ПДВ, на момент звітування вибір постачальника товарів, робіт, послуг має бути обґрунтований 3 (трьома) комерційними ціновими пропозиціями від інших постачальників, до яких звертався грантоотримувач в цілях дослідження цінового ринку пропозицій з метою обрання найбільш економічно вигідної.

Комерційних пропозиції мають бути у випадку, коли сума договору з одними постачальником дорівнює або перевищує 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень) з ПДВ?

Комерційні пропозиції надаються в разі, коли сума договору з одними постачальником дорівнює або перевищує 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень) з ПДВ, а також у випадку якщо загальна сума за різними договорами з одними постачальником дорівнює або перевищує 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень) з ПДВ. 

Чи можна планувати витрати на харчування, проїзд, проживання для учасників проєкту які отримують оплату праці та/або винагороду, як члени команди проєкту (в тому числі надавачі разових послуг)?

Ні. Витрати на харчування, проїзд та проживання передбачені для учасників заходів, які беруть участь у проєкті та не отримують оплату праці та/або винагороду.

Якими основними нормативними документами керуватись при плануванні та нарахуванні витрат пов’язаних з відрядженнями для штатних працівників (членів команди)?

  1. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами);
  2. Наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» (зі змінами);
  3. Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» (зі змінами). 


Чи можна планувати в кошторисі винагороду ФОП, якщо він є одночасно грантоотримувачем та членом команди проєкту?

ФОП – грантоотримувач, може запланувати такі витрати до підстатті кошторису «за договорами з ФОП» статті 1 «Винагорода членам команди Проєкту». 

Чи можна змінювати назви статтей, підстаттей та одиниці виміру в формі кошторису?

Не можна. В разі необхідності можливе додавання лише пунктів.

Чи можна корегувати формули в кошторисі?

Можна, у разі необхідності додавання пунктів. 

Чи можна в аркуші «Кошторис витрат» додавати нові колонки, якщо партнерів, які надають співфінансування 2 або більше?

Ні. Інформація про партнерів та їх частки фінансування відображається в аркуші «Дохідна частина».