Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії

Заявки, подані на програму 791

Програма «Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії» відповідає наступним пріоритетним напрямам діяльності Фонду: 

 1. Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також поза її межами.
 2. Сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до спожи­вання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистіс­ного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.
 3. Підтримка проєктів, спрямованих на проведення прикладних та інших досліджень культури та креативних індустрій з метою вив­чення стану справ і забезпечення формування доказової політики в цих сферах.
 4. Підтримка навчальних ініціатив для професійного розвитку митців та діячів культури і креативних індустрій.

Бюджет програми на 2022 рік – 45 млн грн*

Цілі програми «Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії»:

 • отримати аналітичні дані, які стали б підґрунтям для вироблення культурних політик на національному, регіональному та місцевому рівнях; 
 • згенерувати нові знання про споживачів культурного продукту та стан розвитку ринку культури та креативних індустрій; 
 • підтримати створення освітніх програм для вдосконалення мистецької освіти в Україні (формальної і неформальної);
 • підтримати створення в Україні арт-резиденцій для поширення новітніх мистецьких практик, інтернаціоналізації українських культурних проектів та залучення міжнародних менторів і митців до створення культурних продуктів в Україні;

В рамках програми підтримуються такі сектори культури та креативних індустрій:

 • візуальне мистецтво 
 • аудіальне мистецтво
 • аудіовізуальне мистецтво 
 • перформативне та сценічне мистецтво
 • культурна спадщина
 • літературна справа
 • культурні та креативні індустрії

У рамках конкурсної програми «Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії» на 2022 рік пропонуємо ЛОТ-и:

 • ЛОТ 1. Дослідження в сфері культури
 • ЛОТ 2. Освітні програми 
 • ЛОТ 3. Резиденції 
 • ЛОТ 4. Стипендії

Терміни подачі заявки та реалізації проекту

Подача проектної заявки на конкурс: 19.11.2021 – 31.01.2022 (до 18.00 за київським часом)

Конкурсний відбір: 01.02.2022 – 17.05.2022

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 30 квітня, до 31.10.2022

Контакти: [email protected]

*Звертаємо увагу, що бюджет програми може змінитися як у сторону збільшення, так і в сторону зменшення, після затвердження Верховною Радою України Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».