Культура. Регіони

Заявки, подані на програму 293

Програма «Культура. Регіони» відповідає наступним пріоритетним напрямам діяльності Фонду: 

 1. Сприяння створенню конкурентоспроможного регіонального культурного продукту, розвитку локальних культур та ідентичностей, трансформації мереж закладів культури в умовах децентралізації.
 2. Сприяння збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.
 3. Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також поза її межами.
 4. Підтримка культурного розмаїття (зокрема проектів етнічних спільнот, національних меншин і корінних народів) та проектів, спрямованих на посилення культурної толерантності й поваги, що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до України.
 5. Сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.
 6. Підтримка проєктів міжнародної співпраці та просування українського культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу України.

Бюджет програми на 2022 рік – 61 млн. грн

Цілі програми «Культура. Регіони»:

 • посилення культурної та туристично-пізнавальної привабливості регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування нових конкурентоспроможних культурних продуктів;
 • підтримка якісних інноваційних культурних продуктів та залучення до споживання культурного продукту нових аудиторій;
 • стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку; 
 • посилення культурної ідентичності громадян України;
 • налагодження зв’язків між місцевою владою та міжнародними організаціями, громадянським суспільством, бізнесом, культурними операторами тощо у питаннях розвитку культури для подальшої їх інституалізації у вигляді сталих партнерств.

У рамках конкурсної програми «Культура. Регіони» на 2022 рік пропонуємо ЛОТ-и:

ЛОТ 1. Локальна культура

ЛОТ 2. Локальний фестиваль

ЛОТ 3. Культура Криму

ЛОТ 4. Регіональна ініціатива Одеса (термін подачі заявки на ЛОТ: січень 2022).

ЛОТ 5. Регіональна ініціатива Дніпро (термін подачі заявки на ЛОТ: січень 2022).

ЛОТ 6. Регіональна ініціатива Чернівці (термін подачі заявки на ЛОТ: січень 2022).

Терміни подачі заявки та реалізації проекту

Подача проектної заявки на конкурс: 01.12.2021 – 01.02.2022 (до 18.00 за київським часом)

Конкурсний відбір: 05.02.2022 – 31.05.2022

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 30 квітня, до 31.10.2022

Контакти: [email protected]

Реєстри програми

Дати програми: 01 Грудня 2021 — 31 Жовтня 2022