Культура без бар'єрів

Заявки, подані на програму 230

Програма «Культура без бар’єрів» відповідає пріоритетному напряму діяльності Фонду — сприянню дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот, а саме:

 • створенню умов для сприяння творчій діяльності, створення нових партнерств і формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства; 
 • забезпеченню дотримання культурних прав: рівного доступу до культурних ресурсів, рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот, незалежно від культурних, мовних, етнічних, регіональних, соціальних, гендерних та інших особливостей чи розбіжностей;
 • сприянню створення інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту та професійного становленню митців, розвитку дитячої та молодіжної творчості;
 • підтримці проектів, націлених на місцевий розвиток в умовах децентралізації;
 • сприянню розвитку освітніх ініціатив, впровадженню інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері культури.

Програма «Культура без бар’єрів» спрямована на подолання викликів, пов’язаних із наявністю проблем для різних маломобільних груп стосовно можливості повноцінного, безбар’єрного доступу до культури, освіти, зайнятості. Актуальними залишаються формування безперешкодного життєвого середовища у публічному просторі, доступ до культурних об’єктів. Програма спрямована на створення безперешкодного життєвого середовища у соціальній, культурній та освітній сферах для маломобільних груп, людей третього віку 50+, родин з дітьми до 6 років, осіб з інвалідністю тощо. 

Бюджет програми* на 2023 рік – 15 млн грн

Цілі програми «Культура без бар'єрів»:

 • розвивати творчий потенціал митців з інвалідністю та сприяти професіоналізації митців з інвалідністю;
 • розширити доступ людей з інвалідністю до творення культурного продукту та культурно-мистецького життя в Україні;
 • інтегрувати інклюзивні мистецькі практики в культурне середовище України;
 • сприяти творенню інклюзивного культурного продукту;
 • сприяти підтримці інклюзивної мистецької освіти в Україні;
 • промотувати безбар’єрне суспільство в українській спільноті; 
 • сприяти створенню безперешкодного життєвого середовища у соціальній, культурній та освітній сферах для маломобільних груп, людей третього віку 50+, родин з дітьми до 6 років, осіб з інвалідністю
 • сприяти вихованню поваги до прав людей з інвалідністю в суспільстві через підтримку культурних продуктів, які актуалізують тему інклюзії.

У рамках конкурсної програми «Культура без бар'єрів» підтримуються такі сектори культури та мистецтв:

 • аудіовізуальне мистецтво;
 • візуальне мистецтво;
 • аудіальне мистецтво;
 • перформативне та сценічне мистецтво;
 • культурна спадщина;
 • література;
 • культурні та креативні індустрії (кроссекторальні проекти).

У рамках конкурсної програми «Культура без бар'єрів» на 2022 рік пропонуємо ЛОТ-и:

ЛОТ 1. Підтримка митців з інвалідністю

ЛОТ 2. Мистецтво без бар’єрів

ЛОТ 3. Безбар'єрне суспільство

Терміни подачі заявки та реалізації проекту

Подача проектної заявки на конкурс: 05.11.2021 – 17.01.2022 (до 18.00 за київським часом)

Конкурсний відбір: 18.01.2022 – 29.04.2022

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 30 квітня, до 31.10.2022

Контакти: [email protected] 


* Рішення Наглядової Ради УКФ № 20 від 17.11.2022 р.