+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua

Стипендії

«Стипендії» — програма, покликана підтримати митців та культурних операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей в розрізі: фінансування поїздок з метою навчання, стажування, участі у резиденціях, виставкових проектах, конференціях, форумах, проведення досліджень за кордоном та в межах України. Програма покликана стимулювати мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями та навичками, які можна забезпечити за допомоги грошової підтримки стипендіатів.


Цілі програми «Стипендії»:

 • забезпечити фінансову підтримку мобільності в межах України, завдяки якій представники сфери культури та креативних індустрій зможуть обмінятись досвідом та покращити свої компетенції; 
 • забезпечити фінансову підтримку зовнішньої мобільності, що націлена на обмін досвідом представників сфери культури та креативних індустрій та на доступ до матеріалів в архівах, бібліотеках, музеях та лабораторіях за кордоном;
 • забезпечити підвищення кваліфікації та вдосконалення професійних навичок представників сфери культури та креативних індустрій України за допомогою навчання або стажування.


Бюджет програми на 2020 рік – 800 тис. грн.

Мінімальна сума стипендії: 5 тис. грн.

Максимальна сума стипендії (не може бути збільшена): 100 тис. грн.


У рамках конкурсної програми «Стипендії» підтримуються 8 секторів культури та мистецтв:

 • аудіовізуальне мистецтво;
 • візуальне мистецтво;
 • аудіальне мистецтво;
 • дизайн та мода;
 • перформативне та сценічне мистецтво;
 • культурна спадщина;
 • література та видавнича справа;
 • культурні та креативні індустрії.

У рамках конкурсної програми «Стипендії» на 2020 рік передбачені такі продукти:

індивідуальна участь митців та інших представників культурної сфери України в таких заходах на теренах України чи закордоном:

 • участь в “літніх школах” або навчання на сертифікованому освітньому курсі (в т.ч. онлайн);
 • стажування або інший різновид підвищення кваліфікації (в т.ч. онлайн);
 • участь у конференціях, форумах, майстер-класах (в т.ч. онлайн);
 • участь у резиденціях, мистецьких лабораторіях; 
 • візити на профільні знакові події - фестивалі, форуми, ярмарки, виставкові проекти тощо;
 • проведення досліджень чи іншої пошуково-підготовчої роботи в архівах, бібліотеках, музеях або інших профільних мистецьких інституціях.


Заявниками програми можуть бути о соби, які залучені до певного виду мистецької чи культурної діяльності, тобто фізичні особи, які є культурними операторами, митцями та студентами профільних ВНЗ (інше) у відповідних 8 секторах культури та мистецтв.

Бенефіціарами програми є стипендіати та фахова спільнота культурно-мистецької сфери.


Очікувані короткострокові результати програми:

 • 16 стипендіатів у 8 секторах культури, мистецтв та креативних індустрій, включаючи кроссекторальні проекти, отримали фінансову підтримку внаслідок перемоги в конкурсі Фонду;
 • підтримка індивідуального мережування стипендіатів, які поїхали на навчання, стажування з метою підвищення кваліфікації чи для проведення дослідження за кордон або в межах України; 
 • обмін досвідом та посилення зв’язків всередині секторів культури та мистецтв України, розвинено нові партнерства між культурними інституціями/операторами та посилено існуючі партнерства між ними; 
 • промоція культури України за її межами.


Очікувані довгострокові результати програми:

 • створено умови для залучення іноземного досвіду у сфері культури до реалізації інноваційних, актуальних та конкурентоспроможних культурно-мистецьких проектів на теренах України;
 • імплементація культурними операторами знань, навичок та вмінь, що були здобуті під час навчання\стажування\проведення досліджень, що стає запорукою відповідності українських культурно-мистецьких практик світовим стандартам та взірцям;
 • створено продукти (статті, відео-ролики, под-касти та інші мистецькі продукти) на основі тих досліджень, які було проведено.


Електронна пошта програми:

programa.scholarship@ucf.in.ua

Конкурси програми

Програма відбувається: 10 Березень 2020 — 31 Жовтень 2020