Культура. Регіони

Заявки, подані на програму 180

Програма спрямована на сприяння міжкультурному діалогу представників різних етносів України; популяризацію історії та культури корінних народів Криму, Приазов'я та Причорномор'я України; посилення культурної привабливості регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад в тому числі  і в регіонах постраждалих від російської агресії; генерування нових конкурентоспроможних культурних продуктів,   розбудову партнерств у сфері культурних та креативних індустрій; розширення вибору та можливостей доступу до кроссекторального культурного контенту. 

Мета програми - підтримка проектів спрямованих на збільшення регіонального культурного розмаїття, в тому числі культур корінних народів Криму та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я в житті українського суспільства.

Програма «Культура. Регіони» відповідає наступним пріоритетним напрямам діяльності Фонду: 

 • Сприяння збереженню, відновленню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.
 • Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інновацій­ного культурного продукту, кроссекторальних, міжрегіональних культурно-мистецьких проєктів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
 • Підтримка культурного розмаїття (проєктів етнічних спільнот, національних меншин і корінних народів в тому числі унікальних етнічних культур, які знаходяться у загрозливому становищі) та культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на посилення культурної толерантності й поваги, що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до України.
 • Сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян і спільнот.
 • Підтримка проєктів, спрямованих на протидію інформаційній та культурній складовій російської військової агресії, осмислення ролі України у забезпеченні безпеки Європи та світу від збройної агресії російської федерації, меморіалізація героїчної боротьби українського народу.

Цілі програми «Культура. Регіони»:

 • Підвищення спроможності громад до генерування конкурентоспроможних культурних продуктів націлених на місцевий розвиток.
 • Підтримка нових локальних культурних продуктів, які популяризують культурну спадщину регіону та стимулюють його туристичний потенціал, зокрема націлені на збереження, розвиток та репрезентацію продуктів народних ремесел та промислів.
 • Промоція регіональної культури, культурного розмаїття й цінностей національних меншин та етносів,  їх гармонійне співіснування. 
 • Збереження, розвиток та репрезентація культурного розмаїття регіональних культур, в тому числі культурної спадщини корінних народів Криму та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, які перебувають в загрозливому стані.
 • Стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку.
 • Підтримка культурної спроможності регіонів, зокрема тих, які постраждали під час російської агресії.

Бюджет програми на 2023 рік –  22  млн грн

У рамках програми «Культура.Регіони» підтримуються наступні сектори:

 • візуальне мистецтво;
 • аудіальне мистецтво;
 • аудіовізуальне мистецтво;
 • перформативне та сценічне мистецтво;
 • культурна спадщина;
 • літературна справа;
 • культурні та креативні індустрії. 

У рамках конкурсної програми «Культура.Регіони» запропоновано наступні ЛОТи:

ЛОТ 1. “Локальна культура”

ЛОТ 2. “Культура корінних народів та унікальні етнічні культури Приазов'я і Причорномор'я”


Терміни подачі заявки та реалізації проекту

Подача проектної заявки на конкурс: 23.01.2023 – 06.03.2023 (до 18.00 за київським часом)

Конкурсний відбір: 07.03.2023 – 29.05.2022

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 1.05.2023, до 31.10.2022

Контакти: [email protected]