+38 (099) 638-52-73 info@ucf.in.ua

4 червня у просторі MediaHubу Києві відбулися перші робочі збори експертів Українського культурного фонду – установча зустріч. Разом із презентацією основ діяльності УКФ та культурно-мистецьких конкурсів, дирекція фонду ознайомила експертів з принципами, критеріями і тонкощами оцінки проектних пропозицій.

Серед пріоритетів Українського культурного фонду – впровадження інновацій, підтримка розвитку молодих митців, сприяння розвитку освітніх ініціатив, розширення аудиторії через залучення різних вікових та соціальних груп, а також збереження культурного розмаїття. Тому загальним завданням конкурсів фонду стала підтримка розвитку сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності та вироблення конкурентоспроможного національного культурного продукту.

На установчій зустрічі було виокремлено загальні принципи оцінювання проектних заявок:

  • проектна заявка оцінюється відносно критеріїв оцінювання, а не відносно інших заявок;
  • неупередженість –кожен критерій розглядається, коментується й оцінюється окремо;
  • повне оцінювання –оцінювання проводиться у всій повноті навіть, якщо за першими критеріями заявка отримала низькі бали;
  • рівне ставлення – для оцінювання заявок у нових для експерта підсекторах культури, локаціях тощо, експерт набуває додаткових, необхідних йому знань самостійно.

Після проходження технічного відбору, усі проекти оцінюватимуться за 100-бальною шкалою, у якій поблоково розписані компетенції. Так 20 балів кожна проектна заявка має можливість отримати за актуальність, ще 20 – за інституційну та індивідуальну спроможність заявника і партнерства виконувати проект, наступні 25 балів – за зміст проекту і його методологію, 20 – за мультиплікацію та можливість продовження проекту в цілому або його окремих заходів за інші кошти, і останні 15 балів – за якість бюджету проекту і ефективність витрат.

Дирекцією фонду детально прописаний кожен бал і кожен із критеріїв оцінювання. Наприклад, «якість бюджету і ефективність витрат» включає в себе: обґрунтований обсяг витрат, обґрунтовану якість витрат (відповідність середньо-ринковим цінам) та ефективне розподілення коштів гранту. А скажімо, найбільш ґрунтовний критерій «Зміст проекту і методологія» включатиме в себе реальність поставлених задач/завдань проекту, масштабність охоплення та релевантність цільових груп визначеним пріоритетам, відповідність очікуваних результатів і заходів завданню і меті проекту, якість робочого плану проекту та наявність інструментів внутрішнього контролю якості.

Нагадуємо, що дедлайн подачі проектних заявок на культурно-мистецькі конкурси Українського культурного фонду триватиме до 2 липня 2018 року, 18:00.