Культурна спадщина

Заявки, подані на програму 483

Програма «Культурна спадщина» відповідає наступним пріоритетним напрямам діяльності Фонду: 

 • Сприяння збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.
 • Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також поза її межами.
 • Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
 • Сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.
 • Підтримка проектів міжнародної співпраці та просування українського культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу України.

Бюджет програми на 2022 рік – 60 млн грн

Цілі програми «Культурна спадщина»:

 • підтримка проектів, що передбачають використання нових підходів та нових технологій (із залученням технологій VR, доповненої реальності, 3D моделювання, 360°, мультимедійна голограма тощо);
 • дослідження культурної спадщини та популяризація її серед широкої аудиторії, в тому числі шляхом створення цифрових платформ та продуктів; 
 • стимулювання розвитку секторів культури і креативних індустрій через впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду, зокрема, шляхом впровадження нових в Україні, але апробованих у світовій практиці підходів;
 • збільшення кількості споживачів культурного продукту шляхом використання  нових форм та підходів;  
 • стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку;
 • популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і за її межами.

В рамках програми підтримуються такі сектори культури та креативних індустрій:

 • культурна спадщина; 

У рамках конкурсної програми «Культурна спадщина» на 2022 рік пропонуємо ЛОТ-и:

ЛОТ 1. Диджиталізація

ЛОТ 2. Кроссекторальні проекти зі збереження культурної спадщини

ЛОТ 3. Музейна столиця України 2023

Терміни подачі заявки та реалізації проекту

Подача проектної заявки на конкурс: 19.11.2021 – 31.01.2022 (до 18.00 за київським часом)

Конкурсний відбір: 01.02.2022 – 17.05.2022

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 30 квітня, до 31.10.2022

Контакти: [email protected]

Реєстри програми

Дати програми: 19 Листопада 2021 — 31 Жовтня 2022