+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
28 Липня 2022, 11:07

Нам дуже важливо, щоб співпраця з Українським культурним фондом була для вас комфортною та легкою, а процес подачі заявок - зрозумілим та прозорим. Тож, опрацювавши ваші найбільш поширені запитання щодо формування заявок на ЛОТ 5 «Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності», ми підготували для вас відповіді-роз'яснення.

Роз'яснення сформовані відповідно до Інструкції для заявників ЛОТу 5 «Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності», затвердженої наказом УКФ від 12.07.2022 № 42.

 

1. Хто може подати заявку на стипендію?

Стипендіатами ЛОТу можуть бути виключно фізичні особи-громадяни України, які досягли 18 років та провадять свою професійну діяльність у відповідних секторах культури і креативних індустрій та здійснюють свою діяльність на території України.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) не мають права подавати заявки.

         

2. На що можна витратити стипендійні кошти?

Згідно з Інструкцією допустимими є витрати, які є необхідними для відновлення культурно-мистецької діяльності та відповідають двом нижче наведеним критеріям:

А) витрати, які є необхідними для відновлення культурно-мистецької діяльності або створення культурно-мистецького продукту, передбачені кошторисом, а саме:

 • вартість проїзду;
 • вартість проживання;
 • вартість витратних матеріалів (канцтовари, папір, фарби, полотно тощо);
 • вартість обладнання, інструментів, інвентаря, які не є основними засобами;
 • інші витрати, які здійснюються на підставі чеків, рахунків, квитанцій тощо та не передбачають укладення угод або договорів.

Б) витрати, які фактично будуть понесені впродовж періоду реалізації стипендії (з дати підписання Договору про надання стипендії (гранту) обома сторонами до дати передачі фінального звіту (але не пізніше кінцевої дати реалізації стипендіального проєкту, яка вказана в Договорі)).

Також згідно з Інструкцією по заповненню форми кошторису, затвердженої наказом УКФ від 18.07.2022 року № 45, до витрат можна включати:

 • до статті 1 кошторису «Вартість проїзду» вартість квитків (не вище другого класу, економ класу або вагонів купе) з деталізацією маршруту, що вказується в колонці «Найменування витрат»;
 • до статті 2 кошторису «Вартість проживання» вартість найму житлового приміщення (рахунки з готелів, накладні з вказаним прізвищем стипендіата).

Для відряджень по Україні граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу не можуть перевищувати норми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98. Згідно з Постановою на сьогоднішній день гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу в Україні складає не більше 900 грн без ПДВ.

У разі внесення змін до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України, змінюються граничні норми витрат на найм житла.

 • до статті 3 кошторису «Вартість витратних матеріалів» вартість основних та допоміжних матеріалів, необхідних для відновлення діяльності або створення культурно-мистецького продукту, а саме:
- вартість матеріалів та сировини (фарба, полотно, тканина, фурнітура, нитки, деревина, цвяхи, гіпс тощо), які безпосередньо відносяться до вартості створення картин та малюнків, побудову декорацій та декораційного оформлення, виставкових стендів, бутафорії, реквізиту, пошиття костюмів, виробництво перук, гримувальні та пастижерські матеріали для створення образу тощо;
- вартість носіїв, накопичувачів інформації (вінчестери, флеш-накопичувачі, диски, тощо);
- вартість інших матеріальних витрат (канцтовари тощо);
 • до статті кошторису «Вартість обладнання, інструментів, інвентаря, які не є основними засобами» вартість обладнання, інструментів, інвентаря, які є малоцінними швидкозношувальними предметами з гарантійним терміном використання або з очікуваним терміном корисного використання, до 12 місяців включно, а також вартістю не більше 20 000,00 грн без ПДВ за одиницю.

Термін використання може бути вказаний у технічній документації (гарантійному талоні), яка буде надаватися при придбанні засобів.

Категорично заборонені витрати на придбання побутової техніки та мобільних телефонів.

 • до статей 5-7 кошторису «Інші витрати, які здійснюються на підставі чеків, рахунків, квитанцій тощо та не передбачають укладення угод або договорів (деталізувати, які саме витрати)» вартість інших витрат, які пов'язані з відновленням діяльності або створенням культурно-мистецького продукту та не ввійшли в перелік інших статей кошторису (наприклад, послуги з друку, редагування, коворкінгу та інші послуги, які не передбачають укладення угод або договорів).

Вказані витрати повинні бути підтверджені оригіналами офіційних документів про оплату.

Враховуючи вимоги чинного законодавства України та Інструкції, слід зазначити, що до кошторису стипендії заборонено вносити:

 • плату винагороди (гонорару) безпосередньо стипендіату;
 • оплату винагороди (гонорару) найманої сторонньої особи;
 • оплату тих чи інших робіт (послуг) найманої сторонньої особи на підставі укладених договорів.
 • проживання та проїзд інших осіб, крім стипендіата.

Це пов’язано з тим, що стипендіатом є виключно фізична особа, а не суб'єкт господарювання, який має право наймати працівників, сплачувати заробітну плату та зобов’язання сплачувати податки, інші обов'язкові платежі до бюджету, згідно з Законодавством.

Наголошуємо, що стипендія призначено виключно для відновлення творчої діяльності митця та/або створення культурно-мистецького продукту. Зверніть увагу, що згідно з Інструкцією заборонено витрати на харчування.


3. З чого складається фінальний звіт?

Відповідно до Інструкції, фінальний звіт стипендіата складається з документів відповідно до форм, що є додатками до Договору.

До його складу включається:

 1. Змістовий звіт (Додаток №3), в якому в описовій формі викладається повнота досягнення мети, цілей та усі ключові результати реалізації проекту. До змістового звіту докладаються матеріали, що підтверджують індивідуальну мистецьку діяльність (фото-, відеозвіт, друкована продукція тощо);
 2. Звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проєкту (Додаток №4) з додаванням оригіналів документів, які підтверджують оплату понесених витрат (чеки, квитанції та інші документи згідно з чинним законодавством України, які підтверджують факт оплати за отримані товари роботи, (послуги)).


4. Як необхідно оформити фінальний звіт?

Аркуші фінального звіту мають бути пронумеровані, прошнуровані, та засвідчені підписом стипендіата.

Звертаємо вашу увагу, що за обсягом справа постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання не повинна перевищувати 250 аркушів - не більше 4 см завтовшки (абзац 8 пункт 2 глави 2 Розділу IV Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5). Тобто, у разі обсягу фінального звіту понад 250 сторінок, слід оформлювати його томами.

Зверніть, будь ласка, увагу. Дані роз’яснення не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати нові правові норми, а мають лише інформаційний та рекомендаційний характер щодо формування заявок на ЛОТ 5 «Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності».

Бажаємо успіху!  


Категорія: Статті