+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
28 Серпень 2019, 18:08

15 серпня 2019 року Український культурний фонд оголосив прийом заявок на нову конкурсну програму «Мережі й аудиторії». Для зручності заявників ми зібрали запитання, які з’явилися у процесі ознайомлення з програмою, та дали на них відповіді. Сподіваємося, це допоможе у підготовці заявки.

Нагадуємо, що додаткові уточнення можна отримати за адресою програми: programa.network@ucf.in.ua

Актуальне для всіх ЛОТ-ів

Чи можна подавати заявки на участь у програмі «Мережі й аудиторії» заявникам, які цьогоріч вже реалізували проект з УКФ, або заявникам, які подавали заявки весною, але не пройшли експертний відбір?

Ні. Відповідно до умов конкурсу, протягом 2019 року одна й та сама юридична особа може виступити заявником один раз і подати лише одну заявку в рамках усіх ЛОТ-ів усіх оголошених конкурсних програм УКФ, а також лише один раз виступити в якості партнера (згідно з п.п. 2.6, 2.7 Порядку проведення конкурсного відбору проектів УКФ).

Чи може одна організація брати участь одночасно в одному проекті як заявник, а в другому як партнер?

Якщо організація протягом 2019 року не виступала ні заявником, ні партнером в будь-якій конкурсній програмі УКФ, то в рамках програми «Мережі й аудиторії» вона може виступити як заявник в одному проекті і як партнер в іншому.

Якщо організація, була партнером, але не заявником, чи може вона подати окрему заявку на конкурс?

Якщо організація була партнером, але не заявником, то вона може подати заявку на конкурс і бути заявником.

Чи передбачається авансове фінансування по Гранту? В якому розмірі?

Грантоотримувач після підписання Договору про надання гранту отримує аванс у розмірі до 50 % від суми гранту для реалізації проекту. Після завершення проекту грантоотримувач надає до УКФ Пакет фінальної звітності про реалізацію проекту на 100 % разом із висновком незалежного аудитора на всю суму гранту. Залишок коштів по фінансуванню проекту буде перераховано протягом 10 (десяти) робочих днів із дати підписання Акту про виконання проекту, але не пізніше 31.12.2019 р.

Запитання ЛОТ 1

Наскільки релевантний проект навчання у галузі «менеджмент та управління анімаційними проектами» завданням програми?

Проект в рамках ЛОТ-у «Школа культурного менеджменту» має охоплювати усіх представників обраного аудіовізуального сектору, а не лише анімаційні проекти.

Організація «Черкаська регіональна кінокомісія» існує трохи більше року, скажіть, будь ласка, чи може вона подаватися на грант?

Відповідно до умов ЛОТ-у «Школа культурного менеджменту» організація-заявник має бути зареєстрована на території України належним чином відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за два роки станом на дату оголошення конкурсу.

Чи можуть у індивідуальних проектах брати участь партнери в межах однієї області?

Так, в рамках індивідуального проекту можлива участь партнерів з будь-якого регіону України або з-за кордону.

Чи існують обмеження щодо тарифів на харчування, проїзд та проживання на одну людину?

Витрати, що пов’язані з відрядженнями штатних працівників, встановлюються згідно з нормами Постанови КМУ №98 від 02.02.2011; послуги на витрати по харчуванню сплачуються із розрахунку 100 (сто) грн. на одну особу на одну добу, з обов’язковим наданням копій реєстраційних списків з підписами учасників.

Чи можуть включатися до бюджету у частині самофінансування книги, каталоги з мистецтва в комплекті навчальної літератури, яка була видана раніше?

Відповідно до правил УКФ забороняється включати до кошторису витрати, які вже були профінансовані раніше.

В інструкції зазначено: Учасники кожного заходу мають бути представниками відповідного сектору культури та мистецтв, склад кожної навчальної групи має базуватися на принципі якнайширшого охоплення різних культурних інституцій, громадських організацій у сфері культури, індивідуальних митців тощо. Чи означає це, що кожен із п'яти планованих заходів має бути орієнтований на певний сектор культури та мистецтва: до прикладу ‒ перший захід ‒ для представників візуального мистецтва, другий ‒ для перфомативного та сценічного, третій ‒ культурні та креативні індустрії і так далі? Або групи можуть бути змішаними?

Відповідно до інструкції результатом проекту в рамках ЛОТ-у «Школа культурного менеджменту» має бути реалізація короткострокової навчальної програми для цільової аудиторії одного з восьми культурних, креативних та аудіовізуальних секторів. У рамках ЛОТ-у «Школа культурного менеджменту» УКФ підтримає 8 проектів ‒ по одному для кожного сектору. Отже школи є секторальними. Учасниками усіх заходів в рамках одного проекту можуть бути представники лише одного сектору культури.

Запитання ЛОТ 2

Чи правильно я зрозуміла, що за умовами індивідуального проекту лоту 2 ми можемо подати заявку на участь українських учасників (7 осіб) у заходах, наприклад, Американської бібліотечної асоціації, у листопаді 2019 року. заявка включатиме саму поїздку до США, організацію та проведення просвітницької зустрічі для української спільноти в Україні та друк інформаційних матеріалів. Від 1 до 3 млн грн ‒ це бюджет на 1 заявку?

Суттєвим у розумінні ЛОТ-у «Участь у заходах міжнародних мереж» є участь у заходах саме міжнародних мереж, тобто тих мереж, що включають представників з різних країн. Всі інші моменти, про які Ви зазначили у своєму запитанні, не протирічать умовам програми. Дійсно, бюджет одного проекту може складати від одного до трьох мільйонів гривень.

Чи може претендувати на фінансування для участі студентського колективу класичного танцю «Подих» ДККіМ в міжнародних конкурсах хореографії в Європі?

Якщо міжнародний конкурс хореографії в Європі організовується та проводиться міжнародною мережею, то можете брати участь у конкурсі ЛОТ-у 2.

Чи існує пріоритет в країнах, які більш або менш актуальні для розвитку міжнародних мереж з Україною?

В рамках ЛОТ-у 2 не існує поділу країн на більш і менш актуальні, важливішою є актуальність проекту в цілому. Єдине обмеження, що прописане в інструкції, є наступним: «До участі в конкурсі не допускаються проекти, що сприяють розбудові зв’язків та мережування з державами, що відповідно до законодавства України, зокрема Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, визнані такими, що чинять збройну агресію проти України».

В Додатку 2 є список міжнародних мереж. Для чого це?

Дійсно, у додатку 2 наведено лише приклади міжнародних мереж, оскільки до нас часто звертаються представники сектору культури з проханням надати такий орієнтовний перелік. Ви можете долучитись до будь-якої міжнародної мережі, яка була зареєстрована станом на момент оголошення конкурсу.

Як визначаються критерії індивідуального, національного та міжнародного проекту?

Тип проекту визначається, виходячи з того, чи є партнер в організації-заявника (якщо немає ‒ це індивідуальний тип, проте партнерства допускаються і в індивідуальному типі). Якщо в проекті бере участь партнер з іншого регіону України, то це проект національної співпраці, якщо з-за кордону ‒ міжнародної. Від обраного типу проекту залежить необхідний обсяг співфінансування (20% у проекті національної співпраці, 30% ‒ міжнародної співпраці).

Стосовно мереж, чи маєте ви рекомендації, скільки колаборацій має бути втілено під час проекту?

Кількість відвіданих заходів, залучених мереж, налагоджених колаборацій не обмежується умовами конкурсу.

Запитання ЛОТ 3

Хто може бути заявником і чи є обмеження щодо новостворених фопів чи тих хто вже є діючим до 1 року?

Заявником ЛОТ-у «Розвиток аудиторії» програми «Мережі й аудиторії» може бути юридична особа всіх форм власності (окрім ФОП), що відповідає наступним вимогам:

 • зареєстрована на території України належним чином відповідно до чинного законодавства не менше, ніж за два роки станом на дату оголошення конкурсу;
 • має досвід роботи з соціальною рекламою та проведення рекламних кампаній всеукраїнського масштабу;
 • основні напрями діяльності організації-заявника та КВЕД повинні відповідати основним напрямам реалізації проекту.

Чи можна проводити промоцію, витрати на яку становлять менше 1 млн грн?

Відповідно до Інструкції мінімальний розмір гранту складає 20 млн грн.

Чи може бути кампанія націлена тільки на один, або два кінофільми?

Результатом проекту в рамках ЛОТ-у «Розвиток аудиторії» має бути реалізація лише всеукраїнської інформаційної кампанії, спрямованої на промоцію 8 секторів культури та мистецтва: аудіальне мистецтво, аудіовізуального мистецтва, візуальне мистецтво, дизайн та мода, перформативне та сценічне мистецтво, культурна спадщина, література та видавнича справа, культурні та креативні індустрії.

Чи можна в рамках програми проводити зустрічі, чи створювати івент для залучення аудиторії?

У рамках всеукраїнської інформаційної кампанії можуть бути використані такі канали комунікації:

 • зовнішня реклама;
 • внутрішня реклама;
 • реклама на/в транспорті;
 • радіо-/телереклама;
 • реклама у соціальних мережах.

Чи може програма виходити за межі держави та стосуватися діаспор українців?

Географія інформаційної кампанії: вся територія України.

Чи могли б ви відправити детальний бриф для Лоту №3?

Щоб не обмежувати простір для креативу, Український культурний фонд навмисно не надає вузького брифу. Всю необхідну інформацію щодо завдання ви можете знайти за посиланням.

Ваш конкурс – це тендер для креативних агенцій/студій?

Ні, УКФ надає гранти внаслідок конкурсного відбору, детальна інформація щодо умов та специфіки відбору зазначені у Розділі 10 Інструкції.

Що має надати аплікант для конкурсу (ідея для креативу, меседжі, ключовий віжуал тощо)?

Відповідно до вимог, які зазначені у Розділі 8 Інструкції, заявник має додати у проектну заявку такі документи:

 • Додаток 1 «Робочий план та терміни реалізації»;
 • Додаток 2.1. «Портфоліо організації-заявника»;
 • Додаток 2.2. «Креативна концепція»(сформулюйте ідею інформаційної кампанії та зобразіть шаблон ключового образу);
 • Додаток 2.3. «Синопсис відеоролику»(сформулюйте ідею відеоролику/ів інформаційної кампанії та подайте його стислий зміст);
 • Додаток 2.4. «План інформаційної кампанії».

Що включає в себе бюджет до 25 млн грн? Лише креатив чи продакшн також?

Кінцевим результатом проекту має бути проведена (реалізована) всеукраїнська інформаційна кампанія, тобто проект включає і креатив, і продакшн.

Які основні критерії оцінки? Вага кожного з критеріїв?

Оцінювання проектів здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів та Методики оцінювання проектів.

Хто приймає рішення про вибір агенції з вашого боку?

Прийняття рішення щодо фінансування або не фінансування відбувається згідно Порядку прийняття рішення Дирекцією УКФ / Наглядовою Радою.

Які етапи проведення тендеру?

Згідно з Порядком проведення конкурсного відбору проектів (в новій редакції від 26.11.2018) конкурсний відбір у рамках ЛОТ-ів програми «Мережі й аудиторії» проводиться в три етапи:

 • відбір проектів на відповідність технічним критеріям (перший етап);
 • оцінювання експертами експертних рад УКФ (другий етап);
 • прийняття рішення Дирекцією УКФ щодо призначення / непризначення фінансування (третій етап).

Який діапазон бюджету, який ви готові інвестувати у проект?

Бюджет ЛОТ-у «Розвиток аудиторії»: 25 млн грн. Мінімальний розмір гранту : 20 млн грн. Максимальний розмір гранту : 25 млн грн.

Чи є можливість організувати особисту зустріч та добрифуватися?

Щоб не обмежувати простір для креативу, Український культурний фонд не надає детального брифу. У разі необхідності ми можемо провести індивідуальний інфодень та презентувати умови ЛОТу.

Які матеріали та ступінь їхньої готовності ви очікуєте отримати на етапі відбору?

Відповідно до вимог, які зазначені у Розділі 8 Інструкції, заявник має додати у проектну заявку, зокрема такі документи:

 • Додаток 2.2. «Креативна концепція»(сформулюйте ідею інформаційної кампанії та зобразіть шаблон ключового образу);
 • Додаток 2.3. «Синопсис відеоролику»(сформулюйте ідею відеоролику/ів інформаційної кампанії та подайте його стислий зміст);
 • Додаток 2.4. «План інформаційної кампанії».

Чи буде можливість особисто презентувати пропозицію?

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів експертне оцінювання проектів відбувається на основі поданого аплікаційного пакету документів.

Категорія: Новини