+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
08 Лютого 2021, 13:02

Наглядова рада Українського культурного фонду відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд» оголошує конкурс на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду (юридична адреса – м. Київ, вул. І. Франка, 19, адреса фактичного місцезнаходження – м. Київ, вул. Лаврська, 10-12).

Строк прийому документів на участь у конкурсі: з 08 лютого 2021 року по 09 березня 2021 року.

Умови проведення конкурсу

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Зразок заяви на участь у конкурсі, Згода на обробку персональних даних);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

4) копію документа про вищу освіту;

5) декларацію про доходи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

6) біографічну довідку, що містить:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • контактний номер телефону та адресу електронної пошти;
 • число, місяць, рік і місце народження;
 • відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, місце роботи та посаду (заняття);
 • громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому; наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості);

7) інформацію про наявність чи відсутність судимості (довідка);

8) мотиваційний лист довільної форми.

Особа, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі на посаду Виконавчого/ої директора/рки Фонду може подати також додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Часом подання документів враховується час фактичного отримання листа (повного пакету документів) Фондом.

Зазначені документи з позначкою «документи на конкурс» надсилаються на електронну адресу konkurs@ucf.in.ua та подаються особисто за адресою  м. Київ,  вул. Лаврська, 10-12, каб. № 3 (режим роботи: Пн – Пт – з 9.00 до 18.00, обідня перерва – з 13.00 до 14.00), відповідальна особа Кохно Альона Олександрівна, контактний телефон: +8 044 504 22 66 (внутр.1925).

Документи, надіслані на електронну пошту, подаються у форматі pdf. Посилання в листах на документи, що потребують завантаження з інших ресурсів (в тому числі Google Drive, Dropbox, тощо) не розглядатимуться. Кожен файл має бути вкладеним в лист окремо. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе претендент/ка.

Про дату, умови та місце проведення конкурсного добору (співбесід) буде повідомлено додатково.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;
 • мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або  не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 18 000 грн.;

надбавка за інтенсивність праці – до 100 відсотків посадового окладу;

інші надбавки, премії – у разі встановлення.

Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра;
 • досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою роботу у сфері культури та мистецтва, незалежно від форми власності не менше трьох років;
 • вільне володіння державною та іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи);
 • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім  і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Професійні знання:

 • знання загального та спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи (у сфері культури, трудове, бюджетне, податкове тощо);
 • перспектив вітчизняних і світових тенденцій економічного і соціального розвитку галузі і установи;
 • порядок розроблення і затвердження бізнес-планів;
 • ринкові методи господарювання та управління;
 • порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління;
 • етика ділового спілкування та ведення переговорів.

Вимоги до компетентності:

Концептуальне та інноваційне мислення:

 • здатність мислити концептуально;
 • здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи.

Управління організацією роботи:

 • ефективне управління ресурсами;
 • чітке планування;
 • ефективне формування та  управління процесами.

Управління персоналом:

 • стимулювання командної роботи та  співробітництва.

Комунікація та взаємодія:

 • вміння дослухатися до думки;
 • вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;
 • вміння виступати перед аудиторією.

Досягнення результатів:

 • своєчасне виконання поставлених цілей із дотриманням обумовлених термінів;
 • здатність запобігати та ефективно долати перешкоди при досягненні цілей.

Стресостійкість:

 • толерантність, виваженість, повага до опонентів, управління своїми емоціями. 

Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови визначаються згідно з Регламентом  Наглядової ради Українського культурного фонду.

Акцентуємо увагу на тому, що за рішенням Наглядової ради Фонду претендент не допускається до участі в конкурсному доборі у разі:

 • неподання ним одного із зазначених вище документів;
 • невідповідності встановленим Наглядовою радою Фонду вимогам до претендентів;
 • наявності у претендента не знятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Конкурсний добір у зв’язку з встановленим на території України карантином та під час дії обмежувальних заходів буде проведено з дотриманням вимог визначених підпунктом 6 пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Інформація про подальший перебіг відкритого конкурсу буде оприлюднюватися на офіційному веб сайті Фонду. Стежте за оголошеннями!

Категорія: Новини