ЛОТ 2. Культура корінних народів та унікальні етнічні культури Приазов'я і Причорномор'я

Інструкція для заявників ЛОТ 2

ЛОТ «Культура корінних народів та унікальні етнічні культури Приазов'я і Причорномор'я» покликаний забезпечити збереження та промоцію культури корінних народів Криму (кримських татар, кримчаків та караїмів) та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, що перебувають у загрозливому стані (надазовськи греки, турки-месхетинці, уруми, румеї тощо).  ЛОТ націлено на комплексний підхід до представлення зазначених культур та знайомство із ними широких аудиторій, як в Україні так і поза її межами. 

Мета ЛОТу -  підтримка проектів спрямованих на актуалізацію проблем збереження, розвитку і промоції культури народів Криму та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, що перебувають у загрозливому стані; привернення уваги світової спільноти до анексії Криму, до регіонів, які постраждали від російської агресії.

Загальний бюджет ЛОТу* – 7 млн. грн 

Мінімальна сума гранту (не може бути зменшена): 700 тис. грн 

Максимальна сума гранту (не може бути збільшена): 3 млн. грн 

У рамках ЛОТу підтримується всі сектори культури: 

 • візуальне мистецтво;
 • аудіальне мистецтво;
 • аудіовізуальне мистецтво;
 • перформативне та сценічне мистецтво;
 • культурна спадщина;
 • літературна справа;
 • культурні та креативні індустрії.

Пріоритети підтримки ЛОТу: 

 • комплексне ретроспективне осмислення культури Криму засобами мистецтва і формування візії майбутнього культурного ландшафту Криму з наголосом на нерозривність культурних зв’язків Криму та материкової України;
 • збереження, розвиток та репрезентація культурного розмаїття Криму, Приазов’я та Причорномор'я, зокрема нематеріальної спадщини корінних народів Криму (кримських татар, кримчаків, караїмів) та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, які перебувають в загрозливому стані, зокрема надазовськи греки, турки-месхетинці, уруми, румеї: народне мистецтво,  мова, кухня, релігійне життя, тощо.
 • залучення широкої аудиторії, в тому числі поза межами України.
 • широке коло залучених партнерств, в т.ч. організацій, які опікуються збереженням та промоцією культури Криму, Приазов’я та Причорномор'я, займаються правозахисною діяльністю, зокрема обстоюють права людини;
 • підтримка проектів, що популяризують мистецтво корінних народів Криму та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я,  розширюють коло мистецьких імен та явищ, актуалізують суспільно-важливі теми;   
 • підтримка заходів із збереження та оцифрування унікальної культурної спадщини народів Криму, Приазов’я та Причорномор'я України, оцифрування та евакуація об’єктів, що знаходиться у регіонах наближених до воєнних дій.

Основний продукт ЛОТу:

Культурно-мистецький проект.                                              

В межах проекту можуть бути реалізовані культурно-мистецькі продукти з залученням різних сфер культури та креативних індустрій, обрані на розсуд заявника, які містять не менше трьох складових з нижченаведеного переліку:

 • проекти зі збереження культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної); 
 • перформативний проект;
 • відеоконтент;
 • аудіоконтент;
 • виставковий проект;
 • резиденція;
 • інформаційна кампанія; 
 • освітня програма;
 • створення арт-об'єктів; 
 • дослідницька програма (аналітичний звіт).


* УКФ залишає за собою право не витрачати всі кошти, передбачені цим ЛОТом. Звертаємо увагу, що бюджет ЛОТу може змінитися як у сторону збільшення, так і у сторону зменшення у разі внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

Заявником ЛОТу може бути юридична особа всіх форм власності або фізична

особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше ніж за два роки на дату початку конкурсного відбору та має відповідний досвід діяльності у сфері культури.

Подача проектної заявки на конкурс: 23.01.2023 – 06.03.2023 (до 18.00 за київським часом)

Конкурсний відбір: 07.03.2023 – 29.05.2023

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 1 травня, до 31.10.2023

Конкурси лоту

Програма відбувається: 23 Січня 2023 — 31 Жовтня 2023