+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

Що є культурним продуктом?

Культурний продукт – товари та послуги, що виробляються (тиражуються) в процесі культурної діяльності на основі творів і служать для задоволення громадянами своїх творчих, духовних, дозвіллєвих потреб (видання, аудіопродукти (фонограми, аудіо-альбоми), театральні та циркові вистави, мистецькі виставки, концерти тощо).

Що є інноваціями в рамках програми?

Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Культурні інновації це вперше впроваджені в сфері культури ідеї, цінності, норми, оригінальні продукти творчої діяльності, що створюють передумови для прогресивних соціокультурних змін. З розвитком технологій в культурі почало розвиватися цифрове мистецтво, спричинивши появу нових жанрів та розширивши можливості традиційних мистецтв. В рамках програми “Інноваційний культурний продукт” підтримуються такі формати інновацій: 1) інновації в процесі створення продукту, 2) інновації в самому створеному продукті, 3) залучення іноземного досвіду при створенні культурного продукту.

Діджиталізація сфери культури використання цифрових технологій у секторі під час створення культурного продукту (створення віртуальних музеїв, 3D-зйомка, 3D-обробка, 3D-моделювання, 3D-мапування, 3D-тури).

Що таке концепція проекту та портфоліо виконавця?

Концепція проекту та портфоліо виконавця є обов’язковим Додатком до заявки програми «Інноваційний культурний продукт» та заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

 

Приблизна структура концепції проекту: 

  1. Тема та провідна ідея
  2. Мета 
  3. Завдання  
  4. Методи досягнення

Портфоліо виконавця -  це короткий опис досвіду створення проектів із зазначенням міста та інституції, основних партнерів та/або донорів; - 2-3 приклади успішно реалізованих проектів із короткими концептуальними описами та 3-4 фото.

Що таке промоція?

Промоція – діяльність, спрямована на формування споживацького попиту на конкретний культурний продукт та суб’єктів його виробництва – авторів, виконавців, виробників (брендів), що може відбуватися як на комерційній (підприємницькій), так і на некомерційній основі, і використовує засоби реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю тощо.

Якщо проектом передбачається створення культурного продукту та освітній семінар, на яку програму подаватися, «Інноваційний культурний продукт» чи «Н.О.Р.Д.»?

Якщо основною метою проекту є створення культурного продукту, тоді необхідно подаватися на програму «Інноваційний культурний продукт», у випадку, коли проект більше направлений на навчання та освіту, тоді необхідно обирати програму «Н.О.Р.Д.».

Заявник самостійно вирішує, на яку програму подаватися, враховуючи зміст та мету проекту.

Який культурний продукт може подати медіа на підтримку в межах ЛОТ-у 4 «Література та медіа»?

ЛОТ-ом 4 програми буде здійснюватись підтримка:

  • спецпроектів культурно-мистецького спрямування в українських медіа, що висвітлює актуальні проблеми культурномистецького процесу, державних культурних політик тощо;
  • спецпроектів/серій матеріалів, які націлені на підвищення медіаграмотності, боротьбу з інформаційними фейками в українських медіа.