+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

Що є культурним продуктом?

Культурний продукт – товари та послуги, що виробляються (тиражуються) в процесі культурної діяльності на основі творів і служать для задоволення громадянами своїх творчих, духовних, дозвіллєвих потреб (видання, аудіопродукти (фонограми, аудіо-альбоми), театральні та циркові вистави, мистецькі виставки, концерти тощо).

Що є інноваціями в рамках програми?

Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Культурні інновації - це вперше впроваджені в сфері культури ідеї, цінності, норми, оригінальні продукти творчої діяльності, що створюють передумови для прогресивних соціокультурних змін. З розвитком технологій в культурі почало розвиватися цифрове мистецтво, спричинивши появу нових жанрів та розширивши можливості традиційних мистецтв. В рамках програми “Інноваційний культурний продукт” підтримуються такі формати інновацій: 1) інновації в процесі створення продукту, 2) інновації в самому створеному продукті, 3) залучення іноземного досвіду при створенні культурного продукту.

Діджиталізація сфери культури - використання цифрових технологій у секторі під час створення культурного продукту (створення віртуальних музеїв, 3D-зйомка, 3D-обробка, 3D-моделювання, 3D-мапування, 3D-тури).

Що таке концепція проекту та портфоліо виконавця?

Концепція проекту та портфоліо виконавця є обов’язковим Додатком до заявки програми «Інноваційний культурний продукт» та заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

 

Приблизна структура концепції проекту: 

  1. Тема та провідна ідея
  2. Мета 
  3. Завдання  
  4. Методи досягнення

Портфоліо виконавця -  це короткий опис досвіду створення проектів із зазначенням міста та інституції, основних партнерів та/або донорів; - 2-3 приклади успішно реалізованих проектів із короткими концептуальними описами та 3-4 фото.

Що таке промоція?

Промоція – діяльність, спрямована на формування споживацького попиту на конкретний культурний продукт та суб’єктів його виробництва – авторів, виконавців, виробників (брендів), що може відбуватися як на комерційній (підприємницькій), так і на некомерційній основі, і використовує засоби реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю тощо.

Якщо проектом передбачається створення культурного продукту та освітній семінар, на яку програму подаватися, «Інноваційний культурний продукт» чи «Н.О.Р.Д.»?

Якщо основною метою проекту є створення культурного продукту, тоді необхідно подаватися на програму «Інноваційний культурний продукт», у випадку, коли проект більше направлений на навчання та освіту, тоді необхідно обирати програму «Н.О.Р.Д.».

Заявник самостійно вирішує, на яку програму подаватися, враховуючи зміст та мету проекту.