Основними завданнями Українського культурного фонду є:

Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту
Підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;
Популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду
Сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва
Підтримка культурних проектів української діаспори