+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

Які витрати включаються до кошторису програми: Культура в часи кризи: інституційна підтримка?

Програма «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» покриватиме суму кредиторської заборгованості, що виникла у зв’язку та у період дії обмежувальних заходів пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (з 12 березня 2020 року - дата введення карантину) і витрати заплановані заявником до кінця 2020 року відповідно до кошторису та відповідають переліку допустимих витрат, який зазначений в Інструкції для заявника та у кошторисі.

Періодом кредиторської заборгованості вважається дата з 12 березня до 2020 року до дати підписання Договору про надання гранту інституційної підтримки. Дані витрати відображаються у колонках "Витрати гранту інституційної підтримки УКФ (компенсація непокритих втрат)".

Періодом запланованих витрат вважається дата з 01.09.2020 до 31.12.2020. Дані витрати відображаються у колонках "Витрати гранту інституційної підтримки УКФ (дотації)".

Звертаємо увагу на те, що у кошторисі зазначені дати та розділення на компенсації та дотації є умовним, тому заявник самостійно визначає період таких витрат та всі зазначені витрати були в межах з 12.03.2020 до 31.12.2020 року. Звертаємо Вашу увагу, що витрати зазначені у колонці "Витрати гранту інституційної підтримки УКФ (компенсація непокритих втрат) з 12.03.2020 до 31.07.2020 включно" мають бути підтверджені довідкою про кредиторську заборгованість.

Заявник зобов'язаний пам’ятати, що витрати зазначені у кошторисі, поданому на отримання гранту інституційної підтримки, не можуть бути профінансовані коштами з державного та місцевих бюджетів, також не можуть бути профінансованими з інших джерел. Подвійне фінансування витрат передбачає фінансово-правову відповідальність заявника.

Чи можна до кошторису додавати витрати по штрафам, повернення фінансової допомоги, яка була отримана від інших джерел для покриття кредиторської заборгованості або інших витрат, які не зазначені у переліку допустимих витрат?

До кошторису включаються витрати відповідно до переліку допустимих витрат, який зазначений у кошторисі та в Інструкції для заявників.

Всі інші витрати є недопустимими. Тому витрати, які стосуються повернення фінансової допомоги, штрафів та інших витрат які не передбачені даним переліком є недопустимими.

Крім цього витрати, які стосуються компенсації на момент підписання Договору мають бути неоплаченими, тобто за такими витратами в обліку має бути кредиторська заборгованість.

Тому звертаємо увагу на те, що подвійне фінансування також відноситься до переліку недопустимих витрат.

Заявник зобов'язаний пам’ятати, що витрати зазначені у кошторисі, поданому на отримання гранту інституційної підтримки, не можуть бути профінансовані коштами з державного та місцевих бюджетів, також не можуть бути профінансованими з інших джерел . Задвоєння бюджетного фінансування передбачає фінансово-правову відповідальність заявника.

Чи можна формувати кошторис на загальну суму витрат більше ніж максимальна сума гранту та/або запитувана сума від Українського культурного Фонду?

Загальна сума витрат у кошторисі має дорівнювати запитуваній сумі від Українського культурного фонду. Максимальна запитувана сума від Українського культурного фонду не може перевищувати максимальної суми гранту відповідно до обмежень, які встановлені Українським культурним фондом та зазначені в Інструкції для заявників даної програми по кожному ЛОТу.

Звертаємо увагу на те, що у кошторисі передбачений останній рядок "РЕЗУЛЬТАТ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ", де по формулі "Всього по розділу І Надходження" мінус "Всього по розділу ІІ Витрати" має дорівнювати "0".

Чи може фізична особа, що отримувала грант на стипендію від УКФ, подаватись на грант інституціної підтримки як ФОП?

Згідно Інструкції для заявників Грантоотримувачі Фонду 2020 року не можуть подавати проекти на конкурс даної програми. Під Грантоотримувачами Український культурний фонд розуміє Грантоотримувачів усіх типів проектів, що підтримуються Фондом.

Як у кошторисі можна зазначити ПІБ людини, якщо до кошторису включаються витрати щодо оплати праці штатних працівників, які будуть оформлені в штат організації тільки після підписання Договору про надання гранту інституційної підтримки?

В такому випадку ПІБ цієї людини можна не вказувати. У кошторисі необхідно зазначити, що на вакантну посаду людина буде оформлена після проходження всіх етапів конкурсу. Для підтвердження вакантної посади необхідно надати існуючий штатний розпис організації.

Організація хоче створити нові робочі місця. Яким чином ми можемо вказати ПІБ людини, якщо вона не оформлена і посаду тільки плануємо створити?

Для новостворених посад ПІБ можна не вказувати. У кошторисі необхідно зазначити, що це нове робоче місце та у колонці «Деталізація та обґрунтування» вказати необхідність такої посади та коротко вказати функціональні обов’язки.Чи дозволяється до зазначених статей у кошторисі додавати пункти?

Так, якщо у зазначених статей кошторису не вистачає пунктів дозволяється додавати пункти, за винятком статті 9 "Аудиторські послуги", нові розділи/статті/підстатті додавати заборонено.

Яку методику щодо визначення посадових окладів необхідно застосовувати при створенні нових робочих місць.

Посадові оклади організація Грантоотримувача встановлює самостійно на підставі чинного законодавства України та внутрішніх документів організації.

За рахунок коштів гранту граничний розмір виплати штатним працівникам організації Грантоотримувача встановлюється на рівні не більше 3-х мінімальних заробітних плат станом на 01.01.2020 року, що складає 4723,00 грн. Якщо розмір посадових окладів штатних працівників менший встановлених граничних сум, сума виплати встановлюється на рівні заробітної плати, затвердженої штатним розписом організації Грантоотримувача.

Чи дозволяється до кошторису включати витрати відповідно до затвердженого переліку допустимих витрат, які частково були вже профінансовані, а частково залишилася кредиторська заборгованість? Наприклад, загальна сума нарахування по оренді приміщення за період з 12.03.2020 року до 31.07.2020 року складає 100 000,00 грн, з них було оплачено тільки 45 000,00 грн, кредиторська заборгованість станом на час підписання Договору складає 55 000,00 грн.

Витрати, які стосуються компенсації на момент підписання Договору мають бути неоплаченими, тобто по ним має бути кредиторська заборгованість.

Періодом кредиторської заборгованості вважається дата з 12 березня до 2020 року до дати підписання Договору про надання гранту інституційної підтримки. Дані витрати відображаються у колонках "Витрати гранту інституційної підтримки УКФ (компенсація непокритих втрат)".

Отже, витрати у розмірі 55 000,00 грн, які наведені наприкладі є допустими.

Що таке мережа кінотеатрів?

1.Відповідно до Інструкції для заявників Конкурсної програми Українського культурного фонду «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» в рамках зазначеної програми визначено, що є мережею кінотеатрів, а саме: мережа кінотеатрів - це суб’єкт господарювання, що в межах своє діяльності здійснює управління двома і більше діючими кінотеатрами, які здійснюють демонстрування та організації публічного перегляду кінофільмів. Заявник повинен підтвердити наявність мережі кінотеатрів тому до проектної заявки необхідно підкріпити відскановані документи, що підтверджують управління двома і більше діючими кінотеатрами.

2. Якщо мережа складається із основного суб’єкта господарювання, у власності якого є інші суб’єкти господарювання, які складають мережу кінотеатрів, на грант УКФ може подаватись основний суб’єкт господарювання, надавши консолідований кошторис витрат. Також звертаємо Вашу увагу, що витрати у розрізі статей кошторису мають бути згруповані за кожним суб’єктом господарювання. У разі позитивного проходження всіх етапів конкурсних процедур Договір про надання гранту інституційної підтримки підписується із основним суб’єктом господарювання, який у свою чергу перераховує кошти іншим суб’єктам господарювання та після завершення реалізації проекту надає консолідований звіт від усієї мережі та надає первинні документи, що підтверджують здійснення видатків.

Чи може ФОП подаватись на грант 4 млн, як суб'єкт господарювання демонстрування фільмів, що має мережу?

Ні, максимальна сума гранту для ФОП складає 500 тис.грн враховуючи ПДФО та ВЗ, не зважаючи на підтвердження наявності мережі.

В якому вигляді подавати штатний розпис? Затверджений і з переліком всіх посад та окладів?

Штатний розпис організація заявник має подавати із переліком тих посад та окладів, що подані на фінансування за рахунок коштів гранту УКФ, та має бути затверджена керівником організації або вищестоящою організацією, якщо передбачено нормативними документами організації.

Чи може бібліотека, яка фінансується з державного бюджету, і яка не має кредиторської заборгованості, що виникла у зв’язку та у період дії обмежувальних заходів пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (з 12 березня 2020 року – дата введення карантину), взяти участь у ЛОТі 6 Культурна спадщина і подаватися на всю суму грантової підтримки?

Так, організації, що подаються на грант інституційної підтримки, можуть подаватися як на покриття кредиторської заборгованості, так і на дотації або щось одне, на всю суму гранту.За який період необхідно вказати кредиторську заборгованість у Довідку про склад кредиторської заборгованості?

До Довідки про склад кредиторської заборгованості включається абсолютно вся кредиторська заборгованість, яка включається відповідно до витрат, які зазначені у кошторисі для отримання гранту, що виникла на момент подачі заявки.

Періодом кредиторської заборгованості вважається дата з 12 березня до 2020 року до дати підписання Договору про надання гранту інституційної підтримки. Дані витрати відображаються у колонках "Витрати гранту інституційної підтримки УКФ (компенсація непокритих втрат)".

В рамках гранту заявники можуть запланувати витрати на операційну та основну діяльність організацій на період з вересня по грудень 2020 року в межах визначених Фондом статей кошторису. Дані витрати відображаються у колонках "Витрати гранту інституційної підтримки УКФ (дотації)".

Чи необхідно включати кредиторську заборгованість по заробтній платі до Довідки про склад кредиторської заборгованості?

До Довідки про склад кредиторської заборгованості включається абсолютно вся кредиторська заборгованість, яка включається відповідно до витрат, які зазначені у кошторисі для отримання гранту, що виникла на момент подачі заявки

Чи можна змінювати формат Довідки про склад кредиторської заборгованості?

Не дозволяється змінювати формат Довідки про склад кредиторської заборгованості.

Чи можемо ми в рамках програми подати грант на придбання та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення для бібліотеки?

В рамках програми "Культура в часи кризи: інституційна підтримка" не підтримується діяльність спрямована на створення певного культурного продукту, тож згідно умов програми, допустимими є витрати на придбання матеріальних засобів для здійснення операційної діяльності організації (за винятком капітальних витрат, тобто вартість придбання без ПДВ не повинна перевищувати 6000,00 грн).

Якщо програмне забезпечення є нематеріальним активом або оплата здійснюється запослугами з користування програмного забезпечення, такі витрати не можуть бути забезпечені за рахунок коштів гранту УКФ.

Заявник до отримання гранту інституційної підтримки здійснив розрахунки по кредиторській заборгованості за власні кошти по витратам затвердженого переліку. Чи можуть такі витрати компенсуватися за рахунок коштів гранту інституційної підтримки?

На момент підписання Договору про надання гранту інституційної підтримки витрати по кредиторській заборгованості мають буте не оплаченими.

Заявник зобов'язаний пам’ятати, що витрати зазначені у кошторисі, поданому на отримання гранту інституційної підтримки, не можуть бути профінансовані коштами з державного та місцевих бюджетів, також не можуть бути профінансованими з інших джерел. Подвійне фінансування витрат передбачає фінансово-правову відповідальність заявника та є недопустими витратами.

Чи дозволяється до кошторису включати витрати з придбання миючих засобів для прибирання приміщень, гігієнічних засобів для користування в офісі, канцелярських товарів.

Дані витрати відповідають переліку допустимих витрат, тому ці витрати дозволяється включати до кошторису та передбачені у статті 6 "Матеріальні витрати (за винятком капітальних видатків)".

Слід зазначати, що у колонці "Обґрунтування та деталізація витрат" необхідно обґрунтувати доцільність.

Як подати повний витяг з ЄДР якщо на сайті єдиного державного реєстру, відключена можливість оформлення витягу до 16.08.2020 р. у зв'язку з оновленням програмного забезпечення?

У зв'язку з тимчасово (до 16.08.2020) відключеною можливістю подати запит на повний витяг з ЄДР, заявники можуть надати безкоштовний витяг з ЄДР. У разі успішного проходження технічного та експертного відбору, на етапі переговорних процедур заявнику необхідно буде надати оновлений повний витяг з ЄДР (з повною інформацією, в тому числі із зазначенням бенефіціара) 

Чи звільняє УКФ від сплати податків та штрафів за порушення термінів проведення розрахунків з підрядниками та працівниками організації?

УКФ не звільняє від сплати податків та штрафів, за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам або інших виплат передбачених законодавством та не надає довідку про відтермінування платежів. Всі питання, які стосуються відтермінування розрахунків із підрядниками або працівниками організації грантоотримувач врегульовує самостійно.


Який перелік податків входить до пункту 6 "Обсяг сплачених податків до бюджету - за останній звітний рік" в Переліку запитань проектної заявки? Чи входить до цього переліку податки, які утримуються із заробітної плати (ПДФО, військовий збір)?

До даного пункту проектної заявки входять податки, які сплачує організація із свого доходу та не перелічені у попередніх пунктах, наприклад, податок на землю. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, який сплачується із доходу фізичної особи, не може бути включений до цього розділу. Чи можна включити ПДВ, що сплачує організація при купівлі товарів, робіт, послуг до суми інших податків, що входить до пункту 6 "Обсяг сплачених податків до бюджету - за останній звітний рік"?

Податки, які включені до вартості придбання товарів, робіт, послуг, не відображаються в проектній заявці у пункті сплачених податків до бюджету.


Чи обов'язково витрати на аудиторські послуги мають бути сплачені за рахунок коштів гранту? Чи є затверджений перелік аудиторських компаній? Яку вартість послуг необхідно вказати у кошторисі?

Дані витрати не обов'язково мають бути включені до витрат за рахунок коштів гранту УКФ, але звертаємо Вашу увагу що при звітуванні грантоотримувач обов'язково має надати звіт підтверджений аудитором. У випадку, якщо аудиторські витрати закладені за рахунок власних коштів у графі "Обгрунтування та деталізація витрат" зазначити, що дані витрати будуть сплачуватися власними коштами та звіт наданий до УКФ обов'язково буде підтверджений аудитором відповідно до вимог які є на сайті.

УКФ не дає рекомендацій щодо вибору аудиторської організації.

У випадку якщо заявник планує дані витрати за рахунок коштів гранту - заявнику необхідно провести моніторинг вартості послуг з урахуванням вимог до звіту незалежного аудиторів від УКФ, та заплановану суму витрат зазначити у кошторисі проекту.

За цим посилання Заявник може ознайомитися переліком компаній які можуть надавати такі послуги.