+38 (050) 629-18-08 +38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

За рахунок яких джерел фінансується грант УКФ?

Відповідно до п.3  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 414 Поряду використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду реалізація проектів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Забезпечення функціонування Українського культурного фонду,  у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів”

Чи повинні грантоотримувачі повідомляти УКФ, якщо відбуваються зміни в проекті?

У разі зміни в заходах проекту, результатах проекту, в команді проекту, а також у випадку пов’язаних з цим змін у загальному бюджеті проекту, у випадку виникнення ситуацій, що можуть негативно вплинути на проект, зашкодити отриманню результатів проекту, грантотримувач зобов’язаний звернутися офіційним листом-поясненням на ім’я Виконавчого директора УКФ з подальшим укладанням додаткової угоди.

Як буде діяти УКФ у випадку встановлення факту нецільового використання коштів виділених на впровадження проекту?

В разі встановлення факту нецільового використання коштів або частини коштів гранту на підставі звіту незалежного аудиту, УКФ має право на розірвання договору в односторонньому порядку. В цьому випадку грантооримувач зобов’язаний повернути УКФ перераховані кошти в повному обсязі протягом 20 календарних днів з дати отримання повідомлення від УКФ.

Чи можлива в звіті «перекидка» між статтями витрат в рамках затвердженого бюджету?

В рамках виконання проектів, що фінансуються Українським культурним фондом, якщо інше не передбачено інструкціями конкурсу, дозволяється гнучкість бюджету між статтями витрат в межах затвердженого бюджету в рамках 10%  від кожної статті витрат. Наприклад: економія в межах 10 % по статті «Добові» може бути «перекинутими» до статті «Поліграфічні послуги», за умови що ця сума буде не більшою ніж 10% від статті «Поліграфічні послуги».

Чи потрібно грантоотримувачу проводити процедуру публічних закупівель при використанні грантових коштів?

Грантоотримувач зобов’язаний діяти в межах законодавчих норм згідно  Закону України «Про публічні закупівлі».

УКФ вимагає на момент звітування, надати 3 комерційні пропозиції згідно встановленого технічного завдання при закупівлі товарів, робіт, послуг, вартість яких перевищує 30 тисяч гривень.

Чи дозволено отримувати доходи від реалізації проектів, які підтримує УКФ?

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 414 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду.  Даним Порядком № 414 заборонено спрямування бюджетних коштів на реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку.

Але УКФ дозволяє реінвестування. Тобто, дохід, отриманий від реалізації (продаж квитків, книжок, інших культурних продуктів) грантоотримувач може спрямувати на покриття витрат,  які зазначені в кошторисі проекту .

З цією метою грантоотримувач  зазначає у плановому кошторисі заплановані доходи від реалізації (вкладка «Дохідна частина»)  та витрати (вкладка «Деталізований кошторис») в окремій графі «Співфінансування». В такому випадку результат від реалізації проекту має становити 0,00 грн.

Чи можливо змінювати розмір співфінансування?

Розмір співфінансування не може бути меншим, ніж 20% від загального бюджету проекту для проектів національної співпраці, і не може бути меншим, ніж 30% для проектів міжнародної співпраці.

На яку суму необхідно звітувати перед УКФ в кінці реалізації проекту?

Грантоотримувач звітує перед УКФ на 100 % виконання проекту з наданням змістовної звітності та  пакету фінальної фінансової звітності. Пакет фінальної фінансової звітності - обов`язковий пакет документів, який подається Грантоотримувачем до Фонду по завершенню реалізації Проекту та включає фінансовий звіт про використання гранту, підтверджений Звітом незалежного аудитора та копії належним чином завірених первинних бухгалтерських документів як грантоотримувача, так і всіх партнерів по спіфінансуванню.  (Договори, акти виконаних робіт, послуг, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти прийомки та інші).

Як можна розраховуватися з постачальниками по проекту, якщо ще не отримано аванс від УКФ, а також повне фінансування проекту?

На період відсутності авансу, а також в зв'язку з частковим фінансуванням проектів до надання 100% звітності, грантоотримувач має самостійно врегулювати питання щодо розрахунків з постачальниками та виконавцями шляхом відстрочення

Яке призначення платежу має бути при переведенні власних коштів на відкритий окремий розрахунковий рахунок, який використовується для реалізації проекту?

Щодо призначення платежу при переведенні коштів з одного рахунку грантоотримувача на інший, грантооритмувач має отримати консультацію в банку, де відкрито ці рахунки і ознайомитись з вимогами його банківської установи.

Чи потрібно переводити кошти співфінансування на відкритий розрахунковий рахунок, який використовується для реалізації проекту?

Вимоги переводити кошти співфінансування на грантовий рахунок не має.  Грантоотримувач та його партнер по співфінансуванню вирішують це питання самостійно. Але для фінансового звіту грантоотримувач надає копії всіх бухгалтерських документів як по коштам гранту,  так і по коштам, витраченим на співфінансуваня проекту.

Якщо під час виконання проекту будуть змінені найменування раніше запланованих постачальників і виконавців, чи є це допустимим?

Так, УКФ дозволяє зміну постачальників і виконавців проекту. Але не може бути змінена команда проекту. Якщо змінюється прізвище людини, а не посада і функціональні обов'язки, передбачені в рамках проекту, це є допустимим.

Якими нормативними документами керуватися при нарахуванні заробітної плати штатним працівникам?

Постановою КМУ № 1298 від 30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а саме:

розділом IV «Театри цирки, музичні і танцювальні колективи, концертні організації»;

розділом V «Культурно-освітні та архівні установи (бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, музеї, панорами, виставки, заклади музейного типу, клуби, центри культури і дозвілля, парки культури і зоопарки, будинки народної творчості, архіви та архівні заклади)» Наказом Міністерства культури №745 від 18.10.2005

Чи можна передбачати оплату праці осіб, які не передбачені ні штатним розписом, ні договором цивільно-правового характеру?

Ні, не можна.

Витрати на заробітну плату (виплату гонорару) з нарахуваннями передбачаються лише для оплати праці осіб, які залучаються для виконання робіт (надання послуг) з підготовки та проведення заходу на підставі договору підряду (п. 5.8.5 Методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 № 230/0/16-09 (далі – Методичні рекомендації).

Договір підряду із залученими до проведення заходу особами укладається для виконання певного обсягу робіт (надання послуг) за умови неможливості виконання такої роботи штатними працівниками організації-виконавця.

Якими нормативними документами керуватися при нарахуванні витрат по відрядженням штатним працівникам?

Постанова КМУ № 98 від 02.02.2011 р. «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 №

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт, затверджений наказом Мінфіну України від 28.09.2015 № 841

внутрішніми локальними документами.

Чи можна направляти у відрядження фізичну особу, яка не перебуває у трудових відносинах з підприємством?

Ні, не можна.

Чи можна направляти у відрядження фізичну особу, із якою укладено договір ЦПХ?

Можна, але є особливості.

Якщо за умовами договору ЦПХ роботи мають виконуватися в іншому населеному пункті, питання компенсації виконавцю витрат на проїзд, проживання, харчування тощо та розміри такої компенсації мають бути визначені безпосередньо у договорі ЦПХ та включатися до вартості договору. Направлення у службове відрядження при цьому не відбувається, оскільки відсутні трудові відносини.

Яким чином отримати заробітну плату ФОП, якщо він є грантоотримувачем і членом команди реалізації проекту та виконує певну функцію?

ФОП-грантоотримувач, при нарахуванні доходу  собі, як члену команди, може перерахувати свій дохід підприємця на свій поточний рахунок ФОП, та сплатити з свого доходу єдиний податок. Одночасно при звітуванні перед Фондом, ФОП подає розрахунок свого доходу як члена команди за період проекту і копію платіжного доручення про перерахування заробітної плати на свій поточний рахунок.

Чи можна отримувати дохід від проекту після його реалізації?

Так. Після реалізації проекту та завершення дії договору, грантоотримувач може отримувати дохід.  Але якщо проект на етапі звітування перед фондом не перейшов на фінальну стадію своєї реалізації (показ вистави тощо), в такому випадку прем'єра має бути безкоштовною, про що грантоотримувач укладає додаткову угоду з УКФ, а всі наступні покази можуть проходити на платній основі після завершення дії грантового договору.

Чи потрібно зараховувати на баланс підприємства витратні матеріали, придбані за рахунок грантових коштів?

Облік витратних матеріалів має вестись за нормами згідно Положень бухгалтерського обліку (стандартів) ПСБО в Україні.

Придбані витратні матеріали мають списуватись згідно актів використання таких витратних матеріалів.

МШП (малоцінні та швидкозношувані предмети строком служби не більше 1 року) при передачі в експлуатацію, підприємство (організація) має вести оперативний кількісний облік не менше одного року.

Яким чином розрахувати заробітну плату штатних працівників, які залучені до реалізації проекту?

Грантоотримувач керується нормами діючого законодавства з урахуванням специфіки діяльності підприємств, установ, організацій.

Яким чином мають бути оформлені документи фінансового звіту у випадку співфінансування для міжнародного проекту? Чи мають бути ці документи перекладені і нотаріально завірені?

По міжнародним проектам до фінансового звіту необхідно додати такі копії документів: Рахунки по витратам (Invoices), Угоди (Сontracts), Копії платіжних документів, які підтверджують оплати видатків (SWIFT).

Ці документи мають бути перекладені та завірені печаткою грантоотримувача та підписом уповноваженої особи від грантоотримувача. УКФ не вимагає нотаріального завірення документів.

Чи обов`язково вказувати наявність співфінансування в індивідуальному проекті?

В індивідуальних проектах співфінансування не вимагається, але вітається.

Яким чином звітувати державним установам перед УКФ за повну реалізацію проекту, у яких рахунок відкрито в казначействі та укладені договори з виконавцями, а за відсутності на розрахунковому рахунку остаточного фінансування з боку УКФ, казначейство не може зареєструвати бюджетні фінансові зобов’язання?

Для бюджетних установ можливо застосування домовленостей про відтермінування платежів з постачальниками, та надання гарантійних листів.

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України, грантоотримувач має можливість надати УКФ звітність фактично понесених витрат на всю суму проекту на підставі первинних документів. А також надати лист з поясненням про неможливість зареєструвати такі документи в Казначействі в зв’язку з відсутністю коштів на рахунку.

Після перерахування коштів від УКФ, та проведення реєстрації всіх зобов’язань, необхідно надати УКФ копії всіх документів, які будуть зареєстровані належним чином в Казначействі.

Чи потрібно перед УКФ звітуватися за інших партнерів які надавали фінансування під час реалізації проекту?

В разі реалізації проекту на умовах співфінансування, грантоотримувач звітує за всі 100 % коштів проекту, тобто надає змістову звітність та  пакет фінальної фінансової звітності. Пакет фінальної фінансової звітності - обов`язковий пакет документів, який подається грантоотримувачем до Фонду по завершенню реалізації Проекту та включає фінансовий звіт про використання гранту, підтверджений Звітом незалежного аудитора та копії належним чином завірених первинних бухгалтерських документів як грантоотримувача так і всіх партнерів по співфінансуванню. (Договори, акти виконаних робіт, послуг, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти прийомки та інші).

Аудиторська перевірка зазначається в кошторисі?

Так, аудиторські послуги відображені в плановому кошторисі в підрозділі 14 «Адміністративні витрати» пункт В «Аудиторські послуги».

Фінансовий звіт надається разом з офіційним аудиторським Звітом, який складено згідно міжнародного стандарту аудиту (МСА) 805 «Спеціальні міркування - аудити окремих фінансових звітів та специфічних елементів, рахунків або об'єктів фінансової звітності"» та супроводжується деталізованою інформацією щодо використання коштів гранту та копіями завіреної належним чином первинної бухгалтерської документації .

При складанні аудиторського звіту, аудитори мають прийняти до уваги Вимоги  Українського культурного фонду щодо надання Звіту незалежного аудитора (Додаток 1 до Інструкції для заявників).

Якщо співфінансування протягом реалізації проекту значно знизилося і стало менше 30%. Чи застосовуються до проекту санкції, якщо так, то які?

Санкції не застосовуються в разі виконання проекту. Але сума коштів гранту буде зменшена пропорційно на суму зменшеного співфінансування, для дотримання встановленої інструкцією пропорцією фінансування проекту.

Які повноваження директора ТОВ при підписання договору на отримання гранту?

17 червня 2018 року набув чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII. Відповідно до ст. 44  даного Закону, якщо сума правочину (договору) перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймаються виключно загальними зборами учасників.

Які види виплат можна зазначати у розділі кошторису «Гонорари та авторська винагорода»?

Відповідно до норм діючого законодавства України, гонорар - це вартість придбаних майнових прав на об`єкт інтелектуальності власності ; авторська винагорода (роялті) - плата за використання об`єктів інтелектуальності власності.

Як готуватися до моніторингу УКФ?

Проекти, що будуть обрані для проведення консультативного моніторингу представниками УКФ, отримають листи-повідомлення щодо проведення моніторингу. Дата та місце проведення моніторингу попередньо буде узгоджено між УКФ та грантоотримувачем. В листі буде зазначено формат проведення моніторингу та матеріали, що необхідно підготувати для проведення моніторингу.

Чи може УКФ фінансувати ремонтні роботи?

Ні, УКФ не покриває витрати на ремонтні та будівельні роботи, розробку проектно-кошторисної документації.

Якщо ви не знайшли відповідь на своє питання, ви можете нашим співробітникам