+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Український культурний фонд / Часті Питання

Часті Питання

За рахунок яких джерел фінансується грант УКФ?

Гранти УКФ фінансуються за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету головному розпоряднику коштів Міністерству культури та інформаційної політики України на виконання програми "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів". Видатки на реалізацію зазначеної програми затверджуються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний бюджетний рік (Додаток 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України"). Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №414.

Чи повинні грантоотримувачі повідомляти УКФ, якщо відбуваються зміни в проекті?

У разі зміни в заходах проекту, результатах проекту, в команді проекту, а також у випадку пов’язаних з цим змін у загальному бюджеті проекту, у випадку виникнення ситуацій, що можуть негативно вплинути на проект, зашкодити отриманню результатів проекту, грантотримувач зобов’язаний звернутися офіційним листом-поясненням на ім’я Виконавчого директора УКФ з подальшим укладанням додаткової угоди.

Як буде діяти УКФ у випадку встановлення факту нецільового використання коштів виділених на впровадження проекту?

В разі встановлення факту нецільового використання коштів або частини коштів гранту на підставі звіту незалежного аудиту, УКФ має право на розірвання договору в односторонньому порядку. В цьому випадку грантоотримувач зобов’язаний повернути УКФ перераховані кошти в повному обсязі протягом 20 календарних днів з дати отримання повідомлення від УКФ.

Чи можлива в звіті «перекидка» між статтями витрат в рамках затвердженого бюджету?

В рамках виконання проектів, що фінансуються Українським культурним фондом, якщо інше не передбачено інструкціями конкурсу, дозволяється гнучкість бюджету між статтями витрат в межах затвердженого бюджету в рамках 10% від суми гранту. Наприклад: економія в межах 10 % по статті «Добові» може бути «перекинута» до статті «Поліграфічні послуги», за умови що ця сума буде не більшою ніж 10% від загальної суми гранту.


Чи можна завершити реалізацію проекту поза погодженими договором термінами реалізації проекту, при цьому кошти гранту УКФ використати в межах термінів?

Ні, не можна. Всі запланована заходи та проектна діяльність і витрати по гранту УКФ мають бути здійснені в рамках термінів реалізації проекту в межах робочого плану та спрямовані на досягнення цілей проекту.

Чи потрібно грантоотримувачу проводити процедуру публічних закупівель при використанні грантових коштів?

Якщо Грантоотримувач підпадає під дію Закону України “Про публічні закупівлі”, він діє в межах цього Закону. У разі якщо дія Закону не розповсюджуються на Грантоотримувача, УКФ вимагає проводити моніторинг ринкових пропозицій та на момент звітування, надати 3 комерційні пропозиції згідно із встановленим технічним завданням при проведенні закупівлі товарів, робіт, послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень.

Чи дозволено отримувати доходи від реалізації проектів, які підтримує УКФ?

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 414 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду. Даним Порядком № 414 заборонено спрямування бюджетних коштів на реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку. Але УКФ дозволяє реінвестування. Тобто, дохід, отриманий від реалізації (продаж квитків, книжок, інших культурних продуктів) грантоотримувач може спрямувати на покриття витрат, які зазначені в кошторисі проекту. З цією метою грантоотримувач зазначає у плановому кошторисі заплановані доходи від реалізації (вкладка «Дохідна частина») та витрати (вкладка «Кошторис витрат») в окремій графі «Реінвестиції». В такому випадку результат від реалізації проекту має становити 0,00 грн.

Чи може бути збільшена гранична сума гранту?

Для програми “Аудіовізуальне мистецтво” та “Знакові події” діє правило: гранична сума гранту може бути збільшена на суму співфінансування, але не більше, ніж на суму вказану в інструкції для заявників, навіть якщо співфінансування перевищує зазначену суму.

Які умови співфінансування?

Співфінансування — залучення ресурсів виключно в грошовій формі з інших джерел, не заборонених законодавством, що не є грантовими коштами Фонду і які використовуються заявником та партнерами для реалізації цілей і досягнення результатів проекту. Співфінансування проекту може надаватися самим заявником або (та) партнером (партнерами), або (та) третьою стороною.

Співфінансування можливо за всіма допустимими типами витрат. Не допускається співфінансування в натуральній формі. Для підтвердження співфінансування проекту УКФ просить надавати Гарантійний лист про співфінансування проекту, який надає заявник, вказуючи джерела співфінансування (скан-копія оригіналу у PDF). Зразок листа є додатком до Інструкції для заявника. 

У разі реалізації гранту на умовах співфінансування, грантоотримувач відображає у кошторисі обсяг коштів співфінансування із зазначенням переліку та обсягу витрат в кількісному та грошовому показниках. Деталі співфінансування по кожній Програмі розміщені в Інструкціях для заявників.

Чи обов`язково вказувати наявність співфінансування в проекті?

Фондом змінено правило: для проектів національної та міжнародної співпраці не потрібне обов’язкове співфінансування. Натомість, співфінансування може бути запропоноване заявником для будь-якого типу проекту.

Чи можливо змінювати розмір співфінансування якщо було зазначено у кошторисі при підписанні Договору про надання гранту?

Санкції не застосовуються в разі виконання проекту.

У випадку якщо суму гранту було збільшено на суму співфінансування (програми “Аудіовізуальне мистецтво” та “Знакові події”) , таке співфінансування є обов'язковою умовою та у разі недотримання частки співфінансування, сума гранту буде пропорційно зменшена.

На яку суму необхідно звітувати перед УКФ в кінці реалізації проекту?

Грантоотримувач звітується за всіма витратама, що були відображені у кошторисі при підписанні Договору, з урахуванням видатків, які будуть сплачені за рахунок фінального траншу. Тобто, після завершення проекту грантоотримувач звітує перед УКФ та надає документи фінальної звітності про реалізацію проекту на 100%, а саме: змістовий звіт з додатковими матеріалами, звіт про надходження та використання коштів, підтверджені звітом незалежного аудитора. Процедура звітуванння детально прописана у Порядку здійснення контролю за виконанням суб’єктами, які отримують фінансування, зобов’язань перед Українським культурним фондом), оприлюдненому на офіційному сайті фонду в розділі Нормативно-правові документи УКФ.

Як можна розрахуватися з постачальниками по проекту, якщо ще не отримано аванс від УКФ, а також повне фінансування проекту?

У зв'язку зі здійсненням фінансування проектів під час їхньої реалізації частинами (траншами), на період відсутності траншу від УКФ грантоотримувач має самостійно врегулювати питання щодо розрахунків з постачальниками та виконавцями шляхом відстрочення платежів.

Також можливе використання власних коштів для реалізації проекту на період відсутності фінансування від УКФ шляхом перерахування таких коштів на грантовий рахунок (рахунок, що вказаний у договорі про надання гранту) та здійснення розрахунків за видатками, передбаченими кошторисом. Після отримання фінансування від УКФ грантоотримувач повертає власні кошти на свій основний рахунок. 

Яке призначення платежу має бути при переведенні власних коштів на відкритий окремий розрахунковий рахунок, який використовується для оплати витрат по гранту?

Щодо призначення платежу при переведенні коштів з одного рахунку грантоотримувача на інший, грантоотримувач має отримати консультацію в банку, де відкрито ці рахунки і ознайомитись з вимогами його банківської установи. У випадку якщо співфінансування передбачене плановим кошторисом призначення платежу: “співфінансування проекту №_,”, якщо кошти будуть відшкодовані УКФ після фінальної звітності призначення платежу: “власні кошти на погашення кредиторської заборгованості по проекту №__".

Чи потрібно переводити кошти співфінансування на відкритий розрахунковий рахунок, який використовується для реалізації проекту?

Вимоги переводити кошти співфінансування на грантовий рахунок немає. Грантоотримувач та його партнер по співфінансуванню вирішують це питання самостійно. На момент звітування Грантоотримувач має звітуватися про реалізацію проекту як за кошти гранту, так і за кошти співфінансування.

Якщо під час виконання проекту будуть змінені найменування раніше запланованих постачальників і виконавців, чи є це допустимим?

Так, УКФ дозволяє зміну постачальників і виконавців проекту. Але не може бути змінена команда проекту. Просимо звернути увагу, що члени команди не можуть виступати одночасно постачальником товарів, робіт та послуг в проекті, окрім зазначених функціональних обов’язків в проектній заявці.

Якими нормативними документами керуватися при нарахуванні заробітної плати штатним працівникам?

Розмір оплати праці штатних працівників встановлюється на рівні окладів згідно штатного розпису організації та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.) встановлених колективним договором організації, а також іншими нормативними документами, в тому числі Положення про преміювання.

Якими нормативними документами керуватися при нарахуванні витрат по відрядженням штатним працівникам та витрат пов'язаних із поїздками інших учасників проекту?

Постановою КМУ № 98 від 02.02.2011 р. «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59.

Звітом про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт, затверджений наказом Мінфіну України від 28.09.2015 № 841,

Внутрішніми локальними документами.

Якими нормативними документами керуватися при нарахуванні витрат пов'язаних із поїздками інших учасників проекту ?

Витрати на поїздки всіх учасників проекту, не залежного від того чи є вони штатними працівниками чи залучені до виконання проекту за іншими юридично-правовими відносинами мають керуватися нормами, які зазначені в Постанові КМУ № 98 від 02.02.2011 р. “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59.

Чи можна направляти у відрядження фізичну особу, яка не перебуває у трудових відносинах з підприємством?

Ні, не можна.

Чи можна направляти у відрядження фізичну особу, із якою укладено договір ЦПХ?

Можна, але є особливості. Якщо за умовами договору ЦПХ роботи мають виконуватися в іншому населеному пункті, питання компенсації виконавцю витрат на проїзд, проживання тощо та розміри такої компенсації мають бути визначені безпосередньо у договорі ЦПХ та включатися до вартості договору. Направлення у службове відрядження при цьому не відбувається, оскільки відсутні трудові відносини.

Яким чином отримати винагороду ФОП, якщо він є грантоотримувачем і членом команди реалізації проекту та виконує певну функцію?

ФОП-грантоотримувач, при нарахуванні  винагороди собі, як члену команди, може перерахувати свій дохід підприємця на свій поточний рахунок ФОП. Одночасно при звітуванні перед Фондом, ФОП подає розрахунок свого доходу як члена команди за період проекту і копію платіжного доручення про перерахування винагороди на свій поточний рахунок.

Чи можна отримувати дохід від проекту після його реалізації?

Так. Після реалізації проекту та завершення дії договору, грантоотримувач може отримувати дохід. Але якщо проект на етапі звітування перед фондом не перейшов на фінальну стадію своєї реалізації (показ вистави тощо), в такому випадку прем'єра має бути безкоштовною, а всі наступні покази можуть проходити на платній основі після завершення дії грантового договору.

Чи потрібно зараховувати на баланс підприємства витратні матеріали, придбані за рахунок грантових коштів?

Облік витратних матеріалів має вестись за нормами згідно з Положеннями бухгалтерського обліку (стандартів) ПСБО в Україні.

Придбані витратні матеріали мають списуватись згідно з актами використання таких витратних матеріалів.

МШП (малоцінні та швидкозношувані предмети строком служби не більше 1 року) при передачі в експлуатацію, підприємство (організація) має вести оперативний кількісний облік не менше одного року.

Яким чином розрахувати заробітну плату штатних працівників, які залучені до реалізації проекту?

Грантоотримувач керується нормами чинного законодавства з урахуванням специфіки діяльності підприємств, установ, організацій.

Яким чином мають бути оформлені документи фінансового звіту у випадку співфінансування організацією нерезидентом? Чи мають бути ці документи перекладені і нотаріально завірені?

У проектах, в яких передбачено співфінансування організацією нерезидентом до фінансового звіту необхідно додати такі копії документів: Рахунки по витратам (Invoices), Угоди (Сontracts), Копії платіжних документів, які підтверджують оплати видатків (SWIFT).

Ці документи мають бути перекладені та завірені печаткою грантоотримувача та підписом уповноваженої особи від грантоотримувача. УКФ не вимагає нотаріального завірення документів.

Яким чином звітувати державним установам перед УКФ за повну реалізацію проекту, у яких рахунок відкрито в казначействі та укладені договори з виконавцями, а за відсутності на розрахунковому рахунку остаточного фінансування з боку УКФ, казначейство не може зареєструвати бюджетні фінансові зобов’язання?

Для бюджетних установ можливо застосування домовленостей про відтермінування платежів з постачальниками, та надання гарантійних листів.

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України, грантоотримувач має можливість надати УКФ звітність фактично понесених витрат на всю суму проекту на підставі первинних документів. А також надати лист з поясненням про неможливість зареєструвати такі документи в органах Державного Казначействі в зв’язку з відсутністю коштів на рахунку та надати Гарантійний лист з зобов’язанням перед Фондом надати ці документи після реєстрації в органах Державного Казначейства.

Після перерахування коштів від УКФ, та проведення реєстрації всіх зобов’язань, необхідно надати УКФ копії всіх документів, які будуть зареєстровані належним чином в органах Державного Казначейства.

Чи потрібно перед УКФ звітуватися за інших партнерів які надавали фінансування під час реалізації проекту?

Грантоотримувач має звітуватися по витратам співфінансування, які були затверджені під час підписання Договору про надання гранту відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням суб’єктами, які отримують фінансування, зобов’язань перед УКФ, Вимог до звіту незалежного аудитора, які розміщені на офіційному сайті УКФ у розділі нормативно-правові документи УКФ.

Чи дозволяється за рахунок коштів гранту закладати витрати на аудиторські послуги?

Ні, витрати на аудиторські послуги мають бути забезпечені Грантоотримувачаем за рахунок інших джерел фінансування.


Які повноваження директора ТОВ при підписання договору на отримання гранту?

17 червня 2018 року набув чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII. Відповідно до ст. 44 даного Закону, якщо сума правочину (договору) перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймаються виключно загальними зборами учасників.

Які документи має подати подати заявник для підтвердження співпраці в межах програми «Культура для змін»

Під час подачі заявки на конкурс програми "Культура для змін" заявник має надати лист(и) про наміри співпраці від партнера (-ів) (скан-копія оригіналу у PDF). Якщо документ не двомовний – завірений переклад українською.  

Зразок листа наведено у Додатку 3 до Інструкції для заявника програми.

У листі партнери мають чітко визначити безпосередні функції, права та обов'язки обох сторін.

Організація-грантоотримувач, яка підписує угоду з УКФ, самостійно вирішує питання щодо правовідносин між сторонами та шляхи фінансування, що передбачається відповідними угодами, а також несе відповідальність щодо оформлення всіх документів відповідного до чинного законодавства обох країн. Для виконання завдань передбачених листом про наміри співпраці, грантоотримувач може укладати прямі договори з підрядниками з німецької/британської сторони або укласти угоду про співпрацю та угоду на виконання послуг з відповідним партнером.   

Звертаємо увагу, що Партнер — це юридична особа, яка перебуває із заявником у договірних відносинах та є учасником/співвиконавцем проекту.  Відповідно до інструкції, в переліку витрат, що заборонено здійснювати за рахунок коштів гранту визначено:  

- витрати, пов’язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку.

 - витрати з оплати посередницьких послуг.  

Відповідно, при укладенні угоди з партнером щодо фінансових зобов'язань, заборонено закладати витрати пов’язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку.

Як готуватися до моніторингу УКФ?

Проекти, що будуть обрані для проведення моніторингу представниками УКФ, отримають листи-повідомлення щодо проведення моніторингу. Дата та місце проведення моніторингу попередньо буде узгоджено між УКФ та грантоотримувачем. В листі буде зазначено формат проведення моніторингу та матеріали, що необхідно підготувати для проведення моніторингу.

Чи може УКФ фінансувати ремонтні роботи?

Ні, УКФ не покриває витрати на ремонтні та будівельні роботи, розробку проектно-кошторисної документації.

Чи може УКФ фінансувати фізичних осіб?

Так, може. Підтримка фізичних осіб здійснюється в межах програми "Стипендії", яка покликана підтримувати митців та культурних операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей в розрізі: 

Заявниками програми можуть бути фізичні особи, громадяни України, що досягли віку 18 років та провадять свою професійну діяльність у секторах культури та креативних індустрій, в т.ч. студенти профільних ВНЗ.

Який КВЕД має бути у заявника для отримання гранту від УКФ?

Заявник має мати ті КВЕДи, які відповідають діяльності, що спрямована на створення певного культурного продукту (культурного блага, чи культурної послуги) в результаті реалізації проекту.

Чи потрібно відкривати окремий рахунок на кожен проект УКФ, якщо Грантоотримувач отримав підтримку від УКФ на декілька проектів?

Відповідно до вимог Інструкції для заявників ( X. Погодження Дирекцією рішення експертних рад шляхом проведення переговорних процедур) перед підписанням Договору про надання гранту заявник повинен надати через особистий онлайн кабінет перелік документів серед яких копія довідки про відкриття нового окремого банківського рахунку для отримання грантових коштів або довідки з банку про наявність рахунку з нульовим залишком коштів та виписку з цього банківського рахунку в підтвердження відсутності руху коштів протягом останніх 3-ох (трьох) місяців. 

Відповідно, якщо Грантоотримувач отримав підтримку у декількох проектах та підписує декілька договорів, до кожного договору має бути надана копія довідки про відкриття окремого банківського рахунку (тобто на кожний проект має бути окремий банківський рахунок).

Чи діють обмеження встановлені для штатних працівників на проїзд/проживання/харчування для членів команди, які залучені за договорами ЦПХ?

Для членів команди, які залучені за договорами ЦПХ, дозволяється включати додаткові витрати до вартості договору ЦПХ враховуючи встановлені граничні суми (не більше 50 000 грн на одну особу за один місяць):

- проїзд та проживання - згідно Постанови №98 від 02.02.2011 року.

Грантоотримувач контролює та несе відповідальність перед Фондом, за дотримання всіх вимог, правил і обмежень встановлених нормативними документами Фонду.

Якщо в рамках проекту заплановані заходи за кордоном, чи має право грантоотримувач купувати валюту за рахунок грантових коштів для забезпечення виконання своїх зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами?

Якщо в рамках проекту заплановані заходи за кордоном і витрати мають бути в іноземній валюті, грантоотримувач має право купити валюту і перерахувати кошти за зовнішньоекономічними контрактами. На момент звітування грантоотримувач має підтвердити факт цих витрат надавши копії зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, копії банківських документів, які підтверджують факт купівлі валюти, та перерахування.