Інституційні програми

Аналітика та прикладні дослідження

В межах програми «Аналітика та прикладні дослідження» за тендерною процедурою будуть замовлятися моніторингові та аналітичні дослідження для забезпечення регулярного збору даних та контролю виконання Стратегії УКФ, а також проведення діагностування стану розвитку українських культурних, креативних та аудіовізуальних секторів.

УКФ працюватиме над розробкою та впровадженням ефективних методик оцінювання в контексті визнаних на міжнародному рівні підходів, зокрема тих, якими користуються в моніторингах власних культурних програм ЮНЕСКО, Рада Європи та країни ЄС.

Метою програми є продукування знань, які є ключем до майбутньої діяльності УКФ та культурних інституцій України різних форм власності. 


Розробка стандартів та механізмів експертної оцінки

Програма «Розробка стандартів та механізмів експертної оцінки» має на меті утворення бази експертів Фонду, здатних компетентно оцінювати якість культурних проектів та здійснювати дослідження в сфері культури та креативних індустрій. Окрім того, УКФ на підставі аналітики власної діяльності розроблятиме критерії для оцінювання успішності та ефективності підтриманих проектів, а також механізмів запобігання корупційним схемам та нецільовим використанням коштів.

Експерти УКФ регулярно беруть участь у тренажах, аби краще оволодіти методом оцінювання проектів за вимогами УКФ, а також бути поінформованими про пріоритети тих чи інших конкурсних програм, про досвід реалізації проектів попереднього року/років.


Координаційні групи

Діяльність «Координаційних груп» сприятиме налагодженню партнерських зв’язків між різними зацікавленими у розвитку екосистеми культури сторонами: органами державної влади, українськими інституціями різних рівнів підпорядкування та різних форм власності, інституціями громадянського суспільства, лідерами думок секторів.

Головною метою УКФ є створення умов та механізмів спільного вирішення нагальних завдань для поліпшення законодавчої бази та процесів фінансування та промоції української культури. 


Клуби бізнес-янголів

«Клуби бізнес-янголів» – УКФ сприятиме культивації та підвищенню престижу такого явища як бізнес-янголи передусім через точкові інформаційні кампанії, розраховані на залучення в український культурний простір спонсорів та меценатів, та формування привабливого для зовнішніх інвестицій культурного продукту.

УКФ працюватиме над створенням платформи для прозорої та стабільної комунікації між державними установами, представниками бізнес-середовища та громадянським суспільством.

В рамках інституційної програми «Клуби бізнес-янголів» діють партнерські програми:
«Культурна доброчинність» партнерська програма націлена на залучення благодійників та меценатів з метою популяризації доброчинності у сферу культури, підтримки культурного продукту, підвищення інвестиційної привабливості культурного середовища на регіональному, національному та міжнародному рівнях. 
"Creative accelerator" - партнерська програма, яка дає можливість творцям культурних проектів розвинути свої креативні ідеї, створити інвестиційно привабливий проект та залучити інвестора.Навчальні програми

«Навчальні програми» слугуватимуть підвищенню професійного рівня менеджерів та експертів Фонду, а також зовнішніх експертів і практиків, у сфері проектного менеджменту, культурного та креативного підприємництва, культурної дипломатії, маркетингу культури тощо.

Тренерами та лекторами програми будуть як українські, так і міжнародні експерти й практики культури та креативних індустрій.


Партнерські програми

Інституційна діяльність УКФ у 2018 році була присвячена реалізації двох «Партнерських програм» спільно з Інститутом Адама Міцкевича та Національним Бюро Програми ЄС «Креативна Європа» в Україні.

Перша з них – «Культура для місцевого розвитку» («Culture for Local Development») – має на меті створення мережі професіоналів культурної царини країн Східного Партнерства, надання учасникам навичок проектного менеджменту та лідерства, а також розвиток підходу спільної участі для впровадження проектів. Друга – «Ділимося контактами – ділимося знаннями» («Sharing Contact – Sharing Knowledge») – виступає майданчиком для побудови співпраці та створення спільних проектів між культурними організаціями України та Польщі.

Надалі планується розширювати коло партнерських програм Фонду: вже укладений договір із фондом EVZ на реалізацію програми Meet up! (українсько-німецькі зустрічі молоді), також Фонд в одній із конкурсних програм підтримує Британська Рада в Україні.


Комунікативні кампанії

«Комунікативні кампанії» Фонду спрямовані як на потенційних грантоотримувачів з метою донести інформацію про діяльність конкурсних програм УКФ та ті можливості, які вони відкривають перед представниками секторів культури, мистецтва та креативних індустрій, так і на широку аудиторію – споживачів кінцевого культурного продукту.

Комунікативні кампанії УКФ реалізуються із залученням ЗМІ, нових медіа, шляхом організації інформаційних днів, прес-конференцій, спеціальних подій, презентацій тощо. Функціонує сайт УКФ – ucf.in.ua.

У 2019 році планується запуск ще одного інформаційно-аналітичного інтернет-ресурсу – uaculture.org, присвяченого інформаційно-аналітичному напряму роботи Фонду, формуванню бази знань як для грантоотримувачів, так і для громадськості.