17 Червня 2024, 12:06

Наглядова рада Українського культурного фонду відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд» оголошує про початок конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду.

Строк прийому документів на участь у доборі: з 17 червня 2024 року по 17 липня 2024 року.

Вимоги на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду

Кваліфікаційні вимоги:

 1. вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста/ магістра;
 2. досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у релевантній сфері не менше трьох років;
 3. вільне володіння державною мовою та іноземною мовою на рівні не нижче B2 (однією з офіційних мов Ради Європи);
 4. здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Професійні знання:

 1. законодавства України, в тому числі основні положення Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про Український культурний фонд», «Про культуру», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції» тощо та іншого законодавства;
 2. управління організаціями та/або комплексними проєктами у сфері культури, людським капіталом, комунікаціями;
 3. основ фінансового менеджменту та управлінського обліку;
 4. етики ділового спілкування та ведення переговорів, основи міжкультурної взаємодії;
 5. здатність до системного аналізу, розробки стратегічних документів;
 6. сучасних інформаційних технологій;
 7. розуміння механізмів та можливостей формування партнерств та залучення грантових, спонсорських, донорських коштів.

Претендент на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду подає такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсному доборі (форма за посиланням);
 2. згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (форма за посиланням);
 3. копію паспорта громадянина України (всіх сторінок з відмітками) або паспорта у формі ID-картки (лицьового та зворотного боку та копію документа, який підтверджує реєстрацію місця проживання (довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання, довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи, витягу з реєстру територіальної громади));
 4. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу), або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 5. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 6. копію трудової книжки для підтвердження наявного трудового стажу або іншого документа, який підтверджує досвід роботи;
 7. копію документа про вищу освіту з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліст/ магістр (наявність профільної освіти у сфері гуманітарних наук, у сфері культурних індустрій, культурології, державного управління буде перевагою);
 8. сертифікат про рівень володіння державною мовою;
 9. міжнародний сертифікат, що підтверджує володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (рівень не нижче В2);
 10. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 11. біографічну довідку, що містить: прізвище, ім’я та по батькові; контактний номер телефону та адресу електронної пошти; число, місяць, рік і місце народження; відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, місце роботи та посаду; громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому; наявність трудових або будь- яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості);
 12. витяг про відсутність судимості (повна назва: Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»);
 13. перелік проєктів (макс. 5) у сфері культури та креативних індустрій, до планування та реалізації яких долучався/лася претендент/ка;
 14. мотиваційний лист;
 15. пропозицію програми розвитку Українського культурного фонду, враховуючи Стратегію Українського культурного фонду на 2024-2027 рр. (захист програми відбуватиметься під час співбесіди з Наглядовою радою Українського культурного фонду);
 16. рекомендаційні листи 2-3 осіб, які можуть підтвердити досвід ділової взаємодії;
 17. копію військово-облікового документа (військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного). Документ обов’язковий для військовозобов’язаних кандидатів/кандидаток.

Претендент може подати також додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Часом подання документів вважається час фактичного отримання листа (повного пакету документів) Українським культурним фондом.

Зазначені документи з позначкою «документи на конкурсний добір» надсилаються на електронну адресу [email protected] та подаються особисто за адресою м. Київ, вул. Лаврська, 10-12, каб. № 7/ надсилаються кур’єрською доставкою на адресу Фонду (графік роботи: Пн – Чт – з 9.00 до 18.00, ПН з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 14.00), відповідальна особа Вікторія Гештемулт, контактний телефон: 0996385273.

Копії документів мають бути належним чином засвідчені кандидатом, відповідно до вимог законодавства України (згідно з оригіналом, ПІБ, дата та підпис).

Документи, надіслані на електронну пошту, подаються у форматі pdf. Посилання в листах на документи, що потребують завантаження з інших ресурсів (в тому числі Google Drive, Dropbox, тощо) не розглядатимуться. Кожен файл має бути вкладеним в лист окремо. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе претендент/ка.

Про дату, умови та місце проведення конкурсного добору (співбесід) буде повідомлено додатково.

Умови оплати праці:

 • посадовий оклад – 21462 грн.;
 • інші надбавки, премії – у разі встановлення.

Акцентуємо увагу на тому, що за рішенням Наглядової ради Українського культурного фонду претендент не допускається до участі конкурсному доборі у разі:

 • неподання ним одного із зазначених вище документів;
 • невідповідності встановленим Наглядовою радою Фонду вимогам до претендентів;
 • наявності у претендента не знятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд», Виконавчий директор Фонду обирається Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду (ч.3 ст. 8 Закону).

Категорія: Статті