+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua

Реєстр програми Аналітика культури

#
ID
Назва проекту
Рейтинг
Загальний бюджет проекту
Запитувана сума від УКФ
ЛОТ 1. Документи для вироблення культурної політики
1.
ID: 4CAN11-03242
Назва проекту: Культурний туризм Приазов'я: стан, виклики та стратегії
Рейтинг: 462
Загальний бюджет проекту: 687060
Запитувана сума від УКФ: 687060
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська Спілка "Асоціація Індустрії Гостинності України"
Міста реалізації: Генічеськ та Арабатська Стрілка, Херсонська область, Бердянськ, Запорізька область, Кирилівка, Запорізька область, Мелітополь, Запорізька область, Маріуполь, Донецька область,
Опис проекту: Мета: дослідження сучасного стану, викликів, перспектив, а також удосконалення інструментів промоції та вироблення ефективних стратегій сталого розвитку культурного туризму Приазов’я. Очікувані короткострокові результати: 1)сформовано Аналітичний Звіт (мінімум 160 тисяч знаків); 2)звіт досяг цільових аудиторій (ознайомились мінімум 10000 осіб); 3)до реалізації проєкту залучено понад 10 організацій, включаючи органи влади, туристичні асоціації, донорські установи, культурні заклади, туристичний бізнес та наукові установи. Очікувані довгострокові результати: 1)на основі рекомендацій звіту відбулися зміни у законодавчому та виконавчому забезпеченні збалансованого розвитку культурного туризму на національному рівні; 2)започатковано стратегічне управління культурним туризмом Приазов’я на регіональному та місцевому рівнях; 3)донори підтримали майбутні проєкти розвитку культурного туризму Приазов’я
2.
ID: 4CAN11-02571
Назва проекту: Посилення ролі культури в процесах осмислення подій на Донбасі та в Криму і консолідації українського суспільства
Рейтинг: 455
Загальний бюджет проекту: 1483940
Запитувана сума від УКФ: 1483940
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація “Школа політичної аналітики”
Міста реалізації: Вся Україна з додатковим фокусом на Донецькій і Луганській (підконтрольні території), Херсонській областях.,
Опис проекту: Проєкт передбачає розробку базованих на аналітиці рекомендацій щодо культурних політик, спрямованих на посилення ролі культури в процесах осмислення подій на Донбасі та в Криму і примирення в контексті ресоціалізації ветеранів та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Основним результатом проєкту стане аналітичний звіт, в якому всебічно та ґрунтовно будуть висвітлені позиції усіх ключових цільових аудиторій та стейкхолдерів: митців, культурних операторів, державних органів, споживачів культурних продуктів. Розроблені рекомендації будуть базуватись на доказових принципах, емпіричних даних загальнонаціонального опитування, фокус-груп, інтерв’ю та враховуватимуть досвід країн, які постраждали від військових дій або стикались з проблемами ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб чи ветеранів.
3.
ID: 4CAN11-03237
Назва проекту: Дослідження світового досвіду розвитку кіноіндустрій і можливості адаптації найкращих економічних моделей для України
Рейтинг: 455
Загальний бюджет проекту: 1498020
Запитувана сума від УКФ: 1498020
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: Громадська організація "Детектор медіа"
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Проєкт спрямований на дослідження глобального ринку кіноіндустрії з метою вивчення світових культурних політик для розвитку кінематографії й аналізу економічних моделей найбільш успішних кіноіндустрій зарубіжних країн, та на популяризацію виробленого аналітичного звіту. В рамках проєкту експертами будуть досліджені кіноіндустрії 6-7 цільових країн, вивчено стан справ у кіногалузі України та проведено бенчмаркінговий аналіз. Аналітичний звіт буде презентовано на прес конференції та окремо на круглому столі із залученням представників цільових аудиторій проекту для обговорення оптимальних механізмів розвитку національної кіноіндустрії, що можуть запустити процес переосмислення та оновлення сенсів української культурної екосистеми, частиною якої є кінематографія, та забезпечити зростання національної креативної економіки.
4.
ID: 4CAN11-29203
Назва проекту: Що таке пам'ятати
Рейтинг: 447
Загальний бюджет проекту: 1196798
Запитувана сума від УКФ: 1196798
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Іванців Оксана Корнелівна
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Проект спрямований на глибокий та комплексний аналіз (культурологічний, соціологічний, історичний та правовий) політики та наявних практик вшанування пам’яті загиблих військових у російсько-українській війні на Сході України, а також налагодження суспільного діалогу стосовно концептуальних питань вшанування пам’яті, як важливої складової формування громадянської свідомості та національної ідентичності. В результаті дослідження в рамках проекту буде сформавана Візія вшанування пам’яті між усіма інституціями залученими до формування та реалізації політики вшанування пам’яті, а також рекомендації, які будуть використані Міністерством у справах ветеранів для подальшої роботи з формування політики вшанування пам’яті та розробки законопроектів та інших нормативних актів у цій сфері
5.
ID: 4CAN11-26493
Назва проекту: Культурна демократія - цифрова трансформація та порзорість процесів формування культурної політики у сфері розвитку культурних та креативних індустрій територіальних громад. Коротка назва - Культурна демократія
Рейтинг: 440
Загальний бюджет проекту: 1385689
Запитувана сума від УКФ: 1385689
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРТ ЕМЕС" (ГО "АРТ ЕМЕС")
Міста реалізації: м. Одеса, м. Ананьїв, Одеської області, смт. Любашівка, Одеської області, м. Вилкове, Одеської області, м. Кілія, Одеської області, м. Рені, Одеської області,
Опис проекту: Проектом передбачено розроблення рекомендацій та алгоритму формування культурної політики в сфері культурних та креативних індустрій громад та регіону, які б враховували принципи партисипативного управління та найкращі світові практики цифрової трансформації процесів policy making. Підбір інструментів цифровізації для комплексного вивчення ресурсів культурної та креативної індустрій, прийняття суспільно-значимих рішень у сфері культури та створення спільноти діячів та підприємців сфери ККІ відбуватиметься з фокусом забезпечення прозорості, доступності та економічної ефективності їх використання. В рамках проекту буде здійснено мапування, оцінку наявних ресурсів ККІ, надання рекомендацій з їх розвитку, розроблено концепції розвитку ККІ та створення креативних просторів у громадах в рамках Плану реалізації Стратегії розвитку Одещини 2021-2027 рр. Крім цього передбачається створення креативної спільноти та її залучення до виявлення ресурсів культури та креативних індустрій що сприятиме формуванню проактивної поведінки щодо їх збереження та інтеграції в життя громади.
6.
ID: 4CAN11-05893
Назва проекту: Політики для розвитку підприємницького та інноваційного потенціалу креативних індустрій
Рейтинг: 437
Загальний бюджет проекту: 1114700.00
Запитувана сума від УКФ: 1114700.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ТзОВ "ППВ Мережі Знань"
Міста реалізації: вся Україна,
Опис проекту: Мета проекту - розробити політики для розвитку підприємницького та інноваційного потенціалу креативних індустрій та моделі їх впровадження. У проекті буде визначено 20+ істотних питань політики, опрацьовано інструменти політики, підготовлено рекомендації для 3 сфер політик, напрацьовані моделі впровадження політик та методики оцінки політик, підготовлено 5 конкретних політик. Методика проекту передбачає охоплення різних сфер, тем, креативних індустрій та рівнів політики. Вперше застосовуватиметься формат дизайн-лабораторій політик. У проекті аналізуватиметься європейський досвід відповідних політик. Практичні рекомендації з аналітичного звіту дозволять суб'єктам політик, особливо у новостворених ОТГ, визначати власні політики для розвитку креативних індустрій. Відео-експлейнери та інфографіки дозволять спростити розуміння суті процесу формування та впровадження політики.
7.
ID: 4CAN11-05978
Назва проекту: Олександрія - місто магніт. У пошуку нових культурно-креативних орієнтирів
Рейтинг: 435
Загальний бюджет проекту: 812950.00
Запитувана сума від УКФ: 812950.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ФОП Орловська Анна Вадимівна
Міста реалізації: місто Олександрія, Кіровоградська область, місто Олександрія, Кіровоградська,
Опис проекту: Олександрія посіла останнє місце за схильністю до підприємництва та якістю управлінських рішень серед 12-ти міст, досліджених “Львівським Медіафорумом” https://bit.ly/39umJxQ Дослідники зробили висновок, що місцеві мешканці застрягли між індустріальним та постіндустріальним світоглядом і не вважають, що точку неповернення пройдено. Для розширення коридору бачення майбутнього слід вперше за 30 років незалежності України провести глибоке дослідження культурно-креативних орієнтирів у малому, постіндустріальному містечку, взятися за стратегічне планування та розвиток креативних індустрій на місцевому рівні. Тому проєкт включає проведення дослідження зародків культурних брендів, визначення 2-3 культурних магнітів, розробку змін до стратегічного плану та цільової програми, що фінансуватиметься з міського бюджету.
8.
ID: 4CAN12-29481
Назва проекту: Сприяння сталому розвитку українських Карпат через посилення міжрегіонального управління ресурсами територій шляхом проведення спільного дослідження туристичної індустрії Івано-Франківської та Львівської областей
Рейтинг: 434
Загальний бюджет проекту: 1409160
Запитувана сума від УКФ: 1409160
Тип конкурсу: Національний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Міста реалізації: Івано-Франківська область, Львівська область,
Опис проекту: Проект спрямований на посилення політик міжрегіонального управління ресурсами територій українських Карпат шляхом проведення спільного дослідження культурно-туристичної індустрії Івано-Франківської та Львівської областей задля кращого врядування ресурсами та поглиблення співробітництва через активізацію можливостей розвитку сільських територій
9.
ID: 4CAN11-03626
Назва проекту: Музей, дружній до дитини
Рейтинг: 433
Загальний бюджет проекту: 475475.00
Запитувана сума від УКФ: 475475.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива"
Міста реалізації: Харків,
Опис проекту: Проєкт має на меті підвищити якість надання культурних послуг для дітей та сімей з дітьми в музеях через розробку універсальних стандартів, критеріїв та індикаторів надання таких послуг на основі кращих міжнародних та українських практик. Продуктом проєкту є аналітичний звіт, який буде представлений під час фінальної прес-конференції за результатами проєкту.
10.
ID: 4CAN11-03073
Назва проекту: Шляхи до осучаснення проведення святкових, пам`ятних та інших масових заходів органами влади та місцевого самоврядування
Рейтинг: 431
Загальний бюджет проекту: 1129333
Запитувана сума від УКФ: 1129333
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Держава і я"
Міста реалізації: Харківська область,
Опис проекту: Проєктом передбачено здійснення аналізу з метою пошуку шляхів осучаснення підходів до проведення органами державної влади і місцевого самоврядування масових святкових і меморіальних заходів. Передбачено формування методичних рекомендацій для органів влади, заснованих на аналізі іноземного досвіду, власному досвіді органів влади, опитуванні населення та сторонній оцінці недержавного культурного сектору на предмет рівня організації масових заходів сьогодні. Для аналізу буде використаний емпіричний матеріал, зібраний за результатами дослідження у Харківській області. За результатами аналізу планується сформувати критерії оцінювання якості масових заходів для віднайдення оптимального рівня естетичності таких заходів, співвідношення смислів та форми виразу і підвищення державно-приватного партнерства.
11.
ID: 4CAN11-28025
Назва проекту: Дослідження маркетингових комунікацій садиб сільського туризму для сталого розвитку
Рейтинг: 414
Загальний бюджет проекту: 1306150.00
Запитувана сума від УКФ: 1306150.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Фітель Оксана Іванівна
Міста реалізації: Львівська область, Дрогобицький, Стрийський та Самбірський р-ни Львівської області.,
Опис проекту: Мета проекту - розширити можливості власників садиб сільського туризму та забезпечити сталий розвиток сільських територій через підвищення ефективності маркетингових комунікацій. Результатом проекту буде Аналітичний звіт за результатами дослідження маркетингових комунікацій садиб сільського туризму карпатського регіону Львівщини. У ході дослідження відбудеться систематизація різновидів садиб сільського туризму, вивчення практик маркетингових комунікацій зарубіжних та місцевих садиб сільського туризму в контексті забезпечення сталого розвитку, виявлення ключових перешкод та бар’єрів в маркетингових комунікаціях садиб сільського туризму. Практична цінність проєкту полягатиме в розробці рекомендацій для власників садиб сільського туризму та інших зацікавлених сторін (органи влади/самоврядування, туроператори) щодо. підвищення ефективності маркетингових комунікацій для забезпечення сталого розвитку.
12.
ID: 4CAN11-00432
Назва проекту: Green production protocol UA
Рейтинг: 411
Загальний бюджет проекту: 1224220
Запитувана сума від УКФ: 1224220
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕМІЛІ СІНЕМА"
Міста реалізації: Київ, Україна,
Опис проекту: В рамках проекту будуть проаналізовані перспективи впровадження в Україні екологічно чистого кіновиробництва та розроблені відповідні рекомендації - «Green production protocol UA». Проект реалізуватиметься шляхом аналізу вітчизняних та закордонних практик, що регламентують екологічно ефективне створення контенту, та їх впровадження у виробництво на базі мейджерного українського продакшену. Додатково проект міститиме порівняльну характеристику з фінансовими розрахунками здійснення продакшену на стандартних умовах та по принципу Green production. Довгостроковою перспективою проекту є запровадження у вітчизняних продакшенах низки елементів екологічного кіновиробництва та збільшення привабливості України, як сервісної країни для кіновиробництва.
13.
ID: 4CAN12-06452
Назва проекту: Інструменти підвищення туристичної привабливості регіонів
Рейтинг: 411
Загальний бюджет проекту: 1354300.00
Запитувана сума від УКФ: 1354300.00
Тип конкурсу: Національний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Інститут аналітики та адвокації
Міста реалізації: Полтава, Львів,
Опис проекту: Проєкт спрямований на розробку прикладного інструменту підвищення туристичної привабливості ОТГ шляхом організації її брендування через найбільш раціональний механізм витрачання бюджетних коштів - публічну закупівлю. Такий механізм дозволяє одночасно задовольнити потребу замовників у сфері культури у послугах брендування та візуальної комунікації територій та представників креативних індустрій у розширенні ринку замовлень як потенційного постачальника. Основним результатом реалізації проєкту є підготовка аналітичного звіту щодо розвитку брендування територій та перспектив організації цього процесу шляхом публічних закупівель. Очікуються також наступні результати: проведені фокус-групи, розроблені алгоритми процесу брендування та закупівлі відповідних послуг, поширені результати дослідження у 25 регіонах України, промоція напрацювань.
14.
ID: 4CAN11-02737
Назва проекту: Політики рівності для сфери мистецтва
Рейтинг: 411
Загальний бюджет проекту: 909061.00
Запитувана сума від УКФ: 909061.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Візуальне мистецтво
Повна назва організації: Харківська громадська неприбуткова організація «Сучасна жінка»
Міста реалізації: Харків,
Опис проекту: Мета проекту «Політики рівності для сфери мистецтва» - дослідити становище жінок у сферах дизайну, художнього текстилю та живопису, розробити типові політики рівності і рекомендації для центрів сучасного мистецтва та галерей для досягнення гендерної рівності у сфері мистецтва в Україні. Основними результатами проекту є розроблений та апробований підхід до дослідження гендерної рівності у сфері мистецтва, підготовлений аналітичний звіт, розроблені типові політики рівності, підготовлені рекомендації.
15.
ID: 4CAN11-00429
Назва проекту: Аналіз стану обліку нерухомої археологічної спадщини України
Рейтинг: 411
Загальний бюджет проекту: 980620.00
Запитувана сума від УКФ: 980620.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Всеукраїнська громадська організація "Спілка археологів України"
Міста реалізації: Київ та усі обласні центри України,
Опис проекту: Охорона культурної, зокрема археологічної спадщини є одним із стратегічних завдань держави та важливою складовою політики держави у сфері культури. Охорона спадщини реалізується передусім через механізм її обліку. Проте ефективної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України донині не існує. Це суттєво ускладнює процеси дослідження, збереження, популяризації та валоризації таких об’єктів. Пропонований проєкт передбачає здійснення аналізу чинних проблем та підготовки аналітичного звіту, розробку пропозицій дієвої моделі обліку нерухомої культурної (зокрема археологічної) спадщини як основи системи охорони пам’яток, на підставі проведення масштабного дослідження ситуації зі станом обліку нерухомої археологічної спадщини. У часових рамках проєкту та постпроєктній діяльності планується проведення презентацій та адвокаційної кампанії по впровадженню пропонованої системи відповідними органами культурної спадщини.
16.
ID: 4CAN11-06471
Назва проекту: Музейний культурний продукт та послуги в умовах децентралізації. "Музей відкрито на ремонт"
Рейтинг: 408
Загальний бюджет проекту: 820360.00
Запитувана сума від УКФ: 820360.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Марущак Леонід Михайлович
Міста реалізації: м. Саробільськ Лугаснької області, м. Черкаси Черкаської області, м. Чернівці Чернівецької області, селище Новоайдар Лугаснької області, селище Гусятни Тернопільської області, м. Березне Рівненської області, м. Баштанка Миколаївської області, м. Пологи Запорізької області, м. Трускавець Львівської області, с. Тиманівка Тульчинського району Вінницької області,
Опис проекту: З 2015 року в Україні триває адміністративно-територіальна реформа (т. зв. децентралізація). У 2020 році ВР України затвердила новий адміністративно-територіальний устрій. У зв’язку з цим, українські музеї зіштовхнулись із новою для себе проблематикою - зміною адміністративно-територіальних меж, до яких належали. Більша частина музеїв, які підпорядковувалися вже неіснуючим районним радам, або переходять на баланс нових територіальних громад, або залишаються в підпорядкуванні нових районних адміністрацій. У обох випадках, існуючі форми роботи, фондові колекції, експозиції та тематико-експозиційні плани не відповідають територіальним межам, які тепер змушені обслуговувати той чи інший музей. І, відповідно, музеї мають надавати культурний продукт і послуги для населення в нових адміністративно-територіальних меж. Команда проекту “Музей відкрито на ремонт” спільно з музеями-учасниками проекту, спеціалістами з музейної сфери та Міністерством культури та інформаційної політики України планує створити аналітичний звіт стосовно ситуації, яка склалася та розробити методику по роботі з вище зазначеною проблематикою.
17.
ID: 4CAN11-01553
Назва проекту: Концепція сталого розвитку туризму сіл Звенигородської долини на базі матеріальної та нематеріальної культурної спадщини
Рейтинг: 408
Загальний бюджет проекту: 1391775
Запитувана сума від УКФ: 1341775
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Приватне підприємство «Белзький мур»
Міста реалізації: сс. Звенигород, Відники, Гринів, Коцурів, Шоломинь Львівський район, Львівська область, м. Львів, Львівська область,
Опис проекту: Проєкт має на меті на прикладі історично сформованого мікрорегіону - колишньої території літописного міста Звенигорода, а нині - сіл Звенигородської долини - створити концепцію сталого розвитку туризму локальної громади, використовуючи потенціал матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Для цього буде проведено низку досліджень, завдання яких: дослідити готовність місцевих мешканців ділитись локальними практиками та спадщиною з відвідувачами; вивчити запити туристів; вивчити готовність інвесторів до роботи з самобутнім локальним туристичним продуктом мікрорегіону; віднайти та дослідити унікальні туристичні пропозиції (народні ремесла, кухню, незвичні туристичні дестинації, об’єкти), які можуть репрезентувати локальну ідентичність, посилити туристичну привабливість території та бути драйверами сталого туристичного та економічного розвитку мікрорегіону.
18.
ID: 4CAN11-28093
Назва проекту: "Алгоритми ревіталізації: використання об'єкту культурної спадщини для розвитку в ОТГ (на прикладі Палацу молоді та підлітків "Залізничник" у м. Ізюм Харківської обл.)”
Рейтинг: 407
Загальний бюджет проекту: 710862.71
Запитувана сума від УКФ: 710862.71
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація "Центр культурно-просвітницьких ініціатив"
Міста реалізації: місто Ізюм,
Опис проекту: Проєкт спрямований на підтримку сталого розвитку туризму в ОТГ, перетворення об’єктів культурної спадщини на «туристичні магніти». На базі історико-архітектурного та пам’яткознавчого дослідження пам’ятки архітектури поч. ХХ ст. місцевого значення - Робочого клубу тепловозоремонтного заводу (ох. номер 671) (зараз ПМ та П “Залізничник”) у м. Ізюм Харківської обл. – проєктна команда розробить методологію перетворення об’єкту культурної спадщини на атрактивний туристичний об’єкт і креативну локацію малих міст з рекомендаціями до подальшого управління як тригера проектної діяльності й розвитку культурно-креативних індустрій.
19.
ID: 4CAN11-28966
Назва проекту: Комплексне дослідження образу України у європейських медіа
Рейтинг: 389
Загальний бюджет проекту: 1254861.9
Запитувана сума від УКФ: 1254861.9
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Красовська Зоя Юріївна
Міста реалізації: Місто реалізації проекту - Львів, дослідження проводитиметься онлайн в 14-ти країнах,
Опис проекту: Проект спрямований на дослідження образу України крізь призму медійного дискурсу 14-ти найбільших за населенням країн ЄС. Його результатом стане комплексний аналіз циркуляції тематики, що пов’язана з Україною у європейських медіа, а також напрацювання рекомендацій, що допоможе українським акторам культурної дипломатії ефективніше працювати з міжнародними медіа й покращувати образ України за кордоном.
20.
ID: 4CAN11-28606
Назва проекту: Формування культурної політики у сфері культурних та креативних індустрій об'єднаних територіальних громад з рівною кількістю міських і сільських жителів на прикладі Острозької ОТГ
Рейтинг: 381
Загальний бюджет проекту: 695580
Запитувана сума від УКФ: 695580
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Острозька міська рада
Міста реалізації: м. Острог,
Опис проекту: Проект спрямовано на формування культурної політики сприяння розвитку сфери культурних та креативних індустрій новостворених громад з рівною кількістю міських і сільських жителів на основі аналізу сфери ККІ з урахуванням найкращих практик. В рамках проекту буде здійснено мапування, оцінку наявних ресурсів ККІ. надання рекомендацій з їх розвитку, вироблення дорожньої карти, та стратегії розвитку культури ОТГ до 2028 р. Кінцевим продуктом є аналітичний звіт.
21.
ID: 4CAN11-00399
Назва проекту: Концепт культурного ландшафту у збереженні спадщини народу України
Рейтинг: 380
Загальний бюджет проекту: 735017
Запитувана сума від УКФ: 735017
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Інститут географії Національної академії наук України
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Мета проєкту полягає у сприянні більш широкому застосуванню культурно-ландшафтного підходу у сфері охорони, збереження та використання культурної спадщини України шляхом розроблення, на основі вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду, відповідних пропозицій та рекомендацій щодо науково-дослідної, методичної та інформаційної підтримки його розвитку. За результатами дослідження буде підготовлено та видано аналітичний звіт, розроблені комплексна інформаційно-аналітична база культурних ландшафтів та інтерактивна карта «Культурно-ландшафтна спадщина України». Зібрана в ході виконання дослідження, систематизована та наочно представлена ґрунтовна та всебічна інформація може стати науковим, методичним та інформаційним підґрунтям для формування стратегії та розвитку культурно-ландшафтного підходу у сфері охорони культурної спадщини.
22.
ID: 4CAN11-06061
Назва проекту: «Розвивати не можна занедбати»
Рейтинг: 363
Загальний бюджет проекту: 937258.6
Запитувана сума від УКФ: 937258.6
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Міста реалізації: Ніжин, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський, Чернігівська обл., Остер, Чернігівська обл., Седнів, Чернігівська обл., Козелець, Чернігівська обл., Качанівка (Ічня), Чернігівська обл., Батурин, Чернігівська обл., Любеч, Чернігівська обл., Сокиринці, Чернігівська обл.,
Опис проекту: Проект спрямований на надання практичних рекомендацій з розвитку сталого внутрішнього туризму на базі культурної спадщини для керівництва ТГ з високим туристичним потенціалом у Чернігівській області. За логікою проекту, кінцевими бенефіціарами були обрані ТГ з високим туристичним потенціалом, які входять до потенційних туристичних маршрутів для подорожей з м.Київ: Остер, Козелець, Ніжин, Ічня (Качанівка), Батурин, Сокиринці, Седнів, Любеч, Новгород-Сіверський. Для забезпечення системного ефекту, рекомендації будуть розроблені у формі: комплексних стратегій з розвитку внутрішнього туризму в ТГ на 2021-2025 рр.; короткострокових планів першочергових дій на поточний рік; пропозицій щодо пілотних міні-проектів для приваблення туристів у 2021-2022 р.; рекомендацій щодо покращення промоції територій та комунікацій.
23.
ID: 4CAN11-03950
Назва проекту: Коли одна краще шести - спільна стратегія розвитку туризму 6-ти громад
Рейтинг: 351
Загальний бюджет проекту: 936270
Запитувана сума від УКФ: 936270
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація "Освітньо-аналітичний центр розвитку громад"
Міста реалізації: Тернопіль, Байківці, Біла, Велика Березовиця, Великі Бірки, Великі Гаї,
Опис проекту: Проєкт реалізовуватиме громадська організація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Територія проєкту об’єднує шість громад, які розташовані одна з іншою, проте знаходяться на різному етапі розпитку туризму. Однією з громад є територіальна громада в якій знаходиться обласний центр – м. Тернопіль, який має набагато кращі позиції та потенціал в розвитку туризму. Під час реалізації проєкту буде проведено ґрунтовний аналіз потенціалу розвитку громад, виокремлено сильні сторони та збалансовано їх заради спільного подальшого розвитку, розроблено спільну стратегію розвитку туризму для шести громад. Мешканці громад, місцева влада, бізнес та науковці працюватимуть спільно заради розробки цієї стратегії в сформованих робочих групах. Організація вже отримала підтримку територіальних громад які висловлюють свою зацікавленість в реалізації зазначеного проєкту, оскільки розуміють, що отримають аналіз свого потенціалу та можливостей розвитку . Під час процесу реалізації проєкту буде розроблено методологію створення міжмуніципальних галузевих стратегій та узагальнено їх в рекомендаціях до розробки стратегій у вигляді друкованих посібників, відео-курсу та онлайн платформи. Після завершення проєкту всі матеріали будуть доступні для безкоштовного завантаження та розповсюджені іншим громадам.
24.
ID: 4CAN12-06062
Назва проекту: "Місцева культурна політика задля сталого розвитку об’єднаної громади"
Рейтинг: 337
Загальний бюджет проекту: 308278.32
Запитувана сума від УКФ: 295078.32
Тип конкурсу: Національний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація Фонд "Творча Ініціатива"
Міста реалізації: Київ, м. Васильків Київської області, м. Бар Вінницької області, с. Пірнове Вишгородського району Київської області,
Опис проекту: Мета проекту: Сприяння в досягненні цілей сталого розвитку України через формулювання і апробування нових підходів до створення та реалізації місцевих культурних політик. Результати: • сформульовані основні підходи у створенні та реалізації місцевих культурних політик в контексті цілей сталого розвитку. • розроблено і пролобійовано затвердження культурних політик у трьох пілотних об’єднаних громадах. • створено і поширено в мережі Інтернет 4 відео з конференції та 4 інформаційно-методичних відео. • видано тиражем 200 прим. і поширено в Україні в електронній формі інформаційно-методичну публікацію. • напрацьовані рекомендації та практичний досвід створення культурних політик у пілотних громадах будуть використовуватися у навчальному процесі НАКККіМ.
25.
ID: 4CAN11-29305
Назва проекту: Формування культурної політики у сфері відновлення пам'яток архітектури на основі досвіду зарубіжних країн
Рейтинг: 328
Загальний бюджет проекту: 1211404.00
Запитувана сума від УКФ: 1211404.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАККІ ЛОЙЕРС ПАРТНЕРС"
Міста реалізації: місто Київ, Хмельницька область, Львівська область, Черкаська область, Вінницька область, Івано-Франківська область,
Опис проекту: Проект спрямовано на формування культурної політики у сфері збереження пам'яток архітектури в Україні на основі досвіду зарубіжних країн, а саме: США, Франціх та Великобританії. Проектом передбачено аналіз законодавчих актів зарубіжних країн, їх аналіз, розробка на їх основі рекомендації для імплементації найефективніших механізмів в українське законодавство. Продуктом проекту є аналітичний звіт (повний та скорочений).
26.
ID: 4CAN12-02063
Назва проекту: Стан та напрями розвитку цифрової 3D індустрії в українському секторі культурної спадщини
Рейтинг: 310
Загальний бюджет проекту: 1500000
Запитувана сума від УКФ: 1500000
Тип конкурсу: Національний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Товариство з Обмеженою Відповідальністю "АЕРО 3D ІНЖИНІРИНГ"
Міста реалізації: м. Київ, м. Одеса, м. Івано-Франківськ,
Опис проекту: На основі європейського та вітчизняного досвіду застосування 3D технологій щодо об'єктів культурної спадщини, європейських сталих практик та напрямів застосування BIM щодо реставраційних та реноваційних технологій, а також вивчення напрямів/векторів програмного розвитку EU та України за умов цифровізації та розвитку індустрії 4.0 зроблено аналіз стану цифрової 3D індустрії у вітчизняному секторі культурної спадщини, визначені вектори розвитку 3D та BIM технологій відповідно до європейських тенденцій та вітчизняних напрацювань, розроблено рекомендації до державних структур і донорів щодо програмної та інвестиційної підтримки та вироблення політик державного впливу на прискорення системного впровадження таких технологій задля збереження, реновації об'єктів національної культурної спадщини та онлайнового доступу до них цільовим групам світового суспільства. Практичним результатом звіту є опитування беніфіціарів трьох рівнів: державного, регіонального (ОТГ) та рівня установ, що опікуються нерухомою культурною спадщиною, а також білі книги з відповідних ISO-стандартів (та гармонізація низки ДСТУ) як технологічних нормативів та джерел базових знань задля впровадження у міжгалузеві (культура, IT та будивництво) навчальні програми і проектні розробки у секторі культурної спадщини.
27.
ID: 4CAN11-02508
Назва проекту: Розробка пропозицій щодо змін до чинного законодавства України, яке регулює діяльність в театральній галузі
Рейтинг: 308
Загальний бюджет проекту: 213580.00
Запитувана сума від УКФ: 213580.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Перформативне та сценічне мистецтво
Повна назва організації: ФОП Харкевич-Гончарова Інна Михайлівна
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Проект передбачає проведення аналізу чинного законодавства України з питань діяльності та функціонування театральної галузі для розробки нового законодавства та внесення змін до чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про театри та театральну справу», з метою адвокації цих змін на державному рівні (Міністерство культури, молоді та спорту, ВР України) і проведення дієвої галузевої реформи. Проект також спрямовано на зміцнення зв`язків та співпраці між державним і недержавними закладами культури, на зміцнення співпраці з культурними менеджерами в різних регіонах України, а також між різними секторами гуманітарної галузі: культура, економіка, право.
28.
ID: 4CAN11-00343
Назва проекту: (НЕ)ПЕРСПЕКТИВНІ СЕЛА
Рейтинг: 301
Загальний бюджет проекту: 758150.00
Запитувана сума від УКФ: 758150.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Моляр Євгенія
Міста реалізації: Проект охоплює всю територію України,
Опис проекту: (Не)перспективні села - дослідження сучасного образу українського села з урахуванням наслідків експерименту в сільській місцевості, що мав місце у другій половині ХХ століття, і передбачав споріднення міста із селом.
29.
ID: 4CAN11-26665
Назва проекту: Візуальна реставрація "Царських воріт" та інших ікон в Будинку Митрополита
Рейтинг: 286
Загальний бюджет проекту: 446100.66
Запитувана сума від УКФ: 446100.66
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: Фізична особа - підприємець Новий Володимир Дмитрович
Міста реалізації: м. Київ, м. Київ,
Опис проекту: Проект пропонує новий формат пішохідної екскурсії з використанням технологій доповненої реальності. Реалізація проекту сприятиме підвищення туристичної привабливості для гостей міста, підвищення обізнаності містян про історію Національного заповідника "Софія Київська" .
30.
ID: 4CAN11-05170
Назва проекту: Розробка стратегії розвитку культури у Гощанській територіальній громаді
Рейтинг: 189
Загальний бюджет проекту: 198580
Запитувана сума від УКФ: 178580
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Фізична особа підприємець Микитин Тарас Миронович
Міста реалізації: Гоща, Рівне,
Опис проекту: Проектом передбачається створити робочу групу у Гощанській територіальній громаді, провести аналіз стану справ із збереження культурної спадщини, розробити стратегічні та оперативні цілі розвитку культури у громаді та запропонувати план реалізації стратегії розвитку культури у громаді.
ЛОТ 2. Соціологічні дослідження
1.
ID: 4CAN21-04625
Назва проекту: Дослідження умов праці у сфері культури та креативних індустрій
Рейтинг: 463
Загальний бюджет проекту: 999999.05
Запитувана сума від УКФ: 999999.05
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація “Центр дослідження суспільства”
Міста реалізації:
Опис проекту: Метою проекту є створення науково обґрунтованої інформації для виявлення реальної ситуації з умовами праці людей, зайнятих у культурному та креативному секторах, їхніх проблем та актуальних потреб та подальша розробка рекомендацій щодо розробки та вдосконалення політик зайнятості в культурному та креативному секторах на національному та регіональному рівнях. Результатом проєкту буде опубліковане дослідження основних характеристик щодо умов роботи, потреб та інтересів людей, які працюють в різних секторах культури та креативних індустрій, та розроблені на основі результатів цього дослідження рекомендації щодо політик сфері культури і зайнятості та пропозиції щодо їх реалізації.
2.
ID: 4CAN21-06672
Назва проекту: Комплексне соціологічне дослідження культурних практик населення України
Рейтинг: 461
Загальний бюджет проекту: 893565
Запитувана сума від УКФ: 893565
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація Демократичні ініціативи молоді
Міста реалізації: Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький Львів, Миколаїв, Одеса, Чернівці, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Северодонецьк, Краматорськ. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.,
Опис проекту: Метою проекту є вивчення культурних практик мешканців України. Досягається мета рядом поетапних задач. Так для системного і всебічного вивчення теми пропонується проведення комплексного соціологічного дослідження – анкетного опитування і і фокусгрупових дискусій з мешканцями регіонів. У прикінцевому звіті буде проведений порівняльний аналіз специфіки популярності різних культурних практик у різних соціальних групах, проаналізовані основні запити на ті ці інші види культурної діяльності, визначена частота участі опитаних в місцевих маскультурних заходах, систематизовані канали інформування про основні культурні події, виявлені основні мотиви вибору культурних практик і головні перешкоди долучення до них. Проаналізовані результати знайдуть відображення у підсумковому аналітичному звітіі. Будуть надані рекомендації центральним та регіональним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування
3.
ID: 4CAN21-27918
Назва проекту: Вплив пандемії COVID-19 на щоденні практики дитинства
Рейтинг: 449
Загальний бюджет проекту: 946014.40
Запитувана сума від УКФ: 946014.40
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Соболь Юлія Володимирівна
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Метою проекту є визначити як змінюються щоденні практики дитинства під впливом COVID-19 в українських містах шляхом проведення соціологічно-антропологічного дослідження із застосуванням новітніх методів та підходів. Результати дослідження продемонструють, які зміни відбулись у таких сферах життя дітей, як формальна та неформальна освіта, гра та вільний час, перебування вдома та поза домом, стосунки з рідними та друзями взв’язку з карантинними обмеженнями. Таке знання стане у нагоді при формуванні відповідних культурних, освітніх та соціальних політик, допоможе створити нові та адаптувати існуючі культурні та освітні продукти. Даним дослідженням ми прагнемо популяризувати сталий підхід у плануванні діяльності організацій відповідно до результатів досліджень потреб цільових груп.
4.
ID: 4CAN21-00918
Назва проекту: Мистецтво для всіх: дослідження ситуації з дотриманням культурних прав людей з інвалідністю в Україні
Рейтинг: 447
Загальний бюджет проекту: 952700.00
Запитувана сума від УКФ: 952700.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ФОП Сачук Юлія Миколаївна
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Метою проекту є посприяти виробленню дієвих державних політик в сфері культури через проведення фокус-груп та першого в Україні репрезентативного соціологічного дослідження щодо можливостей користування своїми культурними правами людьми з різними видами інвалідності.
5.
ID: 4CAN21-26355
Назва проекту: Якісно-кількісне дослідження системи кіноосвіти в Україні
Рейтинг: 446
Загальний бюджет проекту: 999320
Запитувана сума від УКФ: 999320
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР "СОЦІАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ" (ЦЕНТР СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ДЛЯ СПРИЯННЯ ВІДКРИТОСТІ, ДЕМОКРАТИЧНОСТІ І ГУМАННОСТІ СУСПІЛЬСТВА)
Міста реалізації: м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Львів,
Опис проекту: Дослідження змісту мистецької освіти та запиту ринку на фахівців у сфері кіно з метою встановити розбіжності між ємністю ринку та обсягом підготовки тих чи інших фахівців за існуючими освітніми програмами в галузі кіно, а також якісні розбіжності в наповненні освітніх програм та профайлів кінопрофесій. Планується провести опитування не менш ніж 104 актуальних представників понад 25 спеціальностей кіногалузі, 12 роботодавців з різних секторів індустрії, більше 10 закладів вищої та фахової передвищої освіти та не менше 600 студентів випускних курсів та фахівців, які нещодавно завершили навчання. Як довгостроковий результат передбачається запустити процес оновлення змісту кіноосвіти для формування нових сенсів української культурної екосистеми.
6.
ID: 4CAN21-01165
Назва проекту: Аналіз культурних політик та рівня задоволеності культурних потреб миколаївців: «Миколаїв: культурний контекст»
Рейтинг: 443
Загальний бюджет проекту: 533540.00
Запитувана сума від УКФ: 533540.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Комунальна установа Миколаївської міської ради “Агенція розвитку Миколаєва”
Міста реалізації: Миколаїв,
Опис проекту: Проект включає в себе комплексне дослідження культурних політик та визначення рівня задоволеності культурних потреб миколаївців та розробку стратегії розвитку культурного сектору в умовах сучасних соціальних змін. Це перше дослідження стану культури у Миколаєві за роки незалежності, результатом якого стане аналітичний звіт на основі проведеного інтерв’ю (400 респондентів), 3 фокус-груп, 10 відео-інтерв’ю з представниками галузі культури та кабінетного дослідження, що дасть базу як культурним операторам, так і органам влади для розробки культурних політик та регіональних програм розвитку культури. Результати проекту будуть представлені на сайті, у вигляді інфографіки та текстового варіанту та у вигляді друкованої брошури, вільно поширеної серед закладів міста.
7.
ID: 4CAN21-29119
Назва проекту: Соціологічне дослідження “Статистичний портрет молодо_ї художни_ці”
Рейтинг: 438
Загальний бюджет проекту: 987040
Запитувана сума від УКФ: 987040
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Візуальне мистецтво
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Гнат Юлія Вікторівна
Міста реалізації: Київ, Регіони України (опитування представників аудиторії),
Опис проекту: Дослідження фокусується на українських молодих художниках і художницях (далі - художни_ці*), як на активних агентах критичного мислення, спроможних впливати на соціальні зміни через створення якісного культурного продукту, конкурентоздатного на міжнародному рівні. Проєкт передбачає проведення національного соціологічного дослідження із застосуванням кількісних та якісних методів збору інформації; залучення секторальної експертизи; відкритий доступ до напрацювань, задля їх інтегрування у розвиток сектору. Аналіз даних уможливить діагностику мистецької спільноти і ключових факторів, які впливають на формування, фахову реалізацію та умови праці художни_ць; оприявнить зони для державного, приватного і гібридного інвестування; уможливить поінформований аналіз існуючих програм підтримки, випрацювання поінформованих політик для розбудови релевантних систем підтримки художни_ць і їх інтегрування до міжнародної фахової спільноти. * гендерно-нейтральне визначення
8.
ID: 4CAN21-07053
Назва проекту: Молодь у культурі, культура для молоді: потенціал закарпатських сіл
Рейтинг: 433
Загальний бюджет проекту: 840284.14
Запитувана сума від УКФ: 833448.54
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
Міста реалізації: Закарпатська область,
Опис проекту: Мета проєкту - на основі дослідження потреб молоді у селах, підходів до формування культурних політик та культурних продуктів для молоді обґрунтувати рекомендації покращення залученості сільської молоді до культурного життя у Закарпатській області. Дослідження базується на мікс-підході, в якому поєднані кількісні (соціологічне опитування молоді, статистичний аналіз) та якісні (напівструктуровані інтерв'ю, тематичний аналіз, кейс-стаді, аналіз документації) інструменти і методи. За результатами проєкту буде: підготовлено розгорнутий аналітичний звіт дослідження із аналізом культурних потреб молоді, та наявних можливостей для їх задоволення; розроблено рекомендації для вдосконалення системи культурного розвитку молоді у сільській місцевості; проведено заходи з актуалізації обговорень питання залученості сільської молоді до культурного життя.
9.
ID: 4CAN21-07114
Назва проекту: Дослідження міжнаціональних відносин в середовищі іноземних студентів українських закладів вищої освіти
Рейтинг: 430
Загальний бюджет проекту: 526200
Запитувана сума від УКФ: 526200
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація «Інститут соціальної політики регіону»
Міста реалізації: місто Київ, місто Харків, місто Миколаїв, місто Дніпро, місто Одеса,
Опис проекту: Проєкт передбачає підготовку аналітичного звіту за результатами дослідження міжетнічних відносин в середовищі студентів-іноземців, котрі навчаються в закладах вищої освіти 5 міст України (Дніпро, Київ, Одеса, Миколаїв, Харків) та розробку практичних рекомендацій щодо вдосконалення державної етнонаціональної, культурної та освітньої політики. Очікувані результати проєкту: - створено базу первинних соціологічних даних щодо стану міжнаціональних відносин в студентському середовищі; - здійснено всебічний аналіз культурних потреб студентів-іноземців та доступних для них культурних послуг в містах навчання; - надано практичні рекомендації щодо провадження виховної та культурно-просвітницької роботи зі студентами-іноземцями, як інструменту мінімізації конфліктогенності та профілактики виникнення міжетнічних суперечностей; - вироблено інструменти популяризації і поширення кращих ідей, а також розроблено методичні рекомендації для органів влади з метою вдосконалення їхньої діяльності щодо профілактики міжнаціональних конфліктів.
10.
ID: 4CAN22-28437
Назва проекту: Культурний вимір територіальних громад Прикарпаття: візії, цінності, практики
Рейтинг: 428
Загальний бюджет проекту: 998.840
Запитувана сума від УКФ: 998.840
Тип конкурсу: Національний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Міста реалізації: Івано-Франківська область,
Опис проекту: Створено передумови сприяння сталому розвитку Прикарпаття через розробку щонайменше 10 рекомендацій для покращення політик спадщини, культурної і креативної індустрій для мережі 62 новостворених територіальних громад на основі комплексного соціологічного дослідження аудиторій індустрії культури Івано-Франківщини в обсязі: 2500 од. аналізу репрезентативного опитування мешканців; 8 фокус-групових дискусій; 30 експертних інтерв’ю; 1 медіа-моніторингу. З’ясовано профілі культурного резидента Прикарпаття та культурного франківчанина, створено та апробовано 1 методологію оцінювання ефективності культурного менеджменту громад. Аналітичні продукти за підсумками ініціативи: 1 звіт, 1 доповідь; 1 прес-реліз та відео презентації разом з публічною дискусією експертів; 1 комплект промоматеріалів (відеоролик (1 од.); ліфлети (400 од.); інфографіка (30 од.)).
11.
ID: 4CAN21-29297
Назва проекту: Соціологічне дослідження ролі музею у дозвіллі львів’ян та гостей міста в умовах сучасності
Рейтинг: 422
Загальний бюджет проекту: 926351
Запитувана сума від УКФ: 926351
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Фізична особа підприємець Бойко Христина Андріївна
Міста реалізації: Львів,
Опис проекту: Соціологічне дослідження ролі музею у дозвіллі львів’ян та гостей міста, на основі Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Дослідження дасть змогу визначити роль музеїв як соціокультурних інститутів суспільства та їх актуальність у сучасному світі.
12.
ID: 4CAN21-27992
Назва проекту: ЗМІНЕННЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЬНИХ ПРАКТИК ЖИТЕЛІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Рейтинг: 421
Загальний бюджет проекту: 893500
Запитувана сума від УКФ: 893500
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКСПЕРТНО - АНАЛІТИЧНА АГЕНЦІЯ "ГРУПА 2 ТРАВНЯ"
Міста реалізації: Одеська область, Херсонська область, Миколаївська область,
Опис проекту: Серед культурно-дозвіллєвих практик значної частки жителів Півдня України основне місце займає споживання постімперського та антиукраїнського відеоконтенту, який насаджує російські наративи, позитивний образ СРСР, ідеї ефективності автократії та привабливості протекторату Москви, просуває російську версію WW2, формує почуття національної меншовартості, що на тлі поширення російської інформаційної агресії підвищує вразливість регіону. Мета: дослідження можливостей зміни балансу культурно-дозвіллєвих практик жителів півдня України на користь української та європейської культури. Результат: аналітичний звіт, заснований на аналізі вторинної інформації, результатах фокус-груп, глибинних інтерв'ю з жителями малих населених пунктів та учасниками культурних проєктів, експертних інтерв'ю з керівниками та творцями соціокультурних проектів, кількісного опитування, на аналізі медіаконтенту.
13.
ID: 4CAN21-29081
Назва проекту: Дослідження відвідувачів українських музичних фестивалів
Рейтинг: 415
Загальний бюджет проекту: 999580
Запитувана сума від УКФ: 999580
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Український центр досліджень та громадянського представництва"
Міста реалізації: Київ, Затока (Одеська область), Кам'янець-Подільський (Хмельницька область), Тернопіль, Вінниця, Луцьк, Скадовськ, Харків, Маріуполь,
Опис проекту: Всеукраїнське дослідження відвідувачів музичних фестивалів має на меті з’ясувати портрет глядача фестивалів, його соціально-демографічні характеристики, музичні вподобання та орієнтації, вплив пандемії на спроможність купувати квитки та відвідувати культурні події тощо. Платформою для проведення дослідження стануть найбільші музичні фестивалі різних напрямків: ATLAS WEEKEND, Z-GAMES, Faine Misto, Koktebel Jazz Festival, Respublica fest, GOGOL FEST, Бандерштат, Чорноморські ігри, Impulse Fest. Результати дослідження дозволять оцінити вплив пандемії коронавірусу на розвиток вітчизняного фестивального руху, поточний стан залучення аудиторії, яка слідкує за музичними подіями в Україні, музичні вподобання та ціннісні орієнтири у різних регіонах України тощо.
14.
ID: 4CAN21-07356
Назва проекту: Українська мова: чому ні?
Рейтинг: 410
Загальний бюджет проекту: 994669.13
Запитувана сума від УКФ: 994669.13
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «РІПАБЛІК СТРАТІДЖИК КОМ’ЮНІКЕЙШНС»
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Мета дослідження — отримати ґрунтовні аналітичні дані для розробки платформи з популяризації української мови для використання вдома, на роботі / навчанні, у соцмережах та культурних ініціативах. Ми хочемо визначити основні мотиви та бар’єри, які спонукають до або стримують від: 1) використання української в повсякденному житті тих, хто вважає її рідною, 2) вивчення та використання української як державної тих, для кого вона є нерідною, 3) використання української під час створення культурних продуктів. У результаті дослідження ми підготуємо аналітичний звіт з висновками та рекомендаціями для вироблення державних політик та комунікаційних кампаній із популяризації української мови як державної, спільної для всіх громадян країни.
15.
ID: 4CAN21-28489
Назва проекту: Ціннісна та соціальна складова міжнаціональних відносин в Україні
Рейтинг: 410
Загальний бюджет проекту: 999774.80
Запитувана сума від УКФ: 999774.80
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР "СОЦІАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ"
Міста реалізації: Компонент №1: Підготовка частини аналітичного звіту (розділ 1) «Ціннісні орієнтації та міжнаціональні взаємовідносини в Україні в контексті регіональних особливостей» на основі вторинного аналізу та зведеного масиву даних WVS та EVS (дослідження проведені у 2020 році). Аналітичний огляд-звіт за результатами загальноукраїнських опитувань (вся територія України за виключенням непідконтрольних владі окремих районів Донецької та Луганської областей, АР Крим) Компонент №2: Загальнонаціональне опитування населення України щодо визначення особливостей самоідентицфікації, проблем та перспектив міжнаціональних відносин. Територія всієї України за винятком АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Опитування буде проведено в близько 133 населених пунктів різних розмірів (обласні центри, міста, села). Регіональний розподіл: 5 регіонів. Обсяг вибірки: 2000 респондентів. Компонент №3: Опитування 2200 представників національних меншин в різних регіонах України щодо визначення особливостей самоідентицфікації, проблем та перспектив міжнаціональних відносин. Цільова група Запланована кількість Географія опитування 1. Білоруси 200 Донецька, Луганська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Рівненська 2. Болгари 200 Одеська 3. Угорці 200 Закарпатська, Чернівецька, Закарпатська 4. Греки 200 Донецька 5. Євреї 200 Київ, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Вінницька, Житомирська, Чернівецька 6. Кримські татари 200 Запорізька, Херсонська 7. Молдавани 200 Чернівецька, Одеська 8. Поляки 200 Житомирська, Хмельницька, Львівська, Вінницька, Тернопільська, Львів, Вінниця, Житомир, Київ 9. Роми 200 Закарпатська, Чернівецька 10. Росіяни 200 Донецька, Луганська, Харківська 11. Румуни 200 Чернівецька, Одеська, Вінницька,
Опис проекту: Дослідження культурного та соціального контексту міжетнічних відносин на території України поглиблюватиме розробки "Світове дослідження цінностей" в аспектах, пов’язаних із вивченням та інтерпретацією питань міжнаціональних відносин в Україні, що розкривають характер взаємовідносин між представниками титульної нації та національними меншинами в питаннях соціальної та культурної взаємодії. Соціологічне дослідження спрямоване на вивчення основних рис та цінностей окремих національних та етнічних і культурних груп, дозволяє здійснити порівняння різних національних, етнічних груп та визначити суспільство, як загалом, так і за окремими тематичними блоками та індикаторами.
16.
ID: 4CAN21-06456
Назва проекту: Культура національних меншин приморських областей України
Рейтинг: 406
Загальний бюджет проекту: 407840
Запитувана сума від УКФ: 367840
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: ГО "Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України"
Міста реалізації: Запорізька область, Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область, Донецька область,
Опис проекту: Особливістю приморських областей України є те, що тут проживають чисельні громади національних меншин: болгар, греків, єзидів, кримських татар, курдів, молдован, турків-месхетинців та ін., культурне життя яких є важливою складовою культури України. Мета проекту – з’ясувати яким чином культурне життя національних меншин впливає на процеси інтеграції / дезінтеграції української політичної нації, визначити ключових акторів та головні механізми цього впливу. Аналітичний звіт буде також містити рекомендації до органів державної влади та місцевого самоврядування, культурних та освітніх інституцій, ЗМІ, громадського сектору щодо збереження культурної спадщини національних меншин України, повноцінного розвитку їх культури, оздоровлення міжетнічних відносин та безконфліктної інтеграції національних меншин в загальну українську культуру.
17.
ID: 4CAN21-28007
Назва проекту: Дослідження цифрової готовності менеджерів культури в об’єднаних територіальних громадах
Рейтинг: 406
Загальний бюджет проекту: 518400
Запитувана сума від УКФ: 430800
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація Гендерний Клуб Дніпро
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Основною метою проєкту є дослідження цифрової готовності та відповідних ціннісних орієнтацій менеджерів культури в об’єднаних територіальних громадах в Україні на основі існуючих моделей цифрової готовності та розробці відповідних засобів вимірювання. Пропоноване дослідження дасть змогу: для уряду: зрозуміти можливості та бар'єри для діджиталізації культурної сфери в Україні та її регіонах; для органів місцевої влади: приймати управлінські рішення щодо інвестування у цифрову інфраструктуру i навчання менеджерів культури; для навчальних закладів, в тому числі культурно-мистецького, гуманітарного і соціального спрямування: розробляти навчальні програми і практики, спрямовані на культурно-психологічні трансформації; для менеджерів культури: цілеспрямовано працювати над власним персональним та професійним розвитком для підвищення рівня самореалізації, власної ефективності та конкурентоспроможності; для грантових організацій у сфері культури: розробляти грантові програми, які підтримують визначені напрями розвитку цифрової готовності; для громадських організацій у сфері культури: ініціювати та здійснювати проекти, спрямовані на розвиток цифрової готовності сфери культури в Україні, які ґрунтуються на об’єктивних даних.
18.
ID: 4CAN21-26753
Назва проекту: Соціологічне дослідження MuseumLand
Рейтинг: 404
Загальний бюджет проекту: 999200
Запитувана сума від УКФ: 999200
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська Організація "КАМЕРА ОБСКУРА"
Міста реалізації: Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса,
Опис проекту: MuseumLand - це соціологічне дослідження, яке направлено на вивчення стану музейної сфери України щодо створення віртуального єдиного реєстру (в технології блокчейн) для музейних фондів. Такий реєстр дозволяє вирішити головну проблему: зібрати найповнішу інформацію про твори мистецтва та історичні та культурні пам’ятки, експертні висновки, упорядкувати дані про історію володіння об'єктами, а також захиститися від підробок та вирішити питання власності. Результати дослідження можуть бути використані як один з напрямків в розробці стратегії державної політики в сфері цифровізації культури України. Результатом проєкту стане аналітичний звіт.
19.
ID: 4CAN21-00953
Назва проекту: Холістичне дослідження розвитку бандурного мистецтва в Україні
Рейтинг: 378
Загальний бюджет проекту: 947100
Запитувана сума від УКФ: 947100
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіальне мистецтво
Повна назва організації: Благодійна організація «Мистецько-терапевтичний центр «Непротоптана стежина»
Міста реалізації: Львів, Київ,
Опис проекту: Метою проекту є аналіз методом емпіричного дослідження екосистеми ринку бандурного мистецтва в Україні через аналіз документів, публікацій, опитування та аналітичний огляд ключових стейкхолдерів бандурного мистецтва, а також визначення досягнень, ресурсів та можливостей у галузі, крім того виявлення проблем та перешкод для активного розвитку бандурного мистецтва, дослідження стереотипів та суспільної думки щодо бандури через проведення аналізу публікацій у ЗМІ та опитування.
20.
ID: 4CAN21-29530
Назва проекту: Аналіз стану та перспектив розвитку культурних та креативних індустрій в Одеській області в умовах пандемії COVID-19
Рейтинг: 376
Загальний бюджет проекту: 372380
Запитувана сума від УКФ: 372380
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ
Міста реалізації: Одеса, Одеська область,
Опис проекту: Мета - розробка рекомендаційних матеріалів для громад через вивчення думки представників культурних та креативних сфер економіки щодо впливу пандемії COVID-19 на стан та перспективи розвитку культурних та креативних індустрій та розробка рекомендацій та діючих ідей для розвитку малого та середнього бізнесу культурних та креативних індустрій в Одеській області. Короткострокові результати реалізації проекту: підвищення обізнаності представників культурних та креативних сфер економіки щодо впливу пандемії COVID-19 на стан та перспективи розвитку культурних та креативних індустрій Довгострокові результати реалізації проекту: Розробка рекомендацій, які могли б стати основою для створення та реалізації програми розвитку малого та середнього бізнесу культурних та креативних індустрій в Одеській області.
21.
ID: 4CAN21-22253
Назва проекту: Пам’ятки Рівненщини на культурній та туристичній мапі. Відомі чи забуті?
Рейтинг: 365
Загальний бюджет проекту: 998730.00
Запитувана сума від УКФ: 998730.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація "Українське товариство охорони памяток історії та культури"
Міста реалізації: Рівне, Рівненська область, Рівне, Рівненська область,
Опис проекту: Провести комплексне соціологічне дослідження обізнаності всіх прошарків населення Рівненщини про пам’ятки археології, історії і культури на теренах області, їх відвідання, готовність ініціювати їх збереження та популяризувати пам’ятки шляхом розвитку внутрішнього обласного та всеукраїнського туризму. Результатом дослідження бачимо аналітичну довідку про: - рівень свідомості громад в питаннях збереження пам’яток - стан та рівень зацікавленості жителів області власною історією та її відзеркаленням в пам’ятках, які збереглися - ставлення молодого покоління до питання збереження історичної та культурної спадщини - рейтинг відомих в області пам’яток - шляхи рекламування мало відомих пам’яток - пожвавлення внутрішнього туризму як інструменту розвитку патріотизму та громадянської свідомості краян.
22.
ID: 4CAN21-28891
Назва проекту: Вивчення культурно-соціальних потреб жителів Соколівської сільської ради
Рейтинг: 358
Загальний бюджет проекту: 176344.50
Запитувана сума від УКФ: 176344.50
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Соколівська сільска рада
Міста реалізації: села Соколівське та Черняхівка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Нова Павлівка, Липове, Новопетрівка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Карлівка, Ганнинське, Дар'ївка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Іванівка, Безводня Кропивницького району, Кіровоградської області, села Назарівка та Оленівка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Димине та Вишняківка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Вільне та Івано-Благодатне Кропивницького району, Кіровоградської області, села Миколаївка та Українка Кропивницького району, Кіровоградської області, селище Шостаківка та село Олено-Косогорівка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Шевченкове та Корлюгівка Кропивницького району, Кіровоградської області,
Опис проекту: Метою проведення даного дослідження є визначення культурних та соціальних потреб жителів на території Соколівської сільської ради. Очікувані результати від реалізації проєкту: 1. Отримати нові знання щодо соціальних та культурних потреб населення Соколівської сільської ради, що дозволить визначити основні, а можливо і принципово нові, напрямки витрат коштів на реалізацію та задоволення цих потреб у секторі культури, молоді та спорту і благоустрою сіл. 2. Дізнатися бачення та ідеї жителів громади щодо соціокультурного розвитку громади, реалізація яких матиме значний позитивний плив на організацію дозвілля громадян. 3. Зібрати інформацію для апарату сільської ради та депутатського корпусу для побудови плану соціально-економічного розвитку на наступні роки.
23.
ID: 4CAN21-28925
Назва проекту: «Культура і креативні індустрії - запорука успішного розвитку громад»
Рейтинг: 356
Загальний бюджет проекту: 852334.10
Запитувана сума від УКФ: 852334.10
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Луганський обласний центр народної творчості
Міста реалізації: Старобільський район Луганської області,
Опис проекту: Проєкт орієнтований на подальшу розробку нової політики у сфері управління культурою, а також запровадження нового підходу у наданні якісних та доступних культурних послуг на рівні територіальних громад, зокрема у сільській місцевості. За допомогою інструментів соціологічного дослідження, їх варіативності та можливості їх адаптації, як для польових досліджень, так і для проведення в онлайн форматі, можна якнайповніше охопити усіх зацікавлених сторін та залучити їх до процесу пошуку оптимального розв'язання наявних проблем на місцевому рівні.
24.
ID: 4CAN21-28664
Назва проекту: Вплив пандемії COVID-19 на сектори культурних та креативних індустрій: аналіз поточного стану та перспектив розвитку
Рейтинг: 321
Загальний бюджет проекту: 996880
Запитувана сума від УКФ: 802880
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК ГАЛУЗІ КОМУНІКАТИВІСТИКИ" (ГО "НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КОМУНІКАТИВІСТИКИ")
Міста реалізації: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро,
Опис проекту: оцінити вплив пандемії COVID-19 на сектори культурних та креативних індустрій: поточний стан та перспективи розвитку
25.
ID: 4CAN21-26532-2
Назва проекту: Дослідження сфери виробництва подій, як окремого виду економічної діяльності креативної індустрії
Рейтинг: 320
Загальний бюджет проекту: 205000.00
Запитувана сума від УКФ: 205000.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАБЛІК МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Розробка методологічних засад класифікації економічної діяльності підприємств креативних індустрій для введення окремих КВЕДів у галузі виробництва подій, виведення нових професій для Національного класифікатору професій та гармонізація з Європейським законодавством. Створити окремі класи по видам діяльності. Вивести та класифікувати нові професії пов’язані з івент індустрією. Осягнути об’єм індустрії забезпечення подій – компанії, яких основна діяльність пов’язана зі сферою виробництва подій, а також суміжними напрямками. Вивести кількість самозайнятих осіб, “великих гравців” та фізичних-осіб підприємців. За результатами дослідження вивести нові класифікації професій та їх категорійність
26.
ID: 4CAN21-27461
Назва проекту: PostCovidMuseumSpace
Рейтинг: 315
Загальний бюджет проекту: 999860.00
Запитувана сума від УКФ: 999860.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю ІМІДЖ-КОНТРОЛЬ
Міста реалізації: Київ, Дніпро, Львів, Одеса,
Опис проекту: Соціологічне дослідження запитів, вимог і потреб потенційної музейної аудиторії та фахівців сфери (2100 респондентів) стане наступним кроком у визначенні шляхів подолання негативного впливу пандемії на музейну галузь, розробленим з метою чіткого окреслення суспільних запитів до закладів культури, змінених тривалою соціальною та культурною ізоляцією. Проведені у чотирьох «музейних» містах України фокус-групи (10 груп) та опитування (безпосереднє й опосередковане – онлайн) дозволять встановити нові вектори розвитку вітчизняних музеїв у постпандемійному культурному дискурсі та сприятимуть формуванню нових сенсів в екосистемі культури, які у цінностях і змістовому наповненні корелюватимуть з основними світовими трендами музейної справи, водночас задовольняючи культурні потреби і запити вітчизняних споживачів культурного продукту.
27.
ID: 4CAN21-07398
Назва проекту: Напрями розвитку дозвілля молоді промислового регіону
Рейтинг: 293
Загальний бюджет проекту: 314700.00
Запитувана сума від УКФ: 124700.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: КП "Інститут розвитку містаКривого Рогу"
Міста реалізації: Кривий Ріг,
Опис проекту: Дослідження напрямів дозвілевих практик у промисловому регіоні
28.
ID: 4CAN21-28347
Назва проекту: "Мина не Мазайло"
Рейтинг: 286
Загальний бюджет проекту: 773300.00
Запитувана сума від УКФ: 773300.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Перформативне та сценічне мистецтво
Повна назва організації: Громадська організація " Майстерня "Мистецький простір""
Міста реалізації: Львів,
Опис проекту: Мета проекту зібрати соціологічну інформацію про феномен російськомовного українця і надати доступ до цієї інформації громадськості.. В майбутньому ( другий етап проекту) дослідження планується використати як матеріал для мистецького перетравлення теми ( пост документ, перформанс або інша мистецька форма) Метою є дослідження меж власних стереотипів пов’язаних з мовою спілкування і культурною самоідентифікацією.
29.
ID: 4CAN21-29404
Назва проекту: Особливості міжкультурної взаємодії у віртуальному середовищі з віртуальними партнерами (аватарами): на прикладі українців, які проживають в Україні і США
Рейтинг: 275
Загальний бюджет проекту: 351000.00
Запитувана сума від УКФ: 351000.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіальне мистецтво
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Бікла Олена Володимирівна
Міста реалізації: Україна - США,
Опис проекту: Мета: виявити особливості міжкультурної віртуальної взаємодії віртуальних партнерів, які мають схожу етнокультурну ідентичність, але мешкають в різних культурних просторах. Проведено кабінетне дослідження, розроблено гайд інтерв.ю та анкета, сценарій сюжетів підкасту. Проведено 40 інтерв.ю з українцями в Україні (20 осіб) та українцями, які живуть більше 3 років в США (20 осіб) - 60 хвилин кожне. Написано Аналітичний звіт з рекомендаціями за результатами. Розміщено на підкастових платформах 40 сюжетів (до 30 хв.), інформацію про них на спеціальній сторінці в ФБ (за письмовою згодою респондентів), із модерацією зворотнього зв.язку з підписниками. Розміщено 2 статті в журналах (США та Україна) за результатами дослідження.
30.
ID: 4CAN21-03397
Назва проекту: Ефективна практика для залучення українського митця до світового успіху
Рейтинг: 257
Загальний бюджет проекту: 673596
Запитувана сума від УКФ: 673596
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Дизайн та мода
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ремарк"
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Проект має на меті дослідити світові практики залучення фешн-художників до креативної роботи на подальшої успішної реалізації таланту у фешн-індустрії за для створення бази даних таких світових практик, надання можливості використовувати їх як календар та мапу профільних подій, а аналітика даних дозволить сформувати рекомендації щодо створення ефективного майданчика в країні.
ЛОТ 3. Прикладні секторальні/міжсекторальні наукові дослідження
1.
ID: 4CAN31-01169
Назва проекту: ukrainiancinema.org — Каталог української кіноіндустрії 2020-2021
Рейтинг: 458
Загальний бюджет проекту: 239502
Запитувана сума від УКФ: 239502
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАФІК ФІЛМЗ»
Міста реалізації: Україна, Канада, Німеччина, Франція,
Опис проекту: Каталог української кіноіндустрії 2020-2021 (ukrainiancinema.org) — веб-ресурс із актуальною базою даних українських кінокомпаній (виробники, дистриб’ютори, телеканали, кінофестивалі, кінокомісії) та повнометражних ігрових та анімаційних фільмів, вироблених у 2020-2021 рр., створений для інформування закордонних потенційних партнерів задля реалізації кінопроєктів та налагодження співпраці.
2.
ID: 4CAN31-02359
Назва проекту: Освіта менеджерів культури. Аналіз актуальної ситуації і перспектив розвитку.
Рейтинг: 457
Загальний бюджет проекту: 1499913.00
Запитувана сума від УКФ: 1499913.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Благодійна організація «Благодійний фонд «Мистецькі надра»
Міста реалізації: Київ, Одеса, Харків, Львів,
Опис проекту: Аналітичний звіт на основі соціологічних та експертних досліджень буде сформовано з метою представлення об’єктивної картини якості вищої освіти за освітніми програмами із підготовки менеджерів культури. Дорожня карта, вироблена за результатами досліджень, запропонує вектори змін і кроки до оновлення. Результати проєкту стануть фактичним підґрунтям для розробки модерних освітніх програм з менеджменту культури, які будуть відповідати запиту ринку праці і матимуть потенціал розвитку в майбутньому, сприятимуть конкурентоспроможності випускників ЗВО на міжнародному рівні.
3.
ID: 4CAN31-29142
Назва проекту: РЕПУТАЦІЯ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ: ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВРАЗЛИВІСТЬ ДО КРИЗ
Рейтинг: 439
Загальний бюджет проекту: 785111
Запитувана сума від УКФ: 785111
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Література та видавнича справа
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАТЕКА»
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Ми плануємо з’ясувати, які фактори репутації найбільше впливають на рішення про взаємодію/співпрацю з учасниками книжкового ринку, та сформувати поради щодо уникнення і подолання інформаційних криз. Дослідження допоможе підвищити комунікаційну спроможність учасникам ринку, дасть інструменти для комплексного формування своєї репутації та боротьби з інформаційними кризами, що підважують довіру до них з боку партнерів та покупців. Наше дослідження допоможе більш ефективно виробляти культурну політику, що спрямована на підтримку престижу української книжки.
4.
ID: 4CAN31-07388
Назва проекту: Дослідження гастроспадщини України: традицій гостинності та культури приготування страв, як основи для розвитку креативних індустрій регіонів.
Рейтинг: 438
Загальний бюджет проекту: 698420
Запитувана сума від УКФ: 698420
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: ДУ "Український центр культурних досліджень"
Міста реалізації: регіони України,
Опис проекту: В умовах стрімкого розвитку постіндустріальної економіки, туристична галузь знаходиться в постійному пошуку нових інноваційних підходів та нових конкуренто – спроможних переваг власних продуктів та послуг. За результатами моніторингу прагнень українських внутрішніх туристів, що було здійснено Українським центром культурних досліджень понад 80% від загальної кількості туристів пов’язують власний відпочинок з культурними враженнями: відвідання старовинних замків та споруд, культурних подій та фестивалів. Понад 15% від загальної кількості пов’язано із гастротуризмом – бажанням відкрити для себе нові смакові враження, вивчити історію та традиції народів, що мешкають в країні. Метою проекту відкриття України для внутрішнього та зовнішнього споживача, яка країни, яка має різноманітні гастрономічні традиції, які за допомогою технології прикладних досліджень мають бути систематизовані та впорядковані в репозиторій гастрономічного ресурсу України, який має стати основою для розвитку креативних гастрономічних кластерів, гастрономічних маршрутів та сприяти позиціюванню України, як країни, яка має перспективну гастрономіну галузь
5.
ID: 4CAN31-28814
Назва проекту: Інституційний ландшафт культури на прикладі Львівської міської територіальної громади
Рейтинг: 437
Загальний бюджет проекту: 617400
Запитувана сума від УКФ: 585050
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Комунальна установа "Інститут стратегії культури"
Міста реалізації: Львівська міська територіальна громада,
Опис проекту: Львів є містом багатьох культурних інституцій, ініціатив, організацій та подій, однак цілісної бази дієвців у сфері культури у форматі каталога, доступного у відкритому доступі, місто ще не має. Проект має на меті створити базу інституцій культури всіх форм підпорядкування, що діють на території новооб’єднаної Львівської міської територіальної громади, яка б дозволяла включати напівформальні середовища (мистецькі “тусовки”, групи, формації, які спільно творять культурні продукти, проте не є юридично зареєстровані). Така база дозволить проаналізувати мережі зв’язків між інституціями, ініціативами, середовищами культури Львіської громади, зафіксувати “перехідний” стан середовищ на шляху до інституціоналізації та може бути використана для дослідження динаміки розвитку культурного ландшафту міста.
6.
ID: 4CAN31-28357
Назва проекту: Втрачені церкви Закарпаття
Рейтинг: 437
Загальний бюджет проекту: 902520
Запитувана сума від УКФ: 902520
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Закарпатська академія мистецтв
Міста реалізації: Закарпатська область,
Опис проекту: ”Втрачені церкви Закарпаття” - прикладне міжсекторальне наукове дослідження української гуманітаристики у центральній Європі, у вигляді бази даних (онлайн та офлайн), що містить найбільш вичерпну та структурну інформацію про унікальну культурну спадщину Закарпаття - 156 об'єктів втраченої сакральної архітектури: дерев'яні церкви, дзвіниці, муровані церкви поліетнічних груп населення краю. Створена база даних об'єктів за алфавітним зазначенням з прив'язкою до їх просторового розміщення міститиме найбільш вичерпну інформацію про об’єкт. Також для візуального картографічно-порівняльного аналізу буде розроблено і надруковано схематичну мапу з позначеннями форм 156 об'єктів (дерев'яна церква/дзвіниця, мурована церква) та зазначенням їх розташування (географічна назва села/міста), як додатку до друкованого дослідження.
7.
ID: 4CAN31-03599
Назва проекту: Кінографія. Географія українських кінотеатрів радянського періоду
Рейтинг: 431
Загальний бюджет проекту: 781180
Запитувана сума від УКФ: 781180
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Карпань Валерія Юріївна
Міста реалізації: Київ, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Маріуполь, Рівне, Одеса, Харків, Херсон, Чернігів,
Опис проекту: Проєкт «Кінографія. Географія українських кінотеатрів радянського періоду» (скорочено «Кінографія») досліджує географію українських кінотеатрів, створених згідно з програмою «кінофікації» в 1940-80-ті роки, які збереглися до 1991 року. Наразі не існує мапи кінотеатрів побудованих в цей період, а програма і концепція сучасних кіномереж не репрезентована комплексно. Створення інтерактивної онлайн-мапи кінотеатрів, доповненої архівними матеріалами і дослідницькими текстами уможливить висвітлення програми та політики, а також цінності приватних та комунальних кіномереж та окремих кінотеатрів як центрів соціально-культурного розвитку громад, оприявнить перспективи для міжгалузевої співпраці та державного інвестування. Особливий фокус проєкту – модерністські будівлі кінотеатрів, що мають художню, історичну, дослідницьку цінність на локальному і національному рівні.
8.
ID: 4CAN31-04463
Назва проекту: Пам'ятки спротиву: інтерактивна мапа та цифровий каталог
Рейтинг: 429
Загальний бюджет проекту: 582205.00
Запитувана сума від УКФ: 582205.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Регіональний благодійний фонд "Резонанс"
Міста реалізації: Львів,
Опис проекту: Проект має на меті сприяти популяризації культурного ресурсу України, пов'язаного із правами людини, дисидентством та рухами опору через дослідження відповідних культурних об'єктів та нанесення їх на інтерактивну мапу. Продуктом проєкту є база даних у формі веб-сайту, центральним елементом якого буде мапа, на якій будуть відображатись місця розташування пам'яток культури, пов'язаних із правозахисним та дисидентським рухами в Україні, а також пам'ятки, пов'язані із правами людини загалом. Маркери
9.
ID: 4CAN31-28690
Назва проекту: Дослідження кураторських практик в Україні
Рейтинг: 429
Загальний бюджет проекту: 995060.00
Запитувана сума від УКФ: 995060.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Візуальне мистецтво
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Анісімов Олександр Дмитрович
Міста реалізації: Київ, Дніпро, Харків, Могриця (Сумська область), Одеса, Херсон, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці,
Опис проекту: Проєкт є продовженням дослідження розпочатого в рамках книжки “Кураторський посібник”, виданої за підтримки УКФ 2020 року. Мета проєкту — розширити опис кураторських практик з репрезентації сучасного мистецтва останнього десятиліття через глибинні інтерв'ю з професіоналами/-ками культури з фокусом на децентралізацію. Результат проєкту — відкрита база даних, зібраних протягом дослідницьких поїздок різними регіонами України, представлена у вигляді веб-ресурсу. База даних розмістить інформацію про професіоналів/-ок, інституції, виставки і буде доступна українською/англійською мовами. Дослідження буде представлено у вигляді бази даних, інтерактивної мапи, друкованої та електронної версій книжки про кураторство, кураторського семінару, серії статей та подкасту.
10.
ID: 4CAN31-01773
Назва проекту: Інтерактивна мапа українського кінематографа
Рейтинг: 425
Загальний бюджет проекту: 1401124
Запитувана сума від УКФ: 1401124
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Д.С. ЛТД»
Міста реалізації: м. Київ,
Опис проекту: ІНТЕРАКТИВНА МАПА УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФА – це сучасний, новаторський проект, який об'єднує всю інформацію про історію українського кіно та його сьогодення, на одному ресурсі. Зараз інформація про український кінематограф розкидана по різним сайтам, архівам та енциклопедіям – щоб дізнатися про щось потрібно наважитись на «квест» пошуку інформації в різних місцях та джерелах. На мапі будуть зібрані відомості про український кінематограф - його історію, розвиток, фестивалі, кіностудії та імена. Але мапа буде відображати не лише історичний шлях розвитку аудіо-візуального мистецтва в Україні, а й поточний стан з кіноподіямі що відбулись, або мають відбутися ближчим часом. Це те, що потребує сучасне креативне суспільство.
11.
ID: 4CAN31-28030
Назва проекту: (Не)видима (анти)естетика: амбівалентність міської культури
Рейтинг: 425
Загальний бюджет проекту: 919331.85
Запитувана сума від УКФ: 919331.85
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Місто: історія, культура, суспільство"
Міста реалізації: Одеса,
Опис проекту: Проєкт має на меті дослідити акультурні прояви міського соціокультурного ландшафту в контексті морфології забудови. Передбачено проведення категоризації, мапування та аналізу різних елементів середовища, що формують непривабливі, неестетичні чи такі, що йдуть в розріз з оточуючим середовищем, компоненти. Досліджені явища будуть проаналізовані з точки зору сприйняття повсякденним та тимчасовими користувачами просторів для визначення культурних наративів, які формує акультурне середовище. Морфологія забудови виступати своєрідною рамкою для виділення характерних типажів у соціокультурному ландшафті міста та встановлення потенціальних зв’язків між акультурними компонентами та способом організації середовища. В якості теоретичного підґрунтя дослідження обрано теорію Юліана Тютюника, яка пов’язує формування антиестетичних ландшафтів з загальним рівнем та типом культури, розповсюдженої на певній території міста. Характерним елементом такої культури Тютюник називає ландшафтоїди - прояви життєдіяльності людини (соціальних груп) в просторі, що випадають з якої б то не було історичної традиції. Прикладом ланшафтоїду може слугувати паразитна архітектура (антибалкони, кондиціонери, утеплення, вагонка, тощо), графіті, так званий, ЖКХ-арт. В результаті проведеного дослідження буде підсилена спроможність місцевих культурних інституцій формувати ефективні стратегії розвитку культурного та туристичного потенціалу міських територій з урахуванням локальних особливостей простору; буде створене підґрунтя для інтервенцій, що зменшать чи нівелюють негативний вплив ланшафтоїдів на культурно-туристичний потенціал міста.
12.
ID: 4CAN31-28646
Назва проекту: Анця Кушницька
Рейтинг: 424
Загальний бюджет проекту: 1405685.00
Запитувана сума від УКФ: 1305685.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Кам'янська сільська рада Берегівського району Закарпатської області
Міста реалізації: Берегівський район Закарпатської області, Виноградівського район Закарпатської області, Іршанський район Закарпатської області, м. Ужгород, м. Київ,
Опис проекту: Анця Кушницька – це проєкт, мета якого дослідити культурний, екологічний, економічний, туристичний та інвестиційний потенціал визначених у процесі дослідження пріоритетних територій Виноградівського, Берегівського та Іршанського районів Закарпатської області, що об’єднанні гілками Боржавської вузькоколійної залізниці, для розробки стратегії їх просторового розвитку та інтеграції результатів роботи у культурні маршрути регіону. Дослідження буде предствлено онлайн та офлайн англійською та українською мовами.
13.
ID: 4CAN31-28922
Назва проекту: Ефективна взаємодія та економічна сталість культурно-мистецької діяльності та туризму у річкових дестинаціях
Рейтинг: 422
Загальний бюджет проекту: 755040
Запитувана сума від УКФ: 755040
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Якименко Анастасія Юріївна
Міста реалізації: Тернопільська область (громади, що розташовані на берегах Дністра), Хмельницька область (громади, що розташовані на берегах Дністра), Чернівецька область (громади, що розташовані на берегах Дністра),
Опис проекту: Мета проєкту – розширення можливостей економічного розвитку культурно-мистецької діяльності шляхом напрацювання моделей та політик ефективної взаємодії між операторами культурно-мистецької діяльності та туризмом у громадах, що розташовані на берегах Дністра у Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Короткострокові результати: дослідження, що розширює знання про взаємозв'язки культурно-мистецької сфери та туристичного потенціалу у річкових дестинаціях; систематизує кращі практики розвитку цих зв’язків для регіонального розвитку; окреслює шляхи залучення відповідних агентів змін для розробки регіональних культурних політик та механізмів їх фінансування. Довгострокові результати: сприяння впровадженню нової політики сталого регіонального розвитку з використанням потенціалу культурно-мистецької сфери; сприяння поглибленим дослідженням на стику сфер культури і туризму в річкових дестинаціях та поширення успішних практик їх кооперації.
14.
ID: 4CAN31-28895
Назва проекту: Інтерактивна мапа архітектурних пам'яток Рівненщини
Рейтинг: 421
Загальний бюджет проекту: 823612
Запитувана сума від УКФ: 823612
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Міжнародний благодійний фонд відродження Острозької академії
Міста реалізації: Рівне, Острог, Рівненська область,
Опис проекту: Проект спрямований на систематизацію інформації про архітектурні пам’ятки Рівненської області шляхом створення інтерактивної мапи з позначеннях всіх об’єктів національного та місцевого значення, а також пам’яток архітектури, які потенційно можуть увійти в офіційний реєстр та отримати пам’яткоохоронний статус. Інформація для мапи буде зібрана через безпосереднє відвідання членами команди всіх об’єктів архітектури для визначення їхнього актуального стану, а також буде використана офіційна інформація відділу охорони пам’яток управління культури і туризму Рівненської ОДА.
15.
ID: 4CAN31-01851
Назва проекту: Чарівний світ України - Інтерактивна мапа української міфології
Рейтинг: 421
Загальний бюджет проекту: 1478003.92
Запитувана сума від УКФ: 1478003.92
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ»
Міста реалізації: Київ, Львів, Територія представлення результатів проекту та комунікації - вся Україна.,
Опис проекту: Чарівний світ.UA ― довгостроковий, стратегічний культурно-мистецький проєкт. У 2020 році ми вперше в Україні створили цифрову платформу для збереження, презентації та популяризації української міфології (посилання на презентацію проекту в Додатку 2). У ході реалізації проєкту та під час комунікації з аудиторією, яка цікавиться міфологією, а також експертами з етнографії, культури, комунікацій ми дійшли висновку, що, попри її надзвичайне багатство, великою проблемою для збереження і популяризації цієї значущої сфери нематеріальної культурної спадщини є відсутність діджитал інструментів, які б системно, структуровано та наглядно представляли весь масив даних зацікавленій аудиторії. Тому проєкт «Інтерактивна мапа української міфології» є органічним кроком у розвитку ініціативи «Чарівний світ UA». Реалізуючи цей новий етап, ми прагнемо створити сучасну базу даних, що забезпечить повне та наглядне представлення української міфології (зокрема в форматі інтерактивної міфологічної карти України). Проєкт також надасть інноваційні технології та техніки для польових досліджень і збору етнографічних даних по всій території України із залученням широкої аудиторії споживачів культурного продукту.
16.
ID: 4CAN31-28670
Назва проекту: KPI для закладів культури державної форми власності: дослідження, розробка та інструменти підвищення
Рейтинг: 419
Загальний бюджет проекту: 584284.38
Запитувана сума від УКФ: 584284.38
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Національний університет "Чернігівська політехніка"
Міста реалізації: Чернігів, Україна,
Опис проекту: Мета проєкту - підготувати аналітичний звіт з переліком ключових показників оцінки ефективності (КРІ) діяльності для різних типів закладів культури державної власності, розроблених на основі сформованої бази витрат і доходів, що сприятиме створенню моделей фінансування закладів культури за диференційованим принципом. Особливістю проєкту є розробка практичних пропозицій щодо стандартизації управлінської облікової політики закладів культури, порядку розрахунку та алгоритму аналізу КРІ, а також формування зручної бази для їх розрахунку. Проєктом пропонується інноваційний підхід до вирішення проблеми недостатнього фінансування закладів культури державної власності через використання інструментів маркетингу та PR, направлених на просування продуктів та послуг закладів культури до споживачів.
17.
ID: 4CAN31-29512
Назва проекту: Аналіз та оцінювання рівня та умов оплати праці працівників закладів культури державної й недержавної форми власності у сфері кінематографії в контексті світових тенденцій
Рейтинг: 418
Загальний бюджет проекту: 1472497.00
Запитувана сума від УКФ: 1472497.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: Громадська організація "Культурна Асамблея"
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Проект спрямовано на збір інформації про умови оплати праці у сфері кінематографії для системного вивчення вітчизняного і зарубіжного ринків праці, аналізу даних та формування пропозицій щодо створення проектів галузевих тарифних сіток оплати праці з подальшим затвердженням їх галузевими гільдіями. Проаналізовано результати розрахунків фактичних показників оплати праці у сфері кінематографії для установ державної та недержавної форми власності. Досліджено досвід європейських країн. Сформовано аналітичний звіт з рекомендаціями та пропозиціями щодо формування сучасної політики оплати праці в сфері кінематографії. Залучення громадських організацій до цього дослідження сприятиме формуванню проактивної поведінки суб’єктів кінематографії в сучасних умовах.
18.
ID: 4CAN31-00539
Назва проекту: Дослідження впливу культурно-мистецької сфери Рівного на туристичну привабливість міста
Рейтинг: 400
Загальний бюджет проекту: 653800
Запитувана сума від УКФ: 653800
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Агенція сталого розвитку міста"
Міста реалізації: Рівне,
Опис проекту: Проект спрямований на дослідження взаємовпливу культурно-мистецької та туристичної сфери міста Рівне шляхом проведення аналітичних досліджень та оформлення результатів у аналітичний звіт, який стане основою для розробки секторальної програми розвитку культури і туризму міста. Дослідження сприятиме впровадженню нової політики сталого розвитку міста з використанням потенціалу культурно-мистецької та туристичної галузі Рівного. Дослідження буде проведено ГО “Агенція сталого розвитку міста” спільно з аналітичним центром Національного університету “Острозька академія” - школа політичної аналітики Поліс.
19.
ID: 4CAN31-03362
Назва проекту: Арт-ринок України: екосистема та модель розвитку
Рейтинг: 387
Загальний бюджет проекту: 1477574.00
Запитувана сума від УКФ: 1477574.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Арт Ін"
Міста реалізації: Київ, Львів,
Опис проекту: Міждисциплінарне аналітичне дослідження актуального стану арт-ринку в Україні. Напрацювання моделі розвитку арт-ринку шляхом проведення наукового дослідження із залученням даних соціологічного дослідження, фахової науково-практичної конференції та аналізу отриманих результатів. Проект передбачає друковане видання повної версії аналітичного звіту та презентаційної брошури (хенд-бук).
20.
ID: 4CAN31-29078
Назва проекту: Візуалізація та діджиталізація культурно-рекреаційного потенціалу Поділля
Рейтинг: 384
Загальний бюджет проекту: 430730
Запитувана сума від УКФ: 430730
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Голубцов Олександр Григорович
Міста реалізації: Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області,
Опис проекту: Метою проекту є забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони, збереження та використання культурно-рекреаційного потенціалу регіону Поділля. Задля виконання мети буде створено базу даних сучасної просторової інформації та знань про культурно-рекреаційний потенціал Поділля та представлено її у вигляді споживач-орієнтованої інтерактивної карти регіону Поділля для зміцнення його конкурентоспроможності та територіальної згуртованості. Таким чином планується встановити шляхи включення спадщини до різних типів соціальної діяльності, представити підстави для розробки відповідних національних, регіональних та місцевих програм, довідкових та нормативних документів.
21.
ID: 4CAN33-29523
Назва проекту: Новий порядок денний міст у просторовому плануванні для ефективного міського управління й подолання кризи біорізноманіття
Рейтинг: 378
Загальний бюджет проекту: 1497599.99
Запитувана сума від УКФ: 1497600
Тип конкурсу: Міжнародний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНИ"
Міста реалізації: Київ, Київська область, смт Коцюбинське,
Опис проекту: Метою є дослідження викликів міського та регіонального планування, урбаністики, культури учасництва (партисипації) в міському менеджменті, зв’язку культури та природи на прикладі мегаполісу Києва в міждисциплінарний спосіб за допомогою крос-секторальної колаборації команди дослідників та стратегувальників з залученням до дискусії стейкхолдерів національного, міського та районного рівня.
22.
ID: 4CAN31-05109
Назва проекту: Дослідження наявності та стану туристичних маршрутів з історико-культурною складовою у Волинській області
Рейтинг: 376
Загальний бюджет проекту: 879270
Запитувана сума від УКФ: 879270
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВОЛИНСЬКА ФУНДАЦІЯ"
Міста реалізації: м. Луцьк, Волинська область,
Опис проекту: Проєкт спрямований на дослідження стану туристичних маршрутів Волині з історико-культурною складовою, з’ясування їх впливу на розвиток сектору, громад, а також виявлення потреби та потенціалу в розширенні мережі маршрутів. Основні методи дослідження: здійснення «культурної інвентаризації» маршрутів та проведення соціологічного дослідження щодо ролі маршрутів у розвитку громад і сектору та потреби у створенні нових потенційних. Основний очікуваний продукт проєкту аналітичний звіт з прикладними рекомендаціями для представників влади, ОТГ та обраного сектору та одночасним нанесення на віртуальну інтерактивну мапу наявних туристичних маршрутів.
23.
ID: 4CAN31-29736
Назва проекту: Інтерактивна туристична карта Опішнянської ОТГ. Генератор сценаріїв
Рейтинг: 371
Загальний бюджет проекту: 903600
Запитувана сума від УКФ: 903600
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Шульга Катерина Костянтинівна
Міста реалізації: Опішня,
Опис проекту: Сучасний підхід до вибору поїздки українців все більше орієнтується не на відвідування локацій, а на отримання емоцій. Недосконала робота саме із суб’єктивними відчуттями туристів є місцем втрати потенційних клієнтів українськими операторами та менеджерами туристичних локацій. В проекті пропонується реалізувати інтерактивну карту - генератор сценаріїв для Опішнянської ОТГ та сусідніх громад. Дана карта не тільки акумулює інформацію про ключові туристичні дестинації та сервіси, але і дозволить сформувати варіативний підхід до складання туристичного маршруту, базуючись на заданій інформації. Система відносно вхідної інформації про бюджет, тривалість, географію поїздки запитуватиме про базову емоцію, що відвідувач хоче отримати і під неї буде підібрано тематичний тур який складатиметься із об’єктів на інтерактивній карті.
24.
ID: 4CAN31-00877
Назва проекту: Портрет глядача анімації в Україні 2021
Рейтинг: 371
Загальний бюджет проекту: 10674499
Запитувана сума від УКФ: 10674499
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: Громадська спілка “Українська анімаційна Асоціація”
Міста реалізації: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів,
Опис проекту: Дослідження анімаційної аудиторії за допомогою якісних методів. Дослідження анімаційних вподобань різних вікових груп для створення портрету анімаційного глядача. Унікальна методика використання якісних методів: глибинне інтерв’ю, контент-аналіз творів та малюнків, учасницьке дослідження інтерв’ю «дітей дітьми», інтерв’ю з батьками дітей різного віку у найбільших містах України в мережі всеукраїнського експерименту з упровадження наскрізної медіаосвіти в освітню практику. Дослідження з метою аналізу, оптимізації та прогнозування розвитку ринку анімаційної продукції та копродукції.
25.
ID: 4CAN31-26926
Назва проекту: Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку закладів культури всіх форм власності Черкаської області
Рейтинг: 356
Загальний бюджет проекту: 619430.00
Запитувана сума від УКФ: 619430.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Родина ЛГ»
Міста реалізації: Черкська область,
Опис проекту: Основна мета проєкту – Розробка і створення бази даних культурних суб’єктів Черкаської області державної та недержавної форм власності всіх секторів. . Очікувані результати: База даних (веб-сайт) регіональних ресурсів з інформацією про культурні суб’єкти всіх форм власності Черкаської області, що стане підґрунтям для вироблення культурних політик органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, культурними інституціями, громадянським суспільством. Зручний цифровий механізм моніторингу виконання стратегічних цілей розвитку культури Черкащини, як короткострокових так і довгострокових, система оцінювання і показників. Моніторінг інклюзії культурних суб’єктів всіх форм власності Черкаської області
26.
ID: 4CAN31-02610
Назва проекту: Від культурного потенціалу до реального туриста. Опішня і околиці
Рейтинг: 348
Загальний бюджет проекту: 588600
Запитувана сума від УКФ: 588600
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Шевченко Олександр Едуардович
Міста реалізації: Опішня,
Опис проекту: Проект передбачає інтегрований підхід до аналізу формальних та неформальних проявів культури в Опішні та околицях та співставленні його із реальним запитом різних цільових туристичних аудиторій України. Даний порівняльний аналіз синхронізує на прикладі Опішні попит та пропозицію і надасть пілотний кейс для розробки культурних продуктів, що є релевантними. В результаті проекту планується створити рекомендації, що дозволять актуалізувати наявний продукт як для цільових туристів, так і для спонтанних відвідувачів та мешканців громади.
27.
ID: 4CAN31-27923
Назва проекту: База знань театру для дітей
Рейтинг: 348
Загальний бюджет проекту: 1203690.12
Запитувана сума від УКФ: 1203690.12
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Перформативне та сценічне мистецтво
Повна назва організації: Обласний комунальний заклад «Харківський театр для дітей та юнацтва»
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Основне завдання дослідження – дізнатися, зібрати та структурувати наявну інформацію про театри для дітей (та їх продукт – вистави), отримати найповнішу картину, здійснити підрахунки та вивести статистичні данні щодо географії, репертуару, режисерсько-драматургічного напрямку тощо.
28.
ID: 4CAN31-29300
Назва проекту: Забезпечення віддаленого доступу до документів Національного архівного фонду України, що зберігаються в Державному архіві Полтавської області, та довідкового апарату до них
Рейтинг: 342
Загальний бюджет проекту: 531600.86
Запитувана сума від УКФ: 531600.86
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Міста реалізації: Харків, Харківська область,
Опис проекту: Мета - підвищення рівня конкурентоспроможності Полтавської області шляхом включення інформаційних ресурсів Полтавської області до національного, європейського та світового інформаційного простору, створення умов для територіальної соціально-економічної інтеграції та просторового розвитку задля консолідації українського народу та захисту національних інтересів України. Результат: створення електронної версії довідкового апарату та удоступнення її на відповідному веб-сайті Державного архіву Полтавської області (далі – ДАПО); створення та удоступнення цифрового архіву на відповідному веб-сайті ДАПО.
29.
ID: 4CAN31-28667
Назва проекту: Космічна Україна: пам'ятаємо, досліджуємо, навчаємо!
Рейтинг: 340
Загальний бюджет проекту: 1288040
Запитувана сума від УКФ: 1288040
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація “Рада молодих вчених Дніпропетровської області”
Міста реалізації: м. Дніпро, вся Україна,
Опис проекту: Проєктом передбачається пошук, дослідження та каталогізація культурних об’єктів матеріальної спадщини України, які пов’язані з її діяльністю у космічній галузі. В результаті проєкту буде створена електронна база даних освітньо-культурних та наукових об’єктів, що пов’язані з дослідженням Космосу та мають різну форму (пам’ятники, експозиції, арт-об’єкти тощо). На основі інформації з бази даних буде створена інтерактивна мапа України. Використання результатів проєкту дозволить підвищити туристичний потенціал регіонів та популяризувати тему космічних досягнень України серед культурних операторів.
30.
ID: 4CAN31-06249
Назва проекту: ArtKolo
Рейтинг: 318
Загальний бюджет проекту: 1494960
Запитувана сума від УКФ: 1494960
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МИСТЕЦЬКЕ КОЛО"
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: ArtKolo - прикладний аналітичний проект, що покликаний актуалізувати інформацію про реальну ситуацію на ринку праці в сфері культури в Україні.
31.
ID: 4CAN31-29589
Назва проекту: Підтримка розробки бази даних веб-ресурсу Центр даних “Біорізноманіття України” та картування об’єктів природної спадщини
Рейтинг: 304
Загальний бюджет проекту: 402600
Запитувана сума від УКФ: 402600
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Державний природознавчий музей НАН України
Міста реалізації: Західний регіон України, Західний регіон України,
Опис проекту: Підтримка розробки бази даних веб-ресурсу Центр даних “Біорізноманіття України” (http://dc.smnh.org/), інтенсифікація її наповнення, вдосконалення та розвиток дозволить сформувати перелік об’єктів/територій підвищеної концентрації рухомих предметів (видів грибів, рослин і тварин) природної спадщини, пов'язати їх з нерухомими об'єктами культурної спадщини (пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, парки та ін.), генерувати відповідну інтерактивну карту, визначити перспективні місця для розвитку еко-туризму з точки зору об’єктів природного типу.
32.
ID: 4CAN31-05958
Назва проекту: Розвиток культурного туризму в регіонах як складової соціально-культурного розвитку України
Рейтинг: 297
Загальний бюджет проекту: 243380.00
Запитувана сума від УКФ: 243380.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: громадська організація "Всеукраїнська асоціація індустрії моди"
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Дослідження: Розвиток культурного туризму в регіонах як складової соціально-культурного розвитку України
33.
ID: 4CAN32-29343
Назва проекту: Система обліку, ведення і демонстрації культурних об'єктів об'єднаних територіальних громад
Рейтинг: 196
Загальний бюджет проекту: 839520.00
Запитувана сума від УКФ: 839520.00
Тип конкурсу: Національний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Геоматичні рішення»
Міста реалізації: Київ, м. Мена, Чернігівська область, 15600.,
Опис проекту: В результаті проекту Український культурний фонд отримає діючу систему обліку, ведення и демонстрації культурних об'єктів об'єднаних територіальних громад. У систему будуть завантажені дані про культурні об'єкти об'єднаної територіальної громади м. Мена Чернігівської області. Система передбачає необмежену кількість користувачів і готова для прийому даних інших громад.