Культура плюс

Заявки, подані на програму 258
До того, як ви почнете подавати заявку, рекомендуємо ознайомитись:

Програма «Культура плюс» відповідає таким пріоритетним напрямам діяльності Фонду:

1. Створення умов для сприяння творчій діяльності, створення нових партнерств і формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства.

2. Сприяння кроссекторальним партнерствам.

3. Єднання та інтеграція різних спільнот навколо історії, культурного надбання, об’єктів тяжіння.

4. Сприяння міжкультурному діалогу та підтримка культурного розмаїття.

Культура у часи суспільних перетворень та глобальних викликів забезпечує взаємодію між різними зацікавленими сторонами для стабільного розвитку суспільства. Програма націлена на посилення інтеграції культури в щоденні громадські та бізнесові практики, на розширення розуміння ролі культури в житті суспільства, на розвиток міжгалузевої співпраці та демонструє значення культури для збереження здоров’я нації та забезпечення економічного зростання.

Програма підтримує розвиток культурного ресурсу, що впливає на формування соціальної згуртованості навколо культурної ідеї, є економічним важелем для формування інвестиційної привабливості територій, механізмом оздоровлення суспільних відносин.

Програма підтримує проекти, що використовують партисипативні методи (методи залучення) як окремих осіб, так і соціальних груп, а також розвивають мистецьку інтервенцію у суспільно значимі галузі – медицину, освіту та науку, захист довкілля, розвиток громад, підтримку ветеранів тощо. Таким чином, культура та мистецтво стають основою для вирішення соціально значущих проблем в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Бюджет програми – 80 млн грн


Терміни подачі заявки та реалізації проекту

Подача проектної заявки на конкурс: 03.08.2020 – 31.08.2020

Конкурсний відбір: 01.09.2020 – до 03.11.2020

Реалізація проекту: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 1.11.2020 – 15.09.2021

Фінальна звітність: до 15.09.2021


Цілі програми «Культура плюс»:

 • інтегрувати культуру в щоденні громадські практики;
 • згенерувати нові креативні рішення/продукти для вирішення суспільно важливих проблем;
 • посилити міжгалузеву співпрацю та сприяти розвитку міжгалузевих партнерств, зокрема культурно-бізнесових;
 • розширити розуміння ролі культури в житті суспільства;
 • посилити роль культури як генератора економіки.

Пріоритети:

 • Підтримка створення нових/залучення існуючих мистецьких форматів та практик з інновативним підходом для подолання дистанції, обмежень та соціокультурних проблем, спричинених COVID 19;
 • Підтримка формування нових та розвитку сталих партнерств культурних операторів та соціально відповідального бізнесу, зокрема, у сфері ККІ через спільне творення нових продуктів/рішень для вирішення суспільних проблем, спричинених викликами сьогодення (зокрема COVID 19);
 • Підтримка культурно-мистецьких проектів міжгалузевої співпраці із залученням сфер медицини та захисту довкілля;
 • Підтримка культурно-мистецьких програм суспільної реінтеграції виключених груп, в т.ч. ветеранів АТО/ООС, дітей, позбавлених батьківської опіки, колишніх в’язнів тощо;
 • Забезпечення культурного розвитку громад із «депресивних регіонів» або із зон дії стихійного лиха.

Максимальна сума гранту: 2 млн грн

Сума гранту ФОП включає сплату податку на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%), як це визначено Податковим кодексом України. Таким чином, максимальна сума гранту для ФОПів до виплати становитиме 1 млн 610 тис. грн (сума кошторису).

Фонд є податковим агентом грантоотримувача ФОП і здійснює сплату податків відповідно до Договору про надання гранту.

Програма не обмежена в підтримці кінцевим переліком продуктів.

Програма націлена на генерування нових креативних рішень через підтримку продуктів якнайширшого кола.

Заявниками програми можуть бути культурні інституції та оператори різних форм власності та підприємці у сфері культури та мистецтва, об'єднані територіальні громади, що зареєстровані на території України та мають відповідний досвід діяльності у сфері культури.

В рамках програми «Культура плюс» підтримуються всі типи проектів: індивідуальні, проекти міжнародної та національної співпраці.

Для всіх типів проектів (включно з індивідуальними) обов'язковою умовою є залучення партнера (для індивідуальних співфінансування за бажанням), який є учасником/співвиконавцем проекту, що врегульовано договором про співпрацю і є організацією, яка представляє іншу галузь.

В разі, якщо до дати підписання договору про надання гранту буде усунуто норму щодо сплати таких податків, то максимальна сума гранту до виплати для грантоотримувача ФОП становитиме 1 млн. 610 тис. грн

Бенефіціарами програми є громади, спільноти і професійні команди з інших галузей соціосфери (зокрема, лікарі, ветерани), органи місцевого самоврядування, культурні інституції різних форм власності

Очікувані короткострокові результати програми:

 • реалізовано 40+ проектів, створено нові креативні рішення/продукти для вирішення суспільно важливих проблем;
 • до реалізації проектів залучено 40+ партнерських організацій з інших сфер діяльності, в т.ч. бізнес-організацій.

Очікувані довгострокові результати програми:

 • мистецькі практики інтегровано в інші сфери суспільної діяльності;
 • зросла роль культури в суспільстві, створено нові сенси у різних галузях соціосфери;
 • зміна сприйняття культури з дотаційної галузі на таку, що впливає на соціально-економічні процеси

В рамках програми підтримуються такі сектори культури та креативних індустрій:

 • візуальне мистецтво
 • аудіальне мистецтво
 • аудіовізуальне мистецтво
 • дизайн та мода
 • перформативне та сценічне мистецтво
 • культурна спадщина
 • література та видавнича справи
 • культурні та креативні індустрії (кроссекторальні проекти)

Пошта програми: [email protected]