Реєстр програми Аналітика культури

#
ID
Назва проекту
Рейтинг
Загальний бюджет проекту
Запитувана сума від УКФ
ЛОТ 1. Документи для вироблення культурної політики
1.
ID: 3CAN11-3317
Назва проекту: Комунікативні стратегії для реалізації культурного та креативного потенціалу «малих» міст України
Рейтинг: 466
Загальний бюджет проекту: 1220100
Запитувана сума від УКФ: 1220100
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Львівський медіафорум"
Міста реалізації: Вся Україна. Плановані міста - Маріуполь, Слов’янськ; Олександрія, Миргород, Шостка, Умань; Бердянськ, Нова Каховка, Острог, Дрогобич, Мукачеве, Кам’янець-Подільський,
Опис проекту: Розвиток «малих» українських міст зазвичай опиняється поза увагою дослідників. Водночас частина з них, опираючись на історичний, культурний, освітній, інноваційний, економічний бекґраунд, перебуває в пошуку власних моделей розвитку, інкорпоруючи у поточну діяльність елементи креативного міста. Мета дослідження – проаналізувати культурний та креативний потенціал «малих» міст України, а також випрацювати рекомендації для органів місцевого самоврядування, які дозволять розвинути цей потенціал та розширити сфери його застосування – наповнення бюджету через розвиток креативних малих індустрій, культурного туризму, зменшення міграції до великих міст; можливості працевлаштування у локальній громаді молоді, жінок і маргіналізованих груп; збереження культурної спадщини; промоція території як привабливої для відвідання і проживання.
2.
ID: 3CAN11-6976
Назва проекту: Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?
Рейтинг: 447
Загальний бюджет проекту: 1062424.40
Запитувана сума від УКФ: 1062424.40
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ РАДИ МУЗЕЇВ «ІКОМ»
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Проєкт спрямований на перегляд та актуалізацію системи критеріїв і показників ефективності музейних інституцій відповідно до сучасних викликів та міжнародних стандартів. Наявна Система показників, зафіксована у чинній нормативній базі, успадкована від радянських часів, консервує архаїчне, неактуальне бачення музею. Дослідження передбачає аналіз нормативних актів, які регламентують діяльність музеїв, та розробку пропозицій щодо їх вдосконалення. Зокрема, йдеться про перегляд визначення музею у галузевому законі, що має забезпечити єдину держреєстрацію музейних закладів, зміщення акцентів з кількісних показників на якісні у документах, які визначають рівень матеріального забезпечення музеїв, вдосконалення державних форм статистичної звітності, що нині не враховують цілі напрямки актуальної музейної роботи тощо.
3.
ID: 3CAN11-5893
Назва проекту: Можливості та механізми створення міських фондів культури
Рейтинг: 429
Загальний бюджет проекту: 1493610.00
Запитувана сума від УКФ: 1393610.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "ППВ Мережі Знань”
Міста реалізації: Львів,
Опис проекту: Проект передбачає, на прикладі Львова, сприяти виробленню політики конкурсної підтримки сфери культури на місцевому рівні – дослідити функціональні частини місцевого фонду культури, напрацювати документи для створення фонду та провести інформаційну кампанію із адвокаційною метою. Аналітичний звіт проекту висвітлює інструмент підтримки культури на місцевому рівні, модель напрацювання місцевої політики у співпраці з дієвцями культури, функціональні частини моделі фонду культури та алгоритм створення фонду. Участь представників сфери культури у розробці моделі фонду та адвокаційна кампанія формують передумови для ухвалення рішення про створення фонду культури у Львові. Розроблені у рамках проекту матеріали можуть використовувати інші зацікавлені міста України.
4.
ID: 3CAN11-7185
Назва проекту: Розробка індексу економічної привабливості культури регіонів України
Рейтинг: 413
Загальний бюджет проекту: 1925145
Запитувана сума від УКФ: 1925145
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Проект «Розробка індексу економічної привабливості культури українських регіонів» спрямовано на покращення політики сприяння розвитку культури в Україні шляхом створення спеціального інструменту моніторингу та оцінювання відповідних змін на регіональному рівні в результаті реалізації заходів на національному та регіональному рівні, які мають на меті розвиток культури регіону. В якості такого інструменту порівняльного оцінювання пропонується є спеціальний індекс економічної привабливості культури українських регіонів. Результатом проекту стане аналітична доповідь «Індекс оцінювання економічної привабливості культури регіонів України: пропозиції щодо розробки та практичного використання», яка міститиме методику розрахунку індексу, відповідні показники для всіх регіонів України, рекомендації щодо його запровадження в практику вироблення та реалізації відповідної політики.
5.
ID: 3CAN11-4463
Назва проекту: Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик в Україні
Рейтинг: 403
Загальний бюджет проекту: 631060.00
Запитувана сума від УКФ: 631060.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Регіональний благодійний фонд "Резонанс"
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Проект спрямований на експертний аналіз відображення підходу, заснованого на правах людини, у стратегічних документах культурних політик різного рівня, а також на його застосування в процесі їх реалізації в Україні. Проектом передбачено аналіз документів та законодавчих актів, проведення 30 глибинних інтерв'ю із стейкхолдерами, розробку та презентацію рекомендацій. Продуктом проекту є аналітична записка.
6.
ID: 3CAN11-6357
Назва проекту: Формування культурної політики у сфері розвитку культурних та креативних індустрій об’єднаних територіальних громад Одеської області
Рейтинг: 403
Загальний бюджет проекту: 949359.00
Запитувана сума від УКФ: 949359.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОДЕСА ВАУ"
Міста реалізації: м. Одеса, м. Болград, Одеської області, смт. Саврань, Одеської області,
Опис проекту: Проект спрямовано на формування культурної політики сприяння розвитку сфери культурних та креативних індустрій новостворених громад Одещини на основі аналізу сфери ККІ з урахуванням найкращих практик. В рамках проекту буде здійснено мапування, оцінку наявних ресурсів ККІ, надання рекомендацій з їх розвитку а також розроблено концепцію створення креативних просторів у громадах в рамках Плану реалізації Стратегії розвитку Одещини 2021-2027 рр. на умовах залучення широкого кола стейкхолдерів. Крім цього передбачається створення пілотного проекту - аналітичного пулу та мережі підприємців ККІ (зразок для подальшого дослідження та презентації).
7.
ID: 3CAN11-5305
Назва проекту: Інструменти культурної політики
Рейтинг: 386
Загальний бюджет проекту: 1128250.00
Запитувана сума від УКФ: 1128250.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Воробей Володимир Георгійович
Міста реалізації: Львів, Київ,
Опис проекту: Основна мета проекту - розвинути вміння розробників політик на різних рівнях використовувати інструменти культурної політики та застосовувати їх на всіх етапах формування політики у пріоритетних секторах культури та креативних індустріях. Проект розглядатиме політики у шести ключових сферах - візуальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, дизайн та мода, література та видавнича справа, культурні та креативні індустрії, культурна спадщина. Основними продуктами проекту буде аналітичний звіт «Інструментарій політик розвитку культури та креативних індустрій», який систематизує та узагальнює інструменти та приклади культурних політик в Україні та ЄС у зазначених сферах та пропонує модель практичної реалізації культурної політики, два практикуми та візуальні навчальні матеріали.
8.
ID: 3CAN11-0918
Назва проекту: Розроблення політики доступності кіноіндустрії в Україні
Рейтинг: 372
Загальний бюджет проекту: 1022640.00
Запитувана сума від УКФ: 1022640.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіальне мистецтво
Повна назва організації: Громадська організація "Боротьба за права"
Міста реалізації: Географія проекту розповсюджується на всю територію Україні, оскільки бенефіціари знаходяться у всіх куточках країни.,
Опис проекту: Кіноіндустрія в Україні є абсолютно недоступною сферою для людей із порушенням зору та слуху. Мета проекту - розробити та представити державі політику доступності кіноіндустрії в Україні, базуючись на проведенному національному соціологічному опитуванні, детальному аналізі внутрішньої політики України в цій сфері та вивченні кращих міжнародних практик. Як результат держава отримає документ - основу для дорожньої карти із забезпечення культурних прав людей з інвалідністю. Рекомендації увійдуть до Національного плану дій з виконання Конвенції по правам людей з інвалідністю, який буде розроблятися після звітування України в ООН наприкінці 2020 року.
9.
ID: 3CAN11-1302
Назва проекту: КРЕАТИВНІ ПОЛІТИКИ ХАРКІВЩИНИ
Рейтинг: 369
Загальний бюджет проекту: 1194400.00
Запитувана сума від УКФ: 1194400.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СУБКУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ "УРБАН Х"
Міста реалізації: Харків,
Опис проекту: КРЕАТИВНІ ПОЛІТИКИ ХАРКІВЩИНИ - проект, який дасть змогу детально дослідити правове регулювання у культурній і креативній сфері Харківського регіону, проаналізувати національне законодавство та дослідити зарубіжний досвід країн-лідерів у сфері креативних індустрій. Метою проекту є покращення стану законодавчого регулювання відносин в культурній і креативній сфері Харківщини, а тому і покращення національного законодавства на основі отриманих аналітичних даних, що буде результатом проекту, а також створення нових проектів законів для удосконалення системи правового регулювання культурної та креативної економіки. Це важливий інструмент для розуміння проблем законодавства і відповідності його вимогам часу, особливо у сфері креативних індустрій, де нові технології стрімко втілюються у життя.
10.
ID: 3CAN11-2571
Назва проекту: Посилення ролі культури в процесах осмислення подій на Донбасі та в Криму і консолідації українського суспільства
Рейтинг: 362
Загальний бюджет проекту: 1807960
Запитувана сума від УКФ: 1807960
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Школа політичної аналітики"
Міста реалізації: Вся Україна з додатковим фокусом на Донецькій, Луганській (підконтрольні території), Херсонській областях,
Опис проекту: Проєкт передбачає розробку базованих на аналітиці рекомендацій щодо культурних політик, спрямованих на посилення ролі культури в процесах осмислення подій на Донбасі та в Криму і примирення в контексті ресоціалізації ветеранів та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Основним результатом проєкту стане аналітичний звіт, в якому всебічно та ґрунтовно будуть висвітлені позиції усіх ключових цільових аудиторій та стейкхолдерів: митців, культурних операторів, державних органів, споживачів культурних продуктів. Розроблені рекомендації будуть базуватись на доказових принципах, емпіричних даних загальнонаціонального опитування, фокус-груп, інтерв’ю та враховуватимуть досвід країн, які постраждали від військових дій або стикались з проблемами ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб чи ветеранів.
11.
ID: 3CAN11-5502
Назва проекту: Управління культурною спадщиною на локальному рівні - стратегія Бюро спадщини Львова.
Рейтинг: 341
Загальний бюджет проекту: 1071960
Запитувана сума від УКФ: 948100
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація "Лабораторія міського простору"
Міста реалізації: львів,
Опис проекту: Метою проекту є розробка стратегії діяльності новоствореного Львівського комунального підприємства “Бюро спадщини”, на яке покладене завдання впровадження міської політики у сфері охорони культурної спадщини. Розробка аналітичного звіту щодо управління культурною спадщиною на локальному рівні дозволить іншим містам скористатись цим інструментом культурної політики. У рамках проекту буде визначено та проаналізовано істотні питання у сфері охорони культурної спадщини, розроблено функціональну матрицю, рекомендації оновлення існуючих та впровадження нових програм Бюро та розроблено стратегію діяльності Бюро на період до 2027 р. Понад 150 заінтересованих сторін буде задіяно в заходи проекту. Проект ЄС ReHERIT надає співфінансування.
12.
ID: 3CAN11-6672
Назва проекту: Моніторинг розвитку музейної галузі в Україні
Рейтинг: 320
Загальний бюджет проекту: 952473
Запитувана сума від УКФ: 952473
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація "Демократичні ініціативи молоді"
Міста реалізації: Київ, Львів, Одеса, Харків, Чернігів,
Опис проекту: Метою проекту є дослідження стану і проблем музейної галузі в Україні. Для комплексного моніторингу музейній галузі планується використання декілька методів: 1)проведення телефонного соціологічного опитування жителів ключових міст України, «проведення експертних глибинних інтерв’ю з керівниками музеїв, експертами в даній галузі. 3) проведення фокус-групових дискусій по даній проблематиці. В результаті ми визначимо кількісні і якісні показники відвідувачів музеїв, основні мотиви відвідування музейних закладів, особливості ставлення до музейних практик різних, вікових, професійних, освітніх соціальних груп. Також виокремимо основні запити та побажання щодо покращення діяльності музеїв. Проаналізуємо за результатами експертних інтерв’ю ключові проблеми в музейній галузі, дослідимо можливі шляхи їх вирішення та виробимо рекомендації для відповідних урядових структур щодо покращення державної політики в музейній галузі.
13.
ID: 3CAN11-6974
Назва проекту: Культурні практики населення та креативні простори в Україні
Рейтинг: 315
Загальний бюджет проекту: 1660789
Запитувана сума від УКФ: 1660789
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація «Асоціація ПромКом»
Міста реалізації: 26 області України,
Опис проекту: Модернізація України передбачає оптимізацію державної культурної політики як ідеологічної системи, так і системи управління культурними установами. Наслідком мають стати світоглядні зміни населення, трансформація ціннісних орієнтацій та культурних практик у відповідності до загального вектору суспільних перетворень. Ключовим питанням проекту є сумісність інтересів державної моделі модернізації з інтересами тих, хто має бути задіяний у здійсненні задумів? Це необхідно знати, щоби розуміти: як, з ким та за яких умов сучасна модернізація в Україні може мати успіх. Тому, поряд з усвідомленням завдань модернізації, поставлених на державному рівні необхідно зрозуміти настрої суспільства, зіставити, наскільки запропонована модель модернізації “зверху” відповідає менталітету, інтересам, можливостям та здібностям населення.
14.
ID: 3CAN11-5846
Назва проекту: Облік та зберігання цифрових копій фонду користування документами Національного архівного фонду: поточний стан та перспективи
Рейтинг: 303
Загальний бюджет проекту: 408334.2
Запитувана сума від УКФ: 408334.2
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Міста реалізації: Київ та обласні центри,
Опис проекту: Мета проекту – здійснити моніторинг особливостей обліку та зберігання цифрових копій фонду користування документами НАФ для з’ясування поточного стану реалізації архівами цих процедур із підготовкою відповідної аналітичної записки. Результатом запланованого дослідження є аналітична записка, орієнтовний обсяг якої складатиме 72 сторінки. Її результати можуть бути використані Міністерством юстиції України та Укрдержархівом для вироблення політики щодо ведення обліку та організації зберігання цифрових копій фонду користування документами Національного архівного фонду в центральних державних архівах України, державних архівах областей та м. Києва.
15.
ID: 3CAN11-1152
Назва проекту: Дослідження запитів, потреб та інтересів молоді для вироблення культурних політик різних рівнів
Рейтинг: 302
Загальний бюджет проекту: 1882830
Запитувана сума від УКФ: 1882830
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська спілка "Національна молодіжна рада України"
Міста реалізації: Проєкт передбачає дослідження на рівні територіальних громад. Проєкт охопить 425 об’єднаних територіальних громад України,
Опис проекту: Дослідження запитів та потреб молодих людей серед креативних професіоналів, креативних спільнот та інституцій з метою формування культурної політики з урахуванням потреб та запитів молоді. Кінцева мета дослідження - надати вичерпну інформацію компетентним органам для вироблення якісної культурної політики, яка сприятиме розвитку культури за рахунок залучення молоді до створення та споживання культурного продукту через механізми партисипації.
16.
ID: 3CAN11-2508
Назва проекту: Розробка пропозицій щодо змін до чинного законодавства України, яке регулює діяльність в театральній галузі.
Рейтинг: 230
Загальний бюджет проекту: 193000
Запитувана сума від УКФ: 193000
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Перформативне та сценічне мистецтво
Повна назва організації: ХАРКЕВИЧ-ГОНЧАРОВА ІННА МИХАЙЛІВНА
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Проект передбачає проведення аналізу чинного законодавства України з питань діяльності та функціонування театральної галузі для розробки нового законодавства та внесення змін до чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про театри та театральну справу», з метою адвокації цих змін на державному рівні (Міністерство культури, молоді та спорту, ВР України) і проведення дієвої галузевої реформи. Проект також спрямовано на зміцнення зв`язків та співпраці між державним і недержавними закладами культури, на зміцнення співпраці з культурними менеджерами в різних регіонах України, а також між різними секторами гуманітарної галузі: культура, економіка, право.
17.
ID: 3CAN11-6062
Назва проекту: "Культурна політика в містах та об’єднаних громадах України в контексті реалізації принципів сталого розвитку"
Рейтинг: 205
Загальний бюджет проекту: 142054.32
Запитувана сума від УКФ: 142054.32
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фонд "Творча Ініціатива"
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Мета проекту: сприяння в досягненні цілей сталого розвитку України через публічне експертне обговорення підходів до створення та реалізації місцевих культурних політик. Проектом передбачено: • провести науково-практичну конференцію «Культурна політика в містах та об’єднаних громадах в контексті реалізації принципів сталого розвитку України»; • опублікувати виступи учасників та рекомендації конференції; • поширити електронну публікацію в Інтернет, друковану – в експертному середовищі, серед місцевих рад і організацій громадянського суспільства, а також організаціям-донорам. Очікувані результати: • сформульовані філософські, соціально-економічні, методологічні та культурологічні підходи у створенні та реалізації місцевих культурних політик в контексті цілей сталого розвитку; • видано і поширено в Україні 1000 примірників матеріалів науково-практичної конференції; • створено і поширено в мережі Інтернет 4 відео з конференції.
18.
ID: 3CAN12-3247
Назва проекту: Розробка проекту державної стратегії розвитку кобзарства України
Рейтинг: 183
Загальний бюджет проекту: 643530
Запитувана сума від УКФ: 499630
Тип конкурсу: Національний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Черкаська обласна громадська організація "Ресурсний центр АНГО"
Міста реалізації: Харків, Черкаси,
Опис проекту: В даний час існує потреба у формуванні культурних сенсів здатних посилювати внутрішні сили суспільства у протистоянні існуючим викликам. У свій час це робили кобзарі, які об`єднували різні українські регіональні простори у єдиний український простір. Сьогодні кобзарська творчість потребує більш системного та комплексного розвитку. Кобзарські інституції (цехи, музеї, гурти) потребують більшого рівня узгодження, мобільності, комунікаційного проникнення. Шляхом дослідження стану справ, потреб та перспектив, шляхом проведення фокус-груп, стратегічної сесії, науково-практичної конференції буде розроблено проект стратегії розвитку кобзарства,. Стратегія розвитку кобзарства на 2021-2025 роки дозволить закласти фундамент формування ціннісних засад що посилять ідентичність та єдність української нації та сприятиме відновленню інституційної пам`яті українців.
ЛОТ 2. Соціологічні дослідження
1.
ID: 3CAN21-2425
Назва проекту: Світове дослідження цінностей
Рейтинг: 447
Загальний бюджет проекту: 976869.10
Запитувана сума від УКФ: 976869.10
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація «Український центр європейської політики»
Міста реалізації: Територія всієї України за винятком АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Опитування буде проведено в близько 140 населених пунктів різних розмірів (обласні центри, міста, села),
Опис проекту: «Світове дослідження цінностей» є довгостроковим порівняльним проектом, за допомогою якого можна отримати дані про основні риси та цінності окремих суспільств / країн, відстежувати динаміку змін у суспільному розвитку та робити порівняльний аналіз різних суспільств, як загалом, так і за окремими тематичними блоками та індикаторами. Головною метою проекту є включення України у сьому хвилю моніторингового «Світового дослідження цінностей». Об’єктом є доросле населення України (віком від 18 років і старше), предметом – ціннісні орієнтації, погляди і ставлення щодо низки соціальних, політичних та економічних питань. Результатом проекту буде двомовне дослідження, яке буде розміщено у відкритому доступі та презентовано експертному середовищу, громадськості та іноземним партнерам.
2.
ID: 3CAN21-6515
Назва проекту: Library Check: дослідження аудиторії та сервісних можливостей публічних бібліотек
Рейтинг: 446
Загальний бюджет проекту: 1404660
Запитувана сума від УКФ: 1404660
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Література та видавнича справа
Повна назва організації: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ
Міста реалізації: Україна – обласні центри (публічні бібліотеки 22 обласних міст та 2 публічні бібліотеки у Донецькій та Луганській областях).,
Опис проекту: Library Check — це польове дослідження читацької поведінки та сервісних можливостей публічних бібліотек. Протягом місяця молоді дослідники таємно, а соціологи відкрито будуть відвідувати бібліотеки свого міста та шляхом спостереження та опитування визначатимуть популярність, аудиторію та рівень надання сервісних послуг бібліотек. Мета проекту — визначити середню відвідуваність, вікову структуру аудиторії, мету користування та час перебування у бібліотеці. Оцінити рівень компетенції працівників бібліотеки, їхню клієнтоорієнтованість та володіння сучасними технологіями. Дослідження допоможе скоригувати плани роботи бібліотек та розробити рекомендації для збільшення ефективності роботи бібліотек та рекомендувати зміни до законодавства щодо розвитку бібліотечної сфери.
3.
ID: 3CAN21-3237
Назва проекту: Дослідження портрету глядача українського кіно в кінотеатрі
Рейтинг: 427
Загальний бюджет проекту: 416282.00
Запитувана сума від УКФ: 416282.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: Громадська організація «Детектор медіа»
Міста реалізації: Київ, Львів, Одеса, Харків,
Опис проекту: Дослідження портрету глядача українського кіно – це всеукраїнський проект, що покликаний показати, як виглядає українець, який ходить на українське кіно до кінотеатрів, купуючи на нього квитки. Дослідивши вік, стать, вподобання глядача та які чинники впливають на його рішення піти чи не піти на фільм, проект допоможе надати об’єктивну інформацію, що вплине на формування політики як державних інституцій, які надають гроші на створення, популяризацію та промоцію українського кіно, так і кіновиробників, які створюють фільми для кінотеатрального прокату власним коштом, чи залучаючи гроші держбюджету. Дослідження також допоможе кінотеатрам краще зрозуміти аудиторію українського кіно.
4.
ID: 3CAN21-4625
Назва проекту: Дослідження дозвілля і культурних потреб міської молоді в Україні
Рейтинг: 416
Загальний бюджет проекту: 1054100
Запитувана сума від УКФ: 1054100
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація “Центр дослідження суспільства” (ГО “ЦЕДОС”)
Міста реалізації: Хмельницький, Івано-Франківськ, Херсон,
Опис проекту: Мета проекту - розробка рекомендацій із створення або вдосконалення культурних політик на базі дослідження культурних потреб молоді, доступності культурних продуктів та факторів, що перешкоджають задоволенню визначених потреб. Дослідження включатиме декілька компонентів: фокус-групи, моніторинг культурних установ у регіонах (Івано-Франківськ, Хмельницький, Херсон) та аналіз існуючої документації, політик і вторинних кількісних даних В результаті виконання проекту: 1. Сформовано аналітичний звіт культурних потреб різних молоді та факторів, що перешкоджають задоволенню цих потреб; 2. Розроблено рекомендації щодо вироблення культурних політик. У довгостроковій перспективі: 1. Ринок культурних продуктів формується з урахуванням потреб споживачів. 2. Стратегії та заходи культурних інституцій враховують потреби споживачів.
5.
ID: 3CAN21-6452
Назва проекту: Аналіз культурної політики та задоволення потреб полтавців
Рейтинг: 396
Загальний бюджет проекту: 1009500
Запитувана сума від УКФ: 1009500
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Інститут аналітики та адвокації"
Міста реалізації: Полтава,
Опис проекту: Мета - сприяти покращенню культурної політики Полтави за допомогою розроблених висновків і пропозицій на основі встановлених потреб містян, рівня доступності культурного продукту та порівняння інтересів полтавців із пріоритетами чинної політики. Результати проєкту: - Порівняли результати соціологічного дослідження (визначені культурні потреби та інтереси полтавців, доступність культурного продукту для них) та аналізу місцевої культурної політики (сфери, пріоритети, фінансування, стейкхолдери та процес прийняття рішень); - На основі результатів соціологічного та аналітичного дослідження сформували аналітичну записку із висновками, пропозиціями та пріоритетами для формування візії розвитку культури Полтави; - Окреслили дієві способи використання культурного потенціалу для міського розвитку; - Поширили результати дослідження.
6.
ID: 3CAN21-5987-2
Назва проекту: Аналітичне дослідження потреб та інтересів споживачів музейних послуг в малих містах України
Рейтинг: 366
Загальний бюджет проекту: 1464660.00
Запитувана сума від УКФ: 1464660.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Зручно"
Міста реалізації: місто Київ, вся Україна,
Опис проекту: Проект має на меті збільшити знання про потреби та інтереси споживачів музейних послуг як культурного продукту, зокрема молодіжної аудиторії, та дослідити стан справ і перспективи розвитку музеїв населених пунктів із загальною чисельністю населення до 50 тисяч осіб шляхом проведення ґрунтовного дослідження й аналізу потреб молоді, що цікавиться музейними послугами, та індивідуальних інтерв’ю з експертами музейної справи. Результатом проекту стануть 4 аналітичні записки про онлайн поведінку, потреби та побажання потенційних споживачів послуг музеїв малих міст України; рівень орієнтованості музеїв на молодіжну аудиторію; міститимуть експертні рекомендації. Головним результатом проекту стане аналітичний звіт з висновками та рекомендаціями музеям малих міст та їх власникам по залученню молодіжної аудиторії до споживання музейних послуг.
7.
ID: 3CAN21-6672
Назва проекту: Соціологічне дослідження культурних практик міста Києва та Київської області
Рейтинг: 342
Загальний бюджет проекту: 904554
Запитувана сума від УКФ: 904554
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація Демократичні ініціативи молоді
Міста реалізації: Київ, Київська область,
Опис проекту: Метою проекту є вивчення культурних практик мешканців Київського регіону, як столиці так і сіл. Досягається мета рядом поетапних задач. Так для системного і всебічного вивчення теми пропонується проведення комплексного соціологічного дослідження – анкетного опитування і і фокус-групових дискусій з мешканцями регіону. У прикінцевому звіті буде проведений порівняльний аналіз специфіки популярності різних культурних практик у різних соціальних груп, проаналізовані основні запити на ті ці інші види культурної діяльності, визначена частота участі опитаних в місцевих маскультурних заходах, систематизовані канали інформування про основні культурні події, виявлені основні мотиви вибору культурних практик і головні перешкоди долучення до них. Проаналізовані результати знайдуть відображення у підсумковій аналітичній записці. Будуть надані рекомендації органам виконавчої влади та місцевого самоврядування
8.
ID: 3CAN21-7053
Назва проекту: Молодь у культурі, культура для молоді: потенціал закарпатських сіл
Рейтинг: 329
Загальний бюджет проекту: 576257.10
Запитувана сума від УКФ: 568757.10
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
Міста реалізації: Закарпатська область,
Опис проекту: Мета дослідження: на основі аналізу культурних практик та очікувань жителів сільської місцевості Закарпатської області оцінити ризики депривації культурних потреб молоді в сучасних умовах та окреслити пріоритетні напрями соціально-культурного розвитку. Отримання масиву даних щодо сприйняття сільською молоддю культурного життя та залученості до нього. Поширення сформованої аналітики, висновків та рекомендацій. Наявна інформація сформує бачення у органів влади, ГО, місцевого самоврядування та бізнесу щодо ефективного використання ресурсів.
9.
ID: 3CAN21-6643
Назва проекту: (Не)насилля в мемуарах сучасних українських військових письменників: соціологічний контекст
Рейтинг: 326
Загальний бюджет проекту: 537310.00
Запитувана сума від УКФ: 529390.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Література та видавнича справа
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідницька група "Інститут маркетингу та консалтингу"
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Іманентно присутня проблематика «культури насильства» принципово актуалізується для сучасної української нації, що знаходиться у стані «гібридної війни», в т.ч. як чинника (ре)формування її національно-культурної ідентичності. В певному спрощенні, молодь є цільовою аудиторією, на яку орієнтується сучасна українська література, а передусім її військово-мемуарна складова. Мета дослідження: виявити особливості репрезентації контекстів (не)насилля різного типу через мемуарні тексти військового жанру. Результати дослідженнябудуть багатогранними. Зокрема, теоретичними (розвиток міждисциплінарних досліджень, відпрацювання методологічно-концептуального інструментарію, який застосовуватимуть у своїй науковій роботі фахівцями як суто гуманітарного, так і соціогуманітарного напрямків), так і практичними (як засіб патріотичного виховання молоді; використання в розробці державних та регіональних культурних політик, тощо).
10.
ID: 3CAN21-6947
Назва проекту: Українське Європейське Соціальне Дослідження ESS – 2020
Рейтинг: 319
Загальний бюджет проекту: 1437393.0
Запитувана сума від УКФ: 1437393.0
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ", МГО "КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Головна мета нашого проекту – організувати Європейське Соціальне Дослідження ESS в Україні в 2020 році та зібрати унікальні дані про українське суспільство, які можна порівнювати з іншими європейськими країнами. Це дані дозволять: Дослідити зміни в українському суспільстві до і після Євромайдану; Порівняти Україну з іншими суспільствами. В результаті дослідження буде створена нова унікальна база даних щодо культури (релігійність, мовні практики, фундаментальні цінності), політичні уподобання та активності (ідеології, голосування, участь у громадському житті), споживання медіа, соціальне положення (освіта, робота, клас), соціальний капітал та довіра, національні ідентичності, економічні погляди, погляди на міграцію та оточуюче середовище тощо. Ця база даних буде розміщена для вільного доступу на сайті ESS у декількох форматах (SAS, SPSS, Stata) та декількома мовами (англійська та українська).
11.
ID: 3CAN21-6475
Назва проекту: Аналітика культури
Рейтинг: 292
Загальний бюджет проекту: 1457695.00
Запитувана сума від УКФ: 1457695.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Перформативне та сценічне мистецтво
Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРУПА КОМПАНІЙ АДВАНТЕР"
Міста реалізації: Україна,
Опис проекту: Основна мета запланованого дослідження полягає в отриманні достовірної та актуальної інформації про стан розвитку культурного середовища в Україні та про вподобання громадян з різних регіонів країни щодо культурних продуктів. У ході реалізації даного проекту планується акумулювати масив даних, який допоможе розробити рекомендації щодо адаптації стратегії Українського культурного фонду під сучасні потреби українського громадянського суспільства.
12.
ID: 3CAN21-7275
Назва проекту: Культурне меню. Дослідження культурного споживання населення Львівської області
Рейтинг: 286
Загальний бюджет проекту: 1408850
Запитувана сума від УКФ: 1408850
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Візуальне мистецтво
Повна назва організації: "Соціологічна агенція "Фама"
Міста реалізації: Львівська область,
Опис проекту: Головна мета дослідницького проєкту – діагностика споживання культурного продукту мешканцями львівського регіону. Зокрема, вивчення культурних преференцій жителів та задоволеності культурною інфраструктурою, виявлення груп мешканців за структурою культурного споживання та дослідження відмінностей їхніх культурних преференцій у соціально-демографічному, просторовому вимірах тощо. Результатом дослідження стане детальний звіт з аналітичними узагальненнями та виділенням тенденцій, діаграмами та таблицями, що може стати підґрунтям для ефективного планування культурної політики та розвитку культурної сфери львівського регіону.
13.
ID: 3CAN21-3183
Назва проекту: Аналіз впливу радянського та російського інформаційного поля на розвиток української культури на Херсонщині у 1917 — 2019 роках
Рейтинг: 284
Загальний бюджет проекту: 351638.00
Запитувана сума від УКФ: 351638.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Література та видавнича справа
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Вірлич Євгенія Михайлівна
Міста реалізації: Херсонська область,
Опис проекту: Дослідження стало особливо актуальним на Херсонщині у 2014 році, коли розпочалась анексія Криму, адже інформаційний вплив Росії був доволі потужним у Криму і на Херсонщині. Наразі на Херсонщині є громади, в яких український сигнал мовлення значно поступається російському. Отже, інформаційний вплив на Херсонщину здійснюється. Це відображається на культурних особливостях Херсонщини. Метою проєкту є розробка аналітичного звіту щодо впливу радянського та російського інформаційного поля на культуру Херсонщини в період з 1917 — 2019 років для подальшої розробки культурної політики, коригування культурних заходів, мовної політики в регіоні. Результатом є аналітичний звіт та цифровий варіант головної газети Херсона протягом багатьох років "Херсонський вісник".
14.
ID: 3CAN21-7353
Назва проекту: «Віддзеркалення». Соціологічне дослідження за темою «Музей, громада, суспільство» з вивчення потенційної і реальної музейної аудиторії.
Рейтинг: 283
Загальний бюджет проекту: 423000.00
Запитувана сума від УКФ: 423000.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Волинський краєзнавчий музей
Міста реалізації: Волинська і Рівненська області,
Опис проекту: Мета проекту – вивчення соціально-демографічної структури музейної аудиторії, рівня і динаміки потреби суспільства в музеї, попиту музейного продукту. Частиною проекту є опрацювання матеріалів соціологічного дослідження з вивчення потенційної музейної аудиторії «Музей, громада, суспільство», проведені Волинським краєзнавчим музеєм і кафедрою документознавства та музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на території Волинської і частини Рівненської областей у 2012–2017 рр. Продовженням проекту є соціологічне дослідження реальної музейної аудиторії Волинського краєзнавчого музею. Результатом проекту є прикладне наукове дослідження, аналітична записка та науково-методичне видання «Культурно-освітня діяльність, як складова музейної комунікації»; використання результатів у практиці музейних закладів, їх реалізація в інноваційному музейному продукті.
15.
ID: 3CAN21-5759
Назва проекту: Соціологічне дослідження "Запит українців у культурному продукті"
Рейтинг: 270
Загальний бюджет проекту: 1499668
Запитувана сума від УКФ: 1499668
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація «Фундація «Гармонізоване суспільство»
Міста реалізації: Київ + 4 обраних регіонів під час формування методології дослідження,
Опис проекту: Дослідження “Запит українців у культурному продукті” передбачає соціологічне дослідження в галузі “культурної спадщини”. Зрозуміло, що для розробки державної політики у сфері культури необхідно розуміти запити населення та окремих соціальних груп на певні види мистецтва та канали їх розповсюдження. Така орієнтація на споживача дозволяє здійснювати реформи у сфері культури більш раціонально, а також контролювати їх ефективність. Актуальність дослідження полягає у браку інформації про фактичне споживання культурного продукту українцями та про потреби, які залишаються незадоволеними.
16.
ID: 3CAN21-6582
Назва проекту: Дослідження потреб та інтересів споживачів культурного продукту на ринку культури та креативних індустрій в Україні
Рейтинг: 269
Загальний бюджет проекту: 1491830
Запитувана сума від УКФ: 1491830
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Приватне підприємство “АКТИВ-ГРУП”
Міста реалізації: Вся територія України за виключенням тимчасово окупованих територій,
Опис проекту: Проект має на меті провести дослідження та отримати аналітичні дані про споживачів культурного продукту, про стан попиту на ринку культурних та креативних індустрій та закласти фундамент для системного вивчення ринків, аудиторій та процесів соціальної трансформації у сфері культури. В результаті проекту ми отримаємо аналітичні дані про споживачів культурного продукту та стан попиту на ринку культури та креативних індустрій, які стануть підґрунтям для вироблення культурних політик на національному, регіональному та місцевому рівнях.
17.
ID: 3CAN21-5816
Назва проекту: Вивчення культури читання та доступу до асортименту літератури українською мовою серед населення різних регіонів та соціальних верств України
Рейтинг: 259
Загальний бюджет проекту: 896600
Запитувана сума від УКФ: 896600
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Золотаревич Ірина Анатоліївна
Міста реалізації: всі регіони України,
Опис проекту: Метою даного дослідження є зростання культури читання шляхом підвищення пенетрації книжкового продукту на ринок. В рамках проекту буде підготовлена Білп книга (список рекомендацій) профільним державним органам, зокрема Міністерству культури, молоді та спорту України, видавництвам та авторам з розвитку книговидання українською мовою через вивчення доступу до книжкового продукту серед населення цільових груп.
18.
ID: 3CAN22-5861
Назва проекту: Культурно-пізнавальне дозвілля городян в умовах сучасного міського середовища (на прикладі обласних центрів Півдня України)
Рейтинг: 226
Загальний бюджет проекту: 250000.00
Запитувана сума від УКФ: 250000.00
Тип конкурсу: Національний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Міста реалізації: Миколаїв, Херсон, Одеса,
Опис проекту: Дозвілля в системі інституціоналізованих дозвіллєвих практик виступає одним із показників розвитку міського співтовариства, засобом вільної самореалізації його членів, досягнення соціальної інтеграції та суспільної стабільності міської громади. У зв’язку з цим актуальним є вивчення специфіки основних інститутів культурно-пізнавального дозвілля у сучасному місті. Мета – вивчення культурно-пізнавальних дозвіллєвих практик городян у середовищі сучасного міста. Завдання: з’ясування специфіки та основних інститутів культурно-пізнавального дозвілля у сучасному місті та аналіз тенденцій розвитку дозвілля городян в сучасному соціокультурному просторі міста. Очікувані результати: формування уявлень про місце культурно-пізнавального дозвілля у дозвіллєвих практиках городян; визначення напрямів і шляхів вирішення проблем розвитку культурно-пізнавального дозвілля городян.
19.
ID: 3CAN21-3919
Назва проекту: Соціологічне дослідження “Подієвий туризму у контексті інтересів молоді, жителів сільської місцевості та представників інклюзивних спільнот»
Рейтинг: 211
Загальний бюджет проекту: 500000
Запитувана сума від УКФ: 500000
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮКРЕЙНІАН ПЕРФОМАНС МАРКЕТИНГ"
Міста реалізації: Київ, Київська область,
Опис проекту: Проект проводиться з метою дослідження потреб та інтересів молоді у контексті подієвого туризму, а також вивчення міри доступності відвідування культурно-історичних та розважальних подій для представників сільської місцевості. Результатом дослідження є отримання інформації щодо зацікавленості молоді у подієвому туризмі, та доступність подій для жителів сільської місцевості.
20.
ID: 3CAN21-4911
Назва проекту: Вплив тенденцій моди на поведінку молоді
Рейтинг: 149
Загальний бюджет проекту: 238480
Запитувана сума від УКФ: 238480
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Дизайн та мода
Повна назва організації: Фізична особа підприємець Нуріджанян Давід Хоренович
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Сьогодні мода багато в чому детермінує світогляд сучасної людини. Вона відображає функціональні потреби людини - творче прагнення до відтворення індивідуального і групового самовизначення, прагнення «виділитися» і прагнення «бути як всі». Специфіка сучасного етапу розвитку моди полягає в переході ролі передових носіїв і пропагандистів моди від елітарних, високозабезпечених груп населення до молоді. Молодь - основний стратегічний ресурс країни. Поведінка, цілі і цінності сучасної молоді - це індикатор стану і функціонування в суспільстві найрізноманітніших інституцій - сім'ї, освіти, політичної влади та багатьох інших. Тим самим актуалізується завдання осмислення впливу моди на соціальну поведінку студентської молоді. Актуальність такого завдання детермінована предметним полем соціології, який постійно ініціював дослідження з молодіжної проблематики. Аналіз впливу моди на поведінку студентства виступає важливим завданням не тільки в соціології молоді, а й у практичній реалізації молодіжної політики. Проектом передбачається проведення опитування студентів у Інституті міжнародних відносин київського національного університету імені Тараса Шевченка, задля проведення аналізу впливу моди на поведінку студентства. Проблема пояснення поведінкових трансформацій студентства як самої активної та інтелектуальної частини молоді в суспільстві прямо пов'язана з необхідністю вивчення впливу моди на ідентифікаційні процеси цієї соціальної групи, тому результати цього аналізу можуть бути використані у реалізації молодіжної політики.
ЛОТ 3. Прикладні секторальні/міжсекторальні наукові дослідження
1.
ID: 3CAN31-6098
Назва проекту: Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття
Рейтинг: 452
Загальний бюджет проекту: 443595.00
Запитувана сума від УКФ: 451795.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Громадська організація культурно видавничий проект “Читомо”
Міста реалізації: м. Київ,
Опис проекту: Проєкт спрямований на вивчення знакових періодичних видань, що пов’язані з літературою і мистецтвом XX століття, яка виходили на території України або в діаспорі за участі вихідців з України. У межах проєкту буде здійснений моніторинг і аналіз періодики. Важливою складовою проєкту є оцифрування рідкісних номерів видань і викладення їх у вільний доступ на сайті Бібліотеки українського мистецтва, що сприятиме ознайомленню із ними фахової спільноти з метою подальшої наукової роботи, а також широкої громадськості. Результати дослідження будуть сформульовані в аналітичну записку, а також оприлюднені на сайті “Читомо” у форматі науково-популярних лонгрідів від провідних експертів галузі.
2.
ID: 3CAN31-2737
Назва проекту: Гендерний аудит для театрів
Рейтинг: 436
Загальний бюджет проекту: 264005.00
Запитувана сума від УКФ: 264005.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Перформативне та сценічне мистецтво
Повна назва організації: Харківська громадська неприбуткова організація «Сучасна жінка»
Міста реалізації: Харків,
Опис проекту: Мета проекту – проведення гендерного аудиту та розробка плану дій щодо гендерної рівності для театру у Харківському регіоні, що дозволить забезпечити повагу прав людини і більш справедливі умови праці для всіх, хто працює у театрі. Основними результатами проекту є розроблена на апробована методологія проведення гендерного аудиту театру, підготовлений звіт, розроблений план дій театру щодо гендерної рівності.
3.
ID: 3CAN31-2986
Назва проекту: UU#Lviv — архів львівського неофіційного мистецтва другої половини ХХ століття
Рейтинг: 406
Загальний бюджет проекту: 984130.00
Запитувана сума від УКФ: 984130.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Візуальне мистецтво
Повна назва організації: Дукат Арт
Міста реалізації: Львів,
Опис проекту: «UU#Lviv» — другий том електронного архіву Ukrainian Unofficial, присвяченого українському мистецтву 1950–1980-х рр. Команда проекту прагне привернути увагу до проблематики української художньої культури означеного періоду, продемонструвати дуалістичність мистецького процесу пізньорадянської доби та висвітлити маловідомий спадок знакових художників, що працювали в царині неофіційного мистецтва. «UU #Lviv» — архів львівського неофіційного мистецтва буде представлено окремим розділом на існуючому сайті електронного архіву Ukrainian Unofficial. Проект «UU #Lviv» буде створено за результатами досліджень приватних зібрань і музейних колекцій України, інформаційного та бібліографічного моніторингу.
4.
ID: 3CAN31-6429
Назва проекту: Освітній профіль культуролога: академічний стандарт та прикладна реальність
Рейтинг: 402
Загальний бюджет проекту: 997910.00
Запитувана сума від УКФ: 997910.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація "Українська асоціація культурологів - Львів"
Міста реалізації: м. Львів, м. Харків, м. Київ, м. Одеса,
Опис проекту: Дослідницький проект «Освітній профіль культуролога: академічний стандарт і прикладна реальність» покликаний здійснити ґрунтовний аналіз ситуації на ринку культурологічної освіти, як формальної так і неформальної, а також проаналізувати освітній профіль основних акторів ринку та кадровий запит ринку культурного менеджменту. Результатом проекту буде як діагностика сучасного стану освіти актуальних менеджерів культури в Україні, так і розробка рекомендацій для досягнення балансу поміж попитом і пропозицією (через рекомендації і розробку модельних пропозицій для вузів та перелік доповнюючих компетенцій, які можуть пропонувати інститути неформальної освіти).
5.
ID: 3CAN31-5694
Назва проекту: Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій.
Рейтинг: 394
Загальний бюджет проекту: 656006
Запитувана сума від УКФ: 601106
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: громадська організація «Європейський діалог»
Міста реалізації: Львівська область та місто Львів,
Опис проекту: Мета проекту – покращення політики сприяння розвитку культури в Україні шляхом системного аналізу зв’язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій на прикладі Львівської області і міста Львова та оцінки перспективних напрямків і прикладних моделей співпраці між зацікавленими сторонами Короткострокові результати: дослідження, що розширює знання про взаємозв’язки культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій; систематизує кращі практики розвитку цих зв’язків для регіонального розвитку; окреслює шляхи залучення відповідних агентів змін для розробки регіональних культурних політик та механізмів їх фінансування Довгострокові результати: сприяння впровадженню нової політики сталого регіонального розвитку з використанням потенціалу культурно-мистецької сфери; сприяння поглибленим дослідженням на стику сфер культури і туризму та поширення успішних практик їх кооперації.
6.
ID: 3CAN31-3403
Назва проекту: Дослідження потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації “Тустань” на основі культурної спадщини
Рейтинг: 389
Загальний бюджет проекту: 966610.00
Запитувана сума від УКФ: 966610.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Львівська обласна громадська організація Тустань
Міста реалізації: с. Урич, Сколівського району, Львівської області. Вся Україна - через on-line опитування.,
Опис проекту: Метою проекту є вивчення чинників, які визначають потенціал для сталого розвитку туристичної дестинації “Тустань”на основі культурної спадщини. У ході дослідження, яке являє собою цілісний логічний цикл моніторингу, збору, структурування та аналізу інформації, буде сформовано інформаційно-аналітичну базу про актуальний стан чинників розвитку дестинації “Тустань”, виявлено бар’єри та чинники формування потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації “Тустань” для громади, виявлено чинники та перешкоди формування туристичної привабливості дестинації “Тустань”. Реалізація проєкту сприяє посиленню інституційної спроможності ЛОГО “Тустань ”і Державного історико-культурного заповідника “Тустань”. Результати проєкту можна використовувати у секторі культурної спадщини для формування потенціалу сталого розвитку туристичних дестинацій.
7.
ID: 3CAN31-5305
Назва проекту: Фінансування креативних індустрій
Рейтинг: 380
Загальний бюджет проекту: 1000000.00
Запитувана сума від УКФ: 1000000.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Воробей Володимир Георгійович
Міста реалізації: Львів, Київ,
Опис проекту: Основна мета проекту - розширити можливості доступу до фінансування для креативних індустрій завдяки теоретичним та практичним напрацюванням. Основним результатом проекту буде аналітичний звіт про фінансування креативних індустрій, що складатиметься з дослідження думки учасників програми British Council Creative Enterprise та грантоутримувачів УКФ, результатів структурованих інтерв’ю, висновків за результатами робочих візитів. Практична цінність для цільової аудиторії полягатиме у розробці типових документів, моделей фінансування та стратегічних рекомендацій, які допоможуть покращити фінансування ОКІ. Результати проекту будуть доступними онлайн, а також поширеними для широкої аудиторії завдяки комунікації через загальноукраїнські медіа.
8.
ID: 3CAN31-7114
Назва проекту: «Культура проти ейджизму»: дослідження культурних послуг для осіб похилого віку в ОТГ
Рейтинг: 377
Загальний бюджет проекту: 641780.00
Запитувана сума від УКФ: 641780.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Громадська організація «Інститут соціальної політики регіону»
Міста реалізації: Волинська обл., Запорізька обл, Івано-Франківська обл, Миколаївська обл, Харківська обл, Сумська обл., Хмельницька обл,
Опис проекту: Проектом передбачено підготовку аналітичного звіту за результатами дослідження стану задоволення культурних потреб мешканців об’єднаних територіальних громад похилого віку та розробка моделі надання їм якісних культурних послуг, яке включає: аналіз планової та звітної документації органів влади; збір та аналіз інформації від осіб, які виробляють культурну політику на місцевому рівні; оцінювання доступності та якості культурних послуг для осіб похилого віку; аналіз досвіду участі осіб похилого віку у створенні культурного продукту та наданні культурних послуг; компаративний аналіз формального (задекларованого) та реального стану розвитку культурної сфери в обраних громадах; розробку індикаторів ефективності надання культурних послуг особам похилого віку; створення культурного паспорту досліджених громад;
9.
ID: 3CAN31-6614
Назва проекту: Дослідження музичного сектору України та його зовнішньоекономічних перспектив
Рейтинг: 368
Загальний бюджет проекту: 999800
Запитувана сума від УКФ: 975300
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіальне мистецтво
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець Гассанова Дар'я Олександрівна
Міста реалізації: 5 міст в Україні із найбільш динамічною музичною сценою: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро,
Опис проекту: Проведення дослідження українського музичного сектору неакадемічної музики для основних стейкхолдерів, міжнародних партнерів, медіа, учасників ринку та задля підвищення міжнародної обізнаності про локальний музичний ринок з метою налагодження співробітництва. Основними напрямами для вивчення стануть головні ланки музичної індустрії - автори пісень та виконавці, а також музичний менеджмент, який розбудовує індустрію з середини. Звіт про стан музичної індустрії буде використано для промоції сектору та вивчення основних проблем. Отримані результати дослідження будуть доступні українською та англійською мовами у форматі аналітичного звіту, інфографіки та аналітичного відео на відкритих ресурсах.
10.
ID: 3CAN31-0877
Назва проекту: Портрет глядача анімації в Україні 2020
Рейтинг: 358
Загальний бюджет проекту: 1021564.88
Запитувана сума від УКФ: 957210.88
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Аудіовізуальне мистецтво
Повна назва організації: Громадська спілка “Українська анімаційна Асоціація”
Міста реалізації: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро - на першому етапі, (окремий етап будування вибірки) на другому та третьому обласні міста, малі міста, села.,
Опис проекту: Перше в Україні дослідження анімаційної аудиторії за допомогою якісних методів. Дослідження анімаційних вподобань різних вікових груп для створення портрету анімаційного глядача. Унікальна методика використання якісних методів: глибинне інтерв’ю, контент-аналіз творів та малюнків, учасницьке дослідження інтерв’ю «дітей дітьми», інтерв’ю з батьками дітей різного віку у найбільших містах України в мережі всеукраїнського експерименту з упровадження наскрізної медіаосвіти в освітню практику. Дослідження з метою аналізу, оптимізації та прогнозування розвитку ринку анімаційної продукції та копродукції.
11.
ID: 3CAN31-7337
Назва проекту: Сучасні крафти міста Ніжина Чернігівської області: регіональні традиції й інновації
Рейтинг: 355
Загальний бюджет проекту: 238051.00
Запитувана сума від УКФ: 238051.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Міста реалізації: Місто Ніжин Чернігівської області,
Опис проекту: Розвиток ремесел (крафтів) є одним із пріоритетних напрямків культурної політики країн Євросоюзу, на яку зорієнтована Україна. Культурна різноманітність є частиною системи цінностей ЄС. Проте в працях вітчизняних науковців регіональним ремеслам, їхній структурі, функціям та ролі у формуванні культурної специфіки регіону приділено недостатньо уваги. Вивчення сучасних ремесел створює наукову основу для програми підтримки їхнього збереження та розвитку. Наведені чинники зумовлюють актуальність пропонованого дослідження. Його метою є інтегративний аналіз традиційних й інноваційних крафтів міста Ніжина з огляду на перспективи культурного, економічного та туристичного розвитку міста. Результатом дослідження стане створення вебресурсу, а також книжкового видання, які містять характеристику ніжинських ремесел та їхній лексикон.
12.
ID: 3CAN31-5681
Назва проекту: Розробка національного стандарту «Взаємнооднозначна система латинізованого представлення українськомовної текстової інформації».
Рейтинг: 333
Загальний бюджет проекту: 120151.35
Запитувана сума від УКФ: 100085.91
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Державна науково-технічна бібліотека України
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Мета: Забезпечити якісний рівень латинізованого представлення українських текстів у пошукових системах і бібліографічних даних шляхом розроблення та затвердження на державному рівні взаємнооднозначної системи транслітерації давньоукраїнських, староукраїнських і новоукраїнських алфавітів, яка повністю відповідає принципам транслітерації, затвердженим Держстандартом України 18 жовтня 1995 року, базується на рекомендаціях академічної Транслітераційної комісії від 16 листопада 2000 року і дає змогу повністю і точно ідентифікувати українські назви. Результати проєкту сприятимуть повнішому представленню та більшій доступності інформації про культурну спадщину України у світі, зростанню показників туристичної привабливості України, збереженню та розвитку української мови, збільшенню частки українського контенту в світовому цифровому середовищі.
13.
ID: 3CAN31-6044
Назва проекту: Дослідження зв’язків між культурно-мистецькою діяльністю та туристичною привабливістю регіонів
Рейтинг: 331
Загальний бюджет проекту: 689792.00
Запитувана сума від УКФ: 674362.50
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: ФОП БЕЛЯЄВА КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Міста реалізації: Київ, Київська область, Закарпатська область, Одеська область, Чернігівська область, Січеславська область,
Опис проекту: На прикладі 5 базових регіонів України буде розроблена методика для оцінки вливу наявної матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, мистецьких заходів на привабливість для внутрішніх та іноземних туристів. Дослідження включатиме такі етапи для кожного регіону: 1) виявлення існуючих в регіоні культурних і мистецьких туристичних атракцій; 2) оцінка їх привабливості; 3) з’ясування можливостей збільшення туристичної привабливості; 4) розробка рекомендацій для об’єктів дослідження, органів місцевої влади, Українського культурного фонду. Отримані висновки щодо кожного регіону будуть співставлені та зроблені узагальнюючі висновки та рекомендації, що можуть бути використані при формуванні культурної політики інших регіонів України. До виконання дослідження залучаються науковці та експерти-практики – представники вказаних регіонів.
14.
ID: 3CAN31-6425
Назва проекту: Україна–Польща: шляхи детравматизації культурної пам’яті та формування історико-культурної стратегії
Рейтинг: 325
Загальний бюджет проекту: 216385.00
Запитувана сума від УКФ: 216385.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
Міста реалізації: Львів, Київ, Варшава, Республіка Польща,
Опис проекту: Втягування громадськості до історичних «порахунків», чого так прагне офіційна Москва і окремі радикальні середовища України та Польщі, лише послаблює нашу спільну безпеку і відволікає від вирішення важливих гуманітарних завдань – посилення довіри, культурних потенціалів народів, опанування мови діалогу, а не взаємних образ, створюючи не лише офіційну, але й мережу толерантних горизонтальних ініціатив. Автори проекту прагнуть актуалізувати міждержавний і міжнаціональний діалог й реконструювати спроби взаємопорозуміння, які завжди давали добрі результати у культурно-освітній сфері. Вказані документальні матеріали та їх аналіз увійдуть до колективної праці «Роса на поті: українсько-польський діалог і спроби порозуміння», тематичної виставки Львівського історичного музею, бібліографій академічних та публічних бібліотек.
15.
ID: 3CAN31-3626
Назва проекту: Музей, дружній до дитини
Рейтинг: 295
Загальний бюджет проекту: 310750
Запитувана сума від УКФ: 310750
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива"
Міста реалізації: Харків, Львів,
Опис проекту: Сприяння доступності музеїв та культерної спадщини для дітей та сімей з дітьми. Дослідження рівня дружності, орієнтації на потреби дітей та дотримання прав та інтересів дитини в 5 музеях Харківської та 5 музеях Львівської області. Розробка інформаційних та провітницьких матеріалів по зебезпеченню доступності музеїв для дітей. Круглий стіл, обговорення, обмін кращими практиками.
16.
ID: 3CAN31-6471
Назва проекту: (не)перспективні села
Рейтинг: 280
Загальний бюджет проекту: 1000000
Запитувана сума від УКФ: 1000000
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: Марущак Леонід Михайлович
Міста реалізації: 50 населених пунктів по всіх областях України (в тому числі Крим), 50 населених пунктів по всіх областях України (в тому числі Крим),
Опис проекту: В 1956 році КП УРСР ухвалила “Положенні про порядок віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ міського типу і робітничих селищ УРСР», в результаті чого, всі села та хутори маркувались як "перспективні" та "неперспективні". З числа перспективних обирали села, яким надавали статус "експериментально-показове". В ході реформи, на фоні зникаючих сіл та міжсільської міграції, в деяких селах реалізовуються унікальні інфраструктурні проекти. Основними “показовими” стало 41 село, де окрім доріг, сучасних шкіл та клубів з'явилися багатоповерхівки, універмаги, ресторани, готелі, музеї, мистецькі освітні заклади. Мета проекту - дослідити реальний стан експериментальних сіл, стан культурної інфраструктури та її потенціал. https://www.facebook.com/pg/supportyourart/about/?ref=page_internal
17.
ID: 3CAN31-7012
Назва проекту: Карпатське ліжникарство: становлення, сучасний стан і промоція
Рейтинг: 263
Загальний бюджет проекту: 207448.00
Запитувана сума від УКФ: 207448.00
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурна спадщина
Повна назва організації: РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА "ГУЦУЛЬСЬКА ГРАЖДА"
Міста реалізації: село Яворів Івано-Франківська область, село Верхній Ясенів Івано-Франківська область, село Кваси Закарпатська область,
Опис проекту: В Карпатському регіоні традиційно з давних-давен розвивались народні ремесла. Це пов’язано із специфікою укладу життя горян, зокрема вироби з овечої вовни повсякчас використовувались як в одежі так і в ужитку. Майже в кожному гірському селі проживали народні майстри і розвивались цілі осередки народних ремесел. Але з плином часу такі вироби все менше використовуються як в одежі так і в ужитку, а в даний час деякі з них можна побачити лише в музейних експозиціях чи приватних колекція., тому втілення даного проекту дасть можливість дослідити становлення ліжникарства як виду мистецтва, сприятиме популяризації цього народного промислу, що збільшить кількість туристів у Карпатському регіоні
18.
ID: 3CAN31-7332
Назва проекту: «Як підвищити обсяг експорту українського культурного продукту: перспективні товари та країни»
Рейтинг: 261
Загальний бюджет проекту: 575382.54
Запитувана сума від УКФ: 575382.54
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Благодійна організація "Благодійний Фонд "Київська школа економіки"
Міста реалізації: м. Київ,
Опис проекту: Головна мета проекту – дослідження тенденції та перспективи розвитку України у міжнародній торгівлі товарами та послугами, пов'язаними зі сферою культури, та формування рекомендацій для сприяння розвитку експорту українських товарів та послуг, а також розвитку галузі культури в цілому. В результаті дослідження буде проведено аналіз проблем у сфері міжнародної торгівля українським культурним продуктом, сформовано рекомендації щодо країн та товарів, які є пріоритетними для просування українського експорту культурного продукту, а також підготовлено медіа публікації та публічний захід для популяризації результатів дослідження.
19.
ID: 3CAN31-6355
Назва проекту: Прикладне наукове дослідження туристичної активності у період проведення культурно-масових заходів на водолікувальних курортах України
Рейтинг: 183
Загальний бюджет проекту: 995140
Запитувана сума від УКФ: 995140
Тип конкурсу: Індивідуальний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: Фізична -особа підприємець Печериця Оксана Федорівна
Міста реалізації: Східниця,
Опис проекту: Проект включає організацію, рекламу та проведення культурно-мистецького фестивалю, під час якого буде здійснено прикладне наукове дослідження зміни активності відпочивальників на водолікувальному курорті Східниця у період середньої активності заселення. Метою проекту є визначення впливу культурно-мистецької діяльності на туристичну привабливість водолікувального курортного. В результаті реалізації проекту відбудеться культурно –мистецький Фестиваль; буде вивчено зв’язок між культурно-мистецькою діяльністю та туристичною привабливістю Східниці; буде оприлюднено звіт про дослідження та проведено науково-практичну конференцію.
20.
ID: 3CAN33-3223
Назва проекту: «ВсеУкраінськеМистецтво”» AllUkraineArt
Рейтинг: 182
Загальний бюджет проекту: 1175450.00
Запитувана сума від УКФ: 796450.00
Тип конкурсу: Міжнародний
Культурний сектор: Культурні та креативні індустрії
Повна назва організації: ПРОФІ-УКРАІНА
Міста реалізації: Київ,
Опис проекту: Україна володіє значним культурним спадком в галузі образотворчого мистецтва, і такі імена, як Казимир Малевич, Василь Кандинський, Марк Ротко та інші, відомі у всьому світі. Їхні картини продаються за мільйони доларів. Поки немає систематичного вивчення української арт-ринку; аналітичних звітів про ринок немає, і вкрай складно знайти результати попередніх аукціонів в рамках українських аукціонів для українського мистецтва. Проект AllUkraineArt.com дозволяє досягти кількох цілей, мінімізуючи ризики інвесторів. AllUkraineArt.com буде платформи, яка об'єднає всіх основних гравців українського арт-ринку в одному просторі