Міста Погориння

Рік: 2021

Локація: Рівненська область

Продукт: маршрут/екскурсія

Бюджет: 722910.00 грн

Заявник: Гощанська селищна рада

Проєкт онлайн:

https://www.facebook.com/MistaPohorynnya/


Метою проєкту "Міста Погориння" є підвищення обізнаності про історико-культурну спадщину шляхом створення багатофункціональних туристичних маршрутів пам’ятками археології – древніми городищами у Рівненські області. В результаті реалізації проєкту буде створено 5 ознакованих багатофункціональних маршрутів древніми городищами, зручний сайт та мобільний додаток, надруковано паперові путівники. Усі матеріали будуть доступні українською та англійською мовами. Буде розпочато роботу по створенню туристичного кластера "Міста Погориння" на Рівненщині, до якого увійдуть залучені до проєкту громади.