+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua

Program registery Analytics of Culture

#
ID
Project name
LOT
General budget
The requested amount from the UCF
# 1.
ID: 4CAN11-00343
Project name: (НЕ)ПЕРСПЕКТИВНІ СЕЛА
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 758150.00
The requested amount from the UCF: 758150.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Моляр Євгенія
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Проект охоплює всю територію України,
Project description: (Не)перспективні села - дослідження сучасного образу українського села з урахуванням наслідків експерименту в сільській місцевості, що мав місце у другій половині ХХ століття, і передбачав споріднення міста із селом.
# 2.
ID: 4CAN11-00399
Project name: Концепт культурного ландшафту у збереженні спадщини народу України
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 735017
The requested amount from the UCF: 735017
Competition type: Individual
Full name of the organization: Інститут географії Національної академії наук України
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Київ,
Project description: Мета проєкту полягає у сприянні більш широкому застосуванню культурно-ландшафтного підходу у сфері охорони, збереження та використання культурної спадщини України шляхом розроблення, на основі вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду, відповідних пропозицій та рекомендацій щодо науково-дослідної, методичної та інформаційної підтримки його розвитку. За результатами дослідження буде підготовлено та видано аналітичний звіт, розроблені комплексна інформаційно-аналітична база культурних ландшафтів та інтерактивна карта «Культурно-ландшафтна спадщина України». Зібрана в ході виконання дослідження, систематизована та наочно представлена ґрунтовна та всебічна інформація може стати науковим, методичним та інформаційним підґрунтям для формування стратегії та розвитку культурно-ландшафтного підходу у сфері охорони культурної спадщини.
# 3.
ID: 4CAN11-00429
Project name: Аналіз стану обліку нерухомої археологічної спадщини України
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 980620.00
The requested amount from the UCF: 980620.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Всеукраїнська громадська організація "Спілка археологів України"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Київ та усі обласні центри України,
Project description: Охорона культурної, зокрема археологічної спадщини є одним із стратегічних завдань держави та важливою складовою політики держави у сфері культури. Охорона спадщини реалізується передусім через механізм її обліку. Проте ефективної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України донині не існує. Це суттєво ускладнює процеси дослідження, збереження, популяризації та валоризації таких об’єктів. Пропонований проєкт передбачає здійснення аналізу чинних проблем та підготовки аналітичного звіту, розробку пропозицій дієвої моделі обліку нерухомої культурної (зокрема археологічної) спадщини як основи системи охорони пам’яток, на підставі проведення масштабного дослідження ситуації зі станом обліку нерухомої археологічної спадщини. У часових рамках проєкту та постпроєктній діяльності планується проведення презентацій та адвокаційної кампанії по впровадженню пропонованої системи відповідними органами культурної спадщини.
# 4.
ID: 4CAN11-00432
Project name: Green production protocol UA
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1224220
The requested amount from the UCF: 1224220
Competition type: Individual
Full name of the organization: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕМІЛІ СІНЕМА"
Cultural sector: Аудіовізуальне мистецтво
Cities of implementation: Київ, Україна,
Project description: В рамках проекту будуть проаналізовані перспективи впровадження в Україні екологічно чистого кіновиробництва та розроблені відповідні рекомендації - «Green production protocol UA». Проект реалізуватиметься шляхом аналізу вітчизняних та закордонних практик, що регламентують екологічно ефективне створення контенту, та їх впровадження у виробництво на базі мейджерного українського продакшену. Додатково проект міститиме порівняльну характеристику з фінансовими розрахунками здійснення продакшену на стандартних умовах та по принципу Green production. Довгостроковою перспективою проекту є запровадження у вітчизняних продакшенах низки елементів екологічного кіновиробництва та збільшення привабливості України, як сервісної країни для кіновиробництва.
# 5.
ID: 4CAN11-01553
Project name: Концепція сталого розвитку туризму сіл Звенигородської долини на базі матеріальної та нематеріальної культурної спадщини
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1391775
The requested amount from the UCF: 1341775
Competition type: Individual
Full name of the organization: Приватне підприємство «Белзький мур»
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: сс. Звенигород, Відники, Гринів, Коцурів, Шоломинь Львівський район, Львівська область, м. Львів, Львівська область,
Project description: Проєкт має на меті на прикладі історично сформованого мікрорегіону - колишньої території літописного міста Звенигорода, а нині - сіл Звенигородської долини - створити концепцію сталого розвитку туризму локальної громади, використовуючи потенціал матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Для цього буде проведено низку досліджень, завдання яких: дослідити готовність місцевих мешканців ділитись локальними практиками та спадщиною з відвідувачами; вивчити запити туристів; вивчити готовність інвесторів до роботи з самобутнім локальним туристичним продуктом мікрорегіону; віднайти та дослідити унікальні туристичні пропозиції (народні ремесла, кухню, незвичні туристичні дестинації, об’єкти), які можуть репрезентувати локальну ідентичність, посилити туристичну привабливість території та бути драйверами сталого туристичного та економічного розвитку мікрорегіону.
# 6.
ID: 4CAN11-02508
Project name: Розробка пропозицій щодо змін до чинного законодавства України, яке регулює діяльність в театральній галузі
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 213580.00
The requested amount from the UCF: 213580.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: ФОП Харкевич-Гончарова Інна Михайлівна
Cultural sector: Перформативне та сценічне мистецтво
Cities of implementation: Київ,
Project description: Проект передбачає проведення аналізу чинного законодавства України з питань діяльності та функціонування театральної галузі для розробки нового законодавства та внесення змін до чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про театри та театральну справу», з метою адвокації цих змін на державному рівні (Міністерство культури, молоді та спорту, ВР України) і проведення дієвої галузевої реформи. Проект також спрямовано на зміцнення зв`язків та співпраці між державним і недержавними закладами культури, на зміцнення співпраці з культурними менеджерами в різних регіонах України, а також між різними секторами гуманітарної галузі: культура, економіка, право.
# 7.
ID: 4CAN11-02571
Project name: Посилення ролі культури в процесах осмислення подій на Донбасі та в Криму і консолідації українського суспільства
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1483940
The requested amount from the UCF: 1483940
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація “Школа політичної аналітики”
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Вся Україна з додатковим фокусом на Донецькій і Луганській (підконтрольні території), Херсонській областях.,
Project description: Проєкт передбачає розробку базованих на аналітиці рекомендацій щодо культурних політик, спрямованих на посилення ролі культури в процесах осмислення подій на Донбасі та в Криму і примирення в контексті ресоціалізації ветеранів та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Основним результатом проєкту стане аналітичний звіт, в якому всебічно та ґрунтовно будуть висвітлені позиції усіх ключових цільових аудиторій та стейкхолдерів: митців, культурних операторів, державних органів, споживачів культурних продуктів. Розроблені рекомендації будуть базуватись на доказових принципах, емпіричних даних загальнонаціонального опитування, фокус-груп, інтерв’ю та враховуватимуть досвід країн, які постраждали від військових дій або стикались з проблемами ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб чи ветеранів.
# 8.
ID: 4CAN11-02737
Project name: Політики рівності для сфери мистецтва
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 909061.00
The requested amount from the UCF: 909061.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Харківська громадська неприбуткова організація «Сучасна жінка»
Cultural sector: Візуальне мистецтво
Cities of implementation: Харків,
Project description: Мета проекту «Політики рівності для сфери мистецтва» - дослідити становище жінок у сферах дизайну, художнього текстилю та живопису, розробити типові політики рівності і рекомендації для центрів сучасного мистецтва та галерей для досягнення гендерної рівності у сфері мистецтва в Україні. Основними результатами проекту є розроблений та апробований підхід до дослідження гендерної рівності у сфері мистецтва, підготовлений аналітичний звіт, розроблені типові політики рівності, підготовлені рекомендації.
# 9.
ID: 4CAN11-03073
Project name: Шляхи до осучаснення проведення святкових, пам`ятних та інших масових заходів органами влади та місцевого самоврядування
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1129333
The requested amount from the UCF: 1129333
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Держава і я"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Харківська область,
Project description: Проєктом передбачено здійснення аналізу з метою пошуку шляхів осучаснення підходів до проведення органами державної влади і місцевого самоврядування масових святкових і меморіальних заходів. Передбачено формування методичних рекомендацій для органів влади, заснованих на аналізі іноземного досвіду, власному досвіді органів влади, опитуванні населення та сторонній оцінці недержавного культурного сектору на предмет рівня організації масових заходів сьогодні. Для аналізу буде використаний емпіричний матеріал, зібраний за результатами дослідження у Харківській області. За результатами аналізу планується сформувати критерії оцінювання якості масових заходів для віднайдення оптимального рівня естетичності таких заходів, співвідношення смислів та форми виразу і підвищення державно-приватного партнерства.
# 10.
ID: 4CAN11-03237
Project name: Дослідження світового досвіду розвитку кіноіндустрій і можливості адаптації найкращих економічних моделей для України
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1498020
The requested amount from the UCF: 1498020
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Детектор медіа"
Cultural sector: Аудіовізуальне мистецтво
Cities of implementation: Київ,
Project description: Проєкт спрямований на дослідження глобального ринку кіноіндустрії з метою вивчення світових культурних політик для розвитку кінематографії й аналізу економічних моделей найбільш успішних кіноіндустрій зарубіжних країн, та на популяризацію виробленого аналітичного звіту. В рамках проєкту експертами будуть досліджені кіноіндустрії 6-7 цільових країн, вивчено стан справ у кіногалузі України та проведено бенчмаркінговий аналіз. Аналітичний звіт буде презентовано на прес конференції та окремо на круглому столі із залученням представників цільових аудиторій проекту для обговорення оптимальних механізмів розвитку національної кіноіндустрії, що можуть запустити процес переосмислення та оновлення сенсів української культурної екосистеми, частиною якої є кінематографія, та забезпечити зростання національної креативної економіки.
# 11.
ID: 4CAN11-03242
Project name: Культурний туризм Приазов'я: стан, виклики та стратегії
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 687060
The requested amount from the UCF: 687060
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська Спілка "Асоціація Індустрії Гостинності України"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Генічеськ та Арабатська Стрілка, Херсонська область, Бердянськ, Запорізька область, Кирилівка, Запорізька область, Мелітополь, Запорізька область, Маріуполь, Донецька область,
Project description: Мета: дослідження сучасного стану, викликів, перспектив, а також удосконалення інструментів промоції та вироблення ефективних стратегій сталого розвитку культурного туризму Приазов’я. Очікувані короткострокові результати: 1)сформовано Аналітичний Звіт (мінімум 160 тисяч знаків); 2)звіт досяг цільових аудиторій (ознайомились мінімум 10000 осіб); 3)до реалізації проєкту залучено понад 10 організацій, включаючи органи влади, туристичні асоціації, донорські установи, культурні заклади, туристичний бізнес та наукові установи. Очікувані довгострокові результати: 1)на основі рекомендацій звіту відбулися зміни у законодавчому та виконавчому забезпеченні збалансованого розвитку культурного туризму на національному рівні; 2)започатковано стратегічне управління культурним туризмом Приазов’я на регіональному та місцевому рівнях; 3)донори підтримали майбутні проєкти розвитку культурного туризму Приазов’я
# 12.
ID: 4CAN11-03626
Project name: Музей, дружній до дитини
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 475475.00
The requested amount from the UCF: 475475.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Харків,
Project description: Проєкт має на меті підвищити якість надання культурних послуг для дітей та сімей з дітьми в музеях через розробку універсальних стандартів, критеріїв та індикаторів надання таких послуг на основі кращих міжнародних та українських практик. Продуктом проєкту є аналітичний звіт, який буде представлений під час фінальної прес-конференції за результатами проєкту.
# 13.
ID: 4CAN11-03950
Project name: Коли одна краще шести - спільна стратегія розвитку туризму 6-ти громад
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 936270
The requested amount from the UCF: 936270
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Освітньо-аналітичний центр розвитку громад"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Тернопіль, Байківці, Біла, Велика Березовиця, Великі Бірки, Великі Гаї,
Project description: Проєкт реалізовуватиме громадська організація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Територія проєкту об’єднує шість громад, які розташовані одна з іншою, проте знаходяться на різному етапі розпитку туризму. Однією з громад є територіальна громада в якій знаходиться обласний центр – м. Тернопіль, який має набагато кращі позиції та потенціал в розвитку туризму. Під час реалізації проєкту буде проведено ґрунтовний аналіз потенціалу розвитку громад, виокремлено сильні сторони та збалансовано їх заради спільного подальшого розвитку, розроблено спільну стратегію розвитку туризму для шести громад. Мешканці громад, місцева влада, бізнес та науковці працюватимуть спільно заради розробки цієї стратегії в сформованих робочих групах. Організація вже отримала підтримку територіальних громад які висловлюють свою зацікавленість в реалізації зазначеного проєкту, оскільки розуміють, що отримають аналіз свого потенціалу та можливостей розвитку . Під час процесу реалізації проєкту буде розроблено методологію створення міжмуніципальних галузевих стратегій та узагальнено їх в рекомендаціях до розробки стратегій у вигляді друкованих посібників, відео-курсу та онлайн платформи. Після завершення проєкту всі матеріали будуть доступні для безкоштовного завантаження та розповсюджені іншим громадам.
# 14.
ID: 4CAN11-05170
Project name: Розробка стратегії розвитку культури у Гощанській територіальній громаді
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 198580
The requested amount from the UCF: 178580
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа підприємець Микитин Тарас Миронович
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Гоща, Рівне,
Project description: Проектом передбачається створити робочу групу у Гощанській територіальній громаді, провести аналіз стану справ із збереження культурної спадщини, розробити стратегічні та оперативні цілі розвитку культури у громаді та запропонувати план реалізації стратегії розвитку культури у громаді.
# 15.
ID: 4CAN11-05893
Project name: Політики для розвитку підприємницького та інноваційного потенціалу креативних індустрій
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1114700.00
The requested amount from the UCF: 1114700.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: ТзОВ "ППВ Мережі Знань"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: вся Україна,
Project description: Мета проекту - розробити політики для розвитку підприємницького та інноваційного потенціалу креативних індустрій та моделі їх впровадження. У проекті буде визначено 20+ істотних питань політики, опрацьовано інструменти політики, підготовлено рекомендації для 3 сфер політик, напрацьовані моделі впровадження політик та методики оцінки політик, підготовлено 5 конкретних політик. Методика проекту передбачає охоплення різних сфер, тем, креативних індустрій та рівнів політики. Вперше застосовуватиметься формат дизайн-лабораторій політик. У проекті аналізуватиметься європейський досвід відповідних політик. Практичні рекомендації з аналітичного звіту дозволять суб'єктам політик, особливо у новостворених ОТГ, визначати власні політики для розвитку креативних індустрій. Відео-експлейнери та інфографіки дозволять спростити розуміння суті процесу формування та впровадження політики.
# 16.
ID: 4CAN11-05978
Project name: Олександрія - місто магніт. У пошуку нових культурно-креативних орієнтирів
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 812950.00
The requested amount from the UCF: 812950.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: ФОП Орловська Анна Вадимівна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: місто Олександрія, Кіровоградська область, місто Олександрія, Кіровоградська,
Project description: Олександрія посіла останнє місце за схильністю до підприємництва та якістю управлінських рішень серед 12-ти міст, досліджених “Львівським Медіафорумом” https://bit.ly/39umJxQ Дослідники зробили висновок, що місцеві мешканці застрягли між індустріальним та постіндустріальним світоглядом і не вважають, що точку неповернення пройдено. Для розширення коридору бачення майбутнього слід вперше за 30 років незалежності України провести глибоке дослідження культурно-креативних орієнтирів у малому, постіндустріальному містечку, взятися за стратегічне планування та розвиток креативних індустрій на місцевому рівні. Тому проєкт включає проведення дослідження зародків культурних брендів, визначення 2-3 культурних магнітів, розробку змін до стратегічного плану та цільової програми, що фінансуватиметься з міського бюджету.
# 17.
ID: 4CAN11-06061
Project name: «Розвивати не можна занедбати»
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 937258.6
The requested amount from the UCF: 937258.6
Competition type: Individual
Full name of the organization: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Ніжин, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський, Чернігівська обл., Остер, Чернігівська обл., Седнів, Чернігівська обл., Козелець, Чернігівська обл., Качанівка (Ічня), Чернігівська обл., Батурин, Чернігівська обл., Любеч, Чернігівська обл., Сокиринці, Чернігівська обл.,
Project description: Проект спрямований на надання практичних рекомендацій з розвитку сталого внутрішнього туризму на базі культурної спадщини для керівництва ТГ з високим туристичним потенціалом у Чернігівській області. За логікою проекту, кінцевими бенефіціарами були обрані ТГ з високим туристичним потенціалом, які входять до потенційних туристичних маршрутів для подорожей з м.Київ: Остер, Козелець, Ніжин, Ічня (Качанівка), Батурин, Сокиринці, Седнів, Любеч, Новгород-Сіверський. Для забезпечення системного ефекту, рекомендації будуть розроблені у формі: комплексних стратегій з розвитку внутрішнього туризму в ТГ на 2021-2025 рр.; короткострокових планів першочергових дій на поточний рік; пропозицій щодо пілотних міні-проектів для приваблення туристів у 2021-2022 р.; рекомендацій щодо покращення промоції територій та комунікацій.
# 18.
ID: 4CAN11-06471
Project name: Музейний культурний продукт та послуги в умовах децентралізації. "Музей відкрито на ремонт"
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 820360.00
The requested amount from the UCF: 820360.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Марущак Леонід Михайлович
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: м. Саробільськ Лугаснької області, м. Черкаси Черкаської області, м. Чернівці Чернівецької області, селище Новоайдар Лугаснької області, селище Гусятни Тернопільської області, м. Березне Рівненської області, м. Баштанка Миколаївської області, м. Пологи Запорізької області, м. Трускавець Львівської області, с. Тиманівка Тульчинського району Вінницької області,
Project description: З 2015 року в Україні триває адміністративно-територіальна реформа (т. зв. децентралізація). У 2020 році ВР України затвердила новий адміністративно-територіальний устрій. У зв’язку з цим, українські музеї зіштовхнулись із новою для себе проблематикою - зміною адміністративно-територіальних меж, до яких належали. Більша частина музеїв, які підпорядковувалися вже неіснуючим районним радам, або переходять на баланс нових територіальних громад, або залишаються в підпорядкуванні нових районних адміністрацій. У обох випадках, існуючі форми роботи, фондові колекції, експозиції та тематико-експозиційні плани не відповідають територіальним межам, які тепер змушені обслуговувати той чи інший музей. І, відповідно, музеї мають надавати культурний продукт і послуги для населення в нових адміністративно-територіальних меж. Команда проекту “Музей відкрито на ремонт” спільно з музеями-учасниками проекту, спеціалістами з музейної сфери та Міністерством культури та інформаційної політики України планує створити аналітичний звіт стосовно ситуації, яка склалася та розробити методику по роботі з вище зазначеною проблематикою.
# 19.
ID: 4CAN11-06630
Project name: #Київ_столиця_рівних_можливостей
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 931500
The requested amount from the UCF: 541000
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа підприємець Алексєєва Лариса Анатоліївна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Киев,
Project description: Проект передбачає виявлення ґендерних стереотипів та розривів у комунікаціях щодо культурних продуктів та послуг столиці, як міста-візитівнки України, задля формування сучасної ґендерно-чутливої комунікаційної стратегії та зміни політик на локальному рівні
# 20.
ID: 4CAN11-06849
Project name: Історико-краєзнавчі музеї України в умовах карантину: форми комунікації, показники ефективності, перспективи застосування європейського досвіду
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 594780
The requested amount from the UCF: 594780
Competition type: Individual
Full name of the organization: Національна спілка краєзнавців України
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Україна: географія проєкту охопить не менше, ніж 2/3 обласних центрів (включно із Києвом), понад 20 районів різних регіонів та таку ж кількість містечок та інших громад, де існують історико-краєзнавчі музеї; за орієнтовними мінімальними розрахунками планується охопити 50 установ,
Project description: Метою проєкту є аналіз особливостей діяльності історико-краєзнавчих музеїв України (обласного, районного та місцевого рівня) в умовах карантинних обмежень 2020 – початку 2021 рр., дослідження форм комунікації із аудиторією, розробка показників ефективності роботи та вивчення можливостей застосування практичного досвіду провідних європейських музеїв. Передбачається підготовка аналітичного звіту на основі серії інтерв’ю із представниками музеїв та їх анкетування з використанням спеціально розробленої методики (із урахуванням фахових рекомендацій і впливу екстраординарних карантинних умов), об’єктивного аналізу публічного позиціонування закладів культури в інформаційному просторі, експозиційної діяльності, використання сучасних технологій, впровадження новітніх способів покращення якісних статистичних показників. Розроблені рекомендації будуть доступні для впровадження будь-якому історико-краєзнавчому музею, незалежно від масштабу, форми власності та місцезнаходження.
# 21.
ID: 4CAN11-26493
Project name: Культурна демократія - цифрова трансформація та порзорість процесів формування культурної політики у сфері розвитку культурних та креативних індустрій територіальних громад. Коротка назва - Культурна демократія
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1385689
The requested amount from the UCF: 1385689
Competition type: Individual
Full name of the organization: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРТ ЕМЕС" (ГО "АРТ ЕМЕС")
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: м. Одеса, м. Ананьїв, Одеської області, смт. Любашівка, Одеської області, м. Вилкове, Одеської області, м. Кілія, Одеської області, м. Рені, Одеської області,
Project description: Проектом передбачено розроблення рекомендацій та алгоритму формування культурної політики в сфері культурних та креативних індустрій громад та регіону, які б враховували принципи партисипативного управління та найкращі світові практики цифрової трансформації процесів policy making. Підбір інструментів цифровізації для комплексного вивчення ресурсів культурної та креативної індустрій, прийняття суспільно-значимих рішень у сфері культури та створення спільноти діячів та підприємців сфери ККІ відбуватиметься з фокусом забезпечення прозорості, доступності та економічної ефективності їх використання. В рамках проекту буде здійснено мапування, оцінку наявних ресурсів ККІ, надання рекомендацій з їх розвитку, розроблено концепції розвитку ККІ та створення креативних просторів у громадах в рамках Плану реалізації Стратегії розвитку Одещини 2021-2027 рр. Крім цього передбачається створення креативної спільноти та її залучення до виявлення ресурсів культури та креативних індустрій що сприятиме формуванню проактивної поведінки щодо їх збереження та інтеграції в життя громади.
# 22.
ID: 4CAN11-26665
Project name: Візуальна реставрація "Царських воріт" та інших ікон в Будинку Митрополита
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 446100.66
The requested amount from the UCF: 446100.66
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа - підприємець Новий Володимир Дмитрович
Cultural sector: Аудіовізуальне мистецтво
Cities of implementation: м. Київ, м. Київ,
Project description: Проект пропонує новий формат пішохідної екскурсії з використанням технологій доповненої реальності. Реалізація проекту сприятиме підвищення туристичної привабливості для гостей міста, підвищення обізнаності містян про історію Національного заповідника "Софія Київська" .
# 23.
ID: 4CAN11-28025
Project name: Дослідження маркетингових комунікацій садиб сільського туризму для сталого розвитку
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1306150.00
The requested amount from the UCF: 1306150.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Фітель Оксана Іванівна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Львівська область, Дрогобицький, Стрийський та Самбірський р-ни Львівської області.,
Project description: Мета проекту - розширити можливості власників садиб сільського туризму та забезпечити сталий розвиток сільських територій через підвищення ефективності маркетингових комунікацій. Результатом проекту буде Аналітичний звіт за результатами дослідження маркетингових комунікацій садиб сільського туризму карпатського регіону Львівщини. У ході дослідження відбудеться систематизація різновидів садиб сільського туризму, вивчення практик маркетингових комунікацій зарубіжних та місцевих садиб сільського туризму в контексті забезпечення сталого розвитку, виявлення ключових перешкод та бар’єрів в маркетингових комунікаціях садиб сільського туризму. Практична цінність проєкту полягатиме в розробці рекомендацій для власників садиб сільського туризму та інших зацікавлених сторін (органи влади/самоврядування, туроператори) щодо. підвищення ефективності маркетингових комунікацій для забезпечення сталого розвитку.
# 24.
ID: 4CAN11-28093
Project name: "Алгоритми ревіталізації: використання об'єкту культурної спадщини для розвитку в ОТГ (на прикладі Палацу молоді та підлітків "Залізничник" у м. Ізюм Харківської обл.)”
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 710862.71
The requested amount from the UCF: 710862.71
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Центр культурно-просвітницьких ініціатив"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: місто Ізюм,
Project description: Проєкт спрямований на підтримку сталого розвитку туризму в ОТГ, перетворення об’єктів культурної спадщини на «туристичні магніти». На базі історико-архітектурного та пам’яткознавчого дослідження пам’ятки архітектури поч. ХХ ст. місцевого значення - Робочого клубу тепловозоремонтного заводу (ох. номер 671) (зараз ПМ та П “Залізничник”) у м. Ізюм Харківської обл. – проєктна команда розробить методологію перетворення об’єкту культурної спадщини на атрактивний туристичний об’єкт і креативну локацію малих міст з рекомендаціями до подальшого управління як тригера проектної діяльності й розвитку культурно-креативних індустрій.
# 25.
ID: 4CAN11-28606
Project name: Формування культурної політики у сфері культурних та креативних індустрій об'єднаних територіальних громад з рівною кількістю міських і сільських жителів на прикладі Острозької ОТГ
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 695580
The requested amount from the UCF: 695580
Competition type: Individual
Full name of the organization: Острозька міська рада
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: м. Острог,
Project description: Проект спрямовано на формування культурної політики сприяння розвитку сфери культурних та креативних індустрій новостворених громад з рівною кількістю міських і сільських жителів на основі аналізу сфери ККІ з урахуванням найкращих практик. В рамках проекту буде здійснено мапування, оцінку наявних ресурсів ККІ. надання рекомендацій з їх розвитку, вироблення дорожньої карти, та стратегії розвитку культури ОТГ до 2028 р. Кінцевим продуктом є аналітичний звіт.
# 26.
ID: 4CAN11-28966
Project name: Комплексне дослідження образу України у європейських медіа
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1254861.9
The requested amount from the UCF: 1254861.9
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Красовська Зоя Юріївна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Місто реалізації проекту - Львів, дослідження проводитиметься онлайн в 14-ти країнах,
Project description: Проект спрямований на дослідження образу України крізь призму медійного дискурсу 14-ти найбільших за населенням країн ЄС. Його результатом стане комплексний аналіз циркуляції тематики, що пов’язана з Україною у європейських медіа, а також напрацювання рекомендацій, що допоможе українським акторам культурної дипломатії ефективніше працювати з міжнародними медіа й покращувати образ України за кордоном.
# 27.
ID: 4CAN11-29203
Project name: Що таке пам'ятати
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1196798
The requested amount from the UCF: 1196798
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Іванців Оксана Корнелівна
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Київ,
Project description: Проект спрямований на глибокий та комплексний аналіз (культурологічний, соціологічний, історичний та правовий) політики та наявних практик вшанування пам’яті загиблих військових у російсько-українській війні на Сході України, а також налагодження суспільного діалогу стосовно концептуальних питань вшанування пам’яті, як важливої складової формування громадянської свідомості та національної ідентичності. В результаті дослідження в рамках проекту буде сформавана Візія вшанування пам’яті між усіма інституціями залученими до формування та реалізації політики вшанування пам’яті, а також рекомендації, які будуть використані Міністерством у справах ветеранів для подальшої роботи з формування політики вшанування пам’яті та розробки законопроектів та інших нормативних актів у цій сфері
# 28.
ID: 4CAN11-29305
Project name: Формування культурної політики у сфері відновлення пам'яток архітектури на основі досвіду зарубіжних країн
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1211404.00
The requested amount from the UCF: 1211404.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАККІ ЛОЙЕРС ПАРТНЕРС"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: місто Київ, Хмельницька область, Львівська область, Черкаська область, Вінницька область, Івано-Франківська область,
Project description: Проект спрямовано на формування культурної політики у сфері збереження пам'яток архітектури в Україні на основі досвіду зарубіжних країн, а саме: США, Франціх та Великобританії. Проектом передбачено аналіз законодавчих актів зарубіжних країн, їх аналіз, розробка на їх основі рекомендації для імплементації найефективніших механізмів в українське законодавство. Продуктом проекту є аналітичний звіт (повний та скорочений).
# 29.
ID: 4CAN12-02063
Project name: Стан та напрями розвитку цифрової 3D індустрії в українському секторі культурної спадщини
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1500000
The requested amount from the UCF: 1500000
Competition type: National
Full name of the organization: Товариство з Обмеженою Відповідальністю "АЕРО 3D ІНЖИНІРИНГ"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: м. Київ, м. Одеса, м. Івано-Франківськ,
Project description: На основі європейського та вітчизняного досвіду застосування 3D технологій щодо об'єктів культурної спадщини, європейських сталих практик та напрямів застосування BIM щодо реставраційних та реноваційних технологій, а також вивчення напрямів/векторів програмного розвитку EU та України за умов цифровізації та розвитку індустрії 4.0 зроблено аналіз стану цифрової 3D індустрії у вітчизняному секторі культурної спадщини, визначені вектори розвитку 3D та BIM технологій відповідно до європейських тенденцій та вітчизняних напрацювань, розроблено рекомендації до державних структур і донорів щодо програмної та інвестиційної підтримки та вироблення політик державного впливу на прискорення системного впровадження таких технологій задля збереження, реновації об'єктів національної культурної спадщини та онлайнового доступу до них цільовим групам світового суспільства. Практичним результатом звіту є опитування беніфіціарів трьох рівнів: державного, регіонального (ОТГ) та рівня установ, що опікуються нерухомою культурною спадщиною, а також білі книги з відповідних ISO-стандартів (та гармонізація низки ДСТУ) як технологічних нормативів та джерел базових знань задля впровадження у міжгалузеві (культура, IT та будивництво) навчальні програми і проектні розробки у секторі культурної спадщини.
# 30.
ID: 4CAN12-06062
Project name: "Місцева культурна політика задля сталого розвитку об’єднаної громади"
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 308278.32
The requested amount from the UCF: 295078.32
Competition type: National
Full name of the organization: Громадська організація Фонд "Творча Ініціатива"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, м. Васильків Київської області, м. Бар Вінницької області, с. Пірнове Вишгородського району Київської області,
Project description: Мета проекту: Сприяння в досягненні цілей сталого розвитку України через формулювання і апробування нових підходів до створення та реалізації місцевих культурних політик. Результати: • сформульовані основні підходи у створенні та реалізації місцевих культурних політик в контексті цілей сталого розвитку. • розроблено і пролобійовано затвердження культурних політик у трьох пілотних об’єднаних громадах. • створено і поширено в мережі Інтернет 4 відео з конференції та 4 інформаційно-методичних відео. • видано тиражем 200 прим. і поширено в Україні в електронній формі інформаційно-методичну публікацію. • напрацьовані рекомендації та практичний досвід створення культурних політик у пілотних громадах будуть використовуватися у навчальному процесі НАКККіМ.
# 31.
ID: 4CAN12-06452
Project name: Інструменти підвищення туристичної привабливості регіонів
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1354300.00
The requested amount from the UCF: 1354300.00
Competition type: National
Full name of the organization: Інститут аналітики та адвокації
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Полтава, Львів,
Project description: Проєкт спрямований на розробку прикладного інструменту підвищення туристичної привабливості ОТГ шляхом організації її брендування через найбільш раціональний механізм витрачання бюджетних коштів - публічну закупівлю. Такий механізм дозволяє одночасно задовольнити потребу замовників у сфері культури у послугах брендування та візуальної комунікації територій та представників креативних індустрій у розширенні ринку замовлень як потенційного постачальника. Основним результатом реалізації проєкту є підготовка аналітичного звіту щодо розвитку брендування територій та перспектив організації цього процесу шляхом публічних закупівель. Очікуються також наступні результати: проведені фокус-групи, розроблені алгоритми процесу брендування та закупівлі відповідних послуг, поширені результати дослідження у 25 регіонах України, промоція напрацювань.
# 32.
ID: 4CAN12-27714
Project name: Креативні Політики для малих та середніх міст Харківщини та Рівненщини
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 899950
The requested amount from the UCF: 899950
Competition type: National
Full name of the organization: Інститут креативного міста
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Рівне, Рівненська область, Харків, Харківська область,
Project description: Сприяти розвитку креативних індустрій в малих та середніх містах через розробку рекомендацій та консультації стейкхолдерів на прикладі міст Харківщини та Рівненщини
# 33.
ID: 4CAN12-29481
Project name: Сприяння сталому розвитку українських Карпат через посилення міжрегіонального управління ресурсами територій шляхом проведення спільного дослідження туристичної індустрії Івано-Франківської та Львівської областей
LOT: LOT 1. Cultural policy research papers
General budget: 1409160
The requested amount from the UCF: 1409160
Competition type: National
Full name of the organization: Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Івано-Франківська область, Львівська область,
Project description: Проект спрямований на посилення політик міжрегіонального управління ресурсами територій українських Карпат шляхом проведення спільного дослідження культурно-туристичної індустрії Івано-Франківської та Львівської областей задля кращого врядування ресурсами та поглиблення співробітництва через активізацію можливостей розвитку сільських територій
# 34.
ID: 4CAN21-00918
Project name: Мистецтво для всіх: дослідження ситуації з дотриманням культурних прав людей з інвалідністю в Україні
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 952700.00
The requested amount from the UCF: 952700.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: ФОП Сачук Юлія Миколаївна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Україна,
Project description: Метою проекту є посприяти виробленню дієвих державних політик в сфері культури через проведення фокус-груп та першого в Україні репрезентативного соціологічного дослідження щодо можливостей користування своїми культурними правами людьми з різними видами інвалідності.
# 35.
ID: 4CAN21-00953
Project name: Холістичне дослідження розвитку бандурного мистецтва в Україні
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 947100
The requested amount from the UCF: 947100
Competition type: Individual
Full name of the organization: Благодійна організація «Мистецько-терапевтичний центр «Непротоптана стежина»
Cultural sector: Аудіальне мистецтво
Cities of implementation: Львів, Київ,
Project description: Метою проекту є аналіз методом емпіричного дослідження екосистеми ринку бандурного мистецтва в Україні через аналіз документів, публікацій, опитування та аналітичний огляд ключових стейкхолдерів бандурного мистецтва, а також визначення досягнень, ресурсів та можливостей у галузі, крім того виявлення проблем та перешкод для активного розвитку бандурного мистецтва, дослідження стереотипів та суспільної думки щодо бандури через проведення аналізу публікацій у ЗМІ та опитування.
# 36.
ID: 4CAN21-01165
Project name: Аналіз культурних політик та рівня задоволеності культурних потреб миколаївців: «Миколаїв: культурний контекст»
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 533540.00
The requested amount from the UCF: 533540.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Комунальна установа Миколаївської міської ради “Агенція розвитку Миколаєва”
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Миколаїв,
Project description: Проект включає в себе комплексне дослідження культурних політик та визначення рівня задоволеності культурних потреб миколаївців та розробку стратегії розвитку культурного сектору в умовах сучасних соціальних змін. Це перше дослідження стану культури у Миколаєві за роки незалежності, результатом якого стане аналітичний звіт на основі проведеного інтерв’ю (400 респондентів), 3 фокус-груп, 10 відео-інтерв’ю з представниками галузі культури та кабінетного дослідження, що дасть базу як культурним операторам, так і органам влади для розробки культурних політик та регіональних програм розвитку культури. Результати проекту будуть представлені на сайті, у вигляді інфографіки та текстового варіанту та у вигляді друкованої брошури, вільно поширеної серед закладів міста.
# 37.
ID: 4CAN21-03397
Project name: Ефективна практика для залучення українського митця до світового успіху
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 673596
The requested amount from the UCF: 673596
Competition type: Individual
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ремарк"
Cultural sector: Дизайн та мода
Cities of implementation: Київ,
Project description: Проект має на меті дослідити світові практики залучення фешн-художників до креативної роботи на подальшої успішної реалізації таланту у фешн-індустрії за для створення бази даних таких світових практик, надання можливості використовувати їх як календар та мапу профільних подій, а аналітика даних дозволить сформувати рекомендації щодо створення ефективного майданчика в країні.
# 38.
ID: 4CAN21-04625
Project name: Дослідження умов праці у сфері культури та креативних індустрій
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 999999.05
The requested amount from the UCF: 999999.05
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація “Центр дослідження суспільства”
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation:
Project description: Метою проекту є створення науково обґрунтованої інформації для виявлення реальної ситуації з умовами праці людей, зайнятих у культурному та креативному секторах, їхніх проблем та актуальних потреб та подальша розробка рекомендацій щодо розробки та вдосконалення політик зайнятості в культурному та креативному секторах на національному та регіональному рівнях. Результатом проєкту буде опубліковане дослідження основних характеристик щодо умов роботи, потреб та інтересів людей, які працюють в різних секторах культури та креативних індустрій, та розроблені на основі результатів цього дослідження рекомендації щодо політик сфері культури і зайнятості та пропозиції щодо їх реалізації.
# 39.
ID: 4CAN21-06456
Project name: Культура національних меншин приморських областей України
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 407840
The requested amount from the UCF: 367840
Competition type: Individual
Full name of the organization: ГО "Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Запорізька область, Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область, Донецька область,
Project description: Особливістю приморських областей України є те, що тут проживають чисельні громади національних меншин: болгар, греків, єзидів, кримських татар, курдів, молдован, турків-месхетинців та ін., культурне життя яких є важливою складовою культури України. Мета проекту – з’ясувати яким чином культурне життя національних меншин впливає на процеси інтеграції / дезінтеграції української політичної нації, визначити ключових акторів та головні механізми цього впливу. Аналітичний звіт буде також містити рекомендації до органів державної влади та місцевого самоврядування, культурних та освітніх інституцій, ЗМІ, громадського сектору щодо збереження культурної спадщини національних меншин України, повноцінного розвитку їх культури, оздоровлення міжетнічних відносин та безконфліктної інтеграції національних меншин в загальну українську культуру.
# 40.
ID: 4CAN21-06672
Project name: Комплексне соціологічне дослідження культурних практик населення України
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 893565
The requested amount from the UCF: 893565
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація Демократичні ініціативи молоді
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький Львів, Миколаїв, Одеса, Чернівці, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Северодонецьк, Краматорськ. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.,
Project description: Метою проекту є вивчення культурних практик мешканців України. Досягається мета рядом поетапних задач. Так для системного і всебічного вивчення теми пропонується проведення комплексного соціологічного дослідження – анкетного опитування і і фокусгрупових дискусій з мешканцями регіонів. У прикінцевому звіті буде проведений порівняльний аналіз специфіки популярності різних культурних практик у різних соціальних групах, проаналізовані основні запити на ті ці інші види культурної діяльності, визначена частота участі опитаних в місцевих маскультурних заходах, систематизовані канали інформування про основні культурні події, виявлені основні мотиви вибору культурних практик і головні перешкоди долучення до них. Проаналізовані результати знайдуть відображення у підсумковому аналітичному звітіі. Будуть надані рекомендації центральним та регіональним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування
# 41.
ID: 4CAN21-07053
Project name: Молодь у культурі, культура для молоді: потенціал закарпатських сіл
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 840284.14
The requested amount from the UCF: 833448.54
Competition type: Individual
Full name of the organization: Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Закарпатська область,
Project description: Мета проєкту - на основі дослідження потреб молоді у селах, підходів до формування культурних політик та культурних продуктів для молоді обґрунтувати рекомендації покращення залученості сільської молоді до культурного життя у Закарпатській області. Дослідження базується на мікс-підході, в якому поєднані кількісні (соціологічне опитування молоді, статистичний аналіз) та якісні (напівструктуровані інтерв'ю, тематичний аналіз, кейс-стаді, аналіз документації) інструменти і методи. За результатами проєкту буде: підготовлено розгорнутий аналітичний звіт дослідження із аналізом культурних потреб молоді, та наявних можливостей для їх задоволення; розроблено рекомендації для вдосконалення системи культурного розвитку молоді у сільській місцевості; проведено заходи з актуалізації обговорень питання залученості сільської молоді до культурного життя.
# 42.
ID: 4CAN21-07114
Project name: Дослідження міжнаціональних відносин в середовищі іноземних студентів українських закладів вищої освіти
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 526200
The requested amount from the UCF: 526200
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація «Інститут соціальної політики регіону»
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: місто Київ, місто Харків, місто Миколаїв, місто Дніпро, місто Одеса,
Project description: Проєкт передбачає підготовку аналітичного звіту за результатами дослідження міжетнічних відносин в середовищі студентів-іноземців, котрі навчаються в закладах вищої освіти 5 міст України (Дніпро, Київ, Одеса, Миколаїв, Харків) та розробку практичних рекомендацій щодо вдосконалення державної етнонаціональної, культурної та освітньої політики. Очікувані результати проєкту: - створено базу первинних соціологічних даних щодо стану міжнаціональних відносин в студентському середовищі; - здійснено всебічний аналіз культурних потреб студентів-іноземців та доступних для них культурних послуг в містах навчання; - надано практичні рекомендації щодо провадження виховної та культурно-просвітницької роботи зі студентами-іноземцями, як інструменту мінімізації конфліктогенності та профілактики виникнення міжетнічних суперечностей; - вироблено інструменти популяризації і поширення кращих ідей, а також розроблено методичні рекомендації для органів влади з метою вдосконалення їхньої діяльності щодо профілактики міжнаціональних конфліктів.
# 43.
ID: 4CAN21-07275
Project name: Дослідження культурного поля сільських місцевостей: споживання та створення
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 999020
The requested amount from the UCF: 999020
Competition type: Individual
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю “Соціологічна агенція “Фама”
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Вінницька, Полтавська та Херсонська області,
Project description: Мета: посилити якість та ефективність культурних політик, стратегій, проектів та діяльності суб’єктів культурної сфери у сільській місцевості, шляхом дослідження запитів щодо культурних пропозицій, преференцій та наявних практик споживання чи участі у культурному житті за результатами проведених досліджень серед сільського населення у різних областях України - Вінницькій, Полтавській та Херсонській. Резульатат: передати в користування результати дослідження ( у вигляді аналітичного звіту) з рекомендаціями бенефіціарам із державного, громадського та комерційного секторів, надавши експертний супровід щодо інтерпретації результатів.
# 44.
ID: 4CAN21-07356
Project name: Українська мова: чому ні?
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 994669.13
The requested amount from the UCF: 994669.13
Competition type: Individual
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю «РІПАБЛІК СТРАТІДЖИК КОМ’ЮНІКЕЙШНС»
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Україна,
Project description: Мета дослідження — отримати ґрунтовні аналітичні дані для розробки платформи з популяризації української мови для використання вдома, на роботі / навчанні, у соцмережах та культурних ініціативах. Ми хочемо визначити основні мотиви та бар’єри, які спонукають до або стримують від: 1) використання української в повсякденному житті тих, хто вважає її рідною, 2) вивчення та використання української як державної тих, для кого вона є нерідною, 3) використання української під час створення культурних продуктів. У результаті дослідження ми підготуємо аналітичний звіт з висновками та рекомендаціями для вироблення державних політик та комунікаційних кампаній із популяризації української мови як державної, спільної для всіх громадян країни.
# 45.
ID: 4CAN21-07398
Project name: Напрями розвитку дозвілля молоді промислового регіону
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 314700.00
The requested amount from the UCF: 124700.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: КП "Інститут розвитку містаКривого Рогу"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Кривий Ріг,
Project description: Дослідження напрямів дозвілевих практик у промисловому регіоні
# 46.
ID: 4CAN21-22253
Project name: Пам’ятки Рівненщини на культурній та туристичній мапі. Відомі чи забуті?
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 998730.00
The requested amount from the UCF: 998730.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Українське товариство охорони памяток історії та культури"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Рівне, Рівненська область, Рівне, Рівненська область,
Project description: Провести комплексне соціологічне дослідження обізнаності всіх прошарків населення Рівненщини про пам’ятки археології, історії і культури на теренах області, їх відвідання, готовність ініціювати їх збереження та популяризувати пам’ятки шляхом розвитку внутрішнього обласного та всеукраїнського туризму. Результатом дослідження бачимо аналітичну довідку про: - рівень свідомості громад в питаннях збереження пам’яток - стан та рівень зацікавленості жителів області власною історією та її відзеркаленням в пам’ятках, які збереглися - ставлення молодого покоління до питання збереження історичної та культурної спадщини - рейтинг відомих в області пам’яток - шляхи рекламування мало відомих пам’яток - пожвавлення внутрішнього туризму як інструменту розвитку патріотизму та громадянської свідомості краян.
# 47.
ID: 4CAN21-26355
Project name: Якісно-кількісне дослідження системи кіноосвіти в Україні
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 999320
The requested amount from the UCF: 999320
Competition type: Individual
Full name of the organization: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР "СОЦІАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ" (ЦЕНТР СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ДЛЯ СПРИЯННЯ ВІДКРИТОСТІ, ДЕМОКРАТИЧНОСТІ І ГУМАННОСТІ СУСПІЛЬСТВА)
Cultural sector: Аудіовізуальне мистецтво
Cities of implementation: м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Львів,
Project description: Дослідження змісту мистецької освіти та запиту ринку на фахівців у сфері кіно з метою встановити розбіжності між ємністю ринку та обсягом підготовки тих чи інших фахівців за існуючими освітніми програмами в галузі кіно, а також якісні розбіжності в наповненні освітніх програм та профайлів кінопрофесій. Планується провести опитування не менш ніж 104 актуальних представників понад 25 спеціальностей кіногалузі, 12 роботодавців з різних секторів індустрії, більше 10 закладів вищої та фахової передвищої освіти та не менше 600 студентів випускних курсів та фахівців, які нещодавно завершили навчання. Як довгостроковий результат передбачається запустити процес оновлення змісту кіноосвіти для формування нових сенсів української культурної екосистеми.
# 48.
ID: 4CAN21-26532-2
Project name: Дослідження сфери виробництва подій, як окремого виду економічної діяльності креативної індустрії
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 205000.00
The requested amount from the UCF: 205000.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАБЛІК МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Україна,
Project description: Розробка методологічних засад класифікації економічної діяльності підприємств креативних індустрій для введення окремих КВЕДів у галузі виробництва подій, виведення нових професій для Національного класифікатору професій та гармонізація з Європейським законодавством. Створити окремі класи по видам діяльності. Вивести та класифікувати нові професії пов’язані з івент індустрією. Осягнути об’єм індустрії забезпечення подій – компанії, яких основна діяльність пов’язана зі сферою виробництва подій, а також суміжними напрямками. Вивести кількість самозайнятих осіб, “великих гравців” та фізичних-осіб підприємців. За результатами дослідження вивести нові класифікації професій та їх категорійність
# 49.
ID: 4CAN21-26698
Project name: Український Ренесанс: література, освіта, культура
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 500000
The requested amount from the UCF: 402500
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Стожук Анатолій Петрович
Cultural sector: Література та видавнича справа
Cities of implementation: м. Харків, м. Харків,
Project description: Створення повнотекстової електронної колекції «Український ренесанс: літра тура, освіта, культура». Національно-культурне відродження 1920–1930-х років XX сторіччя було спрямовано на створення культури, вкладеної в національні форми. Українські досягнення в науці, освіті, культури було піднято до рівня світових здобутків і скеровано на шлях боротьби за національно-державне відродження. Результатом цієї плідної діяльності стала велика кількість видань, в яких віддзеркалився розвиток національної наукової та мистецької думки. «Ми сповнимо його українським змістом, – писав Ю. Шевельов про Харків цього періоду. – Третій Харків, Харків нашої молодої молоді…. це Харків «буйного ренесансу української духовності двадцятих років». На початках 30-х рр. XX ст. національно-культурне відродження було істотно загальмовано, а згодом і взагалі зведено нанівець. Чимало діячів науки та мистецтва було знищено, а написані ними книги – заборонено на довгі роки. Після створення незалежної української держави, з кожним роком зростає інтерес до наукової та культурної спадщини Українського ренесансу. У фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна дбайливо зберігаються ці безцінні свідчення наукового та творчого піднесення цілого покоління українських діячів. Серед них – підшивки часописів «Нова генерація», «Плуг», «Гарт», «Вапліте», збірки творів М. Хвильового, Ю. Шпола, В. Підмогильного, С. Пилипенка, прижиттєві видання всіх письменників трагічного Будинку «Слово». Наукові праці мовознавця О. Синявського, мистецтвознавця С. Таранушенка та багатьох інших. Розміщення цих матеріалів у вигляді окремої електронної колекції дозволить осягнути масштаб та рівень культурного та наукового відродження України у 1920–1930-ті роки та зробити їх доступними для широкого ознайомлення. До колекції мають увійти монографії, статті, довідники, бібліографічні покажчики, часописи, збірки та окремі видання художніх творів письменників, видані українською мовою у 1920–1930-ті роки в Україні та наявні у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
# 50.
ID: 4CAN21-26753
Project name: Соціологічне дослідження MuseumLand
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 999200
The requested amount from the UCF: 999200
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська Організація "КАМЕРА ОБСКУРА"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса,
Project description: MuseumLand - це соціологічне дослідження, яке направлено на вивчення стану музейної сфери України щодо створення віртуального єдиного реєстру (в технології блокчейн) для музейних фондів. Такий реєстр дозволяє вирішити головну проблему: зібрати найповнішу інформацію про твори мистецтва та історичні та культурні пам’ятки, експертні висновки, упорядкувати дані про історію володіння об'єктами, а також захиститися від підробок та вирішити питання власності. Результати дослідження можуть бути використані як один з напрямків в розробці стратегії державної політики в сфері цифровізації культури України. Результатом проєкту стане аналітичний звіт.
# 51.
ID: 4CAN21-27461
Project name: PostCovidMuseumSpace
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 999860.00
The requested amount from the UCF: 999860.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю ІМІДЖ-КОНТРОЛЬ
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Київ, Дніпро, Львів, Одеса,
Project description: Соціологічне дослідження запитів, вимог і потреб потенційної музейної аудиторії та фахівців сфери (2100 респондентів) стане наступним кроком у визначенні шляхів подолання негативного впливу пандемії на музейну галузь, розробленим з метою чіткого окреслення суспільних запитів до закладів культури, змінених тривалою соціальною та культурною ізоляцією. Проведені у чотирьох «музейних» містах України фокус-групи (10 груп) та опитування (безпосереднє й опосередковане – онлайн) дозволять встановити нові вектори розвитку вітчизняних музеїв у постпандемійному культурному дискурсі та сприятимуть формуванню нових сенсів в екосистемі культури, які у цінностях і змістовому наповненні корелюватимуть з основними світовими трендами музейної справи, водночас задовольняючи культурні потреби і запити вітчизняних споживачів культурного продукту.
# 52.
ID: 4CAN21-27918
Project name: Вплив пандемії COVID-19 на щоденні практики дитинства
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 946014.40
The requested amount from the UCF: 946014.40
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Соболь Юлія Володимирівна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Україна,
Project description: Метою проекту є визначити як змінюються щоденні практики дитинства під впливом COVID-19 в українських містах шляхом проведення соціологічно-антропологічного дослідження із застосуванням новітніх методів та підходів. Результати дослідження продемонструють, які зміни відбулись у таких сферах життя дітей, як формальна та неформальна освіта, гра та вільний час, перебування вдома та поза домом, стосунки з рідними та друзями взв’язку з карантинними обмеженнями. Таке знання стане у нагоді при формуванні відповідних культурних, освітніх та соціальних політик, допоможе створити нові та адаптувати існуючі культурні та освітні продукти. Даним дослідженням ми прагнемо популяризувати сталий підхід у плануванні діяльності організацій відповідно до результатів досліджень потреб цільових груп.
# 53.
ID: 4CAN21-27992
Project name: ЗМІНЕННЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЬНИХ ПРАКТИК ЖИТЕЛІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 893500
The requested amount from the UCF: 893500
Competition type: Individual
Full name of the organization: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКСПЕРТНО - АНАЛІТИЧНА АГЕНЦІЯ "ГРУПА 2 ТРАВНЯ"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Одеська область, Херсонська область, Миколаївська область,
Project description: Серед культурно-дозвіллєвих практик значної частки жителів Півдня України основне місце займає споживання постімперського та антиукраїнського відеоконтенту, який насаджує російські наративи, позитивний образ СРСР, ідеї ефективності автократії та привабливості протекторату Москви, просуває російську версію WW2, формує почуття національної меншовартості, що на тлі поширення російської інформаційної агресії підвищує вразливість регіону. Мета: дослідження можливостей зміни балансу культурно-дозвіллєвих практик жителів півдня України на користь української та європейської культури. Результат: аналітичний звіт, заснований на аналізі вторинної інформації, результатах фокус-груп, глибинних інтерв'ю з жителями малих населених пунктів та учасниками культурних проєктів, експертних інтерв'ю з керівниками та творцями соціокультурних проектів, кількісного опитування, на аналізі медіаконтенту.
# 54.
ID: 4CAN21-28007
Project name: Дослідження цифрової готовності менеджерів культури в об’єднаних територіальних громадах
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 518400
The requested amount from the UCF: 430800
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація Гендерний Клуб Дніпро
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Україна,
Project description: Основною метою проєкту є дослідження цифрової готовності та відповідних ціннісних орієнтацій менеджерів культури в об’єднаних територіальних громадах в Україні на основі існуючих моделей цифрової готовності та розробці відповідних засобів вимірювання. Пропоноване дослідження дасть змогу: для уряду: зрозуміти можливості та бар'єри для діджиталізації культурної сфери в Україні та її регіонах; для органів місцевої влади: приймати управлінські рішення щодо інвестування у цифрову інфраструктуру i навчання менеджерів культури; для навчальних закладів, в тому числі культурно-мистецького, гуманітарного і соціального спрямування: розробляти навчальні програми і практики, спрямовані на культурно-психологічні трансформації; для менеджерів культури: цілеспрямовано працювати над власним персональним та професійним розвитком для підвищення рівня самореалізації, власної ефективності та конкурентоспроможності; для грантових організацій у сфері культури: розробляти грантові програми, які підтримують визначені напрями розвитку цифрової готовності; для громадських організацій у сфері культури: ініціювати та здійснювати проекти, спрямовані на розвиток цифрової готовності сфери культури в Україні, які ґрунтуються на об’єктивних даних.
# 55.
ID: 4CAN21-28347
Project name: "Мина не Мазайло"
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 773300.00
The requested amount from the UCF: 773300.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація " Майстерня "Мистецький простір""
Cultural sector: Перформативне та сценічне мистецтво
Cities of implementation: Львів,
Project description: Мета проекту зібрати соціологічну інформацію про феномен російськомовного українця і надати доступ до цієї інформації громадськості.. В майбутньому ( другий етап проекту) дослідження планується використати як матеріал для мистецького перетравлення теми ( пост документ, перформанс або інша мистецька форма) Метою є дослідження меж власних стереотипів пов’язаних з мовою спілкування і культурною самоідентифікацією.
# 56.
ID: 4CAN21-28489
Project name: Ціннісна та соціальна складова міжнаціональних відносин в Україні
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 999774.80
The requested amount from the UCF: 999774.80
Competition type: Individual
Full name of the organization: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР "СОЦІАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Компонент №1: Підготовка частини аналітичного звіту (розділ 1) «Ціннісні орієнтації та міжнаціональні взаємовідносини в Україні в контексті регіональних особливостей» на основі вторинного аналізу та зведеного масиву даних WVS та EVS (дослідження проведені у 2020 році). Аналітичний огляд-звіт за результатами загальноукраїнських опитувань (вся територія України за виключенням непідконтрольних владі окремих районів Донецької та Луганської областей, АР Крим) Компонент №2: Загальнонаціональне опитування населення України щодо визначення особливостей самоідентицфікації, проблем та перспектив міжнаціональних відносин. Територія всієї України за винятком АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Опитування буде проведено в близько 133 населених пунктів різних розмірів (обласні центри, міста, села). Регіональний розподіл: 5 регіонів. Обсяг вибірки: 2000 респондентів. Компонент №3: Опитування 2200 представників національних меншин в різних регіонах України щодо визначення особливостей самоідентицфікації, проблем та перспектив міжнаціональних відносин. Цільова група Запланована кількість Географія опитування 1. Білоруси 200 Донецька, Луганська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Рівненська 2. Болгари 200 Одеська 3. Угорці 200 Закарпатська, Чернівецька, Закарпатська 4. Греки 200 Донецька 5. Євреї 200 Київ, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Вінницька, Житомирська, Чернівецька 6. Кримські татари 200 Запорізька, Херсонська 7. Молдавани 200 Чернівецька, Одеська 8. Поляки 200 Житомирська, Хмельницька, Львівська, Вінницька, Тернопільська, Львів, Вінниця, Житомир, Київ 9. Роми 200 Закарпатська, Чернівецька 10. Росіяни 200 Донецька, Луганська, Харківська 11. Румуни 200 Чернівецька, Одеська, Вінницька,
Project description: Дослідження культурного та соціального контексту міжетнічних відносин на території України поглиблюватиме розробки "Світове дослідження цінностей" в аспектах, пов’язаних із вивченням та інтерпретацією питань міжнаціональних відносин в Україні, що розкривають характер взаємовідносин між представниками титульної нації та національними меншинами в питаннях соціальної та культурної взаємодії. Соціологічне дослідження спрямоване на вивчення основних рис та цінностей окремих національних та етнічних і культурних груп, дозволяє здійснити порівняння різних національних, етнічних груп та визначити суспільство, як загалом, так і за окремими тематичними блоками та індикаторами.
# 57.
ID: 4CAN21-28664
Project name: Вплив пандемії COVID-19 на сектори культурних та креативних індустрій: аналіз поточного стану та перспектив розвитку
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 996880
The requested amount from the UCF: 802880
Competition type: Individual
Full name of the organization: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК ГАЛУЗІ КОМУНІКАТИВІСТИКИ" (ГО "НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КОМУНІКАТИВІСТИКИ")
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро,
Project description: оцінити вплив пандемії COVID-19 на сектори культурних та креативних індустрій: поточний стан та перспективи розвитку
# 58.
ID: 4CAN21-28891
Project name: Вивчення культурно-соціальних потреб жителів Соколівської сільської ради
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 176344.50
The requested amount from the UCF: 176344.50
Competition type: Individual
Full name of the organization: Соколівська сільска рада
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: села Соколівське та Черняхівка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Нова Павлівка, Липове, Новопетрівка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Карлівка, Ганнинське, Дар'ївка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Іванівка, Безводня Кропивницького району, Кіровоградської області, села Назарівка та Оленівка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Димине та Вишняківка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Вільне та Івано-Благодатне Кропивницького району, Кіровоградської області, села Миколаївка та Українка Кропивницького району, Кіровоградської області, селище Шостаківка та село Олено-Косогорівка Кропивницького району, Кіровоградської області, села Шевченкове та Корлюгівка Кропивницького району, Кіровоградської області,
Project description: Метою проведення даного дослідження є визначення культурних та соціальних потреб жителів на території Соколівської сільської ради. Очікувані результати від реалізації проєкту: 1. Отримати нові знання щодо соціальних та культурних потреб населення Соколівської сільської ради, що дозволить визначити основні, а можливо і принципово нові, напрямки витрат коштів на реалізацію та задоволення цих потреб у секторі культури, молоді та спорту і благоустрою сіл. 2. Дізнатися бачення та ідеї жителів громади щодо соціокультурного розвитку громади, реалізація яких матиме значний позитивний плив на організацію дозвілля громадян. 3. Зібрати інформацію для апарату сільської ради та депутатського корпусу для побудови плану соціально-економічного розвитку на наступні роки.
# 59.
ID: 4CAN21-28925
Project name: «Культура і креативні індустрії - запорука успішного розвитку громад»
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 852334.10
The requested amount from the UCF: 852334.10
Competition type: Individual
Full name of the organization: Луганський обласний центр народної творчості
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Старобільський район Луганської області,
Project description: Проєкт орієнтований на подальшу розробку нової політики у сфері управління культурою, а також запровадження нового підходу у наданні якісних та доступних культурних послуг на рівні територіальних громад, зокрема у сільській місцевості. За допомогою інструментів соціологічного дослідження, їх варіативності та можливості їх адаптації, як для польових досліджень, так і для проведення в онлайн форматі, можна якнайповніше охопити усіх зацікавлених сторін та залучити їх до процесу пошуку оптимального розв'язання наявних проблем на місцевому рівні.
# 60.
ID: 4CAN21-29081
Project name: Дослідження відвідувачів українських музичних фестивалів
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 999580
The requested amount from the UCF: 999580
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Український центр досліджень та громадянського представництва"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, Затока (Одеська область), Кам'янець-Подільський (Хмельницька область), Тернопіль, Вінниця, Луцьк, Скадовськ, Харків, Маріуполь,
Project description: Всеукраїнське дослідження відвідувачів музичних фестивалів має на меті з’ясувати портрет глядача фестивалів, його соціально-демографічні характеристики, музичні вподобання та орієнтації, вплив пандемії на спроможність купувати квитки та відвідувати культурні події тощо. Платформою для проведення дослідження стануть найбільші музичні фестивалі різних напрямків: ATLAS WEEKEND, Z-GAMES, Faine Misto, Koktebel Jazz Festival, Respublica fest, GOGOL FEST, Бандерштат, Чорноморські ігри, Impulse Fest. Результати дослідження дозволять оцінити вплив пандемії коронавірусу на розвиток вітчизняного фестивального руху, поточний стан залучення аудиторії, яка слідкує за музичними подіями в Україні, музичні вподобання та ціннісні орієнтири у різних регіонах України тощо.
# 61.
ID: 4CAN21-29119
Project name: Соціологічне дослідження “Статистичний портрет молодо_ї художни_ці”
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 987040
The requested amount from the UCF: 987040
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Гнат Юлія Вікторівна
Cultural sector: Візуальне мистецтво
Cities of implementation: Київ, Регіони України (опитування представників аудиторії),
Project description: Дослідження фокусується на українських молодих художниках і художницях (далі - художни_ці*), як на активних агентах критичного мислення, спроможних впливати на соціальні зміни через створення якісного культурного продукту, конкурентоздатного на міжнародному рівні. Проєкт передбачає проведення національного соціологічного дослідження із застосуванням кількісних та якісних методів збору інформації; залучення секторальної експертизи; відкритий доступ до напрацювань, задля їх інтегрування у розвиток сектору. Аналіз даних уможливить діагностику мистецької спільноти і ключових факторів, які впливають на формування, фахову реалізацію та умови праці художни_ць; оприявнить зони для державного, приватного і гібридного інвестування; уможливить поінформований аналіз існуючих програм підтримки, випрацювання поінформованих політик для розбудови релевантних систем підтримки художни_ць і їх інтегрування до міжнародної фахової спільноти. * гендерно-нейтральне визначення
# 62.
ID: 4CAN21-29297
Project name: Соціологічне дослідження ролі музею у дозвіллі львів’ян та гостей міста в умовах сучасності
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 926351
The requested amount from the UCF: 926351
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа підприємець Бойко Христина Андріївна
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Львів,
Project description: Соціологічне дослідження ролі музею у дозвіллі львів’ян та гостей міста, на основі Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Дослідження дасть змогу визначити роль музеїв як соціокультурних інститутів суспільства та їх актуальність у сучасному світі.
# 63.
ID: 4CAN21-29404
Project name: Особливості міжкультурної взаємодії у віртуальному середовищі з віртуальними партнерами (аватарами): на прикладі українців, які проживають в Україні і США
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 351000.00
The requested amount from the UCF: 351000.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Бікла Олена Володимирівна
Cultural sector: Аудіальне мистецтво
Cities of implementation: Україна - США,
Project description: Мета: виявити особливості міжкультурної віртуальної взаємодії віртуальних партнерів, які мають схожу етнокультурну ідентичність, але мешкають в різних культурних просторах. Проведено кабінетне дослідження, розроблено гайд інтерв.ю та анкета, сценарій сюжетів підкасту. Проведено 40 інтерв.ю з українцями в Україні (20 осіб) та українцями, які живуть більше 3 років в США (20 осіб) - 60 хвилин кожне. Написано Аналітичний звіт з рекомендаціями за результатами. Розміщено на підкастових платформах 40 сюжетів (до 30 хв.), інформацію про них на спеціальній сторінці в ФБ (за письмовою згодою респондентів), із модерацією зворотнього зв.язку з підписниками. Розміщено 2 статті в журналах (США та Україна) за результатами дослідження.
# 64.
ID: 4CAN21-29530
Project name: Аналіз стану та перспектив розвитку культурних та креативних індустрій в Одеській області в умовах пандемії COVID-19
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 372380
The requested amount from the UCF: 372380
Competition type: Individual
Full name of the organization: ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Одеса, Одеська область,
Project description: Мета - розробка рекомендаційних матеріалів для громад через вивчення думки представників культурних та креативних сфер економіки щодо впливу пандемії COVID-19 на стан та перспективи розвитку культурних та креативних індустрій та розробка рекомендацій та діючих ідей для розвитку малого та середнього бізнесу культурних та креативних індустрій в Одеській області. Короткострокові результати реалізації проекту: підвищення обізнаності представників культурних та креативних сфер економіки щодо впливу пандемії COVID-19 на стан та перспективи розвитку культурних та креативних індустрій Довгострокові результати реалізації проекту: Розробка рекомендацій, які могли б стати основою для створення та реалізації програми розвитку малого та середнього бізнесу культурних та креативних індустрій в Одеській області.
# 65.
ID: 4CAN22-28437
Project name: Культурний вимір територіальних громад Прикарпаття: візії, цінності, практики
LOT: LOT 2. Sociological research
General budget: 998.840
The requested amount from the UCF: 998.840
Competition type: National
Full name of the organization: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Івано-Франківська область,
Project description: Створено передумови сприяння сталому розвитку Прикарпаття через розробку щонайменше 10 рекомендацій для покращення політик спадщини, культурної і креативної індустрій для мережі 62 новостворених територіальних громад на основі комплексного соціологічного дослідження аудиторій індустрії культури Івано-Франківщини в обсязі: 2500 од. аналізу репрезентативного опитування мешканців; 8 фокус-групових дискусій; 30 експертних інтерв’ю; 1 медіа-моніторингу. З’ясовано профілі культурного резидента Прикарпаття та культурного франківчанина, створено та апробовано 1 методологію оцінювання ефективності культурного менеджменту громад. Аналітичні продукти за підсумками ініціативи: 1 звіт, 1 доповідь; 1 прес-реліз та відео презентації разом з публічною дискусією експертів; 1 комплект промоматеріалів (відеоролик (1 од.); ліфлети (400 од.); інфографіка (30 од.)).
# 66.
ID: 4CAN31-00082
Project name: Джазографія
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1493080
The requested amount from the UCF: 1493080
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Майстерня творчих ідей "Урбан Лис"
Cultural sector: Аудіальне мистецтво
Cities of implementation: Київ,
Project description: Проект Джазографія – це повномасштабне дослідження діячів та продуктів імпровізаційної музики України, їх опис і систематизація у вигляді онлайн бази даних на основі сайту Jazzography.in.ua. Метою проекту є створення єдиного ресурсу українською та англійською мовами з актуальною базою даних про український джаз. Ресурс дасть можливість зручного пошуку інформації про кожного діяча та знакові події, альбоми, майданчики, що становить цінність для музикознавців, журналістів, музикантів, організаторів подій, шанувальників музики в Україні та за кордоном. Результатом проекту стане повний опис джазового сектору України, що сприятиме популяризації української музики у світі, підвищенню її експортного потенціалу та сталому розвитку сектору.
# 67.
ID: 4CAN31-00539
Project name: Дослідження впливу культурно-мистецької сфери Рівного на туристичну привабливість міста
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 653800
The requested amount from the UCF: 653800
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Агенція сталого розвитку міста"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Рівне,
Project description: Проект спрямований на дослідження взаємовпливу культурно-мистецької та туристичної сфери міста Рівне шляхом проведення аналітичних досліджень та оформлення результатів у аналітичний звіт, який стане основою для розробки секторальної програми розвитку культури і туризму міста. Дослідження сприятиме впровадженню нової політики сталого розвитку міста з використанням потенціалу культурно-мистецької та туристичної галузі Рівного. Дослідження буде проведено ГО “Агенція сталого розвитку міста” спільно з аналітичним центром Національного університету “Острозька академія” - школа політичної аналітики Поліс.
# 68.
ID: 4CAN31-00877
Project name: Портрет глядача анімації в Україні 2021
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 10674499
The requested amount from the UCF: 10674499
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська спілка “Українська анімаційна Асоціація”
Cultural sector: Аудіовізуальне мистецтво
Cities of implementation: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів,
Project description: Дослідження анімаційної аудиторії за допомогою якісних методів. Дослідження анімаційних вподобань різних вікових груп для створення портрету анімаційного глядача. Унікальна методика використання якісних методів: глибинне інтерв’ю, контент-аналіз творів та малюнків, учасницьке дослідження інтерв’ю «дітей дітьми», інтерв’ю з батьками дітей різного віку у найбільших містах України в мережі всеукраїнського експерименту з упровадження наскрізної медіаосвіти в освітню практику. Дослідження з метою аналізу, оптимізації та прогнозування розвитку ринку анімаційної продукції та копродукції.
# 69.
ID: 4CAN31-01169
Project name: ukrainiancinema.org — Каталог української кіноіндустрії 2020-2021
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 239502
The requested amount from the UCF: 239502
Competition type: Individual
Full name of the organization: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАФІК ФІЛМЗ»
Cultural sector: Аудіовізуальне мистецтво
Cities of implementation: Україна, Канада, Німеччина, Франція,
Project description: Каталог української кіноіндустрії 2020-2021 (ukrainiancinema.org) — веб-ресурс із актуальною базою даних українських кінокомпаній (виробники, дистриб’ютори, телеканали, кінофестивалі, кінокомісії) та повнометражних ігрових та анімаційних фільмів, вироблених у 2020-2021 рр., створений для інформування закордонних потенційних партнерів задля реалізації кінопроєктів та налагодження співпраці.
# 70.
ID: 4CAN31-01773
Project name: Інтерактивна мапа українського кінематографа
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1401124
The requested amount from the UCF: 1401124
Competition type: Individual
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Д.С. ЛТД»
Cultural sector: Аудіовізуальне мистецтво
Cities of implementation: м. Київ,
Project description: ІНТЕРАКТИВНА МАПА УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФА – це сучасний, новаторський проект, який об'єднує всю інформацію про історію українського кіно та його сьогодення, на одному ресурсі. Зараз інформація про український кінематограф розкидана по різним сайтам, архівам та енциклопедіям – щоб дізнатися про щось потрібно наважитись на «квест» пошуку інформації в різних місцях та джерелах. На мапі будуть зібрані відомості про український кінематограф - його історію, розвиток, фестивалі, кіностудії та імена. Але мапа буде відображати не лише історичний шлях розвитку аудіо-візуального мистецтва в Україні, а й поточний стан з кіноподіямі що відбулись, або мають відбутися ближчим часом. Це те, що потребує сучасне креативне суспільство.
# 71.
ID: 4CAN31-01851
Project name: Чарівний світ України - Інтерактивна мапа української міфології
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1478003.92
The requested amount from the UCF: 1478003.92
Competition type: Individual
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ»
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Київ, Львів, Територія представлення результатів проекту та комунікації - вся Україна.,
Project description: Чарівний світ.UA ― довгостроковий, стратегічний культурно-мистецький проєкт. У 2020 році ми вперше в Україні створили цифрову платформу для збереження, презентації та популяризації української міфології (посилання на презентацію проекту в Додатку 2). У ході реалізації проєкту та під час комунікації з аудиторією, яка цікавиться міфологією, а також експертами з етнографії, культури, комунікацій ми дійшли висновку, що, попри її надзвичайне багатство, великою проблемою для збереження і популяризації цієї значущої сфери нематеріальної культурної спадщини є відсутність діджитал інструментів, які б системно, структуровано та наглядно представляли весь масив даних зацікавленій аудиторії. Тому проєкт «Інтерактивна мапа української міфології» є органічним кроком у розвитку ініціативи «Чарівний світ UA». Реалізуючи цей новий етап, ми прагнемо створити сучасну базу даних, що забезпечить повне та наглядне представлення української міфології (зокрема в форматі інтерактивної міфологічної карти України). Проєкт також надасть інноваційні технології та техніки для польових досліджень і збору етнографічних даних по всій території України із залученням широкої аудиторії споживачів культурного продукту.
# 72.
ID: 4CAN31-02359
Project name: Освіта менеджерів культури. Аналіз актуальної ситуації і перспектив розвитку.
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1499913.00
The requested amount from the UCF: 1499913.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Благодійна організація «Благодійний фонд «Мистецькі надра»
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, Одеса, Харків, Львів,
Project description: Аналітичний звіт на основі соціологічних та експертних досліджень буде сформовано з метою представлення об’єктивної картини якості вищої освіти за освітніми програмами із підготовки менеджерів культури. Дорожня карта, вироблена за результатами досліджень, запропонує вектори змін і кроки до оновлення. Результати проєкту стануть фактичним підґрунтям для розробки модерних освітніх програм з менеджменту культури, які будуть відповідати запиту ринку праці і матимуть потенціал розвитку в майбутньому, сприятимуть конкурентоспроможності випускників ЗВО на міжнародному рівні.
# 73.
ID: 4CAN31-02610
Project name: Від культурного потенціалу до реального туриста. Опішня і околиці
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 588600
The requested amount from the UCF: 588600
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Шевченко Олександр Едуардович
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Опішня,
Project description: Проект передбачає інтегрований підхід до аналізу формальних та неформальних проявів культури в Опішні та околицях та співставленні його із реальним запитом різних цільових туристичних аудиторій України. Даний порівняльний аналіз синхронізує на прикладі Опішні попит та пропозицію і надасть пілотний кейс для розробки культурних продуктів, що є релевантними. В результаті проекту планується створити рекомендації, що дозволять актуалізувати наявний продукт як для цільових туристів, так і для спонтанних відвідувачів та мешканців громади.
# 74.
ID: 4CAN31-03362
Project name: Арт-ринок України: екосистема та модель розвитку
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1477574.00
The requested amount from the UCF: 1477574.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Арт Ін"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, Львів,
Project description: Міждисциплінарне аналітичне дослідження актуального стану арт-ринку в Україні. Напрацювання моделі розвитку арт-ринку шляхом проведення наукового дослідження із залученням даних соціологічного дослідження, фахової науково-практичної конференції та аналізу отриманих результатів. Проект передбачає друковане видання повної версії аналітичного звіту та презентаційної брошури (хенд-бук).
# 75.
ID: 4CAN31-03599
Project name: Кінографія. Географія українських кінотеатрів радянського періоду
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 781180
The requested amount from the UCF: 781180
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Карпань Валерія Юріївна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Маріуполь, Рівне, Одеса, Харків, Херсон, Чернігів,
Project description: Проєкт «Кінографія. Географія українських кінотеатрів радянського періоду» (скорочено «Кінографія») досліджує географію українських кінотеатрів, створених згідно з програмою «кінофікації» в 1940-80-ті роки, які збереглися до 1991 року. Наразі не існує мапи кінотеатрів побудованих в цей період, а програма і концепція сучасних кіномереж не репрезентована комплексно. Створення інтерактивної онлайн-мапи кінотеатрів, доповненої архівними матеріалами і дослідницькими текстами уможливить висвітлення програми та політики, а також цінності приватних та комунальних кіномереж та окремих кінотеатрів як центрів соціально-культурного розвитку громад, оприявнить перспективи для міжгалузевої співпраці та державного інвестування. Особливий фокус проєкту – модерністські будівлі кінотеатрів, що мають художню, історичну, дослідницьку цінність на локальному і національному рівні.
# 76.
ID: 4CAN31-04463
Project name: Пам'ятки спротиву: інтерактивна мапа та цифровий каталог
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 582205.00
The requested amount from the UCF: 582205.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Регіональний благодійний фонд "Резонанс"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Львів,
Project description: Проект має на меті сприяти популяризації культурного ресурсу України, пов'язаного із правами людини, дисидентством та рухами опору через дослідження відповідних культурних об'єктів та нанесення їх на інтерактивну мапу. Продуктом проєкту є база даних у формі веб-сайту, центральним елементом якого буде мапа, на якій будуть відображатись місця розташування пам'яток культури, пов'язаних із правозахисним та дисидентським рухами в Україні, а також пам'ятки, пов'язані із правами людини загалом. Маркери
# 77.
ID: 4CAN31-05109
Project name: Дослідження наявності та стану туристичних маршрутів з історико-культурною складовою у Волинській області
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 879270
The requested amount from the UCF: 879270
Competition type: Individual
Full name of the organization: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВОЛИНСЬКА ФУНДАЦІЯ"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: м. Луцьк, Волинська область,
Project description: Проєкт спрямований на дослідження стану туристичних маршрутів Волині з історико-культурною складовою, з’ясування їх впливу на розвиток сектору, громад, а також виявлення потреби та потенціалу в розширенні мережі маршрутів. Основні методи дослідження: здійснення «культурної інвентаризації» маршрутів та проведення соціологічного дослідження щодо ролі маршрутів у розвитку громад і сектору та потреби у створенні нових потенційних. Основний очікуваний продукт проєкту аналітичний звіт з прикладними рекомендаціями для представників влади, ОТГ та обраного сектору та одночасним нанесення на віртуальну інтерактивну мапу наявних туристичних маршрутів.
# 78.
ID: 4CAN31-05793
Project name: Дослідницьке моделювання та наукове обгрунтування механіки функціонування археопарків на прикладі історико-археологічного музею-заповідника «Верхній Салтів» у Харківській області
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1348050
The requested amount from the UCF: 1348050
Competition type: Individual
Full name of the organization: Комунальний заклад «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів»
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Харків, Харківська обл. Вовчанський район, село Верхній Салтів, вул Шевченка, буд 24, Київ, Київська обл.,
Project description: Дослідження сучасних можливостей музеєфікації археологічної пам’ятки як атрактивного об’єкту екскурсійного показу через проведення наукового вивчення функціонування археопарків, метрик їх успішного функціонування на прикладі музею-заповідника «Верхній Салтів» та його археологічної пам’ятки салтівської культури. Проведення дослідницької діяльності та подальше оприлюднення результатів для цільової аудиторії та експертного середовища дасть змогу розширити професійну дискусію щодо віталізації та перезапуску об’єктів археологічної спадщини на прикладі Верхнєсалтівського заповіднику з використанням потенціалу пам’яток для розвитку креативних індустрій, туризму та локальної економіки. Проєкт не лише приверне увагу до епонімної археологічної пам’ятки Європейського значення, а й сприятиме формуванню власного інформаційного поля, що стане запорукою збереження пам’ятки, розвитку місцевості та підніме туристичний імідж та потенціал Харківської області.
# 79.
ID: 4CAN31-05958
Project name: Розвиток культурного туризму в регіонах як складової соціально-культурного розвитку України
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 243380.00
The requested amount from the UCF: 243380.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: громадська організація "Всеукраїнська асоціація індустрії моди"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Україна,
Project description: Дослідження: Розвиток культурного туризму в регіонах як складової соціально-культурного розвитку України
# 80.
ID: 4CAN31-06249
Project name: ArtKolo
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1494960
The requested amount from the UCF: 1494960
Competition type: Individual
Full name of the organization: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МИСТЕЦЬКЕ КОЛО"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Україна,
Project description: ArtKolo - прикладний аналітичний проект, що покликаний актуалізувати інформацію про реальну ситуацію на ринку праці в сфері культури в Україні.
# 81.
ID: 4CAN31-07388
Project name: Дослідження гастроспадщини України: традицій гостинності та культури приготування страв, як основи для розвитку креативних індустрій регіонів.
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 698420
The requested amount from the UCF: 698420
Competition type: Individual
Full name of the organization: ДУ "Український центр культурних досліджень"
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: регіони України,
Project description: В умовах стрімкого розвитку постіндустріальної економіки, туристична галузь знаходиться в постійному пошуку нових інноваційних підходів та нових конкуренто – спроможних переваг власних продуктів та послуг. За результатами моніторингу прагнень українських внутрішніх туристів, що було здійснено Українським центром культурних досліджень понад 80% від загальної кількості туристів пов’язують власний відпочинок з культурними враженнями: відвідання старовинних замків та споруд, культурних подій та фестивалів. Понад 15% від загальної кількості пов’язано із гастротуризмом – бажанням відкрити для себе нові смакові враження, вивчити історію та традиції народів, що мешкають в країні. Метою проекту відкриття України для внутрішнього та зовнішнього споживача, яка країни, яка має різноманітні гастрономічні традиції, які за допомогою технології прикладних досліджень мають бути систематизовані та впорядковані в репозиторій гастрономічного ресурсу України, який має стати основою для розвитку креативних гастрономічних кластерів, гастрономічних маршрутів та сприяти позиціюванню України, як країни, яка має перспективну гастрономіну галузь
# 82.
ID: 4CAN31-26926
Project name: Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку закладів культури всіх форм власності Черкаської області
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 619430.00
The requested amount from the UCF: 619430.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Родина ЛГ»
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Черкська область,
Project description: Основна мета проєкту – Розробка і створення бази даних культурних суб’єктів Черкаської області державної та недержавної форм власності всіх секторів. . Очікувані результати: База даних (веб-сайт) регіональних ресурсів з інформацією про культурні суб’єкти всіх форм власності Черкаської області, що стане підґрунтям для вироблення культурних політик органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, культурними інституціями, громадянським суспільством. Зручний цифровий механізм моніторингу виконання стратегічних цілей розвитку культури Черкащини, як короткострокових так і довгострокових, система оцінювання і показників. Моніторінг інклюзії культурних суб’єктів всіх форм власності Черкаської області
# 83.
ID: 4CAN31-27923
Project name: База знань театру для дітей
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1203690.12
The requested amount from the UCF: 1203690.12
Competition type: Individual
Full name of the organization: Обласний комунальний заклад «Харківський театр для дітей та юнацтва»
Cultural sector: Перформативне та сценічне мистецтво
Cities of implementation: Україна,
Project description: Основне завдання дослідження – дізнатися, зібрати та структурувати наявну інформацію про театри для дітей (та їх продукт – вистави), отримати найповнішу картину, здійснити підрахунки та вивести статистичні данні щодо географії, репертуару, режисерсько-драматургічного напрямку тощо.
# 84.
ID: 4CAN31-28030
Project name: (Не)видима (анти)естетика: амбівалентність міської культури
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 919331.85
The requested amount from the UCF: 919331.85
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Місто: історія, культура, суспільство"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Одеса,
Project description: Проєкт має на меті дослідити акультурні прояви міського соціокультурного ландшафту в контексті морфології забудови. Передбачено проведення категоризації, мапування та аналізу різних елементів середовища, що формують непривабливі, неестетичні чи такі, що йдуть в розріз з оточуючим середовищем, компоненти. Досліджені явища будуть проаналізовані з точки зору сприйняття повсякденним та тимчасовими користувачами просторів для визначення культурних наративів, які формує акультурне середовище. Морфологія забудови виступати своєрідною рамкою для виділення характерних типажів у соціокультурному ландшафті міста та встановлення потенціальних зв’язків між акультурними компонентами та способом організації середовища. В якості теоретичного підґрунтя дослідження обрано теорію Юліана Тютюника, яка пов’язує формування антиестетичних ландшафтів з загальним рівнем та типом культури, розповсюдженої на певній території міста. Характерним елементом такої культури Тютюник називає ландшафтоїди - прояви життєдіяльності людини (соціальних груп) в просторі, що випадають з якої б то не було історичної традиції. Прикладом ланшафтоїду може слугувати паразитна архітектура (антибалкони, кондиціонери, утеплення, вагонка, тощо), графіті, так званий, ЖКХ-арт. В результаті проведеного дослідження буде підсилена спроможність місцевих культурних інституцій формувати ефективні стратегії розвитку культурного та туристичного потенціалу міських територій з урахуванням локальних особливостей простору; буде створене підґрунтя для інтервенцій, що зменшать чи нівелюють негативний вплив ланшафтоїдів на культурно-туристичний потенціал міста.
# 85.
ID: 4CAN31-28357
Project name: Втрачені церкви Закарпаття
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 902520
The requested amount from the UCF: 902520
Competition type: Individual
Full name of the organization: Закарпатська академія мистецтв
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Закарпатська область,
Project description: ”Втрачені церкви Закарпаття” - прикладне міжсекторальне наукове дослідження української гуманітаристики у центральній Європі, у вигляді бази даних (онлайн та офлайн), що містить найбільш вичерпну та структурну інформацію про унікальну культурну спадщину Закарпаття - 156 об'єктів втраченої сакральної архітектури: дерев'яні церкви, дзвіниці, муровані церкви поліетнічних груп населення краю. Створена база даних об'єктів за алфавітним зазначенням з прив'язкою до їх просторового розміщення міститиме найбільш вичерпну інформацію про об’єкт. Також для візуального картографічно-порівняльного аналізу буде розроблено і надруковано схематичну мапу з позначеннями форм 156 об'єктів (дерев'яна церква/дзвіниця, мурована церква) та зазначенням їх розташування (географічна назва села/міста), як додатку до друкованого дослідження.
# 86.
ID: 4CAN31-28646
Project name: Анця Кушницька
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1405685.00
The requested amount from the UCF: 1305685.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Кам'янська сільська рада Берегівського району Закарпатської області
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Берегівський район Закарпатської області, Виноградівського район Закарпатської області, Іршанський район Закарпатської області, м. Ужгород, м. Київ,
Project description: Анця Кушницька – це проєкт, мета якого дослідити культурний, екологічний, економічний, туристичний та інвестиційний потенціал визначених у процесі дослідження пріоритетних територій Виноградівського, Берегівського та Іршанського районів Закарпатської області, що об’єднанні гілками Боржавської вузькоколійної залізниці, для розробки стратегії їх просторового розвитку та інтеграції результатів роботи у культурні маршрути регіону. Дослідження буде предствлено онлайн та офлайн англійською та українською мовами.
# 87.
ID: 4CAN31-28667
Project name: Космічна Україна: пам'ятаємо, досліджуємо, навчаємо!
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1288040
The requested amount from the UCF: 1288040
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація “Рада молодих вчених Дніпропетровської області”
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: м. Дніпро, вся Україна,
Project description: Проєктом передбачається пошук, дослідження та каталогізація культурних об’єктів матеріальної спадщини України, які пов’язані з її діяльністю у космічній галузі. В результаті проєкту буде створена електронна база даних освітньо-культурних та наукових об’єктів, що пов’язані з дослідженням Космосу та мають різну форму (пам’ятники, експозиції, арт-об’єкти тощо). На основі інформації з бази даних буде створена інтерактивна мапа України. Використання результатів проєкту дозволить підвищити туристичний потенціал регіонів та популяризувати тему космічних досягнень України серед культурних операторів.
# 88.
ID: 4CAN31-28670
Project name: KPI для закладів культури державної форми власності: дослідження, розробка та інструменти підвищення
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 584284.38
The requested amount from the UCF: 584284.38
Competition type: Individual
Full name of the organization: Національний університет "Чернігівська політехніка"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Чернігів, Україна,
Project description: Мета проєкту - підготувати аналітичний звіт з переліком ключових показників оцінки ефективності (КРІ) діяльності для різних типів закладів культури державної власності, розроблених на основі сформованої бази витрат і доходів, що сприятиме створенню моделей фінансування закладів культури за диференційованим принципом. Особливістю проєкту є розробка практичних пропозицій щодо стандартизації управлінської облікової політики закладів культури, порядку розрахунку та алгоритму аналізу КРІ, а також формування зручної бази для їх розрахунку. Проєктом пропонується інноваційний підхід до вирішення проблеми недостатнього фінансування закладів культури державної власності через використання інструментів маркетингу та PR, направлених на просування продуктів та послуг закладів культури до споживачів.
# 89.
ID: 4CAN31-28690
Project name: Дослідження кураторських практик в Україні
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 995060.00
The requested amount from the UCF: 995060.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Анісімов Олександр Дмитрович
Cultural sector: Візуальне мистецтво
Cities of implementation: Київ, Дніпро, Харків, Могриця (Сумська область), Одеса, Херсон, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці,
Project description: Проєкт є продовженням дослідження розпочатого в рамках книжки “Кураторський посібник”, виданої за підтримки УКФ 2020 року. Мета проєкту — розширити опис кураторських практик з репрезентації сучасного мистецтва останнього десятиліття через глибинні інтерв'ю з професіоналами/-ками культури з фокусом на децентралізацію. Результат проєкту — відкрита база даних, зібраних протягом дослідницьких поїздок різними регіонами України, представлена у вигляді веб-ресурсу. База даних розмістить інформацію про професіоналів/-ок, інституції, виставки і буде доступна українською/англійською мовами. Дослідження буде представлено у вигляді бази даних, інтерактивної мапи, друкованої та електронної версій книжки про кураторство, кураторського семінару, серії статей та подкасту.
# 90.
ID: 4CAN31-28704
Project name: Аналітична атласна інформаційна система нерухомої культурної спадщини (ААтІС-КС)
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 501096.00
The requested amount from the UCF: 501096.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Самородов Євген Львович
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Україна, області України, райони України,
Project description: Головною метою цієї пропозиції є опублікована у мережі Інтернет Аналітична атласна інформаційна систем (ААтІС), яка є моделлю повної ААтІС (модельна ААтІС). Повна ААтІС повинна стати елементом електронного реєстру за умови, якщо модель буде успішною. Модельна ААтІС дозволить перевірити усі основні конструкції, які варто застосовувати у повній АтІС. Модельна ААтІС буде побудована з використанням динамічно змінюваних аналітичних карт нерухомих об’єктів КС. Ця динаміка буде забезпечуватися зміною даних і методів побудови карт. Вільнодоступна модельна ААтІС буде корисною як для суспільства, так і для державних органів, що займаються нерухомою КС.
# 91.
ID: 4CAN31-28814
Project name: Інституційний ландшафт культури на прикладі Львівської міської територіальної громади
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 617400
The requested amount from the UCF: 585050
Competition type: Individual
Full name of the organization: Комунальна установа "Інститут стратегії культури"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Львівська міська територіальна громада,
Project description: Львів є містом багатьох культурних інституцій, ініціатив, організацій та подій, однак цілісної бази дієвців у сфері культури у форматі каталога, доступного у відкритому доступі, місто ще не має. Проект має на меті створити базу інституцій культури всіх форм підпорядкування, що діють на території новооб’єднаної Львівської міської територіальної громади, яка б дозволяла включати напівформальні середовища (мистецькі “тусовки”, групи, формації, які спільно творять культурні продукти, проте не є юридично зареєстровані). Така база дозволить проаналізувати мережі зв’язків між інституціями, ініціативами, середовищами культури Львіської громади, зафіксувати “перехідний” стан середовищ на шляху до інституціоналізації та може бути використана для дослідження динаміки розвитку культурного ландшафту міста.
# 92.
ID: 4CAN31-28895
Project name: Інтерактивна мапа архітектурних пам'яток Рівненщини
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 823612
The requested amount from the UCF: 823612
Competition type: Individual
Full name of the organization: Міжнародний благодійний фонд відродження Острозької академії
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Рівне, Острог, Рівненська область,
Project description: Проект спрямований на систематизацію інформації про архітектурні пам’ятки Рівненської області шляхом створення інтерактивної мапи з позначеннях всіх об’єктів національного та місцевого значення, а також пам’яток архітектури, які потенційно можуть увійти в офіційний реєстр та отримати пам’яткоохоронний статус. Інформація для мапи буде зібрана через безпосереднє відвідання членами команди всіх об’єктів архітектури для визначення їхнього актуального стану, а також буде використана офіційна інформація відділу охорони пам’яток управління культури і туризму Рівненської ОДА.
# 93.
ID: 4CAN31-28911
Project name: Цифрова платформа для авторів та користувачів театральної сфери
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 858450.00
The requested amount from the UCF: 858450.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Ліга Авторів»
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Україна, Київ,
Project description: Цифрова платформа має функціонувати у сфері авторського права й гарантувати користувачам та правовласникам вільний доступ до актуальної інформації щодо використання художніх творів в театральній діяльності. Вона має містити реєстр всіх авторів, їх творів та авторських договорів, які укладені правовласниками з ВГО «Всеукраїнська Ліга Авторів», а також особисті кабінети авторів, де кожен автор в режимі он-лайн зможе отримати відомості про те, де й ким використовувався його твір та інформацію щодо надходження роялті від користувачів, нарахування авторської винагороди і всіх відрахувань з неї.
# 94.
ID: 4CAN31-28922
Project name: Ефективна взаємодія та економічна сталість культурно-мистецької діяльності та туризму у річкових дестинаціях
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 755040
The requested amount from the UCF: 755040
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Якименко Анастасія Юріївна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Тернопільська область (громади, що розташовані на берегах Дністра), Хмельницька область (громади, що розташовані на берегах Дністра), Чернівецька область (громади, що розташовані на берегах Дністра),
Project description: Мета проєкту – розширення можливостей економічного розвитку культурно-мистецької діяльності шляхом напрацювання моделей та політик ефективної взаємодії між операторами культурно-мистецької діяльності та туризмом у громадах, що розташовані на берегах Дністра у Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Короткострокові результати: дослідження, що розширює знання про взаємозв'язки культурно-мистецької сфери та туристичного потенціалу у річкових дестинаціях; систематизує кращі практики розвитку цих зв’язків для регіонального розвитку; окреслює шляхи залучення відповідних агентів змін для розробки регіональних культурних політик та механізмів їх фінансування. Довгострокові результати: сприяння впровадженню нової політики сталого регіонального розвитку з використанням потенціалу культурно-мистецької сфери; сприяння поглибленим дослідженням на стику сфер культури і туризму в річкових дестинаціях та поширення успішних практик їх кооперації.
# 95.
ID: 4CAN31-29078
Project name: Візуалізація та діджиталізація культурно-рекреаційного потенціалу Поділля
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 430730
The requested amount from the UCF: 430730
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Голубцов Олександр Григорович
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області,
Project description: Метою проекту є забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони, збереження та використання культурно-рекреаційного потенціалу регіону Поділля. Задля виконання мети буде створено базу даних сучасної просторової інформації та знань про культурно-рекреаційний потенціал Поділля та представлено її у вигляді споживач-орієнтованої інтерактивної карти регіону Поділля для зміцнення його конкурентоспроможності та територіальної згуртованості. Таким чином планується встановити шляхи включення спадщини до різних типів соціальної діяльності, представити підстави для розробки відповідних національних, регіональних та місцевих програм, довідкових та нормативних документів.
# 96.
ID: 4CAN31-29142
Project name: РЕПУТАЦІЯ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ: ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВРАЗЛИВІСТЬ ДО КРИЗ
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 785111
The requested amount from the UCF: 785111
Competition type: Individual
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАТЕКА»
Cultural sector: Література та видавнича справа
Cities of implementation: Київ,
Project description: Ми плануємо з’ясувати, які фактори репутації найбільше впливають на рішення про взаємодію/співпрацю з учасниками книжкового ринку, та сформувати поради щодо уникнення і подолання інформаційних криз. Дослідження допоможе підвищити комунікаційну спроможність учасникам ринку, дасть інструменти для комплексного формування своєї репутації та боротьби з інформаційними кризами, що підважують довіру до них з боку партнерів та покупців. Наше дослідження допоможе більш ефективно виробляти культурну політику, що спрямована на підтримку престижу української книжки.
# 97.
ID: 4CAN31-29300
Project name: Забезпечення віддаленого доступу до документів Національного архівного фонду України, що зберігаються в Державному архіві Полтавської області, та довідкового апарату до них
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 531600.86
The requested amount from the UCF: 531600.86
Competition type: Individual
Full name of the organization: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Харків, Харківська область,
Project description: Мета - підвищення рівня конкурентоспроможності Полтавської області шляхом включення інформаційних ресурсів Полтавської області до національного, європейського та світового інформаційного простору, створення умов для територіальної соціально-економічної інтеграції та просторового розвитку задля консолідації українського народу та захисту національних інтересів України. Результат: створення електронної версії довідкового апарату та удоступнення її на відповідному веб-сайті Державного архіву Полтавської області (далі – ДАПО); створення та удоступнення цифрового архіву на відповідному веб-сайті ДАПО.
# 98.
ID: 4CAN31-29512
Project name: Аналіз та оцінювання рівня та умов оплати праці працівників закладів культури державної й недержавної форми власності у сфері кінематографії в контексті світових тенденцій
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1472497.00
The requested amount from the UCF: 1472497.00
Competition type: Individual
Full name of the organization: Громадська організація "Культурна Асамблея"
Cultural sector: Аудіовізуальне мистецтво
Cities of implementation: Київ,
Project description: Проект спрямовано на збір інформації про умови оплати праці у сфері кінематографії для системного вивчення вітчизняного і зарубіжного ринків праці, аналізу даних та формування пропозицій щодо створення проектів галузевих тарифних сіток оплати праці з подальшим затвердженням їх галузевими гільдіями. Проаналізовано результати розрахунків фактичних показників оплати праці у сфері кінематографії для установ державної та недержавної форми власності. Досліджено досвід європейських країн. Сформовано аналітичний звіт з рекомендаціями та пропозиціями щодо формування сучасної політики оплати праці в сфері кінематографії. Залучення громадських організацій до цього дослідження сприятиме формуванню проактивної поведінки суб’єктів кінематографії в сучасних умовах.
# 99.
ID: 4CAN31-29589
Project name: Підтримка розробки бази даних веб-ресурсу Центр даних “Біорізноманіття України” та картування об’єктів природної спадщини
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 402600
The requested amount from the UCF: 402600
Competition type: Individual
Full name of the organization: Державний природознавчий музей НАН України
Cultural sector: Культурна спадщина
Cities of implementation: Західний регіон України, Західний регіон України,
Project description: Підтримка розробки бази даних веб-ресурсу Центр даних “Біорізноманіття України” (http://dc.smnh.org/), інтенсифікація її наповнення, вдосконалення та розвиток дозволить сформувати перелік об’єктів/територій підвищеної концентрації рухомих предметів (видів грибів, рослин і тварин) природної спадщини, пов'язати їх з нерухомими об'єктами культурної спадщини (пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, парки та ін.), генерувати відповідну інтерактивну карту, визначити перспективні місця для розвитку еко-туризму з точки зору об’єктів природного типу.
# 100.
ID: 4CAN31-29736
Project name: Інтерактивна туристична карта Опішнянської ОТГ. Генератор сценаріїв
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 903600
The requested amount from the UCF: 903600
Competition type: Individual
Full name of the organization: Фізична особа-підприємець Шульга Катерина Костянтинівна
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Опішня,
Project description: Сучасний підхід до вибору поїздки українців все більше орієнтується не на відвідування локацій, а на отримання емоцій. Недосконала робота саме із суб’єктивними відчуттями туристів є місцем втрати потенційних клієнтів українськими операторами та менеджерами туристичних локацій. В проекті пропонується реалізувати інтерактивну карту - генератор сценаріїв для Опішнянської ОТГ та сусідніх громад. Дана карта не тільки акумулює інформацію про ключові туристичні дестинації та сервіси, але і дозволить сформувати варіативний підхід до складання туристичного маршруту, базуючись на заданій інформації. Система відносно вхідної інформації про бюджет, тривалість, географію поїздки запитуватиме про базову емоцію, що відвідувач хоче отримати і під неї буде підібрано тематичний тур який складатиметься із об’єктів на інтерактивній карті.
# 101.
ID: 4CAN32-01196
Project name: Місце Черкащини в сучасному культурному ландшафті: герої, наративи, амбіції, місця
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1437031.00
The requested amount from the UCF: 1437031.00
Competition type: National
Full name of the organization: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КНИЖКОВИЙ МАЕСТРО”
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Черкаси, Чигирин, Кам’янка, Умань, Львів,
Project description: Мета – створити аналітичне підґрунтя для модернізації/трансформації культурної політики Черкаської області, аби зробити регіон cуголосним до викликів часу і соціально-економічному контексту з використанням найдієвіших наративів Результатами стануть: - патерни сприйняття культурних феноменів - гіпотези щодо векторів переосмислення і “перевинайдення” культури Черкащини, появи нових сучасних феноменів (імен, локацій) та підстави для генерування нових наративів - перелік сильних і слабких сторін сфери культури регіону в контексті її трансформації - ціннісна пропозиція культурних продуктів закладів культури Черкащини та мапи емпатії споживачів культурного продукту - пул нових наративів, їх тестування - пропозиції імплементації та масштабування наративів - моделі додаткових інформаційно-культурних функцій закладів культури Черкащини
# 102.
ID: 4CAN32-29343
Project name: Система обліку, ведення і демонстрації культурних об'єктів об'єднаних територіальних громад
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 839520.00
The requested amount from the UCF: 839520.00
Competition type: National
Full name of the organization: Товариство з обмеженою відповідальністю «Геоматичні рішення»
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, м. Мена, Чернігівська область, 15600.,
Project description: В результаті проекту Український культурний фонд отримає діючу систему обліку, ведення и демонстрації культурних об'єктів об'єднаних територіальних громад. У систему будуть завантажені дані про культурні об'єкти об'єднаної територіальної громади м. Мена Чернігівської області. Система передбачає необмежену кількість користувачів і готова для прийому даних інших громад.
# 103.
ID: 4CAN32-29566
Project name: Створення експертної мережі взаємодії та обміну практиками культурного та туристичного менеджменту громад Мелітопольского району Запорізької області
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1256880.00
The requested amount from the UCF: 919900.00
Competition type: National
Full name of the organization: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Мелітопольський район Запорізької області (Мелітопольська, Веселівська, Костянтинівська, Мирненська, Нововасилівська, Новоуспенівська, Плодородненська, Семенівська, Терпіннівська, Чкаловська, Якимівська, Кирилівська, Новобогданівська, Олександрівська, Приазовська і Новенська територіальні громади),
Project description: У Мелітопольському районі Запорізької області сформовано 16 громад, де мешкає 279000 осіб. Вони тільки починають відкривати для себе можливості взаємодії, спрямованої на розвиток. Перед громадами сьогодні є кілька викликів: конкуренція за ресурси, формування єдиної територіальної ідентичності і відсутність досвіду у команд менеджерів. Проєкт дозволить вирішити ці проблеми через організацію експертної мережі, дослідницькі практики (соціологія, культурологія, маркетинг), культурне та туристичне мапування, видання альманахів та відеофільмів, школу та форум місцевих експертів культури та туризму, активну інформаційну кампанію.
# 104.
ID: 4CAN33-29523
Project name: Новий порядок денний міст у просторовому плануванні для ефективного міського управління й подолання кризи біорізноманіття
LOT: LOT 3. Applied sectoral and cross-sectoral researches
General budget: 1497599.99
The requested amount from the UCF: 1497600
Competition type: International
Full name of the organization: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНИ"
Cultural sector: Культурні та креативні індустрії
Cities of implementation: Київ, Київська область, смт Коцюбинське,
Project description: Метою є дослідження викликів міського та регіонального планування, урбаністики, культури учасництва (партисипації) в міському менеджменті, зв’язку культури та природи на прикладі мегаполісу Києва в міждисциплінарний спосіб за допомогою крос-секторальної колаборації команди дослідників та стратегувальників з залученням до дискусії стейкхолдерів національного, міського та районного рівня.