ЛОТ 3. Дослідження історико-культурної спадщини України

Інструкція для заявників ЛОТ 3

 Про ЛОТ 3 «Дослідження історико-культурної спадщини України»

Дослідження історико–культурної спадщини актуалізувалися внаслідок російської агресії - зафіксовані численні приклади руйнування історико-культурних об’єктів, пропагування росією та її союзниками ворожих Україні історико-культурних наративів, фальшування історичних подій та явищ. Саме в цих умовах, відтворення історичної пам’яті народу є потужним каталізатором збереження і збагачення патріотичних цінностей, важливою складовою формування національної ідентичності українців.

Мета ЛОТу - підтримка досліджень історико-культурної спадщини й створення на цьому фундаменті нового культурного продукту з широкою культурно-просвітницькою складовою, який сприятиме протидії російської культурної експансії шляхом вироблення наративів у протидії історичним фейкам та міфам ворожої пропаганди; дослідження тематик, якими спекулюють росіяни для виправдання війни; представлення і популяризація результатів цих досліджень в українському та міжнародному суспільно-культурному просторі задля запобігання російському інформаційному тероризму у всьому світі.

У рамках ЛОТу «Дослідження історико-культурної спадщини України» підтримується тільки сектор “Культурна спадщина”.

Загальний бюджет ЛОТу* – 5 млн. грн

Мінімальна сума гранту (не може бути зменшена): 400 тис. грн. 

Максимальна сума гранту (не може бути збільшена): 800 тис. грн. 

Пріоритети ЛОТу 3 «Дослідження історико-культурної спадщини України»: 

 • Підтримка нових досліджень, вироблення оновлених концепцій та підходів щодо важливих історико-культурних питань з контраверсійними поглядями в українському культурному просторі, які використовуються антиукраїнськими силами у маніпуляціях для виправдання російської агресії проти України. 
 • Підтримка культурних проєктів та продуктів спрямованих на формування суспільного імунітету проти наративів російської пропаганди; проєктів та продуктів які сприяють утвердженню української ідентичності, консолідації української нації та налагодженню суспільного діалогу довкола складних питань минулого через дослідження та популяризацію української культурно-історичної спадщини. 
 • Підтримка вироблення новітніх концептуальних пропозицій з узагальнення, упорядкування науково-історичних знань щодо історико–культурної спадщини України та національної пам'яті Українського народу, їх інтеграція до інформаційних та мультимедійних технологій і ресурсів, зокрема через створення цифрових медіаплатформ та продуктів з постійним систематичним оновленням для популяризації результатів серед широкого кола українців, в тому числі молоді (школярів, студентів). 
 • Підтримка проєктів спрямованих на посилення української культурної ідентичності та протидії російській агресії в культурній сфері, розвінчання культурних стереотипів та феноменів буденної свідомості українців, через звуження контактності з російською культурою, відходу від віктимізації до ролі повноцінного та повноправного учасника світового культурного контексту.
 • Проєкти дослідження в галузі комеморації як реконструкції взаємодії минулого і сьогодення,  вивчення проблем української ідентичності та формування колективної пам’яті як важливих елементів національного самоусвідомлення та перспективи розвитку.  
 • Підтримка досліджень які інтегрують, узагальнюють джерельний матеріал, фактографічну інформацію, концептуальні пропозиції, інструментальні новації щодо об’єктів культурної спадщини в контексті провідних тенденцій сучасного історичного знання з пріоритетною увагою до практик нової культурної та соціальної історій.

Обов’язковий продукт ЛОТ-у:  

Аналітичний звіт

Обов'язковий продукт може доповнюватися наступними додатковими продуктами, які підсилюють основний продукт: 

 • виставка/експозиція; 
 • освітня програма; 
 • цифрова платформа чи продукт; 
 • форум, конференція, семінар; 
 • меморіальний проєкт; 
 • інформаційна кампанія тощо.


* УКФ залишає за собою право не витрачати всі кошти, передбачені цим ЛОТом. Звертаємо увагу, що бюджет ЛОТу може змінитися як у сторону збільшення, так і у сторону зменшення у разі внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.


Заявником ЛОТу може бути юридична особа всіх форм власності або фізична

особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше ніж за один рік на дату початку конкурсного відбору та має відповідний досвід діяльності у сфері культури.

Подача проектної заявки на конкурс: 16.01.2023 – 28.02.2023 (до 18.00 за київським часом)

Конкурсний відбір: 01.03.2023 – 19.05.2023

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 1 квітня, до 31.10.2023

Lot open calls

Program dates: 16 January 2023 — 31 October 2023