+38 (044) 504-22-66 info@ucf.in.ua
Ukrainian Cultural Foundation / FAQ

FAQ

Чи можна подавати на заявку фундаментальні дослідження?

УКФ на конкурсній основі підтримує проекти. За визначенням, проект - це діяльність, що передбачає реалізацію чітко визначених цілей в межах визначеного кошторису та у межах чітко визначеного строку реалізації (див. Порядок проведення конкурсного відбору проектів). У 2020 р. максимальний термін на реалізацію проекту в рамках програми “Аналітика культури” може бути 6 місяців (травень-жовтень). У ці строки малоймовірно провести якісне фундаментальне дослідження - саме розпочати і завершити, а не підготувати до друку вже готові матеріали. Саме тому акцент програми “Аналітика культури” зроблений на прикладних дослідженнях, які можуть бути реалізовані (проведені та фіналізовані на етапі отриманих результатів) у строки, передбачені конкурсною програмою.

Чи можуть дослідження стосуватися інших форм, а не тільки культури людини?

Програма «Аналітика культури» спрямована на дослідження стану культурних, креативних та аудіовізуальних секторів України. УКФ надає підтримку в рамках 8 секторів культури і мистецтв.

Чи можна використовувати результати дослідницьких проектів УКФ 2018 та 2019 років в рамках реалізації власного проекту, метою якого є дослідження?

Так, з відповідними посиланнями на першоджерела.

Чи можуть бути підтримані археологічні роботи в рамках дослідження?

План-проспект майбутнього дослідження – реферативне, в логічній послідовності викладення структури та основних тез майбутнього дослідження, із обов’язковим зазначенням мети, завдання, обґрунтування методології дослідження, короткого опису джерел та стану вивченості проблеми. Під час оформлення плану-проспекту з метою уніфікації структури, списку використаних джерел тощо просимо користуватися вимогами МОН до оформлення дисертаційних робіт зразка 2018 р. Приклад структури плану-проспекту поданий в  Інструкції для заявників.

План-проспект є обов’язковим додатком в рамках програми “Аналітика культури”.

Чи може в рамках проектів програми “Аналітика культури” бути отриманий інший продукт, аніж аналітична записка чи аналітичний звіт?

Аналітична записка чи аналітичний звіт мають бути основними кінцевими продуктами проектів, реалізованих в рамках програми “Аналітика культури”.

У якому вигляді мають бути оформлені аналітичний звіт чи аналітична записка?

Аналітична записка – це індивідуальна робота, є результатом дослідження спрямованого на вирішення конкретної проблеми. Обсяг аналітичної записки – не менше 3 авторських аркушів. Аналітична записка обов’язково містить обґрунтування мети та завдань, обґрунтування обраної методології дослідження, детальний опис дослідження та отриманих результатів та рекомендації до впровадження отриманих результатів. Для оформлення аналітичної записки радимо користуватися стандартами для оформлення дисертаційних робіт (МОН, 2018 р.), а також передбачити оформлення записки у вигляді видання. 

Аналітичний звіт – це колективна робота, яка є результатом вивчення міжсекторальної взаємодії, дослідження стану окремих секторів чи окремої секторальної проблеми в прикладному аспекті. Обсяг аналітичного звіту – не менше 6 авторських аркушів. Аналітичний звіт обов’язково містить обґрунтування мети та завдань, обґрунтування обраної методології дослідження, детальний опис дослідження та отриманих результатів та рекомендації до впровадження отриманих результатів. Для оформлення аналітичного звіту радимо користуватися стандартами для оформлення дисертаційних робіт (МОН, 2018 р.), а також передбачити оформлення записки у вигляді видання. 

Тираж друкувати не обов’язково, але обов’язково зробити доступний всім формат.