13 May 2019, 15:05

Публікуємо рейтинговий реєстр 5 ЛОТу «Промоція національного аудіовізуального сектору» програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору».

У 2019 році відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору проектів (в новій редакції)», затвердженого рішенням Наглядової ради Фонду № 19 від 26.11.2018, УКФ мав на меті опублікувати єдиний реєстр кожної з програм після завершення всіх етапів оцінки проектів, переговорних процедур та після підписання договорів про надання гранту.

Але, зважаючи на велику кількість заявок, Дирекція Фонду прийняла рішення публікувати за кожною програмою 2 реєстри: перший – рейтинговий реєстр усіх проектів після проходження технічного та експертного відбору; другий – реєстр укладених договорів про надання гранту із зазначенням вже фактичних сум фінансової підтримки УКФ проектів, схвалених Наглядовою радою УКФ.

Через порівняно невеликий обсяг (45 заявок), 5 ЛОТ експертні ради фіналізували першим. Відповідно, переможці – перші три позиції у рейтингу, які були винесені на розгляд Наглядової Ради Фонду. Оскільки згідно із «Законом про Український культурний фонд» (ст. 7, п. 1), Наглядова рада Фонду схвалює рішення експертних рад УКФ, погоджені Дирекцією УКФ, щодо підтримки проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат (625 950,00 грн), встановлених Законом України про Державний бюджет України станом на 1 січня поточного року.

Проекти з 4 та 5 позицій рейтингу також були винесені на розгляд Наглядової Ради як ті, що отримали більше 210, але не набрали 70 балів за комунікаційну частину. Відповідно проекти 5 перших позицій були запрошені на переговорні процедури.

Заявники, чиї проекти після експертного оцінювання набрали менше 210 балів, отримають листи з інформацією про результати оцінювання.

Реєстр укладених договорів для 5 ЛОТу буде опублікований до 24 травня 2019 року.

Фіналізація експертної оцінки решти ЛОТів програми запланована до кінця травня. Публікація рейтингових реєстрів програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» запланована на початок червня.Категорія: Новини