27 May 2019, 18:05

Публікуємо статистику конкурсного відбору за трьома із шести конкурсних програм «Створюємо інноваційний культурний продукт», «Український культурний монітор» та «Знакові події для української культури»

Загалом за цими трьома програмами було отримано 894 заявки. Розподіл за програмами: «Створюємо інноваційний культурний продукт» — 547 заявок, «Український культурний монітор» — 74 заявки, «Знакові події для української культури» — 273 заявки.

Технічний відбір з 894 заявок подолали 628. З них:

 • «Створюємо інноваційний культурний продукт» — 409 заявок
 • «Український культурний монітор» — 52 заявки
 • «Знакові події для української культури» — 167 заявок

Усі проекти, що подолали технічний відбір було передано на оцінювання експертними радами УКФ. Відповідно до п.5.4. «Положення про експертні ради від 26.11.2018 р.», оцінювання проектів експертами експертних рад проведено в три етапи:

 1. змістова оцінка проектів двома експертами експертних рад Фонду, зазначених в п.1.6.1.-1.6.8. «Положення про експертні ради від 26.11.2018 р.», на відповідність критеріям призначення фінансування відповідно до «Методики проведення оцінювання-2019»;
 2. оцінка проектів одним експертом експертної ради Фонду з фінансових питань (п.1.6.9. «Положення про експертні ради від 26.11.2018 р.»), на відповідність кошторисів проектів якості, доцільності, раціональності, допустимості використання коштів гранту відповідно до «Методики проведення оцінювання-2019»;
 3. оцінка проектів одним експертом з питань комунікаційних стратегій проектів (п.1.6.10. «Положення про експертні ради від 26.11.2018 р.») щодо промоції та сталості відповідно до «Методики проведення оцінювання-2019.


Для проходження на кожен наступний етап експертного оцінювання проект повинен був отримати на попередньому не менше 70-ти балів. В разі якщо на одному з етапів оцінювання проект було оцінено на 69 балів і менше, то даний проект не передавався на наступний етап оцінювання.

Максимальна кількість балів, якими міг бути оцінений проект, по кожній з вищезазначених частин – 100 балів. На розгляд Дирекції Фонду було винесено проекти, що отримали 70 балів і більше за оцінювання кожної частини проекту: змістової, фінансової та комунікаційної.


Порогові 70 балів від секторальних експертів УКФ за трьома програмами з 628 подолали 328 проектів.

Відповідно, ці 328 проектів були передані на розгляд експертній раді УКФ з фінансових питань. Серед них:

 • «Створюємо інноваційний культурний продукт» — 210 заявок
 • «Український культурний монітор» — 24 заявки
 • «Знакові події для української культури» — 94 заявки

Розподіл балів від секторальних експертів УКФ:


Порогові 70 балів від експертної ради з фінансових питань за трьома конкурсними програми з 328 подолали 212 проектів.

Ці 212 проектів передані на розгляд експертній раді з комунікаційних стратегій проектів, з них:

 • «Створюємо інноваційний культурний продукт» — 138 заявок
 • «Український культурний монітор» — 12 заявок
 • «Знакові події для української культури» — 62 заявки

Розподіл балів експертної ради з фінансових питань:


70 і більше балів від експертної ради з комунікаційних стратегій за трьома програмами з 212 отримали 150 проектів.


Відповідно, ці ж 150 проекти виконали умову конкурсу: отримали більше 210 балів та на кожному з етапі оцінювання отримали оцінку більше 70 балів. Серед них:

 • «Створюємо інноваційний культурний продукт» — 96 заявок
 • «Український культурний монітор» — 7 заявок
 • «Знакові події для української культури» — 47 заявок

Розподіл балів експертної ради з комунікаційних стратегій проектів:


Задля створення більш широких можливостей для культурного самовираження шляхом підтримки культурних проектів та в рамках запланованого бюджету, Наглядовою Радою Фонду було розглянуто додатково 35 проектів, що набрали загалом 210 балів, хоча й отримали менше 70 балів за оцінювання комунікаційної частини.


За результатами розгляду Наглядова Рада Фонду винесла рішення допустити до переговорних процедур додатково 24 проекти:

Відповідно, серед них:

 • «Створюємо інноваційний культурний продукт» — 96 + 15 заявок
 • «Український культурний монітор» — 7 + 0 заявок
 • «Знакові події для української культури» — 47 + 9 заявок


За результатами переговорних процедур та після відмов організацій-заявників від отримання гранту було укладено 167 договорів про надання гранту, з них:

 • «Створюємо інноваційний культурний продукт» — 104 заявки
 • «Український культурний монітор» — 7 заявок
 • «Знакові події для української культури» — 56 заявок

Категорія: Новини