06 May 2019, 17:05

Публікуємо рейтингові реєстри програм «Створюємо інноваційний культурний продукт» та «Знакові події для української культури».

У 2019 році відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору проектів (в новій редакції)», затвердженого рішенням Наглядової ради Фонду № 19 від 26.11.2018, УКФ мав на меті опублікувати єдиний реєстр кожної з програм після завершення всіх етапів оцінки проектів, переговорних процедур та після підписання договорів про надання гранту.

Як зазначено у графіку Інструкцій для заявників, такий реєстр мав з’явитися 01.05.2019 для програми «Знакові події для української культури» та 02.05.2019 для програми «Створюємо інноваційний культурний продукт».

Однак, зважаючи на велику кількість заявок, ми продовжили для цих двох програм термін переговорних процедур та підписання договорів про надання гранту.

Тому Дирекція Фонду прийняла рішення публікувати за кожною програмою 2 реєстри: перший – рейтинговий реєстр усіх проектів після проходження технічного та експертного відбору; другий – реєстр укладених договорів про надання гранту із зазначенням вже фактичних сум фінансової підтримки УКФ проектів, схвалених Наглядовою радою УКФ.

Звертаємо увагу, що відповідно до «Закону про Український культурний фонд» (ст. 9, п.1) та «Порядку прийняття рішень Дирекцією Українського культурного фонду щодо фінансування проектів», затвердженого наказом УКФ № 42 від 11.04.2019 р., Дирекція Фонду погоджує пропозиції експертних рад Фонду щодо механізму, умов та обсягів підтримки Українським культурним фондом конкретних проектів шляхом проведення переговорних процедур із заявниками. Підставою для проведення переговорних процедур є:

  • наявність проекту у рейтинговому переліку проектів програми за відповідними лотами та типами проектів, що за результатами оцінювання експертними радами УКФ отримали 70 і більше балів за оцінювання кожної частини проекту: змістової, фінансової та комунікаційної;
  • рішення Дирекції УКФ щодо погодження результатів оцінювання експертних рад;
  • наявність усіх необхідних документів на запит УКФ у вказаний Фондом термін та до дати проведення переговорних процедур.

Згідно із «Законом про Український культурний фонд» (ст. 7, п. 1), Наглядова рада Фонду схвалює рішення експертних рад УКФ, погоджені Дирекцією УКФ, щодо підтримки проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України станом на 1 січня поточного року. Це означає, що на розгляд Наглядової ради Фонду були винесені всі проекти, які отримали 70 і більше балів на експертному оцінюванні кожної частини проекту та вартість яких перевищувала 625 950,00 грн (4 173,00 грн – розмір мінімальної заробітної плати у 2019 році).

На переговорні процедури програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» були запрошені заявники з позицій 1 – 96, які були схвалені Наглядовою радою УКФ.

На переговорні процедури програми «Знакові події для української культури» були запрошені заявники з позицій 1 – 47, які були схвалені Наглядовою радою УКФ.

У зв’язку з економією бюджету програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Дирекцією Фонду було прийнято рішення винести на затвердження Наглядової ради Фонду всі проекти програм «Створюємо інноваційний культурний продукт» та «Знакові події для української культури», які набрали 210 балів і вище, але за комунікаційну частину проекту отримали менше 70 балів.

Відповідно, на розгляд Наглядової ради додатково були винесені проекти з 97 по 118 позицію реєстру програми «Створюємо інноваційний культурний продукт», та з 48 по 57 позицію програми «Знакові події для української культури».

Заявники обох програм, чиї проекти після експертного оцінювання набрали менше 210 балів, отримають листи з інформацією про результати оцінювання.

На 15 травня 2019 року заплановано публікацію реєстрів укладених договорів про надання грантів за програмами «Створюємо інноваційний культурний продукт» та «Знакові події для української культури» із зазначенням фактичних сум грантової підтримки.

Категорія: Новини